POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ OPERATIVNOG I STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
 

Portfolijeva metoda


Tacno postavljanje cilja I dugorocno planiranje proizvodnog programa dozvoljava da se degenerirajuci proizvodi nadomeste novitetima,pri cemu proizvodjac kompanija treba da se sluzi u industrijskom marketingu strategijskim konceptom:

-portfolio matricama
-PIMS programom
-metodom scenarija
-cost-benefit analizom,
-analizom gepa
-krivom iskustva
-swot I tows matricom…

U strategijskom planiranju veliki znacaj imaju modeli portfolia.Kreiranje strategijske pozicije preduzeca nezamisliv je bez upotrebe portfolio matrica.

Portfolio matrice


Sam termin “portfolio matrice”pozajmljen je iz finansija hartija od vrednosti gde se one kombinuju po odredjenim kriterijumima u optimalne portfolije.Samo stvaranje strategijske pozicije preduzeca nemoguce je zamisliti bez upotrebe neke od portfolio matrica,jer omogucavaju uvid u poziciju pojedinih proizvoda,grupa proizvoda ili delatnosti strategijskog poslovanja na portfolio matrici.,kao zbir profitnih potencijala poslovno-trzisnih pozicija (SBU).


Metod portfolio

Posto strategijsko planiranje polazi od jasno definisanih ciljeva I od adekvatnih sredstava za njihovo dostizanje,u prvom planu se nalazi problematika alokacije resursa,pri cemu su drugima pa I samim menadzerima od velike pomoci portfolio matrice.

Bazicnu matricu portfolio razvila je Bostonska konsultantska grupa 1970.-tih godina.Ono sto je zajednicko vecini,`ukljucujuci I novije portfolio modele,je da jedna osa predstavlja okruzenje,a druga odredjene snage organizacije.Ovi modeli se mogu narocito uspesno primeniti u preduzecima,pri cemu je vazna uloga koju oni imaju u procesu planiranja strategije rasta preduzeca.

Primena portfolio metode ,odnosno primena portfolio planiranje predstavlja upravljanje preduzecem slicno upravljanju portfoliom investicija.svaka poslovna aktivnost u preduzecu je jedinstvena po svom rastu,po novcanim tokovima,visini profita.Zato ona moze imati razlicite uloge-npr.kao generator rasta,kao izvor prihoda ili kao kandidat za eliminisanje.
Strategija diverzifikovanog preduzeca u sustini predstavlja alokaciju resursa izmedju razlicitih poslova,pri cemu je od posebnog znacajapostizanje sinergije.Modeli portfolio se razlikuju po dimenzijama koje se koriste za njihovu konstrukciju.


Bazicna portfolio matrica


Bazicna portfolio matrica koju je razvila Bostonska konsultantska grupa (BSG) ima dimenzije:

-relativno trzisno ucesce (apscisa)

-rast trzista (ordinate)

To znaci da x osa na prilozenom primeru oznacava relativno trzisno ucesce preduzeca (RTU) na datom trzisnom segmentu koji se izracunava deljenjem njegovog ucesca na trzistu ucescem vodeceg konkurenta.

Relativno trzisno ucesce-Stopa rasta trzista

Modeli portfolio se razlikuju po dimenzijama koje se koriste za njihovu konstrukciju.

Bazicna portfolio matrica koju je razvila Bostonska konsultantska grupa (BSG) ima dimenzije:


-relativno trzisno ucesce(apscisa) i

-rast trzista(ordinate)

To znaci da “ x “osa oznacava relativno trzisno ucesce preduzeca (RTU) na datom trzisnom segmentu koje se izracunava deljenjem njegovog ucesca na trzistu ucescem vodeceg konkurenta.

Tako npr.odnos od 0,2 znaci da prodaja preduzeca predstavlja svega 20% liderovog trzisnog ucesca.Odnos od 2,00 znaci da je ukupna prodaja firme dvostruko veca od prodaje najveceg konkure
U ovom modelu moguce su cetiri razlicite strategijske pozicije koje su date u cetiri kvadranta matrice(pri cemu koristimo izvornu slikovitu terminologiju).

Proizvodi koji pripadaju I kvandrantu (gornji levi kvandrant slike)matrice se oznacavaju kao “zvezde”(“stars”),t su proizvodi koji imaju visoko ucesce na trzistu sa visokom stopom rasta I predstavljaju osnovne nosioce razvoja.

Proizvodi u II (gornjem desnom uglu slike) kvandrantu matrice ,nalaze se u poziciji nisko ucesce na trzistu/visok rast trzista I poznati su kao “znaci pitanja”(“question marks”).

Proizvodi u III (donjem levom uglu slike)kvandrantu matrice `su stvaraoci gotovine-“krave muzare” (“cash cows”-$)I imaju veliko trzisno ucesce na sporo rastucim trzistima.

Proizvodi u IV (donjem desnom uglu slike)kvandrantu matrice,proizvodi se oznacavaju terminom “psi”(“dogs”-X) I imaju nisko trzisno ucesce na sporo rastucem trzistu.Preduzece bi trebalo da eliminise proizvode “pse”,a da finansijska sredstva koja obezbedjuju proizvodi u III kvandrantu usmeri ka najperspektivnijim proizvodima “znacima pitanja”da bi oni dosli u strategijsku poziciju “zvezda” koje obezbedjuju dugorocnu rentabilnost.

Na ovaj nacin se upravljanjem portfoliom proizvoda obezbedjuje ravnoteza izmedju stvaranja I koriscenja gotovine.Stoga je pozeljno da preduzece ima uravnotezen portfolio proizvoda (poslova) sto zahteva znacajne investicije u proizvode “zvezde”, zastitu proizvoda stvaralaca gotovine koji ce generisati sredstva za dalje selektivno investiranje u “znake pitanja”I dezinvestiranje-eliminisanje iz proizvodnog programa proizvoda “pasa”.Bitno je naglasiti da se ova matrica moze koristiti za odgovor na mnoga strategijska pitanja vezana za procenu buduce strategije diverzifikovanog preduzeca.

Razvijanje portfolio matrica za dosadasnji vremenski period uz koriscenje proslih podataka da bi se odredila portfolio putanja u smislu kretanja ili napredovanja strategijskih poslovnih jedinica (SBU) u toku nekog vremenskog perioda unosi dinamicnu komponentu u analizu portfolia.

Polazeci od predvidjenih stopa rasta trzista I odluka koje se odnose na strategije o trzisno ucescu za razlicite SBU mogu da se konstruisu scenariji na bazi portfolio matrice.

Matrica snaga preduzeca-atraktivnost grane


Portfolio matrica predstavlja plansku mrezu sa devet polja I bazira na koordinatama:snaga preduzeca I atraktivnost grane.Ono sto je bitno novo je da su ovi faktori sastavljeni iz veceg broja varijabli.

Tako je atraktivnost grane slozena od varijabli:rast trzista,velicina industrije,profitabilnost,konkurentnost,industrijski ciklusi,ekonomija obima,od opstih verijabli vezanih za oikruzenje…

Snagu preduzeca odredjuju:trzisno ucesce,proizvodna efikasnost,nivo tehnologije,menadzerske sposobnosti,imidz…

Koje su od ovih varijabli relevantne za konkretno preduzece procenjuju menadzeri razmatrajuci karakteristike industrijske grane I firme.

S obzirom na vaznost diferenciranja cenovne I necenovne konkurentnosti I na domacem I na medjunarodnom trzistu,posebno je znacajno da su uvedene matrice sa novim dimenzijama:

-cenovna konkurentnost

-konkurentnost bazirana na kvalitetu


ZAKLJUCAK

Generalno posmatrano,isuvise cesto preduzeca nastoje da prate poteze konkurenata umesto da preuzmu aktivnost da bi postigli strategijsko vodjstvo.Stoga nove matrice za devedesete godine posebno uzimaju u obzir kupce I tehnologiju ciji je znacaj rastuci na globalnom kompleksnom trzistu sa brzim promenama,sve vecim zahtevima I sa jakom konkurencijom.

Kod primene portfolio modela grupa poslova (proizvoda) se moze razlicito klasifikovati zavisno od konkretno prihvacenog modela.Pored toga,klasifikacija proizvoda moze takodje zavisiti od mera koje se koriste za konstrukciju dimenzija I za procenu proizvoda.”Ahilovu petu” strategijske portfolio analize predstavljaju jedinice mere-ako je npr.procena trzisnog ucesca I rasta dubiozna,takva je I interpretacija.Stoga je evidentna vaznost aspekta merenja kod portfolio analize.

Bitno je I naglasitio da modeli strategijske portfolio analize mogu biti prihvatljivi I u manjim diverzifikovanim preduzecima,dok su u velikim vec nasli siroku primenu I u mnogim slucajevima bitno doprineli porastu prodaje I prihoda.Opisani portfolio modeli mogu se koristiti za analizu,predvidjanje,procenu I odlucivanje.

Portfolio modeli mogu biti veoma znacajni za analiziranje I procenu strategijskih opcija I za nasa preduzeca,gde bi trebalo da nadju siroku primenu,posebno sa aspekta nuznih strukturnih promena privrede.


LITERATURA

1.”Operativni I strategijski menadzment” VPS-Cacak 2006.
Prof.dr Rade Stankovic

2.”Strategijsko poslovno planiranje”FON-Beograd 2004.
Prof.dr Vesna Milicevic

3.”Bankarstvo” Ekonomski fakultet-Beograd 2001.
Prof.dr Milutin Cirovic

4.www.carnet.hr(www.google.com)

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD