POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PREDUZETNIŠTVA
 

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
OSNOVE PODUZETNIŠTVA


U ovom seminarskom radu upoznat cemo se sa osnovnim karakteristikama poduzetnika
kao i zakonitostima samog poduzetništva. Seminarski rad je rađen iz predmeta Osnove
poduzetništva I, tako da sadrži osnovne upute za ulazak u poduzetnički projekat, tako da svako
onaj ko bi želio da dublje proučava karakteristike poduzetništva mora da započne svoje
proučavanje ovako. Seminarki rad se sastoji iz tri dijela koji na određeni način sadrže svoje
ciljeve i predmete rada,kako i način njihove izrade. Dakle u seminarskom radu su sadržani
slijedeći dijelovi: Pouzetnički pojmovnik(prvi dio), Prevod teksta iz poduzetništva(drugi dio) i
Istaživanje: Problemimi sa kojim se susreću poduzetnici sa područja Tuzlanskog kantona(treći
dio). Svaki ovaj dio je karakterističan na svoj način.
Poduzetnički pojmovnik sadrži definicije 120 pojmova neophodnih za dalje istraživanje
poduzetništva i Ekononomske nauke uopšte. Dakle ovi pojmovi svojim sadržajem prate 15
modula obrađenih na predavanjima. Definicije pojmova su preuzete iz slijedeće
literature:Dedić M.,Umihanić B., Osnovi menadžmenta i poduzetništva, Nenad Nikolić,
Poslovni riječnik, Paul A. Samuelson & William Nordhaus,Ekonomija.
Prevod teksta iz poduzetništva je drugi dio ovog seminarskog rada on sadrži tekst na
engleskom jeziku preuzet sa interneta sa web adrese http://www.entrepreneurship.com/, kao i
prevod teksta koji sam sama uradila.Cilj ovog dijela rada je upoznavanje studenata sa važnošću
interneta kao medija za masovnu komunikaciju bez kog poduzetnici ne bi mogli opstati jer
nudi neograničen broj informacija, a još je i najbrži vid komuniciranja.Osim toga i proširenje
znanja stranih jezika koji su neophodni za opstanak u poslovnom svijetu.
Poduzetnički intervju(istaživanje):Problemi s kojima se susreću poduzetnici na području
Tulanskog kantona je posljedni dio ovo seminarskom radu rađen s ciljem da student stupi u
neposrednu komunikaciju sa poduzetnikom i da ga lično intervjuiše, kako bi saznao s kojim
problemima se susreću poduzetnici. Te kako bi u vremenu koje dolazi radio na iznalaženju
riješenja za te probleme i tako u potpunosti bio spreman da se s njima suoči.


Pokretanje preduzeća


Dakle vi razmišljate da pokrenete svoje preduzeće. Ovo može imati prednosti, ali i
nedostataka. Vođenje vlastitog preduzeća stvorit će osjećaj nezavisnosti i osjećaj zadovoljstva.
Vi ćete biti šef i ne možete biti otpušteni, i mogu doći dani kada ćete u tome i uživati. Možete
primati platu i uzimati profit, ili ako investirate, povrat investicija će također biti vaš, imat ćete
dosta primanja kada se vaše preduzeće ustabili. Okusit ćete slast posjedovanja, kao kada
posjedujete kuću ili automobil. Možete osjećati zadovoljstvo nudeći proizvod ili uslugu koja će
biti cijenjena na tržištu.
Kada ste šef možete brže usvojiti nove ideje. Budući da će vaše preduzeće u početku
biti malo, ne morate tražiti dozvole od odbora svaki puta kada želite da probate nešto novo.
Ako ideja ne prolazi vi je možete napustiti isto tako brzo. Ovo mogućnost fleksibilnosti je
najveća prednost malog preduzeća.

Kada pokrećete svoje preduzeće nastojite da se posavjetujete sa advokatom oko vaših
poslovnih planova i oko pravne strukture vašeg preduzeća. Možete se odlučiti između nekoliko
organizacijskih struktura: društvo jednog lica – dakle, samo vi ste vlasnik, partnerstvo, društvo
sa ograničenom odgovornošću i korporacija. Obavezno provjerite isplativost i porezne olakšice
za posjedovanje vlastite korporacije. Kao jedini vlasnik vi ste odgovorni za preduzeće i
rizikujete da izgubite ono što ste uložili. Korporacije, s druge strane, je odvojen «živući» entitet
i štiti vas od eventualnog gubitka vlastite imovine.
Što se tiče poreza, kao zaposlenik, vaš poslodavac plaća prihode, država uzima svoj
dio, i ONDA vi trošite svoj novac. Kao vlasnik korporacije vi primate prihod od prodaje, vi
trošite i ulažete novac, i tek ONDA država uzima svoj dio. Postoji mnogo poreskih olakšica
kada ste vlasnik korporacije, budući da «Ujak Sem» brine o onima koji stvaraju radna mjesta i
pospješuju ekonomsku situaciju. Ako ste izvan SAD-a posavjetujte se sa lokalnim priznatim
advokatom o specifičnim zakonima vaše države.
Postoji nekoliko prednosti i zadovoljstava prilikom vođenja vlastitog preduzeća. Ako
imate uposlenika, morate praviti platnu listu iz sedmice u sedmicu. Morate imati para da platite
kreditorima – Ljudima koji vas snabdijevaju materijalima i robama, Stanodavcu ako plaćate
kiriju, kredit ako ste pod hipotekom, izdavaču koji vas oglašava, skupljačima poreza i mnogim
drugim. Sve ovo mora biti plaćeno, pa onda možete reći da je profit vaš.
Morate prihvatiti odgovornost za sve konačne odluke. Pogrešna procjena sa vaše strane
može rezultirati ne samo gubitkom za vas, već i za vaše uposlenike, kreditore, kao i mušterije.
Nadalje, vi morate iznaći izlaz i iz obrnute situacije nastale ne vašim uticajima. Da biste
prebrodili ovakve i slične situacije, i održali vaše preduzeće profitabilnim, morate dugo i
naporno raditi. Moguće je da to neće biti posao koji biste željeli raditi. Kao nečiji zaposlenik vi
stičete iskustva samo iz onoga za što ste specijalizirani. A sada, vi morate voditi knjige,
analizirati poslovanje, praviti dugoročne planove i konačno kada svi odu kući i vi konačno
završite sa obrađivanjem papira, možda ćete morati i pomesti pod.
Kako vaše preduzeće bude napredovalo, vi ćete biti uspješniji, i možda nećete morati
raditi neke od tih aktivnosti. Kao vlasnik – menadžer, s druge strane, vi morate – bar u početku
– odreći se tehničkih stvari koje znate raditi i u njima uživate, i posvetiti se rukovođenju. Da
biste uspješno pokrenuli posao morate biti menadžer, ne čistač.
S druge strane vi nikada nećete biti svoj šef. Bez obzira šta odaberete – proizvodnju,
prodaju ili uslužne djelatnosti – uvijek morate zadovoljiti vašu mušteriju. Ako mušterijama ne
date ono što oni žele otići će negdje drugo, i vi ćete ostati bez posla. Tako da je svaka
mušterija, čak i potencijalna, vaš šef. Vaši kreditori, kao i konkurenti, mogu također uticati na
vas da donesete odluke koje vi ne želite. Državne i lokalne vladine agencije će nastojati da
dostignete određene standarde i pratite određena pravila. Jedina stvar koju možete da uradite je
da dobro razmislite kako ćete zadovoljiti sve ove šefove.
Da li ste menadžer?
Prvo pitanje koje treba da postavite samom sebi, nakon što ste shvatili da postoje dvije
strane otvaranja vlastitog preduzeća je «da li sam tip za menadžera?».
Bit ćete samom sebi najvažniji zaposlenik. Puno je važnije da objektivno ocijenite sebe,
nego bilo kojeg drugog zaposlenika. Kao uspješan operater vašeg biznisa, slabosti na
određenim poljima možete nadoknaditi ili usavršavanjem ili zapošljavanjem nekoga ko je u
tom polju iskusniji. Veoma važna osobina dobrog menadžera je poznavanje svojih granica.
Nebrojeno mnogo studija je napravljeno o vođenju malog preduzeća tokom godina.
Mnogi nabrajaju osobine i slučajeve koji se često pojavljuju kada se počinje sa vođenjem
vlastitog preduzeća. Druge studije se fokusiraju na karakteristike kod uspješnih preduzeća.
Snažna mišljenja i stavovi
Ljudi koji pokreću vlastito preduzeće mogu biti članovi različitih političkih partija, biti
različite vjere, imati različita mišljenja o ekonomiji i drugim stvarima. Oni su kao i svi drugi.
Razlika je u tome što se oni obično osjećaju i izražavaju snažnije. Ovo je uobičajeno. Ako vi
rizikujete svoj novac i vrijeme u vaše preduzeće, morate snažno osjećati da ćete biti uspješni.
Kao što ćete vidjeti kasnije, ovakvo razmišljenje može vam kasnije donijeti probleme.
Ako želite da pokrenete svoje preduzeće vjerovatno imate pomiješana osjećanja o
autoritetu. Znate da menadžer mora imati autoritet da bi nešto postigao, ali se vi ne osjećate
ugodno raditi za nekoga. Ovo također može biti slučaj u porodičnoj, školskoj ili drugoj vrsti
autoriteta. Ako želite da pokrenete svoje preduzeće vi vjerovatno imate snažnu «potrebu za
uspjehom». Ova «potreba za uspjehom» je psihološki termin za motivaciju i obično se mjeri
testovima. Može biti važan faktor za uspjeh.
Osoba koja ne želi pokrenuti svoje preduzeće može vas smatrati kockarom, nekim ko
puno rizikuje, ali vi nećete tako osjećati. Studije pokazuju da veoma često vlasnici malih
preduzeća ne razliku se od bilo koga drugog u poduzimanju rizika, kada se to mjeri testovima.
Na prvi pogled ovo nam se čini nerealnim, jer nam logika govori da je veliki rizik pokrenuti
vlastito preduzeće. Profesor na «Ohio State» Univerzitetu objasnio je to veoma jednostavno.
«Kada osoba započne i vodi vlastito preduzeće, on ne vidi rizik; On vidi samo faktore na koje
može da utiče u vlastitu korist.» Ako posjedujete ove osobine, ne znači da ćete biti uspješni,
već da ćete vjerovatno pokrenuti vlastito preduzeće. Neke od ovih osobina vam mogu biti teret
u određenim situacijama, ako ne budete pazili.
Osobine koje se najčešće pojavljuju među menadžerima malih preduzeća su: Nagon,
sposobnost razmišljanja, sposobnost u odnosima sa ljudima, govorne sposobnosti i tehnička
poznavanja.
Pogon, kako je objašnjeno u studiji, sastoji se od odgovornosti, inicijative, upornosti i
zdravlje. Sposobnost razmišljanja sastoji se od originalnog, kreativnog, kritičnog i analitičkog
razmišljanja. Sposobnost u odnosima sa ljudima podrazumijeva emocionalnu stabilnost,
socijabilnost, dobre privatne odnose, razumijevanje, kooperativnost i taktičnost. Važne
govorne sposobnosti su verbalna razumljivost i usmene i pismene komunikacije. Tehničko
poznavanje je menadžerovo razumijevanje fiskalnih procesa u proizvodnji roba ili pružanju
usluga i sposobnost da informaciju iskoristi svrsishodno.
Motivacija ili pogon dugo je smatrana najvažnijim faktorom za uspjeh. Psiholozi se
slažu da možete povećati nivo motivacije i samim tim i šanse za uspjeh. Razvijanje motivacije
u velikome zavisi od toga kakve ćemo ciljeve postaviti sami sebi.
Koju vrstu posla izabrati
Mnogi od vas su već odlučili kojom vrstom posla će se baviti. Drugi možda traže
odgovor od savjetnika. Bez obzira da li ste odlučili ili ne, dobro je da nastavite sa
samoocjenjivanjem. Krenite sa sumiranjem vaših prijašnjih iskustava. Uključujući poslove na
kojima ste radili, edukaciju, hobije. Potom zapišite šta biste voljeli raditi. Usporedite da li se to
što bi željeli raditi podudara sa onim što ste radili. Korisno je ako se vaši dosadašnji poslovi ili
hobiji mogu iskoristiti u vašem novom preduzeću. Kakve su vaše potrebe? Kakve su potrebe
vaših mušterija? Možda ćete zarađivati radeći nešto što ne volite ako će ljudi plaćati za to. S
druge strane nikada nećete zaraditi ako budete prodavali proizvod ili nudili uslugu koju ljudi ne
žele, bez obzira koliko ste vi sretni dok to radite. Stručnjaci kažu da je puno više preduzeća
propalo zato što su u pogrešnom poslu, nego zato što su radili posao pogrešno.
Čitaj, slušaj stručnjake, razgovaraj sa poslovnim ljudima, pokušajte odrediti gdje ćete
ostvariti profit. Mnoga nova preduzeća mogu steći mušterije samo uzimajući ih od nekog
drugog, ili privlačeći ljude sa drugih prostora. Ne započinjite preduzimati posao u zajednici
gdje se populacija smanjuje, bez obzira koliko ste dobar preduzimač. Sa ove tačke gledišta
usporedite prijašnje i interese kakve mislite da bi trebali biti. Ako se poklapaju, to je odlično.
Sada samo treba da istražite kako ponuditi mušterijama više za njihov novac od vaših
konkurenata.
Ako se potrebe i vaša prijašnja iskustva ne poklapaju, ne očajavajte. Pokušajte raditi za
firmu koja pruža uslugu ili proizvod koji se traži. Nađite posao u uspješnoj, dobro vođenoj
kompaniji u poslu koji vi želite. Potom pokupite što više znanja o vođenju preduzeća dok
usavršavate tehničke sposobnosti.
Obrazovanje također pomaže. Ako nemate obrazovanja iz struke kojom želite da se bavite, sve
što više učite trebali bi biti opremljeniji za vođenje.
Za neke sfere morate imati određene licence, certifikate pa čak i diplome iz određene
struke. Svakako pomaže ako ste imali neke kurseve iz vođenja knjiga, prodaje i komunikacija.
Ti kursevi ne moraju biti fakultetskog nivoa, mogu biti i neki obični programi za edukaciju.
Da li postoji potreba za onim što biste vi prodavali ili radili? Da li ste spremni da
ispunite tu potrebu? Da li ste zainteresovani za to područje? Možete li naučiti ono što trebate?
Da li će biti stalna i rastuća potreba za vašim proizvodom ili uslugom?
Vaše šanse za uspjeh
Kakve su vaše šanse za uspjeh ako krenete sa određenom vrstom posla? Ovo će zavisiti
od toga kakvu vrstu posla odaberete, vaših iskustava i uslova za taj posao u to vrijeme. Sa
pravim sklopom sposobnosti, odlučnosti, sposobnosti da se napravi dobar tim i sposobnosti da
se primijete potrebe tržišta, vi ćete sigurno uspjeti. Ipak činjenica je da 80% preduzeća
propadne u prvih pet godina.
Nova preduzeća se svaki dan otvaraju, dok u isto vrijeme druga se ukidaju. U godini
loših uslova za posao, više će se preduzeća zatvoriti. Dok u godini dobrih uslova, više će biti
pokrenuto novih preduzeća. Generalno, porast broja preduzeća raste sa porastom ljudske
populacije, porastom ličnih dohodaka, i porastom prihoda «per capita», a s obzirom da ovi
faktori rastu svakodnevno, raste i broj malih preduzeća.
Ovaj rast nije oslobođen rastućih bolova. U isto vrijeme nova preduzeća se otvaraju dok
se druga zatvaraju. Neka od ovih zatvaranju su legalni poslovni promašaji; kod drugih vlasnici
ne žele da minimiziraju troškove pa to nisu promašaji u pravom smislu te riječi. Drugi opet
zatvaraju preduzeća zbog smrti ili penzionisanja vlasnika, raskida partnerstva ili prodaje
preduzeća nekom drugom vlasniku. Mlađa preduzeća se zatvaraju prije. Mnoga ne prežive ni
cijelu godinu. Ona koje prežive rade još nekoliko godina, dok veoma rijetka preduzeća uspiju
opstati. Loše rukovođenje je najveći uzrok propadanja preduzeća. Nedostatak iskustva u
rukovođenju je uzrok propadanja 90% preduzeća po analizama «Dun & Bradstreet inc.»
Mnogi faktori također mogu uticati na preduzeća a na koje vlasnici nemaju mnogo
uticaja. Takvi faktori mogu biti: loši uvjeti za posao, premještanje autoputa, iznenadne
promjene mode, zamjena starih proizvoda novim, lokalna situacija sa radnicima. Dok ovi
uslovi mogu uticati na to da se neka preduzeća zatvore, oni su ujedno i prilika za druga
preduzeća. Lokalna prodavnica može izgubiti na važnosti dok se u isto vrijeme otvara tržni
centar. Uglavnom, uvođenje modernije tehnologije i pravovremeno proizvodnja onoga što
kupci žele će se uvijek isplatiti.
Na kraju krajeva, to je do vas. Da li će vaše upravljanje biti konkurentno? Da li ćete biti
u mogućnosti da procijenite i zadovoljite želje vaših mušterija? Da li ovo možete da uradite
dovoljno tačno i brzo? Takva ostvarenja zahtijevaju dobro rukovođenje.
Povrat investicija
Da li će povrat vaših investicija koje ste uložili u preduzeće biti veći nego što bi bio da
ste svoj novac uložili negdje drugo? Dok vaša odluka da krenete u posao neće u potpunosti
zavisiti od ovoga, ovo je faktor koji bi vas trebao zanimati. Previše često ljudi ulažu svoj novac
u svoje firme pod pretpostavkom da će povrat investicija biti daleko veći nego da investiraju
negdje drugo. Istraživanje o prosječnim godišnjim prihodima u sferi posla kojim se vi želite
baviti može biti veoma značajno. Vaša odluka da pokrenete preduzeće možda neće u
potpunosti zavisiti od prihoda. Veličina potencijalnog povrata vaših sredstava može biti
zasjenjena željom za samostalnošću, prilikom da radite u dijelu države ili grada koji se vama
sviđa, prilikom da radite nešto što se vama sviđa, ili osjećajem da zajednici možete više
doprinijeti ovako nego radeći za nekoga drugog. I ovi faktori su bitni. Ali zapamtite, ne možete
održati vašu firmu u životu ako ne ostvarujete profit od vaše investicije.
Komentar teksta:
Tekst ukazuje na osnovne rizike ulazka u mali biznis i pokretanja sopstvenog preduzeća.
Razrađuje osnovne probleme s kojima se susrećete kao poduzetnici kao i iznalaženje rješenja
za njih. Pri ulasku u svaki posao moramo prvo odabrati kojom vrstom posla se tačno želimo
baviti, jer mnogi su propali jer nisu znali gdje su ustvari. Pri ulasku u svaki posao moramo biti
svjesni rizika i prije otpočinjanja posla trebamo tačno razraditi koje su koristi a koje eventualne
mane tog biznisa tako da smo spremni na sve. Dalje se trebamo zapitati da li smo mi zaista
menadžeri i možemo li sve to podnijet. Dakle, ako imamo sve ove osobine uspješnog
poduzetnika onda smo mi spremni da započnemo sopstveni biznis. Slijedeće pitanje koje se
nameće je koju vrstu posla treba izabrati? Preporučuje se da to bude posao sa kojim ste imali
dodira bilo da je to posao koji ste do sada radili ili eventualno neki hobi. Ako, pak niste sigurni
koji posao odabrati ostanite malo još na svom dosadašnjem radnom mjestu ili se zaposlite u
firmi koja se bavi biznisom na koji ciljate tako da još možete da ''razradite taktiku''. Kada ste
spremni da pokrenete preduzeće procijenite vaše šanse za uspjeh i izračunajte
korisnost,odnosno povrat vaših investicija. Sve ono što se odnosi na pokretanje preduzeća
moglo se jednostavno saznati prevođenjem ovog teksta a pored toga tu je i usavršavanje
engleskog jezika kao najvažnijeg poslovnog jezika.


LITERATURA


1. Nenad Nikolić, POSLOVNI RIJEČNIK-Sarajevo: Rabić, 1998.
2. Paul A. Samuelson & William Nordhaus, EKONOMIJA, Mate Zagreb
14 izdanje, 1992.
3. Dedić M.,Umihanić B., OSNOVE MENADŽMENTA I PODUZETNIŠTVA,
Ekonomski institut Tuzla, Tuzla 2004.
4. http://www.entrepreneurship.com/

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


preuzmi seminarski rad u wordu » » » 


Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD