POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ LOGISTIKE
 

ЛОГИСТИКА У СПЕЦИЈАЛНИМ ЈЕДИНИЦАМА


Када војни мислиоци и планери у систему безбедности говоре о пожељним карактеристикама њихових снага као што су агилност, мобилност или флексибилност, они у суштини говоре о динамици или о брзини њихових дејстава. Динамика у савремених акција снага у систему безбедности, било војних, полицијских или снага безбедности уопште, не може се одржати без логистичке подршке која мора имати исти ритам или, једноставно речено, мора бити правовремена у смислу подршке самих активности. То је оно о чему размишљају и логистичари када понављају своју девизу: "дати праву подршку јединицама ма правом месту, у право време и у потребним количинама". Ниједна активност формација у систему безбедности, било војних и њихова борбена моћ или полиције и операције снага безбедности не могу одржати ритам динамике савремених акција уколико јединице остану без горива, муниције, хране, резервних делова, лекова или других средстава којима их снабдевају логистичари.
То су основни разлози због којих се у процесу планирања операција тих снага, мора узети у обзир стање логистике и објективно проценити њену способност да адекватно прати захтеве ангажованих снага и њихових активности.

Логистичко обезбеђење – шта је то?

Логистика представља целокупан процес планирања, обезбеђења, контроле и евиденције снабдевања и збрињавања материјалним средствима (интендантска и техничка служба), организације транспорта (саобраћајна служба), хоспитализације људства (санитетска служба), рада и одржавања постројења оружаних снага (војна индустрија, ратна привреда).

Логистичко или позадинско обезбеђење у Војсци обухвата мере и радње којима се у формацијама система безбедности обезбеђују потребни услови за извођење активности њихових формацијских састава, обуку, живот и рад. Логистичка организација, примера ради, у оружаним снагама обједињује и усклађује рад органа, јединица у установа и врши позадинско обезбеђење у миру и у рату.
Логистичко обезбеђење је уобичајени војни израз који обухвата широку лепезу активности снабдевања како опште војних и полицијских тако и њихових специјалних формација. Када су у питању војне активности и савремена борбена дејства онда треба констатовати да се развој савремених борбених система и средстава развијао у правцу што економичнијег вођења војних активности различитог обима и врста. Те активности имају обележја краткотрајних деловања са максималним учинцима и брзином остваривања.
Логистичко обезбеђење сачињавају специјализоване стручне службе као што су: Техничка, Саобраћајна, Интендантска, Санитетска, Ветеринарска, Финансијска, Грађевинска, Против пожарна заштита и службе за асанацију.

Специјалне јединице


Основни циљ дејства специјалних јединица представља селективно наношење губитака, оштецења или уништење виталних објеката, једном рецју сламање противника за пружање било какве врсте отпора, односно борбу. Борбене карактеристике специјалних снага а тиме и јединица, проистекле из доктрине, њихове намене и задатака, по много цему су изнад стандарда конвенционалних снага, а манифестују се у следецем:

• третману највишег приоритета;
• избору људи искљуциво на добровољној основи, по најоштријим медицинским, психолошким и физицким критеријумима,
што им омогуцава да воде борбу у условима високих менталних, психофизицких и физицких напрезања и испољавања инвентивности, одлуцности и храбрости;
• професионалном односу њихових припадника у служби, врхунској индоктринацији и мотивисаности, циме се постиже висок борбени морал и стецено осецање елитизма;
• сложеној, суровој и дуготрајној обуци кроз које се људство оспособљава за борбу у најтежим географским, временским и тактицким условима;
• високој стратегијској и оперативној покретљивости;
• високој борбеној спремности и способности за готово тренутну употребу;
• способности за убацивање у позадину непријатеља (плицу или дубљу) и извлацење из ње ваздушним путем, копном
или морем;
• примени специфицне тактике и дејству у мањим групама, што им олакшава изводење брзих удара и извлацење из
борбе, прихватање борбе са надмоцнијим непријатељем, постизање изненадења, коришцење погодности земљишта, ноци и сложених метеоролошких услова, дужу борбу и опстанак у изолованим условима, пробијање из окружења и
слицно;
• коришцење класицног и специјалног домацег и страног наоружања и опреме, минско-експлозивних средстава, запаљивих и отровних материјала, сопствених и заплењених моторних возила, електронске опреме и техницких уредаја.

Специјалне снаге Војске су мобилни, посебно организовани, обуцени и опремљени стални и/или привремени састави, органи и јединице Војске, намењени за припремање, организовање и изводење специјалних дејстава и специјалних операција на копну, акваторији (на води, под водом и у приобаљу) и у ваздушном простору.

Специјалне јединице Војске су посебно организован, потпуно професионализован део специјалних снага Војске,
врхунски оспособљен, опремљен и намењен за изводење обавештајно-извидацких, препадних, контраобавештајних, противтерористицких, противпобуњеницких, противдиверзантских, психолошко-пропагандних и других специјалних дејстава, борбених и неборбених, конвенционалних и неконвенционалних, али и других задатака на копну, мору и у ваздушном простору, на сопственој и тудој територији, изузетно и за изводење ‘’класицних’’ борбених дејстава, цивилних послова, дела задатака унутрашње безбедности, у миру, ванредном стању, стању непосредне ратне опасности и рату, по одлуци највишегдржавног и војног руководства.

Задаци специјалних јединица обухватају следеце: специјална борбена дејства /противтерористицка, противдиверзантска, противпобуњеницка, препадна и друга дејства; обавештајноизвидацка дејства; психолошко-пропагандна дејства; ‘’цивилне’’ послове; задатке из домена јавне безбедности у Војсци; задатке из домена обавештајно-извидацке и контраобавештајне делатности; пружање помоци у оспособљавању војних и полицијских снага и јединица пријатељских (савезницких) земаља; уцешце у мировним операцијама; уцешце у мисијама и операцијама ОУН и других медународних организација у оквиру војног контигента и по одлукама одговарајуцих државних органа.
Специјалне антитерористичке јединице због својих специфичних задатака имају посебне потребе за разлику од целокупног система чији су саставни део. Због начина терористичког дејства рад и организација специјалних јединица су приближно слични без обзира да ли су те јединице у саставу војске, полиције или неке друге институције.


СРЕДСТВА НВО НАМЕЊЕНА СПЕЦИЈАЛНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Развоју средстава НВО која су по основним концепцијским и тактицко-техницким карактеристикама прилагодена употреби у специјалним јединицама, у одбрамбеној индустрији СЦГ посвецује се посебна пажња тако да понуда у овој области обухвата како испоруку средства НВО, тако и услуге у области модификација, модернизација и
конверзије средстава НВО у циљу постизања оптималних карактзеристика прилагодених специјалним дејствима, посебно ватреној подршци и транспорту јединица. Основне категорије тих средстава НВО и услуга из понуде одбрамбене индустрије СЦГ су следеце:


• Стрељацко наоружање и муниција, до калибра 12.7 мм, посебно савремени борбени пиштољи калибра 9 мм и .40 С&W,
укљуцујуци пиштоље намењене престижним такмицењима у практицном гадању, аутомати калибра 9 мм, службена сацмара калибра 12, фамиље аутоматског оружја у калибрима 7.62x39 мм, 7.62 x 51 мм и 5.56 x45 мм, снајперске пушке укљуцујуци тактицку пушку високе прецизности у калибру 7.62 x 51 мм, далекометну пушку у калибрима 12.7x107 мм и 12.7 x 99мм, пушкомитраљез и митраљез у калибрима 7.62 x 54 мм и 12.7 x 107 мм, укљуцујуци и пешадијски митраљез;
Средства пешадијске блиске ватрене подршке - подцевни бацаци граната у калибру 40 мм, аутоматски бацаци граната у калибру 30 мм, тромблонске мине, преносни минобацаци типа «цоммандо» и лаки минобацаци великог домета у калибру 60 мм, минобацаци 81 и 120 мм и одговарајуца муниција;
• Муниција за сва наведена средства;
• Фамилије пригушиваца пуцња за пиштоље, аутомате, аутоматске и снајперске пушке и одговарајуце пригушене муниције;
• Несмртоносно (мање смртоносно) оружје и муниција, посебно муниција на бази ЦС гаса и флеш-смеше, укљуцујуци руцне гранате, лансирне гранате, гранате за бацаце димних кутија за борбена возила и сл.;
• Противоклопна средства у калибрима 64 мм, 90 мм, 120 мм, са бојним главама кумулативног дејства и бојним главама термобарицког дејства, посебно прилагоденим за дејство на циљеве у противтерористицким и специјалним дејствима;
• Средства лицне балистицке заштите, униформе и друга лицна опрема - тактицки прслуци, маскирна опрема и др. прилагодена разлицитим климатским, географским и тактицким условима
употребе специјалних јединица војске и полиције;
• Десантни и специјални падобрани;
• Борбена и неборбена возила, односно програми модификације / конверзије / модернизације борбених и неборбених возила, укљуцујуци израду оклопне заштите и уградњу наоружања аутоматских бацаца граната 30 мм, митраљеза калибра 7.62 x 54 мм и 12.7 x 107 мм и топова 20 мм у виду турела, подижуцих платформи, купола или даљиснки управљаних турела на борбена и неборбена возила, а у циљу транспорта до реона дејства и непосредне ватрене подршке дејстава специјалних јединица;
• Програми производње, као и модернизације / модификације лаких пловних објекта, пре свега брзих патролних цамаца, посебно прилагодених за антитерористиоцка / антипиратска и друга дејства подршке специјалних јединица, у приобаљу, на рекама и језерима;
• Програми модерзнизације / модификације хеликоптера, посебно израда оклопне заштите и наоружавање, а у циљу омогуцавања превожења и ватрене подршке специјалних јединица;
• Развој командно-информационог система за употребу у специјалним јединицама, а на основу тактицких захтева партнера.

 

Наоружање и муниција

Карактеристике које треба да има наоружање у специјалним антитерористичким јединицама су прецизност, издржљивост и компактност. Због самог карактера задатака које обављају припадници специјалних антитерористичких јединица, они морају да имају натпросечно прецизно оружје за разлику од оног који се користи у редовним формацијама јер се ради о релативно малој количини наоружања па цена таквог оружја не би требао бити проблем за државу. На пример: ако је нека прецизнија пушка скупља за 50 долара та цифра не би требала да представља проблем на количину од сто комада али уколико би се радило о количини од 50.000 комада то би могао бити велики трошак. Осим што је потребно да наоружање буде поуздано за коришћење у свим условима оно мора бити издржљиво за испаљивање велике количине муниције због свакодневних обука у гађању. Осим тога наоружање у специјалним јединицама мора бити лагано и малих димензија због веће слободе покрета припадника, релативно велике тежине опреме коју носи са собом и специфичности задатака. Посебан проблем представља специјализовано наоружање као што су на пример снајперске пушке. Снајперске пушке којим се масовно наоружавају армије углавном не одговарају софистицираним задацима који се раде у специјалним јединицама. На пример: за војног снајперисту на фронту није толико битно да ли ће погодити пет центиметара ван тачке нишањења јер ће и даље ће имати погодак који неутралише противника док у талачкој ситуацији промашај од пар центиметара може бити фаталан за недужног цивила. Због тога специјалне јединице користе високо-прецизне снајперске пушке са посебном избалансираном муницијом чија је цена изузетно висока и креће се од 3.500 до 12.000 долара.
Једна од најважнији ставки у снадбевању специјалних јединица јесте муниција, јер се велика количина троши за извођење редовне обуке. Осим тога, код ових формација је неопходно да увек постоји потребна количина ускладиштене муниције у резерви због могућих ванредних ситуација. Без обзира да ли су оне изазване неочекиваним активностима или отежаном линијом снабдевања из неких разлога. Приликом набавке оружја за специјалне јединице мора се водити рачуна да се највише троши муницију истог калибра мада има и посебних случајева као што су већ поменути који се односе на снајперске пушке или друге врсте посебног наоружања. Ако се ради о специјалној јединици војног карактера, повољна ситуација може бити уколико противничка страна употребљава исту врсту муниције која се може користити у случају заробљавања.


Униформа и опрема

Због сталног рада и увежбавања униформа у специјалним јединицама мора бити издржљива функционална и прилагођена опису задатака који се извршавају. Специјалне јединице користе више врста униформи и опреме у зависности у којим условима извршавају задатке. Сваки припадник јединице мора имати више комплета униформе било како би могао вршити замену оштећене или привремено неупотребљиве (влажне или прљаве) униформа у условима обуке или стварних активности.
Опрема у специјалним антитерористичким јединицама мора одговарати условима у којима се одређени задатак извршава па се тако неће користити исти тактички прслуци када се извршавају задаци у урбаним или руралним условима. Потпуно се различита опрема користи на пример, за хапшење опасних криминалаца или за неутралисање терористичке групе. Заштитна опрема (шлемови, панцирни прслуци, заштитне маске) морају бити лагани и са што већим степеном заштите. Иако се морају поштовати све већ наведене специфичности различитих задатака ипак треба тежити универзалности опреме како због смањења габарита личних комплета, тако и због цене коштања комплета приликом набавке.

Специјална опрема

У специјалну опрему антитерористичких јединица спадају: оптоелектронска средства за дневно и ноћно осматрање и нишањење, специјалне врсте наоружања (пригушено, омамљујуће и сл.), електронска опрема, ронилачка опрема, падобранска опрема, опрема за сузбијање нереда, алпинистичка, спасилачка опрема. Карактеристика ове опреме је да је изузетно скупа и да захтева посебне мере одржавања. Међутим, ова опрема се набавља у малим количинама и за дужи временски период тако да без обзира на цену не би требала да представља проблем у набавци. Карактеристика овог сегмента логистике је да се опрема мора складиштити, одржавати и сервисирати под посебним условима како због очувања ресурса тако и због безбедности корисника. Свака од наведених ставки опреме има свој начин одржавања, на пример, алпинистичка ужад се после одређеног броја коришћења које је назначио произвођач морају избацити из употребе без обзира у каквом су стању, затим, падобрани се после одређеног броја скокова морају сервисирати као и ронилачка опрема после одређеног броја сати коришћења, итд. Електронска опрема услед интензивне употребе или оштећења може бити извор негативних зрачења штетних по људски организам па се после извесног времена мора рециклирати.

Исхрана и смештај

Због великих физичких напрезања проузрокованих сталним тренинзима, обуком у екстремно тешким условима, припадницима специјалних антитерористичких јединица се мора обезбедити адекватна исхрана која по својој количини и квалитету одговара прописаним нормама за такве врсте јединица. У том циљу врши се свакодневна набавка свежих намирница и оне се морају чувати по строго прописаним условима. Рад ове службе не може бити строго одређен у односу на радно време јер се често дешава овакве јединице бораве по више дана непрекидно у објекту када су у режиму приправности, а и чест боравак на терену захтева и пратњу особља за исхрану уколико не постоје друге могућности да се обезбеди квалитетна исхрана. Као што је већ поменуто припадници специјалних јединица су често под посебним режимом рада као што су дежурства, приправности и сл. па у објекту где су стационирани морају имати услове за рад и одмор. Морају имати адекватне собе за спавање са мањим бројем кревета, довољан број тушева због напорних тренинга, адекватне просторије за извођење обуке и наставе, просторије за дружење и одмор и сл. Често је потребно организовати смештај у теренским условима па се ту користе различите врсте смештајних контејнера и шатора.


Транспорт у специјалним јединицама

Сектор транспорта у специјалним антитерористичким јединицама је састављен из два сегмента а то су: транспорт људства и транспорт материјално техничких средстава. За транспорт људства у редовним условима се користе аутобуси и комби возила. Међутим, у ситуацијама када се јединице ангажују на извршавању одређених оперативних задатака, оне тада користе мања теренска возила за транспорт неопходне формацијске и пратеће опреме као што је: наоружање, опрема, храну и сл. У тим ситуацијама јединице су за један краћи период независне од логистичке попуне у току извршавања задатака. Оваква организација кретања пружа велике маневарске способности свакој групи која има своје возило и она је потпуно независна од целине, системом везе прима конкретна упутства и извршава свој део задатка.
Систем транспорта материјално техничких средстава у редовним условима је део целокупног система транспорта одређеног министарства са свим подсистемима као што су дистрибутивни центри, логистички ланци и остало. За извршавања конкретних задатака користе се специјализована превозна средства потребна да доставу на одређеном терену и условима. Ту спадају мали камиони прилагођени за кретање по неприступачном терену, покретне кухиње, амбуланте на возилима (па и целе операционе сале), возила прилагођена за превоз специфичних врста материјално техничких средстава.

 Закључак

На крају може се констатовати, да је логистика један од основних предуслова за функционисање система безбедности и да мора пратити све токове савременог развоја како оперативних активности тако и материјално-техничког опремања и збрињавања..
Као што прати функционисање привредног система и логистика у систему безбедности мора бити прилагодљива специфичностима делова безбедносног апарата чији је саставни део. Тако и логистика специјалних јединица мора да прати и да се прилагођава свим оним посебностима које су карактеристичне за специјалне јединице. С обзиром на специфичности и посебности задатака које извршавају специјалне антитерористичке јединице функционисање и ефикасност логистичке подршке мора имати посебан третман у једном делу служби и јединица безбедносног система државе.


ЛИТЕРАТУРА

Зеленика Ратко, МЕТОДОЛОГИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ЗНАНСТВЕНОГ И
СТРУЧНОГ ДЈЕЛА, Ријека, 2000.

Марковић Слободан, ЛОГИСТИКА САВРЕМЕНОГ БИЗНИСА, Нови Сад, 2008.

ИНТЕРНЕТ

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD