POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ INFORMATIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- INFORMATIKA -
 

 

 

 

Mobilni ured

Pojava modernih načina prijenosa podataka omogućuje sve veću mobilnost korisnika.
Sadašnja predviđanja stručnjaka govore kako će komunikacija elektroničkom poštom (e-mail) te aplikacijama za upravljanje osobnim informacijama (PIM - Personal Information Management) u svim svojim oblicima u skoroj budućnosti postati vodeći načini mobilne komunikacije. To ne znači da će usluge kratkih poruka (SMS - Short Message Services) i intranet komunikacijska rješenja nestati s tržišta, ali svakako znači da se komunikacijski promet neće nastaviti povećavati jednakom dinamikom kakvom se povećavao do sada.
Današnji mobilni telefonski uređaji značajno se razlikuju po funkcijama i mogućnostima od osnovnih modela koji su se pojavili zajedno sa širenjem GSM (Global System for Mobile Communications) mreže. Mobilni telefoni danas su u pravilu višefunkcionalni i idealno su sredstvo za primjenu različitih novih tehnologija. Jedno od traženih korisničkih
rješenja jest mobilni ured, odnosno, pristup dijelu korporativnih resursa s mobilnog telefona.
Naime, mnogo osoba različitih poslovnih profila danas ima potrebu pregledavati elektroničku poštu nakon radnog vremena, pregledavati sadržaj privitaka te žele pristup do ostalih mogućnosti koje nudi korporativni e-mail preglednik, kao što su kalendar ili popis kontakata.
Činjenica jest da danas poslovni ljudi moraju ili žele ostati u kontaktu s poduzećem i kada su izvan ureda. kada se nalazimo izvan ureda, a dinamika radnoga procesa iziskuje da započnemo ili dovršimo posao, važno nam je da imamo pristup do korporativnih informacija i resursa, bez obzira na vrijeme i mjesto na kojemu se nalazimo. Zbog toga je važno da na raspolaganju imamo uređaj koji će omogućiti takvu komunikaciju brzo, jednostavno i uz što veću troškovnu učinkovitost.


2. MOBILNI URED

O mobilnom uredu govorimo onda kada svaki zaposlenik može, putem bilo kojeg uređaja pristupiti poslužitelju poduzeća. Uređaji koji omogućuju pristup u baze podataka uz mogućnost njihova pregleda ili izmjene su:
• mobilni Wap telefoni,
• PDA uređaji,
• notebook računala,
• 3G uređaji


Svatko tko se koristi mobilnim uredom, bez obzira gdje se trenutačno nalazi, može:
• komunicirati e-mailom, imati uvid u organizaciju zadataka i sastanaka te pronaći sve kontakte i adrese
• prema potrebi, istog trenutka biti uključen u poslovne procese i projekte
• prenositi podatke između dislociranih uređaja i servera (aplikacija)


Mobilno uredsko poslovanje temelji se na mobilnom komuniciranju koje zahtjeva pokrivenost radiofrekvencijskim pojasom. S obzirom na to da će u određenim slučajevima postojati nepokrivenost radijskim signalom, telekomunikacijska poduzeća razvijaju koncept info-stanica. koje ćeomogućavati brz pristup Internetu u području svojega djelovanja.
Nove generacije mobilnih uređaja koje su tek odnedavno postale dostupne širem krugu korisnika omogućuju operacije za koje su bila neophodna prijenosna računala. Takvi uređaji posjeduju relativno velike ekrane i većinu mogućnosti današnjih računala. Kreiranje dokumenata, pokretanje prezentacije, već je dulje vrijeme moguće i na mobitelima.
Pri uporabi prijenosnih uređaja u uredskom poslovanju, fizička lokacija ureda prestaje biti važna za odvijanje poslovanja. Bitno je da osoba, koja izvršava i obrađuje poslovni proces, u svakom trenutku sa svakog mjesta ima mogućnost pristupa poslovnim podacima te da bazu podataka može nadopunjavati i mijenjati izravno s mjesta nastanka poslovne promjene.
Mobilni uređaji omogućuju brže i efikasnije pružanje podrške korisnicima na terenu. Svi podaci vezani uz korisnika kojeg obilazimo nalaze se uz djelatnika na mobilnom uređaju, te su dostupni trenutno, bez potrebe da korisnik zove centralni ured i traži potrebne podatke, što dovodi do efikasnijeg pružanja podrške korisnicima . Korištenje mobilnih uređaja ih uređaja, koji su znatno jeftiniji od prijenosnih računala, može značajno unaprijediti poslovne procese unutar kompanija, ubrzati razmjenu informacija, kontakata, obveza, zadataka.

Razvoj komunikacija kroz povijest
Slika 1: Razvoj komunikacija kroz povijest (Revija Ericsson Nikola Tesla, 2006)


Na Slici 1. prikazan je razvoj komunikacija kroz povijest. Primjećujemo da smo u početku pa sve do početka devedesetih godina prošlog stoljeća komunicirali koristeći isključivo fiksne telefonske resurse, a potom su se sve više počela koristiti mobilna komunikacijska rješenja.


3. PREDNOSTI I NEDOSTACI MOBILNOG UREDA

U odnosu na stolna računala,mobilni uređaji imaju još uvijek znatno slabije mogućnosti.
Neki od nedostataka mobilnih uređaja su:
• nedovoljno pristupačna korisnička sučelja
• manja veličina i rezolucija zaslona
• veliki utrošak energije
• manje memorije za pokretanje i pohranu programa i podataka
• visoka cijena pristupa mobilnim mrežama
• male brzine prijenosa podataka

Iako su vidljivo slabiji što se performansi tiče, mobilni uređaji imaju i svoje prednosti nad stolnim računalima,a najvažnija karakteristika takvih uređaja jest da su prijenosni,što omogućava veću dostupnost..Ostale ‘’dobre strane’’ mobilnih uređaja su:
• smanjenje vremena koje je potrebno za obavljanje određenog posla
• bolja informiranost o poslovnom procesu
• dostupnost informacija u svakom trenutku


4. 3G TEHNOLOGIJA

 

4.1. Što je 3G ?


Uskoro će mobilna tehnologija utjecati na naš život na različite načine, postajući sastavnim dijelom naše svakodnevnice - od plaćanja računa ili rezerviranja kino karata do mobilne multimedije i komunikacije između računala (machine-to-machine communications). 3G će biti katalizator za cijeli niz novih poslovnih mogućnosti i usluga, omogućujući nam pristup s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme. Oslobodit će nas ograničenja nametnutih kabelima, fiksnim utičnicama, sporim vezama, neprimjerenim načinom obračuna... 3G omogućuje bežični (radio) pristup velikim brzinama i usluge temeljene na Internet protokolu (IP) integrirajući ih u jedinstveno, telekomunikacijsko okružje. Korak prema IP je presudan. IP se temelji na paketnom prijenosu, što jednostavno znači da korisnici mogu imati stalnu vezu ("on line"), a plaćati samo stvarnu količinu primljenih ili odaslanih informacija. IP protokol pruža niz pogodnosti te čini pristup mnogo bržim: učitavanje datoteka se obavlja u svega nekoliko sekundi, a na korporacijsku mrežu se možete priključiti samo jednim pritiskom miša. 3G uvodi širokopojasne radio komunikacije s brzinama pristupa do 2Mbit/s, dok današnji sustavi 2. generacije (GSM) omogućuju brzine do 9,6 kbit/s. U usporedbi s današnjim mobilnim mrežama, 3G će znatno povećati kapacitet mreže te omogućiti podržavanje više korisnika, a uz to ponuditi daleko bogatiji spektar usluga.

4.2. Kako funkcionira 3G mreža ?


3G objedinjuje dvije moćne snage: širokopojasne radiokomunikacije i usluge temeljene na IP-u. Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) je način širokopojasnog višestrukog radio pristupa, koji omogućuje mnogo veće brzine prijenosa podataka od onih koje nam pružaju danas primjenjivani načini radioprijenosa: do 2Mbit/s uz vrlo efikasno korištenje radio-spektra.
Da bi 3G postao našom svakodnevicom, istraživači su radili na brojnim područjima. To uključuje brojna istraživanja i otkrića u radijskom dijelu širokopojasnih višestrukih kodnih pristupa kao i u komutacijskom dijelu, posebice onom dijelu koji je povezan s IP tehnologijom. Važo je naglasiti i veliku ulogu pratećih tehnologija kao što su WAP i Bluethooth.

4.3. Mobilni Internet


3G i usluge mobilnog Interneta su međusobno povezane. Usluge mobilnog Interneta postaju mnogo savršenije primjenom 3G tehnologije, jer su brzine korisničkih podataka mnogo veće i biti će moguće istodobno koristiti više različitih usluga. Mobilni Internet znači mnogo više od samog pristupa Internetu dok smo u pokretu. On predstavlja potpuno nov način komuniciranja, s pristupom personaliziranim uslugama bilo gdje i bilo kada. To znači da npr. naš poslovni kalendar, lista vaših najvažnijih brojeva, adresa ili internet adresa uvijek putuje s nama.

4.4. WCDMA


WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) je širokopojasni višestruki dostup s kodnom razdiobom predstavlja radio tehniku koja omogućuje puno veće brzine prijenosa podataka u radijskom sučelju, do 2Mbit/s, nego što je to slučaj danas, 9,6 kbit/s. Ova tehnika također omogućuje puno bolju iskoristivost radijskog spektra što povećava kapacitet. Kao rezultat toga u 3G, a uz pomoć WCDMA bit će moguće paralelno korištenje nekoliko govornih, video i podatkovnih usluga u isto vrijeme. WCDMA u potpunom je suglasju s IMT-2000 i standardizirano je zračno sučelje u 2GHz spektralnom području, poznatije kao UMTS ( Universal Mobile Telecommunication System ) – Jedinstveni Mobilni Telekomunikacijski Sustav. Ericsson je predvodnik u razvoju WCDMA, Ericsson je prva kompanija koja je WCDMA tehnologiju prenijela iz laboratorija i testirala u stvarnoj okolini primjenjujući stvarne multimedijske aplikacije.U Ericssonu WCDMA ima i dodatno značenje We Can Deliver More Advantages, što u prijevodu znači: Mi vam možemo pružiti više prednosti


5. WAP TEHNOLOGIJA

 

5.1. Nastanak WAP tehnologije


WAP je nastao 1997. godine na poticaj velikih proizvođaća mobilnih telefona Nokie, Ericssona i Motorole te softverske kuće Unwired Planet (u međuvremenu promijenila ime u Phone.com), a kasnije im se pridružio i Siemens. Svi su oni imali neku svoju ideju o načinu bežičnog prijenosa podataka, no bilo je potrebno stvoriti jedan standardan protokol kojeg će svi prihvatiti. Tako je nastao WAP forum kojem se kasnije pridružio i Microsoft, a danas tvori udruženje od preko 250 svjetskih poduzeća koja dalje razvijaju WAP protokol.

5.2. O WAP tehnologiji


WAP počiva na WML-u (Wireless Markup Language). WML je jedan sa HTML-om usko povezani kompjuterski jezik koji je sa WMLscript-om (zasniva se na JavaScript-u) optimiziran za bežični prijenos podataka. Prijenos podataka se zasniva na WTP standardu (Wireles Transport Protocol). WML "prevodi" klasične internet stranice u format koji mobilni telefon može prepoznati i prikazati na zaslonu. WML kod toga nije orijentiran na stranice (kao HTML) nego komada dokumente na Decks (što u prijevodu zači špil; od špil karata) i Cards (karta). Deck je nešto kao jedna stranica u HTML-u (u HTML-u jedna stranica predstavlja jedan dokument), a Card je ono sto stane i sto vidite na zaslonu vašeg mobilnog telefona. Deck se sastoji od jedne ili više karti. Mobilni telefon skine cijeli "deck" sa interneta, dok vi na zaslonu pregledavate kartu po kartu ili već prema želji. Direktan pristup internet stranici, koja je uređena za WAP pregledavanje nije moguć bez WAP Gateway-a. WAP Gateway prima signal mobilnog telefona (npr. zahtjev za jednim linkom), prebacuje ga u WML i brine se za odziv stranice. Tada se primljeni podaci sa te stranice komprimiraju i šalju na mobilni telefon. Međutim postoje i tzv. WAP serveri na kojima su već pripremljene gotove WAP stranice. Kod WAP-a se, za razliku od HTTP-a sa željene stranice šalju samo čisti podaci (bez hrpe nepotrebnih kontrolnih podataka), koji se još dodatno komprimirano zapakiravaju tako da samo minimalna količina podataka krene na put, a koja u pravilu iznosi samo nekoliko postotaka jedne HTML stranice. Naravno postoji i ograničenje što se tiče veličine jedne takve stranice. Npr. Nokia 7110 može primiti stranicu čija je veličina maksimalno 1397 bita. Kao i na internetu i preko WAP-a je moguće pregledavati slike (naravno samo u crno bijeloj boji), ali se kod toga, WAP služi posebnim grafičkim formatom - WBMP (Wireless Bitmap). Do sada je nažalost jako , jako malo grafičkih programa koji uopče i mogu proizvesti WBMP.

5.3. Korisnost WAP tehnologije


WAP je i može biti koristan za sve koji ga upotrebljavaju. Pomoću WAP-a i mobilnog telefona moguće je npr. rezervirati avionske karte, primati i slati E-mail (sa bilo kojeg mjesta) i biti obaviješten o aktualnoj vrijednosti dionica na burzi. Zahvaljujući njemu možemo obavljati svoje bankovne poslove (provjera stanja, transakcije, trajni nalozi, naručivanje čekova, plaćanje računa) udobno iz fotelje kod kuće. Možemo doznati korisne informacije kao što su vremenska prognoza, stanje u prometu, i sl. WAP može također biti koristan i u korisničkoj podršci, gdje npr. serviser može lako i brzo poslati upit o problemu korisnika, te dobiti povratnu informaciju. On je potreban i vanjskim suradnicima poduzeća, koji mogu u svakom trenutku provjeriti stanje na skladištu i dobiti aktualni cjenik.
WAP nije samo pogodan za korisnike mobilnih telefona. On je vrlo prikladan i za vlasnike Laptopa, Palmtopa i sličnih malih računala, koji na putovanju mogu vrlo brzo dobiti traženu informaciju. Jer zašto čekati da nam se izlista cijela stranica sa svim slikama i animacijama, kad možemo dobiti potrebnu informaciju velikom brzinom sa nekih WAP stranica. WAPosim što je kompatibilan sa svim standardima mobilne komunikacije kao što su GSM 900, 1800 i 1900, CDMA, TDMA, UMTS, GPRS, Wideband i dr. , kompatibilan je i sa operativnim sistemima PalmOS, EPOC, Windows CE, OS/9 i JavaOS. No da bismo mogli pregledavati .vml stranice sa tih računala potreban nam je jedan od WAP simulatora. Trenutno su dostupni simulatori Ericssona, Nokie i softverske kuće Unvired Planet. Pomoću njih ako nemamo wap mobilni telefon možemo bez problema pregledavati te stranice. Osim sa ovim simulatorima,WAP stranice možemo pregledavati i WAP browserima.
Onima koji često putuju bilo iz poslovnih razloga ili samo kao turisti, WAP može biti uvelike od koristi. Sa WAP sposobnim mobilnim uređajem možete ma gdje se nalazili doznati različite korisne informacije. Praktički se može puno toga, za što smo do sada morali biti vezani za neko mjesto da bi to saznali, a nerijetko su informacije stizale i prekasno.

6. UREĐAJI

Uređaji koji se koriste u mobilnom poslovanju su:
• 3G uređaji
• WAP mobilni uređaji
• PDA uređaji
• Prijenosno računalo

6.1. 3G uređaji


U Hrvatskoj T-Mobile omogućuje jednostavno slanje i primanje informacija te pristup internetu ili uredskoj mreži. Ako mobilni uređaj podržava UMTS (3G), možemo ga koristiti za prijenos podataka u svim mrežama pokrivenim UMTS signalom. Dostupnost UMTS signala možemo vidjeti na samome mobilnom aparatu – ako se pojavljuje oznaka 3G ili neka druga oznaka karakteristična za aparat, onda smo u području pokrivenosti UMTS signalom. Bitno je napomenuti da je prijenos podataka putem UMTS-a do 5 puta brži nego putem GPRS-a.

6.2. WAP mobilni uređaji

WAP mobilni uređaji su telefoni koji podržavaju WAP protokol. Prvi takav je Nokia 7110. Nakon ovoga mobilni telefoni više ne služe samo za telefoniranje nego i za druge oblike komunikacije i pronalaženje informacija.


6.3. PDA uređaji


PDA dolazi od kratice Personal Digital Assistant. To je uređaj veličine dovoljne da stane u dlan ruke pa mu je i stoga naziv ručno računalo. Jedna od namjena mu je da služi korisniku za govornu komunikaciju, a glavna zadaća mu je da sadrži PIM ( Person Information Manager ) aplikacije i podatke ( adresar, kalendar...) korisnika. PDA uređaji su već dugi niz godina u uporabi tako da danas omogućuju mnogo više osim PIM funkcija. Mogu se koristiti za pristup Internetu preko web poslužitelja i za pregled e-maila. Također se po želji korisnika može ugraditi GPS (Global Positioning System) navigacijski sustav. Mnogi uređaji imaju i integriranu digitalnu kameru.
Vrste PDA uređaja su:
• Pocket PC
• Palm OS
• Symbian
• Linux
• Smartphone

Neke od karakteristika PDA uređaja su da imaju touch screen LCD ekran u boji koji reagira na stylus (igla) i na dodir prstom. Uz pomoć njih se može kretati kroz imenike i podimenike. Stylus služi za navigaciju i za unos informacija koristeći rukopisno prepoznavanje (handwriting recognition – HWR). Neki od novijih uređaja imaju i ugrađenu tipkovnicu koja postaje sve popularnija i služi lakšem unosu podataka.
Za razliku od stolnih računala ne sadrže tvrdi disk (hard disk) za pohranu podataka jer su sporiji, veći i zahtjevaju više snage. Stoga imaju ROM (Read-Only Memory) i RAM (Random Access Memory) memoriju. Osim podataka tu su smješteni i svi instalirani programi. ROM memorija nije izbrisiva, čak ni prilikom resetiranja uređaja i ona je mjesto gdje je smješten operacijski sustav i glavni programi koji dolaze s uređajem prilikom kupnje. Ako se želi dodatno nadograditi uređaj drugim programima, oni će biti smješteni u RAM memoriji, ali neki proizvođači dopuštaju i pohranu u ROM memoriju. Sadrže CPU (Central Processor Unit) ili procesor brzine 200 do 624 MHz.
PDA uređaji prisutni su od sredine 1990.-tih godina. Prvi popularni bili su Apple Newton i originalni Palm Pilot. Apple je 1998. g. prestao proizvoditi svoj Newton, tako da je većinu tržišta preuzeo Palm i dalje nastavio razvijati Pilot.
Kako mu je popularnost rasla na tržištu, Microsoft je odlučio preuzeti dio tržišta tako da je predstavio svoj prvi Windows CE PDA koji je bio dostupan u mini-laptop dizajnu nazvan Palm-Size PDA. Počeo se prodavati u Americi 1997. g., ali izrazito slabo s obzirom da je imao puno kompliciraniji operativni sustav u odnosu na Palm OS.
Godine 1998. i 1999. na tržište su izašli Windows CE PDA, ali u puno manjem i kompaktnijem dizajnu te su postigli veću popularnost iako je Palm i dalje zauzimao većinu tržišta. Godine 2000. Microsoft je izdao novi operacijski sustav: Pocket PC. Promijenili su ime u PPC kako bi se riješili negativne asocijacije koju su imali korsnici Windows CE-a. Imao je izrazito bolje sučelje i pružao je veće mogućnosti u pronalaženju raznih informacija. Nakon toga je Microsoftu krenulo na tržištu iako su im cijene uređaja bile veće u odnosu na Palm.
Pocket PC 2002 je izašao na tržište 2002. g. i donio je mnoga poboljšanja u korisničkom sučelju te moćan hardware koji je bio pogodan za igre. Nakon predstavljanja tih uređaja Pocket PC je uveo neke ozbiljne preinake na tržište PDA uređaja na kojem je još uvijek dominirao Palm. Iako su im cijene veće, PPC ipak pružaju mnogo više mogućnosti.


6.4. Prijenosno računalo ( Notebook )


Notebook je malo prijenosno računalo koje obično teži oko tri kilograma u zavisnosti od njegove veličine, materijala kao i drugih faktora. Notebook se obično napaja pomoću baterije ili vanjskog AC/DC adaptera koji također istovremeno puni bateriju. Mogu imati iste mogućnosti kao i stolna PC računala, ali zbog uštede na veličini obično su manje moćni dok im je pri tome cijena ista. Većina hardverskih dijelova za prijenosna računala i stolne računala je ista, samo što je hardver za notebook dosta manji i predviđen za prijenos kao i za manju potrošnju energije, odnosno baterije. Uz ponekad smanjenu integriranu tipkovnicu često se nalazi i touchpad (poznat i kao trackpad) iako je moguće spojiti vanjsku tipkovnicu i miš.
Neki od najpoznatijih proizvođača su:
• Acer
• Apple
• Fujitsu Siemens
• HP
• Compaq
• Dell
• Lenovo
• Toshiba
• Sharp
• Samsung
• Benq

 


ZAKLJUČAK

Poslovni ljudi moraju biti u kontaktu s poduzećem i kada su izvan ureda, a dinamika radnoga procesa iziskuje da započnu ili završe posao. Važno nam je da imamo pristup do informacija i resursa, bez obzira na vrijeme i mjesto na kojemu se nalazimo. Zbog toga je važno da na raspolaganju imamo uređaj koji će omogućiti takvu komunikaciju brzo, jednostavno i uz što veću troškovnu učinkovitost. Upravo to nam omogućava razvoj tehnologije Danas poslovnim ljudima nije važna lokacija da bi posao obavili brzo i učinkovito. Sve smo manje vezani za samo jedno mjesto, a usluge i informacije su nam potrebne u svakom trenutku. U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, brza odluka u ključnom trenutku od presudne je važnosti. Zato je važno da svoj ured možemo preseliti u bilo koji svijeta, uz komfornu mobilnost u radu, sigurnost prenesenih podataka i visoku učinkovitost.


LITERATURA

1. Čerić, V., Varga, M., Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb,
2004.
2. Polojac, Ivan: 3G uređaji, www.telfon.net/telefoni/klase_mobitela.php ,13.4.2008
3. Poljak, Tomislav: Ericsson Mobile Organizer - “ured” na zaslonu mobilnog telefona, www.ericsson.com/hr/etk/revija/Br_1_2006/emo.pdf, 12. 4. 2008.
4.Zadravec, Dominik: WAP - novi standard u mobilnim komunikacijama, www.info- mob.com/clanci/wap-mobilni-internet.html , 13.4.2008.
5. http://www.ericsson.com/hr/etk/revija/Br_1_2006/ , 14.4.2008.
6. http://www.mobil.hr ,14.4.2008.
7. http://witm.sourceforge.net ,14.4.2008.
8. http://www.telfon.net , 14.4.2008.
9. http://pcchip.hr , 14.4.2008.
10. http://www.mtmobileoffice.com/ , 14.4.2008.
11. http://www.elektromagic.ba , 14.4.2008.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

      preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD