ГЛАВНА СТРАНИЦА

 
БЕСПЛАТНО СЕМИНАРСКА РАБОТА - ТУРИЗАМ
 

Распореди на летови


OAG Flight Guide (ОАГ Водич за летови)

Иако постојат и други извори на информации за распореди, ние го избравме да го проучуваме ОАГ поради неговата светска достапност и покривање на информации.

Секоја авиолинија издава своја сопствена временска табела и водич со информации, вообичаено во форма на брошура. Овие брошури најверојато ги содржат најкомплетните информации за индивидуалнен временска табела на лет на авион (носач). Но, полесно е за патничките агенти да се обратат на една единствена публикација, како што е OAG Flight Guide за потребните информации.

Информациите во OAG Flight Guide се обновуваат месечно и ги ставаат во листа од град до град распоредите за над 800 авиолинии.
Екстактите кои ги илустрираат насловите опишани во оваа Целина се репродуцирани од OAG Август 2002 издание. Водичот за летови се издава секој месец.

OAG Flight Guide номално се произведува во единствен волумен и е поддржан од периодично издание на Додатокот на Водичот за Летови. Додатокот ги обезбедува патничките агенти и другите корисници со право на влез до информации за повеќе од 200 земји и сите поголеми промени се издаваат месечно во Водичот за Летови.

Додатокот исто така ве обезбедува со информации за пасоши, визи и здравствени регулативе како и дозвола за багаж, светски мапи, аеродромски информации, дијаграми, планови на седишта и програми.

OAG Flight Guide и Додатокот се опишува како “Комплетен водич за авиопатување”.
Главната цел на OAG Flight Guide е да ги обезбеди патничките агенти и другите инволвирани во оформување и букирање на патнички итинерари со детални информации за распореди на летови.

Aircraft type
Тип на авион
AB3/320/730
Секој код може да биде дешифриран за да го открие името на авионот (Листа на декодирање и кодирање се дадени во првите страни на “Водичот за летови”)
Class of service available on each flight
Класа на услуга обезбедена во летовите
JCYMQ
“J” е најскапата класа на седиште, и “Q” е најефтината или економичната класа на седиште (различни авиони употребуваат различни букви; Ј не секогаш е најскапото седиште ‡ позицијата на седиштето е она што е важно, то ест првата буква во сериите многу повеќе од самата буква)
Number of stops en route between the origin and destination (direct flights)
Број на запирања по рута меѓу местото на тргнување и дестинацијата (директни летови)

0, 1, 2. Нулата заначи без запирање, то ест лет без запирање. 1 или 2 значат едно/две запирања во една рута меѓу тргнувањето и пристигнувањето до дестинацијата


Додатокот на Водичот за Летови

Главната цел на Додатокот на OAG Flight Guide е да обезбеди информации за дестинациите како и потребности како што е здравствени, пасоши, визи, царина и валутни регулативе. Покомплетен опис на овие наслови е понудено во поглавјето Формалности за Патување.


Други авиопатнички информации

Табелата која следува ги покажува сите делови кои можат да се најдат во Водичот за летови и Додатокот на водичот за летови со краток опис на содржината.

Сите информации опишани во претходната табела е за патничките агенти, но некои од OAG деловите повеќе се користат од други. Како почеток постојано ќе треба да барате гратски и аеродромски кодови. Но еднаш откако ќе ги научите сите кодови кои постојано ќе ги употребувате, единствено ќе треба да ги проверувате дестинациите кои поретко ги користите.

OAG Распореди на летови

OAG Водичот за летови е голема книга од вообичаено еден волумен, која изгледа како телефонски именик, и во големина и на начинот на кој се дадени информациите внатре.

Првиот дел од месечн