POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
Diode-seminarski rad
Primenjena elektronika-seminarski rad
 

 

 

 

 

 

 

 

Kratki spoj jednofaznog transformatora

2. Kratki spoj jednofaznog transformatora

Pokus kratkog spoja vrši se tako da se sekundarne stezaljke kratko spoje, a primarni namot se priključi na sniženi napon prema shemi na slici:

 

 

Kratki spoj jednofaznog transformatora

 

 

         Na primarne stezaljke D – Q ne smije se priključiti nazivni napon za koji je transformator primarno građen, jer bi to bio izravan kratki spoj, pa bi temperatura u namotima, zbog velikih struja kratkog spoja, u vrlo kratkom vremenu toliko porasla da bi izolacija izgorjela te bi moglo doći do požara i eksplozije transformatora ako zaštita transformatora ne bi pravodobno reagirala i odvojila transformator od izvora napona.

 

   Zato pri pokusu kratkog spoja treba pomoću regulacijskog transformatora, napon koji dolazi na stezaljke D – Q polako podizati od 0 (V) na više. Pri tom se promatraju ampermetri i napon se prestane podizati čim oni pokažu da u namotima teku nazivne struje I1N  i I2N , tj. struje za koje je transformator građen. U tom trenutku očita se napon koji je pokazao primarno priključen voltmetar i snaga koju pokazuje vatmetar, a očitani podaci zabilježe se.

 

          Prije pokusa kratkog spoja potrebno je imati podatke o nazivnim strujama  I1N i I2N. Ako se pokus vrši na novom transformatoru u tvorničkom laboratoriju ti se podaci dobiju od konstruktora transformatora, a u pogonu se mogu očitati s pločice učvršćene na transformatoru.

 

Izmjerene veličine određuju:

 

1. napon kratkog spoja Uk

2. gubitke u namotima transformatora PCu

3. faktor snage kod kratkog spoja cosjk

2.1. Napon kratkog spoja  Uk

   Napon izmjeren na voltmetru je napon koji se može narinuti na stezaljke primara kod pokusa kratkog spoja i naziva se napon kratkog spoja (Uk)

   Napon kratkog spoja je, dakle, onaj napon priključen na primaru kod kojeg će kroz kratko spojeni sekundarni namot poteći nazivna struja .

   Napon kratkog spoja vrlo je važna veličina i za računsko određivanje struja pogonskog kratkog spoja (kratki spoj koji nastaje slučajno ili zbog kvara kad je transformator u pogonu)

  Pri pokusu kratkog spoja na sekundarnim stezaljkama nema napona ( U2 = 0 ), a to znači da se ukupni napon Uk priključen primarno potrošio u namotima transformatora.

 

 Napon kratkog spoja Uk  , redovito se daje u postocima u odnosu na nazivni napon U1N i to pomoću formule :

 

 

 

 

Besplatni Seminarski Radovi