POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ INFORMATIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- INFORMATIKA -
 

 

 

 

Izrada prezentacija u MS Power Point alatuMicrosoft PowerPoint je grafički program za izradu prezentacija koji olakšava prijenos poruke publici.“ On je sastavni dio MS Office programskog paketa. „Vodeća ideja prilikom kreiranja ovog softvera bila je mogućnost da dopise pisane u Wordu i proračune u Excelu prezentira javnosti uz pomoć upravo PowerPointa. Koristeći OLE metodu (Copy – Paste) moguće je tvorevine iz drugih aplikacija jednostavno preseliti u PowerPoint.“ Osim teksta, PowerPoint pruža i mogućnost odabira boja, dizajniranja svake stranice, primjene animacija i prijelaza između stranica te unosa filmova i zvukova. Danas je, zbog osuvremenjivanja nastave i velikom primjenom LCD projektora, PowerPoint postao važno nastavno pomagalu u školskim sustavima.
Zbog svoje popularnosti, nismo imali poteškoće u pronalaženju materijala potrebnih za pisanje ovog seminara. U radu ćemo govorit nešto više o samoj izradi slajdova, prezentacije, te raznim efektima i mogućnostima koje nudi ovaj program.

2. STVARANJE DOBRE PREZENTACIJE


Da bi nastala dobra prezentacija nije dovoljno samo znati koristiti program za njenu izradu. Treba voditi računa i o logičkoj koncepciji prezentacije. Dobro se držati nekih osnovnih pravila:

• Prvi je slajd uvodni i na njemu se najavljuju glavne teme predavanja koje se u slijedecim slajdovima mogu razraditi detaljnije
• Na slajd se ne smiju stavljati svi dijelovi informacije koja se želi prikazati već samo nekoliko natuknica (velika greška – veliki broj informacija na slajdu).
• Treba biti dosljedan u stilu pisanja (velika slova, znakovi interpunkicija i sl.)
• Posljednji slajd sadrži sažetak i zaključak.

Odabir pozadine također je vrlo bitan za uspješnu prezentaciju, stoga treba misliti na slijedeće:
Tamna pozadina − za prezentacije na ekranu
Svijetla pozadina – za ispis prezentacije


3. POKRETANJE PowerPointa


Najčešće se PowerPoint nalazi u skupini MS Offfice aplikacija. Program možemo pokrenuti na razne načine, a neki su:

1. Kliknemo na izbornik Start na task baru (traka zadatka), izaberemo All Programs, zatim Microsoft Office pa Microsoft PowerPoint.

Pokretnje programa
Slika 1. Pokretnje programa pomoću izbornika Start

2. Dvostrukim klikom miša na ikonu ako se nalazi na radnoj površini

PowerPoint kao ShotCut

Slika 2. PowerPoint kao ShotCut


3. Kliknemo na izbornik Start na task baru (traka zadatka), izaberemo Run i u okvir Open: upišemo PowerPoint

Pokretanje programa pomocu task bara
Slika 3. Pokretanje programa pomoću task bara


Nakon što smo pokrenuli program, na ekranu će se pojaviti slijedeća slika:

Click to add title• Izgled prozora je sličan Wordu– u gornjem desnom kutu su tri gumba (minimiziranje prozora, vracanje na prethodnu veličinu ili povećavanje preko cijelog ekrana, te zatvaranje prozora odnosno programa
• Otvorila se prazna prezentacija s prvim – naslovnim slajdom.
• U okvire se upisuje naslov, odnosno podnaslovi.
• Okna zadataka (task pane) uvedena u svim Office XP aplikacijama i pojavljuje se na desnoj strani prozora..

Naravno, moguće je da će se na ekranu prikazati različit prozor od gore prikazanog, ovisno o tome kako smo podesili svoj PowerPoint.
Npr. na gore prikazanoj slici s desne strane vidimo otvoren task pane koji nam u mnogome olakšava rad s datotekama, ali i uveliko smanjuje prozor predviđen za izradu prezentacije (slide window). Ako task pane nije vidljiv možemo ga postaviti tako da iz izbornika View izaberemo Task Pane.
Task Pane mijenja svoj oblik, U PowerPointu ih ima 10, a u većini slučajeva automatski će se otvoriti okno za koje pretpostavlja da bi moglo zatrebati.


3.1. Kreiranje prezentacije pomoću predloška dizajna
                             (Design Template)


• File _New
• New Presentation (desno)
• From Design Templates (odabrati jednostrukim klikom na slicicu)
• Može se promijeniti i osnovna boja predlošku (Edit Color Sheme)

Slide Design
Slika 4. Slide Design

3.2.Kreiranje prazne prezentacije
         (Blank Presentation)


• File _New
• Blank Presentation (desno)

Slide Layout

Slika 5. Slide Layout

Izborom prazne prezentacije u oknu zadatka (task pane) na desnoj strani prozora pojavi se okvir za biranje izgleda slajda.


3.3. Automatsko stvaranje prezentacije
             (AutoContent Wizard)


• File _New
• AutoContent Wizard
• Next
• U sljedećem koraku treba odabrati onu koja najbolje odgovara našim potrebama.
• 5. U 3. koraku treba odrediti tip ispisa koji čemo koristiti(prezentacija na ekranu, na web stranici, ispis crno bijelih ili u boji sličica slajdova ili na 35 mm filmovima
• 6. Upisati naslov prezentacije, a u podnožju (Footer) upisati tekst za koji želimo da se pojavljuje na dnu svakog slajda

AutoContent Wizard
Slika 6. AutoContent Wizard

3.4. Različiti pogledi na prezentaciju


1) Normal View – Prezentacijski prostor dijeli se na tri okna:
I. Okvir obrisa (sasvim lijevo), služi da vidimo sve teme, podteme i stavke
nabrajanja
II. Okvir slajda (desno gore), okno u kojem se vidi slajd
III. Okvir za bilješke (desno dolje)

2) Slide Sorter View – vrlo koristan pogled na slajdove ako se prezentacija sastoji od više
slajdova. Prikaz je prikladan za premještanje slajdova.

3) Slide Show – služi za prikaz prezentacije. Sa zaslona će iščeznuti sve trake za izradu
prezentacija, a slajdovi će se prikazivati jedan za drugim.
Iz jednog pogleda u drugi prelazimo klikom miša na određeni gumb ili klikom na izbornik
View, a zatim na pogled u kojem želimo prikazati slajd.

Razliciti pogledi na prezentaciju

Slika 7. Različiti pogledi na prezentaciju


4. RAD SA SLAJDOVIMA

Kada je riječ o dodavanju novog slajda (u bilo kojem pogledu) otrebno je samo
označiti slajd iza kojeg želimo dodati novi, te potom kliknuti na ikonu New Slide na standardnoj alatnoj traci ili u izborniku Insert izaberemo New Slide. No, želimo li dodati novi slajd dupliciranjem postojećeg označimo slajd koji želimo duplicirati u izborniku Insert te izaberemo Duplicate Slide. Postoji još nekoliko operacija vezanih u slajdove, a neke id tih jesu:


a) Mijenjanje uzorka postojećeg slajda- Ako naknadno mijenjamo uzorak slajda (npr. u slajd s grafikonom i slikom):
označimo slajd koji želimo mijenjati i u izborniku Format izaberemo Slide Layout,
gdje izaberemo novi izgled slajda.
b) Umetanje slajda iz druge prezentacije- označimo slajd iza kojeg želimo ubaciti slajd iz druge prezentacije i u izborniku Insert izaberemo Slides from Files, pomoću Slide Findera pronađemo prezentaciju iz koje želimo umetnuti slajd, a ako želimo zadržati prethodni izgled slajda (formatiranje) kliknemo u kvadratić Keep source formatting
c) Kopiranje slajdova- označimo slajd (ili više njih) i desni klik mišem bilo gdje u označeno područje i Copy (kopiraj)označimo slajd iza kojeg želimo postaviti kopirani slajd te desnim klikom Paste (zalijepi).
d) Brisanje slajdova- označimo slajd (ili više njih) i desni klik mišem i odemo na Delete Slide ili pritisnemo tipku DELETE.
e) Skrivanje slajda- ako ne želimo da nam se određeni slajd pojavi tijekom prezentacije, ali ga ne želimo izbrisati jer će nam trebati poslije, možemo sakriti slajd tako da iz izbornika Slide Show izaberemo Hide Slide. Kada poželimo vratiti slajd ponovno iz izbornika Slide Show biramo Hide Slide.

4.1. Okvir za unos

Svaki objekt (tekst, slika, grafikon ...) nalazi se u svom okviru za unos. Okvir nije vidljiv za vrijeme prezentacije, ali je vidljiv dok ga uređujemo. Okvirima možemo slobodno mijenjati veličinu i pomicati ih po slajdu. Ako smo izabrali takav raspored elemenata na slajdu (Slide Layout) u kojem postoje okviri za tekst (Text Box) jednostavno kliknemo na okvir za tekst i upišemo željeno. Ako želimo umetnuti dodatni tekst na slajd prvo moramo umetnuti tekstni okvir jer se sav tekst u PowerPointu mora upisati u tekstne okvire. Tekstni okvir umećemo tako da iz izbornika Insert biramo Text Box.


4.2. Uređivanje okvira za tekst

Na okviru za tekst vidljivo je šest točaka pomoću kojih mijenjamo njegovu veličinu te jedna zelena pomoću koje rotiramo tekstni okvir. Kada se pokazivač miša pretvori u dvostruku strelicu, pritisnemo lijevu tipku miša i razvučemo okvir.
Okvir za tekst pomičemo pomoću tehnike Drag&Drop (kliknemo na rub okvira za tekst
pomoću lijeve tipke miša, držimo je pritisnutu te istodobno pomičemo miša, a time i okvir
za tekst, na željeno mjesto). Sam okvir za tekst možemo uređivati po želji, dakle možemo mijenjati boju pozadine, boju okvira, veličinu, rotaciju...
Okvir za tekst uređujemo tako da dva puta kliknemo na rub okvira za tekst ili ga označimo
pa iz izbornika Format biramo Text Box. Pojavljuje se slijedeći dijaloški okvir:

• U okviru Colors and Lines u odjeljku Fill biramo boju ispune okvira tekstom, a u odjeljku Line odredimo boju, stil i debljinu linije okvira.
• U okviru Size određujemo vrijednosti za visinu (Height) i širinu (Width) okvira s tekstom te ga rotiramo za određenu vrijednost.
•U okviru Position određujemo položaj okvira na tekstu.
•U okviru Text Box određujemo udaljenost teksta od ruba od okvira.“

Izbornik Format Text Box

Slika 8. Izbornik Format Text Box


4.3. Unos teksta

Unos teksta

Tablica 1. Unos teksta

5. UMETANJE I UREĐIVANJE SLIKA

Da bi umetnuli sliku na slajd, pri kreiranju novog slajda moramo izabrati takav raspored elemenata (Slide Layout) koji to omogućavao. Dakle kada kreiramo slajd na kojeg želimo umetnut sliku biramo npr. Title, Text and Clip Art (naslov, tekst i slika) raspored elemenata na slajdu. Zatim dvostruko mišem kliknemo na prostor predviđen na sliku i iz potom otvorenog okvira biramo između ponuđenih slika u galeriji. Ako nam to nije dovoljno možemo uvesti sliku s neke druge lokacije tako da kliknemo na gumb Import i onda izaberemo sliku s određene lokacije.

Sliku možemo umetnuti i tako da iz izbornika Insert izaberemo Picture, a zatim biramo:
• Clip Art, ako želimo iskoristiti slike iz programske galerije
• From File, ako želimo umetnuti svoju sliku s neke druge lokacije
Alati za rad sa slikom postaju dostupni tek kad se slika oznaci. Slike se mogu urediti pomoću:
• alatne trake Picture
• iz izbornika Format izabrati Format Picture
• desni klik na sliku i Format Picture
Slike uređujemo tako da dvostruko kliknemo mišem na sliku, otvara nam se okvir u kojem
možemo:
• podešavati kontrast i svjetlinu slike;
• mijenjati boje slike opcijom Recolor;
• izrezivati rubne dijelove slike opcijom Crop.

Umetenja i uredjivanje slika

Ako u prezentaciji imamo mnogo slika prezentacije postaje prevelika. Da bi to izbjegli slike možemo komprimirati. To radimo tako da nakon što označimo sliku koju želimo komprimirati iz trake alata za slike (Picture Toolbar) kliknemo na (Compress), a zatim u prozoru koji se pojavi odaberemo želimo li komprimirati samo ovu ili sve slike u dokumentu.


5.1. Uređivanje pozadine

Iz izbornika Format biramo Backround, pojaviti će se sljedeći dijaloški okvir:

Izbornik Background
Slika 9. Izbornik Background

Iz padajućeg izbornika biramo jednu od ponuđenih boja. Ako nam treba neka druga boja kliknemo na More Colors, izaberemo boju i kliknemo na OK. Za dodatne efekte u pozadini osim boja kliknemo na Fill Effects.Pojavit će se slijedeći dijaloški okvir:
U okviru Gradient(stupnjevanje) uređujemo postepeni prijelaz jedne ili dviju boja preko slajda, te biramo smjer prelijevanja boja (Shading Styles).
• U okviru Texture biramo uzorak teksture koji možemo primijeniti na slajd.
• U okviru Pattern biramo uzorke za pozadinu. Kada izaberemo uzorak biramo boju
uzorka (Foreground) i boju ispune (Background).
• U okviru Picture biramo sliku koju želimo da nam se nalazi u pozadini.

Izbornik Fill Effects

Slika 11. Izbornik Fill Effects

6. ANIMACIJSKI EFEKTI

Slajdovima možemo dodavati različite efekte prijelaza prilikom izmjene(Transition), a tekstu ili slici na slajdu možemo dodati animacijske efekte (Animation) kako bismo zadržali pažnju gledatelja.
Postupak dodavanja animacijskih efekata je vrlo jednostavan. U glavnom prozoru gdje kreiramo sadržaj našeg slajda kliknemo na element kojemu želimo dodati efekt. Tako npr. ako želimo animacijski efekt dodati naslovu kliknemo na naslov nakon čega će se pojaviti njegov tekstni okvir kao znak da smo ga odabrali. Nakon toga kliknemo na Add Effect gdje nam se nude četiri glavne grupe animacija:
• Entrance – animacijski efekti ulaska elementa na slajd;
• Emphasis – efekti naglašavanja pojedinih elemenata;
• Exit – efekti izlaska elementa sa slajda;
Motion Paths – efekti pomicanja elementa po slajdu.

Nakon što smo odabrali grupu efekata potom biramo i određenifekt npr. Fly In. Nakon što smo elementu dodijelili određni efekt on se pojavljuje u popisu elemenata kojima su dodijeljeni animacijski efekti. Efekt dalje možemo podešavati tako da desnom tipkom miša kliknemo na odredeni element na tom popisu.
Pojavit će se sljedeći izbornik:

Izbornik

Slika 12. Izbornik

Tako možemo odrediti vrijeme pojavljivanja elementa u odnosu na druge elemente na slajdu.
• Ako želimo da se element pojavi nakon točno odredenog vremena iz izbornika
biramo Timing te izaberemo Start: After Previous, a u kućici Delay odredimo vrijeme
kašnjenja.
• Ako želimo da se sljedeći element pojavi kad mi to želimo tj. kada kliknemo mišem
tada iz izbornika biramo Start On Click.
• Tekst se u pojedinom elementu može pojavljivati odjednom, slovo po slovo ili riječ
po riječ. Automatski je podešeno da se pojavljuje odjedanput, ali ako mi to možemo
mijenjati ako iz izbornika izaberemoEffect Options, a onda iz izbornikaAnimate Text biramo željenu opciju.
• U izborniku Effect Options u okviruSounds takoder možemo dodati i zvuk i to jedan od ponuđenih (npr. Applause, Bomb,Coin) ili dodati neki drugi zvuk pomoću opcije Other Sound iz istog izbornika.

6.1. Slide Transition

Efekti prijelaza slajdu se dodjeljuju tako da u izborniku Slide Show izaberemo Slide Transition.
S desne strane prikazat će se task pane – Slide Transition
Na njemu možemo odrediti na koji će se način slajd, na kojem smo trenutno pozicionirani,
pojaviti. Neke od opcija su :
No Transition – slajd se pojavljuje bez dodatnih efekata;
Cover Left-Up – slajd se krece prema lijevom – gornjem kutu;
Push Up – slajd se krece odozdo prema gore;

Postoji 60 različitih opcija koje je najlakše razumjeti ako ih sami isprobamo. Kada smo izabrali osnovni efekt, tj. način pojavljivanja slajda, možemo ga dodatno modificirati po svom ukusu. Tako možemo izabrati brzinu pojavljivanja slajda (Slow, Medium, Fast), dodati jedan od ponudenih zvukova (npr. Applause, Bomb, Coin) ili dodati neki drugi zvuk pomoću opcije Other Sound iz istog izbornika.
Također možemo odrediti kada želimo da nam se sljedeći slajd pojavi. Ako želimo da se pojavi kada kliknemo mišem tada stavimo kvačicu gdje piše On mouse click. Ako želimo da nam se sljedeći slajd pojavi automatski nakon odredenog vremena stavimo kvačicu pokraj Automatically after i odredimo vrijeme nakon kojeg ce se slajd pojaviti.
Ako želimo da se promjene koje smo nacinili na tekućem slajdu odnose i na ostale slajdove u prezentaciji kliknemo na Apply to All Slides.

6.2. Umetanje glazbe u prezentaciju

Efekti prijelaza slajdu se dodjeljuju tako da u izborniku Slide Show izaberemo Slide Transition.

Kako umetnuti glazbu u prezentaciju
Slika 13. Kako umetnuti glazbu u prezentaciju

Zatim izaberemo glazbenu datoteku te nam se pojavi sljedeći upit:

Upit
Slika 14. Upit

Ako želimo da se zvuk čuje automatski po pokretanju prezentacije kliknemo na yes, a ako želimo da se čuje nakon što kliknemo mišem odaberemo no.


6.3. Snimanje zvuka na prezentaciju

Ako želimo snimiti vlastiti zvuk za prezentaciju to činimo tako da iz izbornika Insert izaberemo:

Izbornik Movies and Sounds
Slika 15. Izbornik Movies and Sounds

Pojavit će se sljedeći prozor:

gumb za snimanje

Kad smo spremni za snimanje kliknemo na crveni gumb za snimanje a kad smo gotovi kliknemo na OK. Ako se pravilno radi na slajdu će se pojaviti ova ikona

7. PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE


„Da bi pokrenuli prikazivanje prezentacije iz izbornika View biramo Slide Show ili pritisnemo tipku F5.
Tijekom prezentacije na sljedeći slajd možemo prijeći na nekoliko načina:
• tipkom Enter
• tipkom Space
• strelicama za gore ili desno
• tipkom Page Down
• lijevom tipkom miša

Želimo li se vratiti na prethodni slajd to možemo učiniti:
• tipkom Page Up
• strelicama za dolje ili lijevo
Ako želimo prekinuti prezentaciju to činimo tipkom Esc.“


7.1. Spremanje prezentacije

Prezentaciju spremamo tako da iz izbornika File izaberemo Save. U okviru
izaberemo direktorij u koji želimo spremiti prezentaciju, a u okvir upišemo ime datoteke.

8. PREZENTIRANJE

„Prilikom izrade prezentacije treba imati na umu da se prezentacija kreira za auditorij, a kao pomoć prezentatoru. Prezentacija treba sadržavati temeljne informacije, kako bi auditorij mogao pratiti predavanja, dok predavač sebi može dopunski dodati komentare koji će se prikazivati samo njemu, a ne i auditoriju. PowerPoint je, prema tome, alat, a ključ uspješne prezentacije leži u predavaču. Predavač mora dobro uskladiti vrijeme i vladati PowerPointom.“


ZAKLJUČAK

„Microsoft Office PowerPoint korisnicima omogućuje brzo stvaranje dojmljivih, dinamičnih prezentacija dok istovremeno integrira radni tijek poboljšane sigurnosti i načine za lako dijeljenje informacija.“ On predstavlja moderan način razmišljanja te mogućnost prezentiranja koji je olakšan samom predavaču kao i cjelokupnom auditoriju. Primjenom ovog programa olakšan je nastavni proces te je njime omogućeno razvijanje kreativnosti pojedinca.

LITERATURA:

• Dr.sc. Josip Mesarić, Dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, Mr.sc. Branimir Dukić; PC u uredskom poslovanju; Ekonomski fakultet u Osijeku; Osijek;2001.
• http://www.nikicarepac.iz.hr/ecdl/MS%20POWERPOINT.pdf
• http://office.microsoft.com/hr-hr/powerpoint/default.aspx
• http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/iom/IlustracijaIPP

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD