POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KRIMINOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KRIMINOLOGIJA -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIMINAL I DEVIJANTNO PONAŠANJE

POJAM KRIMINALA

Pojam “kriminal” upotrebljavamo u općem govornom jeziku kao zbir svih onih ponašanja koja napadaju ili ugrožavaju ljudske temeljne vrednote, kao što su, naprimjer, životi, tjelesna nedodirljivost, slobode i prava, imovina i sigurnost, kao i druge temeljne društvene vrijednosti, kao sto su društveno uređenje, sigurnost države i njene najznačajnije institucije. Riječ je, dakle, o onim dijelima koja se u nekoj državi smatraju, za pojedinca ili društvo, najstetnija ili opasna, sto označavaju kriminal ili zločin. Kriminalna dijela su samo ona dijela koja su zakonom kažnjiva, međutim bitno je spomenuti da postoje dijela koja nisu zakonski kažnjiva, ali ipak su štetna i opasna po društvo.

POJAM DEVIJANTONOG PONAŠANJA


Ljudski i društveni život se sastoji od beskrajnog broja pojedinačnih postupaka, ponašanja i dijela. Ponašanjem zadovoljavamo svoje potrebe i obavljamo svoje dužnosti. Potrebe i zadovoljstva ne obavljamo onako kako kome odgovara, prijatno, lahko itd. nego nas pri tome vode određena pravila. Ta pravila nastaju u svakodnevnom životu zbog suživota sa drugim ljudima, posebno zato što je društveni život prije svega produkcija i reprodukcija stvarnoga života. U tom procesu stupamo u međuljudske odnose, podređene određenim pravilima. Ta pravila, koja su komande ili zabrane, mogu biti običajna, moralna, socijalna ili pravna. Nesijemo zaboraviti ni na uticaj religije na vrijednosni sistem pojedinca.
Riječ je dakle o ponašanju koje neka društvena skupina ili društvo u cijelini smatra za nenor-malna, odnosno neuobičajena, štetna, nemoralna i za društvo opasna. U savremenoj literaturi se navedena ponašanja koristi izraz devijantna ponašanja.

DRUŠTVENO NEGATIVNE ILI SOCIJALNO PATOLOŠKE POJAVE


Devijantna ponašanja ljudi, koja predstavljaju kršenje normi ili zabrana, brojna su i raznovrsna. U društvu se iskazuju kao pojave koje mozemo nazvati društveno negativne ili socijalno patoloske pojave.
U socijalnopatološke pojave ubrajamo kriminal, alkoholizam, narkomaniju, nasilništvo i slično. Socijologija kaže da imamo posla sa posebnim društvenim pojavama kad nam ponašanje većeg broja ljudi izgleda kao nešto više od samo proste, mehaničke sume djela i ponašanja pojedinca i ako je ta pojava istovremeno još i količinski, statistički odrediva i moguče ju je kvalitetno, socijološki definisati i odvijiti ih od drugih duštvenih pojava. Takve pojave za društvo predstavljaju puno više od prostog zbira pojedinih odstupana i ponašanja. Kriminal, alkoholizam, narkomanija itd. su npr. nešto sasvim drugo od pojedino krivično dijelo ili predavanje alkoholu pojedinca. I količinska odredivost takvih društvenih pojava nije sporna. Istina da je opseg takvih pojava teško odrediti sa preciznošću.

POJAM KAŽNJIVOG PONAŠANJA


Kažnjiva ponašanja su samo ona koja izaberu ustavom određeni nadležni zakonodavni i drugi državni organi prema posebnim kriterijima i kao takve propišu u odgovarajućim pravnim propisima. Ali, i u okviru kažnjivih ponašanja treba razluciti nekoliko skupina. Izraz kažnjiva ponašanja je u suštini samo zajednički naziv za disciplinske prestupe, prekršaje i krivična djela. Djela mogu biti najštetnija i naravno za ta kakva dijela određena su najstrožije kazne.

ULOGA KRIMINALA U DRUŠTVU


Emil Dirkem, poznati francuski filozof sociolog ustanovio je da je kriminalitet savtavni dio svih društava. Vjerovao je da kriminalitet nije moguće u potpunosti otkloniti iz društva i da društvo bez kriminala ne bi bilo idealno niti poželno. Prema Dirkemu vladajuća društvena skupina definira određene oblike ponašanja kao nepoželjne i zato kažnjive. U svakom društvu postoje ljudi kao individue, koji mogu zbog svog ponašanja steći etiketu devijanta.
Prema Dirkemu i drugim teoretičarima uloga kriminaliteta je slijedeća:

1. Kriminalitet i socijalna konstrukcija dobrog i lošeg u društvu.
Poštivanje zakona znači nešto dobro i prihvatljivije od činjenja krivičnih djela. Ako niko nebi učinio ništa zabranjeno, svi bi bili jednaki. Nebi bilo slabih i dobrih građana. Zanimljiva je izjava: „Niko nije potpuno bezvrijedan – najslabiji član drustva, u krajnjem slučaju, služi kao slab primjer“.
2. Kriminalitet omogućava obavljanje puno zanimanja.
Kriminalitet uvjetuje nastanak velikog broja zanimanja i zapošljavanja velikog vroja ljudi. Ako bi otkrili čarobnu formulu i otkolonili kriminal, veliki broj ljudi bi u trenutku ostao bez posla. Posao bi izgubili policajci, uposlenici u zatvorima, pravnici, sudije, čuvari itd.
3. Kriminalitet udružuje različite dijelove stanovništva u reakciji na njega.
Kriminalitet prouzrokuje solidarnost među ljudima i udružuju ih protiv onih koji prouzrokuju štetu društvu. Učinitelji krivičnih dijela krše pravila ponašanja, koje većina poštuje i štiti. Kad se ljudi koji poštuju zakon udruže da bi učiniteljima krivičnih dijela pokazali svoj bijes, ljutnju, ogorčenogt i kaznili ih, među nima se razvija močna povezanost, koju definiraju kao solodarnost.
4. Kriminalitet može doprinijeti učinkovitosti društvenog života.
Kriminalitet razvija kreativnost. Primjer za to su maloljtni hakeri su „provaljivali“ u računarkse sisteme važnih ustanova i samom pojavom izazvali su napredak pri zaštiti kibernetskog prostora. Zanimljivo je spomenuti da neki predstuprnici nisu kažnjivani već su pozivani u sauradnju sa policijom, da bi pomogli sprečavanje upada u računarske sisteme.
Internet kriminal unosniji od šverca droge.
Kriminal na Internetu, od pornografije do krađe indentiteta, generiše danas veći profit od trgovine drogom, istaknuto je na trodnevnoj konferenciji posvećenoj onlajn kriminalu u Sidneju. Učesnici skupa, stručnjaci za bezbjednost na Internetu, predstavnici policija i tajnih službi, pravnici i akademici, razgovarali su o novim formama saradnje, novim tehnikama za identifikaciju kriminalaca i mjerama represije na globalnom planu. "Sajberkriminal" se više ne vezuje isključivo za hakere. Mrežom danas haraju organizovane kriminalne grupe koje, pod plaštom anonimnosti, vode čitav niza kriminalnih aktivnosti, naveli su stručnjaci okupljeni u Sidneju, prenijela je agencija Ansa. Oni su, također, ukazali na potrebu vođenja globalne akcije u borbi protiv proliferacije dječije pornografije i sve češćih napada na bankarske račune (popularni su spamovi i fišing poznati kao "nigerijska prevara" i sajtove za društveno umrežavanje.Poslednji događaji vezani za upade na najpopularniji soc-net sajt Facebook, kada su hakeri probili šifre korisnika ovog sajta i preuzeli lične podatke nekih od njih.
5. Kriminalitet je upozorenje da u društvu nešto njie uredu.
Povećanje broja dekikata u vezi sa plaćanjem poreza je, naprimjer, znak da treba promijeniti poreski sistem ili svijest građana.

UZROCI KRIMINALNOG PONAŠANJA


Sociološke treorije o uzrocima kriminalnog ponašanja sadrže pretpostavku da kriminalitet prouzrokuju: slabo obrazovanje, siromaštvo, neodgovarajuće stanovanje, neodgovarajuća socijalizacija, razdvojene obitelji, društvo delikvenata, loši roditelji, poteškoće u obitelji i kriminogena društvena sredina.
Prema sociološkim teorijama, sam pojedinac, nemože puno toga uraditi da bi izbjegao svoju „sudbinu“. Uzroci kriminaliteta su su tako izvan pojedinca i dio su društvene sredine. Učinitelj je, prema predpostavci, pasivna osoba, koju vode okolnosti i nad kojima nema moć. Međutim postoje teorije, pored sociološke teorije, biološka teorija i psihološka teorija.

UTICAJ DRUŠTVENOEKONOMSKI FAKTORI NA RAZVOJ KRIMINALA


UTICAJ EKONOMSKE KRIZE I PRIVREDNE DEPRESIJE NA KRIMINALITET


U većini zemalja u tranziciji dolazi do ekonomskih kriza i privrednih depresija. To je svskako karakreristika pojedinih zemalja nastalih rapadom Jugoslavije,u kojima je veci duži vremenski period na sceni ekonomska krizai depresija. U pojedinim zemljama ovog regiona, posebno u Bosni i Hercegovini, privreda je do te mjere da se konačni oporavak ni ne naslućuje. Drugim riječima, ekonomska kriza, sa svim svojim posljedicama je permanentna. Ono što je karakterizira takvu situaciju jeste život pun neizvjesnosti, apatije, razčarenja, te socijalnih protesta. U posljednje vrijeme socijalni protesti poprimaju karakter masivnosti, posebno kada se radi o pretestima otpuštenih radnika i pentionera. Njihov socijalni status je na ivici ljudskog dostojanstva, bez konkretnih vizija poboljšanja. Cijela atmosfera je konfliktna i povoljna za kriminalna ili devijantna ponašanja. U kriminološkoj teoriji se ističe da statistički podatci o učinjenim krivičnim dijelima za vrijeme ekonomskih kriza utječu na porast kriminaliteta naročito imovinskog. Preciznih podataka za Bosnu i Hercegovinu nema, ali se sa sigurnošću može reći da je jedan od produkata privredne depresije takozvane sive ekonomije. Što znači djelovanje mnogih u kriminalnoj zoni, počev od uličnih preprodavača ukradene i protiv pravno uvezene robe.


SIROMAŠTVO I KRIMINAL


U koliko je siromaštvo značajnije izraženo u nekoj sredini, to će nedvojbeno uticati na činjenje pojedinih krivičnih djela. Ovaj kriminogeni faktor ne teba zanemariti bez obzira na različite teoriske stavove o uticaju siromaštva na kriminalitet. Tako, jedni smatraju da je siromaštvo značajan kriminogeni faktor, dok drugi smatraju da je kriminogeno siromaštvo manje značajno. Oprez u ocjeni, odnosno procjeni uticaja siromaštva na kriminalno ponašanje, svakako je potreban. Pogotovo se odnosi na moguće etiketiranje siromašnih slojeva stanovništva kao potencijanih kriminalaca. Našu zemlju, pored ostalog, nažalost, karakterizira i odsutnost istraživanja kriminaliteta, što dodatno usložnjava zaključak o uticaju siromaštva na kriminalitet.


BOGATSTVO I KRIMINAL


U raspravama o kriminalitetu treba imati na umu i klasnu strukturu određenog društva. Veoma je značajno posmatrati razne socijalne slojeve društva, po određenim klasama, po društvenim slojevima i grupama. Posmatrano po tom kontekstu, pojedina krivična djela „rezervisana“ su isključivo za pripadnike imućnih slojeva. U prilog toga govori i Sutherlandova teorija o „delikventima bijele kragne“ tj. osobama koje čine teška krivična djela povezana sa prevarama na berzi, te takozvanog, „legalnog“ kršenja pravila od srtane američkih kompanija poslovnih krugova. Danas je „kriminal bijele kragne“ vrlo aktuelan u mnogim sredinama i regionima, a njegovi akteri su pripadnici imućnih slojeva. Naravno tome treba dodati i orhanizovani kriminal i korupciju. Ono što otežava naučno determinisanje bogatstva i kriminala, jeste sto postoji tzv. „tamni pojas kriminaliteta“. Ovakva krivična djela se teško otkrivaju, a još teže istražuju i kažnjavaju. Prema tome, nema u statistikama tačnog podatka o ovakvoj vrsti prekršaja.
U kontekstu predhodnog mišljenja interesantno je spomenuti da u pojedinum krugovima u Bosni i Hercegovini vlada mišljenje da se inkrimiranjem posjedovanja droga želi donekle ublažiti nemoć policije i praqvosudnih organa u suzbijanju narko kriminaliteta. Nema sumnje da je neusporedivo lakše otkrivati i presuđivati osobe koje posjeduju drogu, nego one koje organizuju krijumčaarenje i preprodaju, pa se smatra da će državni organi represije svoju djelatnost usmjeriti prema onim prvima i tako poboljšati statistički učinak svoh rada. Međutim, u tome se krije velika opasnost, tj. ostavlja još veći prostor najtežim oblicima narkokriminaliteta odnosno boogaćenje njihovih aktera.

UTICAJ NEZAPOSLENOSTI NA KRIMINAL


Nezaposlenost, u osnovi, može determinirati mnogobrojne segmente ljudskog života. Prije svega, ono negativno utiče na ekonomski, pa samim tim i socijalni status pojedinca, njihovih obitelji, ali i određenjih društvenih slojeva. Bez obzira na sopstvene uzroke, ona uvijek utiče na pogoršavnje položaja pojedinca, dovodeći ih vremenom u inferiorniji položaj u odnosu na zaposlene. Pri tome, nezaposlenost se može održavati na dva načina: prvi je nemogučnost zaposljenja i drugi gubitak postojećeg zaposlenja. Kada bi govorili o Bosni i Hercegovini, na sceni bi bila oba načina. Tako sada imamo veliki broj osoba koje su, iz raznioh razolga, ostale bez zaposlenja, ali i onih koji nakon sticanja određene kvalifikacije nemogu da se zaposle. Tome treba dodati i osobe koje nikada nisu završile školovanje, pa tako nemaju nikavku kvalifikaciju. Ekonomski i socijalni status navedenih osoba je nepovoljan što, pored ostalog, kod pojedinca može dovesti do raznih nezadovoljstava, razočarenja i slično.
Uzimajućo u obzir navedene stvari u kontekstu kriminalng ponašanja nesumnjiva je povezanost kriminala sa nezaposlenošću. Što netreba odmah generalizirati pa reći da nezaposlenost automatski utiče na razvoj kriminala.

UTICAJ RATA NA KRIMINALNO PONAŠANJE


Neposredno pred rat karakteriziraju ratne pripreme sa jedne, i ratna psihoza stanovništva, sa druge strane. Ratne pripreme podrazumjevaju, pored ostalog, preorijentaciju proizvodnje koja se u određenoj mjeri usmjerava na zadovoljavanje potreba vođenja rata. To neminovno, dovodi oskudica određenh životnih namjernica na tržištu, a potom i do poremećaja cijana u uvda poskupljenja. Takva situacija uzrokuje razne oblike kriminaliteta nezadovoljne trgovine, a ponajviše raznim živtnim namjernicama, te oružjem i municijom. Takođe možemo reči o činjenicama koje govere o povećanju kriminaliteta neposredno poslije rata. U ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, pored regularne vojske učestvovale su paravojne i parapoliciske jedineice sačinjene i od kriminalaca, a koje su pretežno predvođene kriminalcima za koje postoje sumnje da su se bavili organizovanim kriminalom. Tako su pored, ratnih operacija, višili i razna krivična djela. Riječ je o genocidu, ratnim zločinima, ubistvima, teškim krađama, prevarama, ucjenama, trgovini ljudima, kriumčarenju osoba, ali i nedozvoljenoj trgovini oružja, municije, cigaretama, narkoticima, naftom i prehrambenim proizvodima.
Post ratni period na prostorima bivše Jugoslavije karakterizira pojava novih vidova kriminaliteta, zatim povećanje obina nekih socijalnopatoloških pojava kao što su narkomanija i prostitucija. Također u stalnom porastu je maloljetnička delikvencija. Ona svoje uzroke, pored ostalog, ima i u deficijentnim obiteljim, kakvih je mnogo nakon rata. Tema krimanal poslije rata je toliko opširna da bi se mogle voditi mnoge debate. Ali bitno je spomenuti i nastanak organizovanog kriminala u post ratnom periodu. Bez obzira na statističke podatke, sami smo svijesni na mnogobrojne revolveraške obračune, ubistva, ucjene, prijetnje i zastrašivanja bez sumnje ukazuju na kirminalitet koji je uzrokovao rat.
Nezaposlenost, siromaštvo, kriminal i korupcija gorući problemi u BiH
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko poručio je da je izborna kampanja fokusirana na "praktična i hitna rješenja gorućih problema sa kojima se suočavaju građani u BiH - nezaposlenost, siromaštvo, kriminal i korupcija", najbolji način da se zemlja vrati na pravi put.

VRSTE KRIMINALA

sajber kriminal (en: cybercrime), kriminal počinjen uz pomoć kompjutera i interneta, sa ciljem da se ukrade lični identitet neke osobe, ili proda prokrijumčarena roba, ili da se prikrade žrtvama, ili da poremeti nečiji rad uz pomoć štetnih programa
• delikti poput ubistva ili paljevine
• otmice, nasilno uzimanje neke osobe, zarobljavanje i odvođenje silom
• kidnapovanje, nezakoniti akt zarobljavanja i odvođenja osobe, protivno volji te osobe, i njeno držanje u lažnom zarobljeništvu
• reketiranje (en: racketeering), učestvovanje u reketiranju, koje je nesavjesna i nepoštena praksa, posebno kada uključuje pridobijanje novca kroz prijevaru ili iznuđivanje
• podmićivanje je praksa nuđenja nečeg, obično novca, osobi, u cilju dobijanja nedozvoljene prednosti
• krađa, pljačka, otimačina, lopovluk, je uzimanje nečega, od nekoga, na nezakonit način
• kršenje povjerenja, je krađa nakon što je neko dobio povjerenje od drugog, pa zatiom izvršio nezakonito djelo
• pronevjera; nezakonito uzimanje sredstava ili imovine koje su povjerene na čuvanje pojedincu, ali u stvari pripadaju nekom drugom
• prepad, upad; pokušaj od strane špekulanata da prevare investitora
• haranje, pljačkanje brodova
• sitne krađe
• krađe u prodavaonicama
• pljačkanje radnji i banaka uz zastrašivanje i nasilje
• oružana pljačka
• gusarenje (en: hijacking); pljačkanje putnika, vozila u prolazu
• pljačkanje na putevima
• piratstvo na moru; preuzimanje kontrole nad brodovima
• biopiratstvo; krađa biološkog materijala, nezakonito prikupljanje autohtonih biljaka od korporacija koje ih patentiraju za sopstvenu upotrebu
• prikrivanje prihoda u cilju neplaćanja poreza
• krađa ovaca i krava
• ucjena; iznuđivanje novca od strane lopova koji žele objaviti, objelodaniti, odati, otkriti informacije koje mogu diskreditirati osobu kojaq je žrtva ucjene i time dovesti do gubitka ugleda, i gubljenja povjerenja u nju
• plaćanje danka za lažnu zaštitu
• provalništvo; nezakoniti ulazaka na posjed u cilju činjenja nezakonitih djela poput krađe, silovanja i sl.
• invazija na dom; provala u stambenu jedinicu u vremenu kada su stanari prisutni
• krivotvorenje, falsifikat; pravljenje ili izmjena predmeta sa namjerom prevare
• krivotvorenje novca
• obmana, prijevara, zloupotreba; namjerna varka koja ima za rezultat povrjeđivanje druge osobe
• krađa identiteta; prikupljanje ličnih podataka osobe, njenih brojeva socijalnog osiguranja, kreditnih kartica, pasoša, bez znanja žrtve i kriminalno korištenje podataka. Potreban je naročit oprez kod davanja povjerljivih podtaka drugom. Poznati su slučajevi kada su pojedinci neoprezno davali svoje podatke osobma koje su se lažno predstavljale u telefonskim pozivima, a ovi su im odavali svoje lične podatke.
• prijevare uz pomoć pisama
• prijevare na izborima; su lažna predstavljanja ili mijenjanja rezultata izbora
• presumirana krivnja, smatranje da je neko kriv samo zbog okolnosti događaja
• prikrivanje nečijih prava i fer šanse da ih predstavi na suđenju
• podmuklost, himbenost, lukavost; prikrivanje nečega ili lažno prikazivanje sa zlobnom namjerom da se ošteti drugog
• prijevara koja proističe iz npr. navođenja nekoga da potpiše lažan ugovor
• korištenje lažnih dokumenata
• lažna poslovna "piramida"
• šibicarenje
• sakaćenje, teško ozljeđivanje
• kršenje reda i mira
• lažno pretendovanje na vlasništvo, lažno predstavljanje i dobijanje vlasništva kao rezultat toga
• javna nagost, golotinja; nepristojno i napasno izlaganje tijela na javnom mjestu
• lažno svjedočenje
• pobuna, zavođenje u cilju svrgavanja vlasti
• napad, sa ciljem nanošenja povreda
• opiranje hapšenju
• seksualni napadi, seksualno zlostavljanje, seksualni kriminal
• zlostavljanje
• silovanje
• silovanje maloljetnica
• silovanje od strane počinioca poznatog žrtvi ( npr. na dogovorenom sastanku)
• ratprostitucijani zločin


Kao sto vidimo da postoje mnogobrojne vrste kriminala, koje utiču na svijest pojedinca tako i na cjelokupno društvo. Međutima obrabit ću samo neke tipove kriminala koje susrećemo svakodnevno i koliko to suiče na društvo.

PROBLEM NARKOMANIJE


Narkomanija kao socijalnopatološka pojava ima mnogobrojne uzorke i uvjete sopstvenog nastanka i ekspanzije, ali je istovremeno pojava koja uzrokuje kriminalno ponašane. Da je rijeć o ozbiljnom kriminogenom faktoru govore općeprihvaćena teoriska stajališta prema kojima je kriminalitet uzrokovan narkomanijom svrstan u posebnu kategoriju kriminaliteta povezanog sa drogom i karakteriziran kao sekundarni kriminalitet. Rijeć je dakle, o katalogu krivičnih djela koaja se čine radi pribavljanja droge, ili novca i drugih sredstava za nabavku droge, kao i djela koja su učinjena pod dejstvom droge.
Prema empiriskim iskustvima kriminologa, ustanovili su da narkomani ovisnici, koji drogu konzumiraju svaki dan, troše dnevno 30-50 eura, zavisno od vrste i količine droge koju kupuju. Ako pođemo od činjenice da su ti ovisnici pretežno bez stalnog zaposlenja, onda logično trebamo postaviti pitanje kako dolaze do novca za drogu, odgovor logično dobijamo činjenjem raznih krivičnih dijela. Iskustva pokazuju da u najvećem broju slučajeva narkomani ovisnici u početku čine krivična djela nad članovima svoje najuže porodice. Kada govorimo o djelima narkomana ovisnika najčešće se spominje krađa, nedozvoljenoj trgovini, iznudi i ucjeni.
Ukoliko su zaposleni, što nije čest slučaj, narkomani ovisnici najčešće vrše pronevjere, krađe i džepne krađe. U zavisnosti od zaposlenja kradu i tehničku robu, garderobu, nakit, hranu, od radnih kolega i sranki naročito novac.
Citat iz nezavisnih novina:
"Štete čine na poljoprivrednim dobrima, obijaju kuće, radnje, presreću i pljačkaju naše sugrađane, maltretiraju djecu i djevojke. Sve to policija uredno evidentira i otkrije počinioce, a nakon toga zakažu druge službe. Tražimo da se nadležni suoče s problemom maloljetničke delinkvencije, u suprotnom ćemo pozvati sve građane distrikta na velike proteste u gradu i ispred zgrade Vlade distrikta"

PROBLEM PROSTITUCIJE


Kriminolozi su dali definiciju za prostituciju kao činjenje nedopuštenih seksualnih odnosa osaba ženskog spola na komercijalnoj osnovi, tj. na osnovu prodavanja svoga tijela i slučajnog i uzgrednog susreta sa osobama sa kojima stupaju u te odnose, koje karakterizira osjećaj ravnodušnosti. Sa obzirom da je označena kao najstariji zanat na svijetu, logično je da se kroz historiju različito ispoljavala. U Bosni i Hercegovini prostitucija nije legalna djelatnost. Prema istraživanjima 2002. godine utvrđeno je da u Bosni i Hercegovini postoje 224 objekta u kojima se nude usluge prostitutki, koji se nalaze u Doboju, Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru itd. prostitutke su uglsvnom porijeklom iz Rumunije, Rusije, Moldavije, Ukrajin itd.
U nekim zemljama prostitucija nije zabranjena. U našoj državi je zabranjena, iz razloga što je prostitucija u bilskoj vezi za organizovanim kriminalom. Uz prostituciju su vezane i druge kriminogene radnje kao što su trgovina ljudima, trgovina narkoticima,oružjem itd.


ORGANIZIRANI KRIMINAL


Prema naučnim i stručnim literaturama iz ove oblasti pokazujeda nepostoji jedinstvena definicija o pojmu organizovanog kriminala. Postoje mnogobrojni pokušaji da se dođe do nje, ali za sada bezuspješno. Razlozi su u tome sto treba tražiti u različitom stanju, ali i u različitom tretiranju ovoga fenomena u pojedinim zemljama koje su, barem zvanicno, suočene sa njim. Treba naglasiti da danas u svijetu za ovaj fenomen koristi nekoliko termina, kao sto su internacionalni organizirani kriminal, transacionalni organizirani kriminal i globanli organizirani kriminal, što dodatno otežava davanu jedinstvene definicije. Po američkoj definiciji organizirani kriminal predstavlja udruživanje dvije ili više osoba sa svrhom uspostave monopola na nekom geografskom području, u kriminalnoj djelatnosti koja donosi dobitak ili stalni financijski dohodak, uz upotrebu zastrašivanja, teroriziranja ili nasilja nad onima koji se suprodstavljaju njegovu razvoju, uz to podkupljivajne javnih službenika, čije je sudjelovanje nužno za daljnji ilegalni opstanak i razvoj kriminalne djelatnosti.
Organizirani kriminal na zapadnom Balkanu i dalje ugrožava europsku sigurnost jer su balkanske države postale glavna zona za ulazak kriminalnih struktura na prostor Europske unije.
Šverceri kokaina i heroina zarađuju svakog sata 12 miliona dolara, naglasio je direktor Ureda UN-a za borbu protiv droge i organiziranog kriminala. Organizirani kriminal godišnje ostvari prihod od 85 milijardi eura, od čega se daleko najunosnijom pokazala trgovina drogom, saopćio je u ponedjeljak Ured UN-a za borbu protiv droge i organiziranog kriminala. Organizirani kriminal je narastao do "svjetskih proporcija", ustvrdio je direktor Ureda Jurij Fodorov u ponedjeljak u Beču prilikom otvaranja sastanka posvećenog Konvenciji iz Palerma protiv organiziranog kriminala sim što usporava gospodarski razvoj i narušava vladavinu prava, organizirani kriminal postao je ozbiljan problem u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Hrvatskoj.

Organizirani kriminal na zapadnom Balkanu i dalje ugrožava europsku sigurnost jer su balkanske države postale jedna od glavnih zona za ulazak kriminalnih struktura na prostor Europske unije. Trgovina drogom, duhanom i ljudima smatra se glavnom kriminalnom djelatnošću u regiji i donosi veliku zaradu ljudima koji su u to uključeni. Stoga je i povezanost pranja novca i organiziranog kriminala i dalje bitan problem – stoji u dokumentu o stanju na zapadnom Balkanu koji su izradili američki analitičari za potrebe Kongresa.


ZAKLJUČAK

Nesumnjivo je da kriminal utiče na pojedinca i društvo loše. Ali ako bi smo se vratili malo napočetak vidjeli bi smo kako Emil Dirkem govori da društvo nebi bilo idealno, čak ni poželjno društvo kada nebi postojalo kriminala. Naravno da smatramo da je ta činenica nepoželjna, ali trebamo je shatiti kao takvu i boriti se protiv nje.

LITERATURA


1. Borislav Petrović, Kriminologija, pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2008.godine
2. Gordaz Meško, Kriminologija, pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2008.godine
3. http://bs.wikipedia.org
4. http://www.bitno.ba/vijesti/svijet/kriminal
5. http://emag.ba/forum/tema/94/internet-kriminal
6. http://www.nezavisne.com/novosti/hronika/Traze-zaustavljanje-kriminala-i-delinkvencij

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD