POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ INFORMATIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- INFORMATIKA -
 

 

 

 

Microsoft BizTalk Server


1. Što je Biztalk server ?

Više od 5000 ljudi uvjerilo se u vrijednost i agilnost koju im donosi BizTalk Server. Taj je uzlet bio potaknut predstavljanjem sustava BizTalk Server 2004, koji je preporodio industriju integracije. BizTalk Server 2006 oslanja se na to naslijeđe i jezgrenu arhitekturu kako bi vam ponudio moćan alat koji koristi najnovije Microsoftove tehnologije i industrijske standarde za automatizaciju poslovnih procesa i upravljanje njima. U temeljne prednosti ubrajaju se:
jednostavnija instalacija, sveobuhvatno upravljanje i opsežne mogućnosti implementacije.
BizTalk Server 2006 omogućuje brži početak rada zahvaljujući pojednostavnjenom čarobnjaku za instalaciju, alatu za ažuriranje komponenti i konfiguriranju jednim klikom. Ti vam alati omogućuju izravniju i učinkovitiju instalaciju i konfiguriranje sustava BizTalk Server 2006. Osim toga, BizTalk Server 2006 raspolaže i novim mogućnostima koje pospješuju produktivnost informatičkih administratora u poslovima upravljanja implementacijama u velikim tvrtkama, poput mogućnosti modifikacije svih konfiguracijskih informacija. BizTalk Server 2006 opremljen je novom upravljačkom konzolom koja nudi poboljšane mogućnosti nadzora i implementacije. U to se ubraja i mogućnost da administrator sažme aplikacije u .msi datoteke uz pomoć programa Microsoft Windows Installer.
Glatka nadogradnja s verzije BizTalk Server 2004
Proširujući mogućnosti instalacije i konfiguriranja te zadržavajući osnovnu arhitekturu sustava BizTalk Server 2004, BizTalk Server 2006 korisnicima verzije BizTalk Server 2004 omogućuje besprijekornu nadogradnju.
Bogatiji doživljaj za poslovne korisnike i razvojne inženjere
BizTalk Server 2006 proširuje mogućnosti namijenjene poslovnim korisnicima uvedene u sustavu BizTalk Server 2004, poput novih značajki Business Activity Monitoringa (BAM), koje od sada pružaju podršku u stvarnom vremenu za predbilježbe na poslovne aktivnosti i obavijesti. Uz to, proizvod se odlikuje i gotovim prilagodljivim mogućnostima stvaranja BAM portala na temelju tehnologije Microsoft ASP.NET 2.0.
• BizTalk Server 2006 ujedno i dalje osigurava nenadmašnu produktivnost razvojnih inženjera u izgradnji i optimizaciji poslovnih procesa, oslanjajući se na razvojne alate kao što su novi čarobnjak za kreiranje shema neoblikovanih datoteka ili adapteri za Windows SharePoint® Services i POP3. Svi su oni tijesno integrirani u sklopu okruženja Visual Studio 2005 i utemeljeni na sustavu .NET Framework 2.0.
• Brža integracija
BizTalk Server 2006 opremljen je s devet novih adaptera za popularne poslovne aplikacije, među njima i verzije sustava Siebel, PeopleSoft i JD Edwards, čime se još jednom pokazuje da Microsoft predano radi na tome da vam pomogne izvući vrijednost iz postojećih aplikacija i infrastrukture.

2. Što je novo u sustavu BizTalk Server 2006?


BizTalk Server 2006 Microsoftov je vrhunski poslužitelj namijenjen izgradnji rješenja za poslovne procese i integraciju. BizTalk Server 2006, četvrto izdanje ovog proizvoda, nastavlja se na inovacije i uspjeh koji su donijela prethodna tri izdanja – verzije BizTalk Server 2000, 2002 i 2004.

Verzija 2006 donosi nove mogućnosti i poboljšanja jezgrenog mehanizma, što razvojnim inženjerima dopušta kreiranje fleksibilnijih rješenja za integrirane poslovne procese, a administratorima i poslovnim korisnicima omogućuje učinkovitiji nadzor nad poslovnim procesima .

Sljedeće stavke opisuju neka poboljšanja sustava BizTalk Server 2006 u područjima instalacije i migracije, upravljanja, operacija i implementacije, korisničkih iskustava, razvojnih alata i mehanizma za razmjenu poruka.


3. Instalacija i migracija

Automatska instalacija komponenata u slobodnoj distribuciji. U sustavu BizTalk Server 2006 razvojni BizTalk tim dat će vam jednu datoteku koja sadrži zadnju verziju svih komponenti u slobodnoj distribuciji potrebnih sustavu BizTalk Server, što eliminira potrebu da korisnici sami traže komponente.

Pojednostavnjena instalacija za nove korisnike. Instalacija sustava BizTalk Server 2006 znatno je jednostavnija, kako razvojnim inženjerima, tako i samostalnim i novim korisnicima. Odabirom instalacije proizvoda sa zadanim postavkama sve će se komponente proizvoda instalirati pod istim korisničkim računom na jednom računalu, a potreba za korisničkim unosom bit će minimalna.

Fleksibilna instalacija za napredne korisnike. Postupak instalacije sustava BizTalk Server 2006 redizajniran je da bi se omogućila veća fleksibilnost u podršci naprednim korisnicima čiji je zadatak implementacija rješenja na više poslužitelja. Nakon dovršene instalacije, prilagođene konfiguracije mogu se izvoziti i uvoziti da bi se olakšala instalacija postavki na više poslužitelja ili razvojnih laboratorija.

Glatka nadogradnja. Nadogradnja sustava BizTalk Server 2004 na BizTalk Server 2006 proces je koji ne zahtijeva novi prostor za pohranu. Kada korisnik pokrene instalaciju sustava BizTalk Server 2006 na računalu na kojem je već instaliran BizTalk Server 2004, instalacijski će program automatski nadograditi instalaciju sustavom BizTalk Server 2006. Sva rješenja razvijena za raniju verziju radit će nepromijenjeno i na novoj.

4. Upravljanje, operacije i implementacija

Uvođenje koncepta aplikacije. BizTalk Server 2006 formalizira koncept BizTalk aplikacije osiguravajući logički spremnik za pohranu svih artefakata za dano rješenje. Time se administratorima omogućuje rad s potpunom BizTalk aplikacijom kao jedinicom, čime se znatno pojednostavnjuje upravljanje, uklanjanje poteškoća i implementacija poslovnih procesa.

Pakiranje aplikacije. Pomoću konzole BizTalk Administration Console i programa Windows Installer administrator može upakirati cijele aplikacije u .msi datoteke. Za instaliranje tako zapakiranih aplikacija na jedan ili više poslužitelja dovoljno je pokrenuti .msi datoteku.

Snažnija administrativna konzola. U sustavu BizTalk Server 2006 sve funkcionalnosti upravljanja konsolidiraju se u konzolu BizTalk Administration Console. Uz konfiguriranje, implementaciju, zaustavljanje i pokretanje aplikacija na više poslužitelja, korisnici uz pomoć te konzole sada mogu i kreirati artefakte i komponente razmjene poruka.

Nadzor "zdravlja" poslužitelja. Na stranici Group Hub konzole BizTalk Administration administrator može jednim pogledom pregledati stanje trenutno pokrenutih BizTalk aplikacija. Na stranici Group Hub raznobojni indikatori ukazuju na probleme, čime se administratoru omogućuje zauzimanje proaktivnijeg pristupa nadzoru aplikacija umjesto samostalnog traženja problema.


5. Poboljšanje alata za razvojne programere

Čarobnjak za neoblikovane datoteke. Uvođenjem čarobnjaka za neoblikovane datoteke u sustav BizTalk Server 2006 rad s neoblikovanim datotekama postaje mnogo lakši. Za razliku od sustava BizTalk Server 2004, u kojemu je razvojni inženjer morao ručno kreirati nepostojeće sheme koristeći Schema Designer, ovaj čarobnjak daje mu mogućnost da kao temelj za kreiranje sheme koristi neoblikovanu datoteku, čime se osnovni XSD kreira mnogo brže i jednostavnije.

Zumiranje orkestracije. U sustavu BizTalk 2004 rad sa složenim orkestracijama u programu Orchestration Designer katkad zahtijeva mnogo pomicanja po površini za oblikovanje kako bi se pregledali različiti dijelovi orkestracije. U sustavu BizTalk Server 2006 program za oblikovanje poboljšan je mogućnošću zumiranja orkestracije što razvojnom inženjeru dopušta prikaz samo onih dijelova orkestracije koji ga trenutno zanimaju.

Adapter za POP3. Sustav BizTalk Server 2004 omogućuje podršku za slanje e-pošte putem adaptera za SMTP, ali ne nudi nikakvu gotovu podršku za primanje e-pošte. Uvođenjem adaptera za POP3 u verziju 2006, BizTalk Server sada podržava primanje poruka e-pošte i njihovih privitaka pomoću verzije br. 3 poštanskog protokola POP3 s bilo kojeg kompatibilnog POP3 poslužitelja za poštu.

Adapter za Windows SharePoint Services. U BizTalk Server 2006 uveden je adapter za Windows SharePoint Services Adapter, čime se omogućuje ugrađena podrška za pristup i objavljivanje dokumenata pohranjenih u knjižnicama dokumenata koje se oslanjaju na Windows SharePoint Services. Organizacije sada mogu povezati Office dokumente i alate bliske djelatnicima koji se bave znanjima sa sustavima poslovnih portala na koje se njihov rad oslanja.

Adapter za MQ Series. Adapter za MQSeries za BizTalk Server 2004 mogao se preuzeti s weba. U sustavu BizTalk Server 2006 ugrađena je podrška za MQSeries. Pomoću adaptera za MQSeries organizacije mogu koristiti MQSeries ulaganja u XML obliku, što omogućuje sigurniju i pouzdaniju integraciju različitih aplikacija.


6. Poboljšanja mehanizma za razmjenu poruka u sustavu BizTalk

Razmjena s mogućnošću oporavka. U sustavu BizTalk razmjena se može sastojati od dviju ili više poruka, poput skupne obrade. U sustavu BizTalk Server 2004 pogreška u potvrdi bilo koje poruke tijekom razmjene dovodila je do obustave cijele razmjene. Uvođenjem oporavka razmjene u sustav BizTalk Server 2006 suspendiraju se samo poruke za koje se ne dobije potvrda, a i one se mogu obnoviti kada se pogreška ispravi.

Neuspjelo preusmjeravanje poruka. Ako u sustavu BizTalk Server 2004 poruka ne bi uspjela proći kanalom primanja, ona se suspendirala te se završne točke ne bi mogle predbilježiti na nju. U sustav BizTalk Server 2006 uvedena je funkcionalnost koja priključnicama za orkestraciju i slanje omogućuje predbilježbu na neuspjele poruke. Kada se ispravno koristi, neuspjelo preusmjeravanje poruke može poslužiti za obavještavanje korisnika o neuspjelim porukama i stvaranje mogućnosti rukovanja pogreškama i popravljanja poruka.

Nastavljanje poruka. U sustavu BizTalk Server 2004 nastavljanje poruka bilo je omogućeno samo pošiljatelju, ali ne i primatelju. U sustavu BizTalk Server 2006 gotovo se sve poruke s primateljeve strane mogu nastaviti pomoću alata za praćenje zdravlja i aktivnosti (Health and Activity Tracking).

Slijedno isporučivanje poruka. U sustavu BizTalk Server 2004 slijedna obrada od pošiljatelja do primatelja postiže se samo ako se kao transport koristi MSMQT. U sustavu BizTalk Server 2006 ta je mogućnost proširena na sve priključnice za slanje koje koriste istu semantiku poretka koju izlazni MSMQT trenutačno koristi u sustavu BizTalk Server 2004.

Transformacija velikih poruka. U prethodnim izdanjima sustava BizTalk Server mapiranje dokumenata uvijek se odvijalo u memoriji. Iako mapiranje u memoriji daje najbolje rezultate, ono može brzo iscrpiti resurse kada se mapiraju veliki dokumenti. U sustavu BizTalk Server 2006 velike se poruke mapiraju pomoću novog mehanizma za transformaciju velikih poruka koji pohranjuje podatke iz poruke u datotečni sustav koji služi kao međuspremnik, čime se održava ravnomjerna potrošnja memorije.


7. Sistemski preduvjeti za BizTalk Server 2006

Stvarni se preduvjeti mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji sustava i značajkama koje odlučite instalirati.


7.1 Hardverski preduvjeti


Da biste koristili BizTalk Server 2006, potrebno vam je sljedeće:


7.2 Softverski preduvjeti


U minimalne softverske preduvjete za punu instalaciju poslužiteljskog programa BizTalk Server 2006 na jedno računalo ubrajaju se:

• Windows Server 2003 s paketom nadopuna Service Pack 1
• Microsoft Visual Studio .NET 2005 s programskim jezikom Microsoft Visual C# .NET
• Microsoft SQL Server 2005 ili Microsoft SQL Server 2000 s paketom nadopuna Service Pack 4
• Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services ili Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services s paketom nadopuna Service Pack 4
• Microsoft Windows SharePoint Services s paketom nadopuna Service Pack 2

BizTalk Server 2006 može se koristiti sa sljedećim operacijskim sustavima:
• Windows XP Professional s paketom nadopuna Service Pack 2
• Windows 2000 Server s paketom nadopuna Service Pack 4 ili novijim

Ako konfigurirate Business Activity Services (BAS), u minimalne softverske preduvjete za klijentsko računalo ubrajaju se:
• Microsoft Office InfoPath 2003 s paketom nadopuna Service Pack 2 (mora biti instaliran na svako računalo koje ima pristup modulu Business Activity Services)
• Microsoft Internet Explorer 6 s paketom nadopuna Service Pack 2


Zaključak

BizTalk Server 2006 je integracijski alat koji tvrtkama omogućuje bolji nadzor i upravljanje krtičnim poslovnim procesima. Alat služi za integraciju i automatizaciju procesa, izradu business-to-business rješenja te upravljanje poslovnim procesima tvrtke. Od prethodne verzije do danas, razvojni tim u Redmondu implementirao je brojna poboljšanja ovog alata među kojima se ističu - unaprijeđena application-to-application, business-to-business i business-process automatizacija. Nova verzija Microsoftove aplikativne platforme koja uključuje SQL Server 2005, Visual Studio 2005 i BizTalk Server 2006 omogućuje učinkovitije povezivanje zaposlenika, poslovnog procesa i informacija te na taj način olakšava donošenje važnih poslovnih odluka u kraćem vremenskom roku. Neke od najvećih hrvatskih tvrtki poput INA-e, T-mobilea i HVB-a koriste prednosti ove aplikativne platforme kako bi povećali poslovnu vrijednost softverskih investicija u njihovim organizacijama.


LITERATURA:

 

- http://www.microsoft.com/croatia/biztalk/default.mspx
Microsoft Corporation, zadnje ažuriranje u siječnju 2006. godine

- http://www.microsoft.com/croatia/biztalk/novo.mspx
Microsoft Corporation, zadnje ažuriranje u siječnju 2006. godine

- http://www.microsoft.com/croatia/biztalk/zahtjevi.mspx
Microsoft Corporation, zadnje ažuriranje u siječnju 2006. godine

- http://www.microsoft.com/croatia/press/content/arhiva/readytolaunch.mspx
Microsoft Corporation, zadnje ažuriranje u siječnju 2006. godine

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

      preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD