POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ VETERINE
 

GAJENJE PASTRMKE

Na području Srbije gajenje pastrmke se najvećim delom obavlja u hladnovodnim – pastrmskim ribnjacima, u manjoj meri u kaveznim sistemima i u ograđenim prirodnim i antropogenim vodama.Tačne povrsine pod pastrmskih ribnjacima je teško utvrditi pošto je poslednjih godina podignut veliki broj malih pastrskih ribnjaka o kojima gotrovo da ne postoji nikakva evidencija.
Na osnovu raspoloživih podataka može se pretpostaviti da pokrivaju 12-15 hektara površine.
Proizvodnja na ribnjacima je jako promenljiva, što zavisi od niza faktora, ali i od većih ili manjih propusta u samom projektovanju ribnjaka, kao što su predimenzioniranje pastrmskih ribnjaka, isti dovodni i odvodni kanal itd.
Činjenica da je ribarstvo jedna od najprofitabilnijih grana pljoprivrede, da su mogućnosti za gajenje pojedinih vrsta kod nas veoma velike, kao i da se proizvedena riba relativno lako plasira na domaćem tržištu, povećava interes investitora, budućih proizvođača ribe.
Kada je u pitanju proizvodnja pastrmskih vrsta riba (pre svega kalifornijske pastrmke) mogućnosti povećanja površina su uslovljene resursima čiste, kvalitetne, vode tako da se sadašnje površine mogu udvostručiti, eventualno utrostručiti izgradnjom većeg broja ribnjaka malih kapaciteta. Ovakvi ribnjaci će se uglavnom graditi u brdskoplaninskim područjima Srbije.

IZGRADNJA RIBNJAKA

Pre negošto se krene sa izgradnjom ribnjaka neophodno je obaviti čitav niz pripremniuh radova.
Upravo zbog toga upoznaćemo buduće proizvođače sa dinamikom radova na izgradnji ribnjaka:
-Izbor lokacije za izgradnju ribnjaka;
-Istrazni radovi ispunjenosti prirodnih uslova
za izgradnju ribnjaka;
-Izrada idejnog projekta ;
-Rešavanje imovinsko pravnih odnosa oko predviđenje lokacije;
-Upućivanje zahteva Republičkom Hidrometeorološkom zavodu RS, za dobijanje Mišljenja u
postupku projektovanja ribnjaka;
-Upućivanje zahteva nadležnoj Radnoj jedinici
Vodoprivrednog centra Javnog vodoprivrednog preduzeća za dobijanje vodoprivrednih uslova za projektovanje riobnjaka;
-Ukoliko lokaciju za izgradnju ribnjaka naseljava neka retka ili ugrožena biljna ili
životinjska vrsta upućivanje Zahteva za dobijnje uslova od Zavda za zaštitu prirode Srbije;
-Obezbeđivanje urbanističke dokumentacije;
-Izrada tehničke dokumentacije za ceo objekati kao i tehnološku dokumentaciju;
-Upućivanje zahteva JVP-u za dobijanje saglasnosti na urađen projekat;
-Obezbeđivanje vodoprivredne dozvole od JVP;
-Upućivanje zahteva za dobijanje sanitarne saglasnosti;
-Upućivanje zahteva Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede za dobijanje Rešenja o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i drugih uslova u skladu sa zakonom za dobijanje delatnosti iz oblasti poljoprivrede;
-Obezbeđivanje upotrebne dozvole od strane nadleznog organa Skupštine Opštine;
-Zasnivanje proizvodnje.

Proizvodnja riba je vrlo specifična i da ne trpi greške.Da bi se realizovala dobra proizvodnja
neophodno je poznavati potrebe riba, kao i načine da im se one zadovolje sa tim neophodno je da se ribnjak koncipira po instrukcijama strukcijama ribarstva.Tačnije stručnjak iz oblasti ribarstva treba da izradi idejnu varijantu projekta i projektni zadatak hidrograđevinskom inžinjeru koji  će to razraditi i uraditi glavni hidrotehnički projekat.        
Pre nego što se počne sa projektovanjem objekata u kompleksu ribnjaka, neophodno je
izvršiti detaljno geodetsko snimanje i kartiranje.Pojas obeležavanja treba da obuhvata šire
područje, a naročito treba obratiti pažnju na detaljno obeležavanje vodotoka u zoni ribnjaka.Sve ovo je potrebno da bi projektant imao uvid u generalni pad terena,kao i u položaj vodotoka sa koga se zahvata voda. Naročito je značajno da se objekat postavi tako da bude uvek zaštićen od nailaska velikih voda propisanog povratnog perioda. 
Pastrmski ribnjak u osnovi čine sledeći objekti:
- vodozahvat
- sistem dovodnih kanala
- predtaložnik
- filter
- odvodni kanal
- taložnik
- proizvodni objekti na ribnjaku

Vodozahvat 

Svaki pastrmski ribnjak bez obzira na veličinu poseduje objekat za kaptiranje vode,
odnosno vodozahvat.Vodozahvat može biti postavljen na više načina:
1.u koritu reke kao poprečna građevina
2.klasična kaptaža sa skretanjem vode
3.kaptaža sa crpnim postrojenjem

U zavisnosti od karakteristika vodotoka, udaljenosti od mesta postavljenog ribnjaka,kao i količine zahvaćene vode,projektant se odlučuje za vrstu vodozahvata.Dimenzionisanje vodozahvata se mora obaviti tako da prihvati dovoljne količine vode,koja je potrebna za efikasno funkcionisanje ribnjaka, ali se strogo mora voditi računa na uslove tečenja velikih voda u vodotoku.

Sistem dovodnih kanala

Dovod vode od vodozahvata do bazna za uzgoj ribe obavlja se preko sistema dovodnih kanala ili cevovoda.U zavisnosti od količine uahvaćene vode, kao i padova terena, a uzimajući u obzir finansijski efekat, projektant se odlučuje za način dovođenja vode do ribnjaka.Obično se projektuju betonski dovodni kanali sa vertikalnim bočnim stranicama. Veliki padovi terena savlađuju se nizom kaskada što ima efekat, jer se tako voda dodatno aeriše.Dimenzije kanala se određuju na osnovu hidrauličnog proračuna koji je sastavni deo svakog projekta.

Predtaložnik

Predtaložnik je objekat postavljen na kraju dovodnog kanala.Osnovna uloga je da voda koja se kroz glavni dovodni kanal kreće velikom brzinom smiri,a u isto vreme istaloži neorganske materije kao što su pesak,šljunak i drugo.

Filter

Filter za prečišćavanje pomućenje vode obično se postavlja neposredno pored predtaložnuka,a uzvodno od zgrade mrestilišta.Ovakvi objekti se projektuju u sklopu punosistemskog ribnjaka, a za slučaj da se mrestilište snabdeva istom vodom kao i baterije za uzgoj pastrmki.Projektuje se u kombinacije šljunčane i peščane ispune sa betonskim dnom i sranama.

Odvodni kanal

Kod pastrmskih ribnjaka koji su postavljeni u dve ili tri baterije postoji mogućnost snabdevanja prelivnom vodom u periodima smanjene izdašnosti izvorišta.Voda se prihvata odvodnim kanalima i sprovodi do razvodnog kanala niže baterije, ili direktno odvodi u taložnik preko glavnog odvodnog kanala.Odvodni kanali takođe služe da prihvate otpadnu vodu prilikom pranja proizvodnih objekata na ribnjaku. 

Taložnik

Otpadna i iskorišćena voda odvodnim kanalom se odvodi do taložnika.Taložnik se postavlja na kraju kompleksa hidrograđevinskih objekata gde je dozvljeno slobodno isticanje vode u taložnik.Može se graditi kao zemljani, betonski ili obložen kamenom,a sve u zavisnosti od načina čišćenja i veličine.Isticanje iz taložnika obalja se preko ispusne građevine-grlenjaka koji obezbeđujumogućnost potpunog pražnjenja taložnika.

Proizvodni objekti na ribnjaku

- Mrestilište
- Mladičnjaci
- Matičnjaci
- Tovilišta 

Prethodno nabrojani objekti spadaju u red proizvodnih objekata koji se dimenzionišu i projektuju prema kapacitetu ribnjaka.Mrestilištem se naziva objekat visokogradnje u kom su smešteni predviđeni sadržaji.Objekat se projektuje bez tavanske konstrukcije sa dobrom provetrenošću. Može se projektovati i montažni objekat.Ostali objekti koji su nabrojani predstavljaju armirano betonske rezervoare pravougaonog ili ređe kružnog
oblika.Objekti se rade od vodonepropusnog betona MB 3O u glatkoj oplati.
Prilikom projektovanja svih ovih objekata posebnu pažnju treba obratiti na padove, odnosno postavljanje objekata u kaskadnom poretku. Na ovaj način postiže se apsolutna elastičnost rada ribnjaka, što omogućuje da se svaki bazen za tov nezavisno snabdeva čistom vodom, prazni ili može isključi iz upotrebe kada je to potrebno.Između pojedinih baterija predviđa se manipulativna staza.Širina ove staze treba da bude dovoljna za kretanje ljudstva imanjih transportnih sredstava, kao što su manjikamioni za dopremanje hrane i izlov ribe.Denivelacija između pojedinih baterija se savladava kosim pločama ili stepeništem. Prilikom projektovanja pastrskih ribnjaka mogu se koristiti iskustva sa ranije projektovanih i izgrađenih ribnjaka.Sve ovo ukazuje da svako projektovanje novih objekata zahteva posebnu analizu i raspored istih u jednu nedeljivu celinu, kako bi se u toku eksploatacije postigli najbolji rezultati.

GAJENJE PASTRMKE

Pastrmske vrste riba su isto kao i Saranske vrlo vazne za gajenje
Zbog delikatesnog mesa ove ribe se najvise cene na Zapadu, zbog cega se areal njihovog gajenja sve vise siri, kako kroz broj vrsta riba, tako i kroz podizanje novih ribnjaka i intenziviranja proizvodnje na njima.
Najvaznije ribe salmonikulture su kalifornijska (duzicasta) pastrmka, potocna zlatovcica, atlanski i srebrni losos i dr.

Pastrmka potočna

(Salmo truta morpha fario)

potočara

Pastrmka jezerska

(Salmo truta morpha lacustris)

Pastrmka glavatica

(Salmo marmoratus Cuvier)

Pastrmka kalifornijska

(Oncorhynchus mykiss)

dužičasta pastrmka

Mekousna pastrmka

(Salmothymus obtusirostris)

neretvanska mekousna, meka

Kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss):

To je jedna od salmonidskih vrsta riba koja se uspjesno gaji na pastrmskim ribnjacima sirom svijeta, posebno u zapadnoj Evropi.
Ova lijepa I plemenita riba uspjesno se gaji u kavezima.
Razlozi sto joj proizvodjaci ribe I nutricionisti posvecuju veliku paznju su veoma brojni.
Kalifornijske pastrmke se veoma brzo I lako aklimatizuju na vjestacke uslove gajenja.
Optimalna temperatura vode je izmedju 8 I 16 C I nivo kiseonika od 9-11 mg/l .
Podnosi dobro sukcesivno povecanje temperature vode I do 20 C kao I nesto manje kolicine kiseonika ( 7-8 mg/l ) ali je za nju optimalna koncentracija 9-11 mg/l.
Osim toga dobro koristi peletiranu hranu I brzo prirasta.
Na ribnjacima sa intezivnom proizvodnjom prosjecni prinosi iznose 300 000 – 500 000 kg/ha.
Mora se naglasiti da je kvalitet mesa ove ribe prvorazredan. Meso je mekano, socno I ukusno bez sitnijih kostiju. Pored toga ono sadrzi 20% proteina, svega 2% masti I 1,2% mineralnih materija pa stoga predstavlja idealnu hranu za djecu, starije I obeljele osobe.
Duzicasta pastrmka potice Iz slatkih voda Tihookeanskog sliva Severne Amerike.
Iako je migratorna riba odomacila se u nekim otvorenim vodama kao sto je Trebisnjica.
Telo joj je vretenastog oblika, bocno blago spljosteno I gusto pokriveno sitnim krljustima. Postize duzinu od 50 d0 90 cm I masu od 20kg. Glava joj je siljata sa velikim usnim otvorom.
U nasoj zemlji muzjaci pastrmke stasavaju u drugoj, a zenke u trecoj godini zivota, I mrijeste se od Novembra do do kraja Marta. Na jedan kg tjelesne mase, zenke obicno proizvedu 2 000 – 2 500 komada ikre.
Zrela jajasca su su bledo narandzsta boje, krupna, precnika od 4-6,5 mm, najcesce 5 mm.
Ikra I mlijec se na ribnjacima dobijaju istiskivanjem polno zrelih matica, a oplodnja je vjestacka.
U prirodnim uslovima kalifornijska pastrmka se hrani racicima, sitnim mekuscima, larvama insekata koji zive u vodi I dr.

Salmo Trutta – POTOCNA PASTRMKA

Snažan razvoj sportskog ribolova, kao i veoma zastupljen krivolov uz narušavanje prirodnih uslova staništa doveli su do značajnog smanjenja brojnosti populacije potočne pastrmke, a pojedine populacije su postale ugrožene sa stanovišta opstanka. Kao posledica toga dolazi do čestog poribljavanja komercijalnim linijama koje su prilagođene ribnjačkom uzgoju. Najčešće se radi o linijama alohtonog porijekla, koje se nakon ubacivanja u vodotokove nesmetano ukrštaju autohtonim populacijama, što može dovesti do ugrožavanja genetičke specifičnosti autohtone populacije. Pastrmke imaju izrazitu osobinu odgovora na promjenu uslova staništa što često dovodi do nastanka specifičnih životni formi.
Pastrmka kao autohtona vrsta naseljava vode Evroazije i sjeverne Afrike. Rasprostranjena je na području od sjeverne Norveške i sjeveroistočnog dijela Rusije na na sjeveru do planine Atlas u sjevernoj Africi na jugu, i od Islanda na zapadu do Aralskog mora na istoku (Behnke R. J. 1986. A new subgenus and species of trout; Alliott, 1994). Tokom prošlog vijeka pastrmku su naselili u 24 zemlje izvan Evrope, i u to u preostali dio Azije i Afrike, zatimu Australiju, Sjevernu i Južnu Ameriku.

Potočna pastrmka naseljava hladne vode i to obično gornje tokove rijeka umjereno kontinentalne klime, mada se može naći i u ravničarskim rijekama, kao i u jezerima sa čistom i hladnom vodom. Polna razlika je izražena u doba mrijesta: ženke imaju zaobljen trbuh i crven nabubreli polni otvor, dok su mužjaci uskog trbuha i nemaju nabubreli polni otvor, ali se odlikuju veoma razvijenom donjom vilicom u obliku kuke. Mrijesti se krajem jeseni i početkom zime – od novembra do januara. Ženka može u prosjeku da položi 2000 jaja na 1kg tjelesne težine. Ikra se odlaže na kamenitom dnu sa brzim tokom vode. Prečnik jaja je velik i iznosi 4,5 do 5 mm.
Inkubacioni period traje, zavisno od temperature vode od 60 do 90 dana. U prirodnim plodištima mlađ ostaje do početka jeseni, kada naraste do 10 cm dužine. Ona se kasnije seli u dublje i mirnije vode u potrazi za hranom. Polnu zrelost dostiže u 2-3 godini. U prvoj godini jednike narastu 10 14 cm. Ove ribe imaju tzv. „mladalačko ruho“, istaknuto sa desetak crnih vertikalnih mrlja na bokovima tijela. Sa porastom mlaži nestaju ova obilježja. Totalna dužina dvogodišnjih jedinki može dostići 20 do 25 cm, a težina 150 do 200 g. (Jevtić J. 1989. Ribarstvo. Praktikum. Naučna knjiga Beograd). Rastu dosta sporo. U akumulacionom jezeru Lokvara (blizu Delnica), koje pripada dunavskom slivu, ulovljena je 1968. godine potočna pastrmka dužine 124 cm i težine od 25,5 kg, stara 15 ili 16 godina (Pažur, K. 1969. Divovske pastrve u jezeru Lokvare. Ribarstvo Jugoslavije,god XXIV, 2, Zagreb).
Potočna pastrmka se hrani različitim organizmima: ribama, larvama vodenih insekata, ikrom drugih riba, insektima koji lete na površinom vode i padaju na vodu, račićima i drugim beskičmenjacima (Aganović, M. 1979. Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj. IKRO „Svijetlost“, Sarajevo). 

Postoje tri različita ekološka oblika koje potočna pastrmka razvija u zavisnosti od uslova staništa:

- Salmo trutta forma fario – riječni oblik
- Salmo trutta forma lacustris – jezerski oblik
- Salmo trutta forma trutta – morski oblik

Salmo trutta forma fario
Salmo trutta forma trutta

Morski i jezerski oblik predstavljaju migratorne populacije, dok riječni oblik uvijek naseljava riječno stanište u okviru koga može preduzimati manje ili veće migratorne pokrete. Morska forma živi i hrani se u moru i migrira u rijeke na mrijest nakon čega se vraća u more. Jezerska forma naseljava jezera, a na mrijest migrira u rijeke ili u pliće dijelove jezera (Elliott J. M. 1994.Quantitative ecology and the brown trout). Pojedine studije ukazuju da se migratorne i stalne populacije mogu nesmetano ukrštati.

Utvrđeno je da u Evropi postoji 5 linija (filogenetskoh grupa):

1. jadranska linija
2. sredozemna (mediteranska linija) linija 
3. dunavska linija 
4. atlantska linija 
5. marmoratus linija


Karakteristike sredozemne i jadranske linije su veliki broj sitnih crvenih i crnih tačaka koje su nepravilno raspoređene po cijelom tijelu, kao i 4 široka tamna pojasa, koja kao obruč obavijaju tijelo i to jedan u nivou glave, dva u nivou trupa i jedan u nivou repa.

Sredozemna linija potocne pastrmke
Jadranska linija potocne pastrmke

 Dunavska linija ima crvene i crne tačke podjednako zastupljene i ravnomjerno raspoređene po cijelom tijelu.
Atlanska linija ima karakterističnu crnu pigmentaciju koja preovladava nad crvenom i načazi se uglavnom na trupnom dijelu neposredno iza glave.

Dunavska linija potocne pastrmke

Marmoratus linija (glavatica), ima karakteristične mramorne šare po kojima i dobila ime. Osnovna boja tijela je maslinasto zelena ili braonkasta, a šare se nalaze na leđima i bokovima tijela i nešto su manje od osnovne boje. Pojedini primjerci mogu imati i 4 široka tamna pojasa.

Marmoratus linija potocne pastrmke

Prema teoriji molekularnog sata, smatra se da su se prije približno 10 miliona godina od zajedničkog pretka razdvojile dvije vrste, losos (Salmo salar) i pastrmka (Salmo trutta).

Geografska distribucija linija potocne pastrmke u Evropi

Ugroženost potočne pastrmke (Salmo trutta)

Potočna pastrmka predstavlja jednu od najbolje proučavanih slatkovodnih vrsta riba.
Veliki dio populacije potočne pastrmke ugrožen je različitim tipovima ljudskih aktivnosti, koje mogu biti podjeljene u tri opšte kategorije: degradacija staništa, ribolov i poribljavanje.

Degradacija staništa može biti direktna i indirektna. Direktna degradacija staništa podrazumjeva fizicke promjene staništa, na primjer, podizanje hidroelektrana koje sprečavaju migraciju pri mrijestu ili regulacija korita. Indirekta degradacija podrazumjeva promjenu svojstava vode kroz razne vidove zagadenja.
Ribolov, komercijalni pa i sportski, dovodi do smanjenja brojnosti i opadanja varijabilnosti populacije. Poribljavanje materijalom i viještackog mrijesta ili prenošenje jedinki sa drugih lokaliteta sve je češca praksa upravljanja vodama. Do poribljavanja najčešce dolazi zbog smanjenja brojnosti autohtonih populacija, što je uglavnom rezultata prevelikog ribolovnog opterećenja. Poribljavanje predstavlja naročito ozbiljnu prijetnju otkako se posmatra kao blagotvoran način da se pomogne autohtonim populacijama, ali u stvarnosti veoma često dovodi do izumiranja lokalnih autohtonih genetskih fondova.

Najčešći ugrožavajući faktor predstavlja preveliko ribolovno oterećenje, koje uključuje ne samo legalan ribolov, već na prvom mjestu krivolov. Glavni razlog izuzetnog ribolovnog pritiska je nedovoljno i neprofesionalno sprovođenje ribolovne kontrole, kao i neprimjenjivanje zakonski regulisanih zaštitnih mjera u ribarstvu.

Drugi po značaju ugrožavajući faktor predstavlja direktna degradacija staništa u vidu formiranja vodozahvata za potrebe elektroprivrede (Tišča), za vodosnadbjevanje, za industriska i rudarska postrojenja kao i izgradnja fabrika flaširane vode.

Socijalno ekonomski faktori koristenja vode naših rijeka su veoma važni, ali riješenje tog problema (prije svega očuvanja autohtonih populacija u BiH), i pored kako-tako zakonom propisane obaveze nije adekvatno u administrativno-upravljačkoj praksi sektora zaštite životne sredine i zaštite prirode.

Treći po značaju faktor ugrožavanja populacje potočne pastrmke je poribljavanje. Ova aktivnos još nije uzela prevelikog maha, i do sada se poribljavaju mahom atraktivnije vode, koje trpe veliki ribolovni pritisak. Evidencije o izvršenim poribljavanjima u BiH uglavnom ne postoje ali poznato je se materijal za poribljavanje nabavlja širom bivše Jugoslavije, ne vodeći računa čak ni o poribljavanju materijalom koji pripada barem istom slivnom području, a kamoli o poribljavanju materijalom autohtonog porijekla.
Postoje negativna iskustva u Sloveniji gdje se vršilo poribljavanje neautohtonim linijama. U Soču je unešena potočna pastrmka (za koju se smatralo da nije autohtona za sliv pomenute rijeke) atlantske i dunavske linije, koja se nesmetano ukrštala sa marmoratus linijom (tzv. Soška pastrmka) dajući plodne hibride i preteći da vremenom može doći do potpunog uništenja genetičke originalnosti marmoratus linije.

Degradacija staništa, ribolov i poribljavanje mogu biti okidač za 3 glavna procesa koji dovode o smanjenja ili gubljenja raznolikosti, a to su: izumiranje lokalnih populacija, hibridizacija i gubitak genetičke raznolikosti.
Degradacija staništa je glavni uzrok izumiranju lokalnih populacija. Pretjeran izlov i nepromišljeno poribljavanje takođe mogu dovesti do istih rezultata (Laikre, i sar. 1999 Conservation genetic management of brown trout (Salmo trutta) in Europe).

Dakle, potrebno je maksimalno voditi računa o našem eko sistemu i paziti na genetsku strukturu populacije (voditi računa sa kakvim materijalom poribljavamo naše vode).

Veličina
Prosijek 0,25-0,65kg, obično 0,9-1,5kg, dostiže 13,5kg i 70cm.

Rasprostranjenost
Riba brzih i hladnih planinskih vodotoka i ledničkih i viještackih jezera na nadmorskoj visini preko 500 m.n.v, živi bliže izvorištima.

 Mamci, lov
Najbolje su "suve" i "mokre" mušice velicine 8-12, a od varalica "Vobler", "Meps", "Torpedo" velicine 3-7 cm (Ako ste sportski ribolovac zamenite trokrake udice običnim i izbrusite povratne jezičke, spadanja sa udica bez povratnog jezička su rijetka a povrede nanešene pastrmki ispod lovne veličine su minimalne).

Jezerska pastrmka (Salmo trutta m. lacustric):
Velicina
Prosjek 2-4,5 kg, obicno 6,5-9 kg, dostiže 30 kg. Polno sazzrijeva sa 4-7 god. zivota a mrijesti se u pritokama od septembra do januara.

Rasprostranjenost
Preneta iz alpskih jezera, riba lednickih i veštackih jezera na nadmorskoj visini preko 500 m.n.v.

Mamci
Najbolje su "suve" i "mokre" mušice velicine 8-12, a od varalica "Vobler", "Meps", "Torpedo" velicine 3-7 cm (Ako ste sportski ribolovac zamjenite trokrake udice obicnim i izbrusite povratne jezicke, spadanja sa udica bez povratnog jezicka su retka a povrede nanesene pastrmki ispod lovne velicine su minimalne ).

MLADICA (Hucho hucho, L):

Nasa najveca pastrmska riba mladica je rasprostranjena u dubljim I cistim vodotocima dunavskog sliva. Dugacka glava I vretenasto tijelo sa perajama znatne velicine govori da se radi o jakoj I brzoj ribi.
Boje je maslinasto zelene sa svijetlim bokovima. Moze da dostigne masu I do 50 kg.
U mladosti se hrani bentosom a starije ribe su prave grabljivice. U prirodi se mrijesti na sljunkovitim dijelovima rijeka tokom proljeca a polno sazrijeva u 4 -5 god.

LITERATURA:

  • http://www.lipljen.com/?action=fullnews&id=374
  • Hristić,  Đ., Bunjevac, I.(1991). Gajenje slatkovodnih riba, Građevinska knjiga.
  • Marković, Z., Mitrović-Tutundžić,V.(2003): Gajenje riba, Zadužbina Andrejević, Beograd
  • Treer, T. Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M.( 1995). Ribarstvo, Nakladni zavod Globus,
  • mr Saša P. Marić – Evolucijska istorija kompleksa potocne pastrmke (Salmo truta) – doktorska disertacija; izvor: www.balkan-trout.com

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi