POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
Diode-seminarski rad
Primenjena elektronika-seminarski rad
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANETARNI ELEKTROPOKRETAČ

 

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem pokreću se električnim motorom.Pre nego što se motor automobila omogući da sam radi mora pripremiti smesu goriva i vazduha odnosno ako je dizel postići dovoljnu temperaturu u komorama za sagorevanje. Za to je potrebano minimalan broj  obrtaja, a to je u benzinskom mototru 40-80 u minutu kad i uređaj za paljenje radi već u pravom ritmu.

Za pokretanje dizel motora potrebno je bar 2 put više obrtaja. Električni pokretač je sa motorom povezan zupčaničkim prenosom. Na vratilu rotora električnog pokretača je nazubljeni točkić koji pri pokretanju zahvati u zupčasti venac na zamajcu mototra i okreće ga: s tim okreće i kolenasto vratilo motora.Prenosni odnos između malog zupčanika i i zupčanog venca povećava obrtni moment električnog pokretača od 10 do 20 puta. U trenutku kada motor proradi svojom sngom treba električni pokretač što pre isključiti jer bi inače motor pokrenuo pokretač na više obrtaja, a to bi bilo štetno za pokretač.

Električni pokretač je najviši potrošač električne energije u automobilu i prazni akumulator velikom strujom (i sa 300 i više ampera).

1. ŠTA JE PLANETARNI ELEKTROPOKRETAČ?

Jedan od nedostataka motora sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS) je i taj što se ne mogu sami pokrenuti, kao parne masine ili elektromotori. Motore SUS je potrebno pokrenuti-zavrteti, nekom pomoćnom mašinom ili uređajem do određenog broja obrtaja i tako stvoriti potrebne uslove da sam proradi (upali).
Nekada se to radilo ručno, pomoću tzv. kurble. To se čini i danas, ali samo kod malih, na primer vanbrodskih motora za čamce ili kod malih motocikala-mopeda. Motori većih snaga su se uvek pokretali nekim drugim motorom ili uređajem. Snaga, odnosno obrtni momenat tih motora ili uređaja morala je da savlada sve otpore koji se javljaju kod pokretanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. A ti otpori zavise od kompresije u cilindrima, broja cilindara i trenja u ležajevima svih obrtnih delova. Sve to bitno zavisi od vrste maziva i temperature motora. Naravno, otpori trenja su veći pri niskim temperaturama.

Osim toga, i u najpovoljnijim uslovima, pokretač mora obrtati motor sa dovoljnim brojem obrtaja da bi se stvorila odgovarajuća smesa vazduha i goriva. Pored toga, posle početnog, nepotpunog, paljenja samo u pojedinim cilindrima, pokretač treba da potpomogne ubrzano obrtanje motora do njegovog potpunog paljenja.

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem mogu se pokrenuti pomoću elektromotora, ali i pomoću hidrauličkih i pneumatskih motora. Za pokretanje automobilskih motora najbolje su se pokazali elektromotori jednosmerne struje. Oni imaju veliki obrtni polazni momenat,  koji je potreban za savladjivanje svih pomenutih otpora i momenta inercije pokretnih delova motora.

Obrtni momenat se prenosi pomoću zupčanika pokretača i nazubljenog zmajca motora. Zbog velikog prenosnog odnosa, snaga elektropokretača može biti manja, a samim tim on će biti i manjih dimenzija i težine. Prednost jednosmernih motora je i u tome što se energija za pokretanje može koristiti iz akumulatora koji i inače postoji na vozilu zbog drugih električnih uređaja. Zbog toga se alnaser ubraja u normalnu opremu vozila, i ne smatra se posebnim uređajem.

Planetrani elektropokretač i akumulator su tako dimenzionisani da i u najnepovoljnijim pogonskim uslovima ima dovoljno energije i snage za dugotrajno startovanje. Pošto je elektropokretač najjači električni uređaj na vozilu, jasno je da se i kapacitet akumulatora dimenzioniše baš prema njemu. Akumulator i elektropokretač su povezani električnim provodnicima velikog poprečnog preseka pošto su i struje koje odvlači starter veoma velike (i preko 1000A). Pri tim strujama nisu zanemarljivi ni električni otpor provodnika ni pad napona na njihovim krajevima.

Planetrani elektropokretac

1.1 TEMPERATURA PLANETARNOG ELEKTROPOKRETAČA

Pored ostalih konstricuonih elemenata, na veličinu struje koju elektropokretač povlači najviše utiče temperatura. Na primer, na -23°C, alnaser snage 2,2 kW iz akumulatora 12 V i kapaciteta 90 Ah, povlači struju jačine od oko 450 A. Pri tome akumulator ne sme da bude istrošen više od 20% nazivnog kapaciteta.

1.2 NAZIVNI NAPON

Snaga elektropokretača za većinu putničkih vozila je 12 V. Samo u retkim slučajevima i kod zasebnih vozila on iznosi 24 V. Postoji i kombinacija od dva akumulatora po 12 V, gde je celokupna oprema 12 V, a samo alnaser radi na 24 V. U tom slučaju je potreban poseban relej za redno i paralelno povezivanje tih akumulatora. Za velike kamione i specijalne mašine napon raste sa snagom startera tj. alnasera. Nazivni napon tih alnasera se kreće u rasponu od 24 V do 110 V. 

1.3 NAZIVNA SNAGA

Nazivna snaga se  definiše tako da alnaser uspešno savlada sve otpore i upali motor na - 20°C, pri 20% ispražnjenoj bateriji i električnom otporu dovodnih provodnika od 1mW. Na snagu bitno utiču i unutrašnji otpor akumulatora i otpor dovodnih provodnika. Za putnička vozila snaga se kreće od 2 kW, s tim sto starteri za dizel motore istih zapremina imaju veću snagu. Za velike kamione i specijalne mašine snaga alnasera dostiže i 15 kW.

Alnaser

 

1.4 PODELA PLANETARNOG ELEKTROPOKRETAČA PREMA NAČINU UKLJUČIVANJA

Prema načinu uključivanja planetarni elektropokretač možemo podeliti na:

 • Elektropokretač sa električnom spojnicom i navojem
 • Elektropokretač sa pomićnim rotorom
 • Elektropokretač sa navojem
 • Elektropokretač sa mehaničkim uključivanjem

2. PLANETARNI ELEKTROPOKRETAČ SA ELEKTROMAGNETNOM SPOJNICOM I NAVOJEM

 • stator
 • osovina rotora
 • pogonski zupčanik
 • zupčanik na zamajcu
 • spojnica (bendiks)
 • dvokraka poluga, viljuška
 • okretna tačka poluge
 • elektromagnet
 • elektromagnet
 • vod od prekidača
 • polovi strujnog kola
 • kontakt pločica negativnog pola

Davanje kontakta ključem, zatvara se strujno kolo u elektromagnetnom prekidaču. Prolaskom struje kroz namotaje stvara se magnetno polje koje uslovljava povlačenje kotve prema polovima strujnog kola. U trenutku kada se bakarna pločica spoji sa kontaktima realizuje se zatvaranjem strujnog kola, pa struja dolazi na pobudne namotaje polova statora. Istovremeno se pomeranjem kotve vrši pomeranje poluge koja dalje pomera spojnicu i zupčanik elektropokretača prema zamajcu. Zupčanik elektropokretača pokreće zamajac sve dok ne upali. Kada se auto upali broj obrtaja na zamajcu se naglo povećava pa se zbog povećanja obimne brzine zupčanik elektropokretača isključuje.

3. PLANETARNI ELEKTROPOKRETAČ SA POMOĆNIM ROTOROM

 • stator
 • namotaji pola
 • jezgro pola
 • osovina rotora
 • rotor sa podužnim žljebovima
 • kolektor
 • četkice
 • pogonski zupčanik
 • zupčanik na zamajcu

Ovaj elektropokretač namenjen je za pokretanje motora veće snage. Kod njega je pogonski zupčanik kruto spojen sa osovinom motora pa se ne može nezavisno pomeriti duž osovine niti rotirati oko nje.Lamele kolektora su duže u odnosu na druga rešenja, jer se ceo rotor, a samim tim, i kolektor podužno pomera prema zamajcu. Polovi rotora i statora se nalaze na istoj vertikalnoj osi jer se osa polova rotora pomera prema zamajcu.Uključivanje elektropokretača vrši se tako što se kontakt ključem zatvori strujno kolo pa se u pomoćnim namotajima polova statora stvara magnetno polje koje uslovljava podužno pomeranje rotora prema zamajcu. Podužno pomeranje rotora dovodi do naprezanja zupčanika rotora i zupčanika zamajca. U trenutku kada su zupčanici međusobno spregnuti ose polova i rotora se poklapaju, pa rotor počinje da se okreće i dolazi do startovanja motora. Pri startovanju motora povećava se broj obrtaja zamajca i to zbog velike razlike u obimnim brzinama spregnutih zupčanika. S obzirm na tošto treba da obezbedi veliki obrtni momenat ovaj elektropokretač se napaja strujom od 24V.

4. MOGUĆI KVAROVI PLANETARNOG ELEKTROPOKRETAČA

Elektropokretač ostaje uključen posle pokretanja motor - Neispravan mehanizam za vraćanje pogonskog zupčanika:

1) Elektropokretač ostaje ukljućen posle pokretanja motora

- uzrok:
neispravan mehanizam za vraćanje pogonskog zupčanika

- način popravke:
zameniti oštećene delove

2. Elektropokretač se ne okreće ili nema snagu

- uzrok: akumulator neispravan, labavi priključci i korozija

- način popravke: dopunitit akumulator, pritegnuti priključke

- uzrok: prekidačektropokretača neispravan(elektromagnetni)

- nacin popravke:
zamenitit elektromagnetni pokretač

- uzrok: četkice ispravne ili polomljene

- način popravke: obrada kolektora i zamena četkica

- uzrok: neispravan rotor ili navoji statora

- način popravke: zameniti neispravne delove.

5. SAVET ZA PLANETARNI ELEKTROPOKRETAČ

Kad ste zadnji put pregledali alnaser kod električara? Ili možda čekate da se skroz pokvari,ili da odu četkice pa tek onda odete (odšlepate svoju bubu).Alnaser se po pravilu skida sa bube i podmazuju lageri i kontrolišu četkice prosečno svake 2 godine.Pa ako to niste uradili recimo zadnjih 10-15 godina,red bi bio da se tom delu motora posveti malo pažnje.

Alnaser,starter ili elektropokretač se nalazi desno ispod zadnjeg patosa prtljažnog prostora.On je vrlo mali za svoju snagu 0,5 KS.On sme da bude takav posto mora da odaje svoju snagu samo kratkotrajno,uvek samo 10 do 20 sekundi.Ako bi bio duže opterećen može da se zagreje i usled toga i ošteti: startovanje treba, kad motor neće da krene,da usledi u više intervala,dakle ne samo radi baterije. Reza za sprečavanje ponovnog startovanja,u bravi paljenja i startovanja,sprečava da se mali zupčanik startera pri slučajnom ponovnom startovanju potisne u zamajac koji se okreće. Skidanje elektropokretača: Osloboditi provodnik baterije sa minus pola.Tada podići desnu stranu kola. Otkopčati provodnik startera na magnetskom prekidaču (nalazi se bočno na starteru). Iz motorskog prostora popustiti unutrašnji zavrtanj za pričvršćivanje. Odvrnuti šestougaone zavrtnjeve (prstenasti ključ 17 mm) i navrtke za pričvšćivanje startera na kućici menjača.Tada izvući alnaser.

I ako se alnaser malo kvari, ne škodi ako se na njega pogleda s vremena na vreme: on je istina dobro zaptiven,tako da u njegovu unutrašnjost jedva moze da prodre vlaga,koju on ne voli kao i svi drugi električni delovi. Na starijim starterima sa rđavim zaptivanjem to se ipak može desiti. Međutim slobodni spoljni priključci mogu na primer da budu korodirani, što proizvodi visok prelazni otpor. Starter ne mora da bude podmazan.Ugrađena su ležišta sa trajnim podmazivanjem. Ali će on biti zahvalan ako se jedanput godišnje pogledaju ugljenovi(četkice) i kolektor.

Ovo bi bio mali ali koristan savet za planetarni elektropokretač.

ZAKLJUČAK

Osnovni cilj ovog rada je da pojasni i definiše pojam planetarnog elektropokretača. Takođe, pokušao sam da prikažem osnovna svojstva ovog pokretača.

Međutim, najvažniji i praktični deo rada odnosi se na princip rada planetarnog elektropokretača kao in a njegove osobine.

Koristeći dva izvora informacija ( knjige i internet ) o planetarnom elektropokretaču a takođe i mojim interesovanjem i željom da što dublje predstavim datu temu, mislim da sam doprineo kvalitetu diplomskog ( maturskog ) rada.

LITERATURA

 

1.Josip Ć. Lenasi, Tomislav A. Ristanović: Motori i motorna vozila, ZUNS, Beograd, 2003.

 

2.Dušan Suvajdžić: Motori sa unutrašnjim sagorevanjem za motorna vozila, Beograd, 1972.

 

3.www.scribd.com

4.www.wikipedia.org

Besplatni Seminarski Radovi