POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PSIHOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PSIHOLOGIJE

DEČIJI CRTEŽ

Razvoj dječjeg crteža

Razvoj decijeg crtezaCrtež predstavlja jedan od načina kojima se djeca izražavaju. S obzirom da većina djece rado crta i osjeća se ugodno u toj aktivnosti psiholozi koriste izradu crteža kao odličan način uspostave odnosa s djetetom, te i kao jednu od važnih tehnika psihodijagnostičke procjene i tretmana. U interpretaciji dječjeg crteža nikako se ne smije zanemariti dob kao jedan od važnih čimbenika; određen oblik ili element crteža u jednoj dobi može biti uobičajen, dok se u nekoj drugoj smatra neprikladnim te može ukazivati na određene razvojne, emocionalne ili neurološke teškoće. Općenito govoreći, s porastom dobi dječji crteži sadrže više detalja, točnije proporcionalne odnose i postaju realističniji (Thomas i Silk, 1986). Razvoj crteža odvija se u četiri stadija; prvi stadij započinje u 18. mjesecu, kada djeca počinju ostavljati tragove na papiru, i završava oko polovice treće godine života. Taj stadij poznat je i kao "faza šaranja", s obzirom da nije moguće odrediti temu nacrtanog. Autori se slažu da ti crteži nisu reprezentacija nečega, već određena vježba vizualno-motoričke koordinacije. Zanimljivo je da čimpanze pokazuju iste uzorke "šaranja" kao i djeca te dobi.
(Thomas i Silk, 1990).
Crteži djece u dobi od dvije i pol do pet godina predstavljaju reprezentaciju nečega. U toj dobi djeca najavljuju temu crteža prije nego što se upuste u crtanje. Crtež postaje prepoznatljiv, kao i upotreba različitih oblika unutar istog crteža, te se javljaju detalji. U ovom stadiju djeca počinju koristiti sheme za crtanje različitih likova; određeni oblik služi im za prezentaciju različitih tema te počinju koristiti određene oblike za crtanje točno određenih tema. Poznato je da crtež čovjeka u tom razdoblju sadrži krug sa detaljima koji prikazuju elemente lica i noge, rjeđe ruke. Taj oblik ljudske figure naziva se punoglavcem, a stadij shematskim zbog spomenute uporabe shema (Thomas i Silk, 1990). Dječje oslanjanje na usvojene sheme vidljivo je posebice u crtanju nepoznatih tema; u tim situacijama ona često kao početan oblik koriste shemu uobičajenu za poznate teme, koju onda dodatno oblikuju. Crteži životinja, npr., otkrivaju postojanje shema ili specifičnih obilježja korištenih u crtanju ljudske figure, dok crteži čovjeka ne sadrže specifična obilježja korištena u crtežu životinja (Thomas i Silk,
1986).
U slijedećem stadiju, koji traje od pete do osme godine života, javlja se realizam u dječjim crtežima. Luquet (1933) ga naziva "intelektualnim realizmom" (prema Thomas i Silk, 1990) jer djeca crtaju postojeće elemente koji nisu vidljivi i postojeće elemente koje je nemoguće vidjeti zbog kuta prikazivanja, kao što su rendgenske zrake, fetus u majčinom trbuhu ili obje noge jahača prikazanog iz profila. Međusobni odnosi likova i elemenata bolje oponašaju njihove stvarne odnose, te se javljaju i ostali dijelovi ljudske figure.
Od osme godine do adolescencije traje stadij "vizualnog realizma" po Luquetu (1933, prema Thomas i Silk, 1990). Javljaju se trodimenzionalni crteži te se nastavlja tendencija što točnijeg prikaza realnih odnosa i veličina. U ovom stadiju interindividualne razlike u crtežima sve su manje. Neki autori smatraju da su crteži djece u ovoj dobi manje pogodni za izražavanje emocija zbog rastućeg vizualnog realizma, a drugi dodaju da školovanje kojem su podvrgnuta djeca u ovoj dobi snažno utječe na uniformnost crteža, oduzimajući im tako vlastitu, kreativnu kvalitetu u korist konvencija.
Važno je naglasiti da su dobne granice navedenih faza fleksibilne; njihov početak i kraj nije fiksno određen te se elementi iz jedne faze mogu prenositi u drugu.

Proces izrade crteža

Mnogi autori primijetili su da analiza gotovog crteža nije dovoljna za dijagnostičke, terapijske ili istraživačke svrhe, između ostalog i zato što je proces izrade crteža složen. Brojni čimbenici prisutni u procesu izrade crteža utječu na njegov završni oblik. Jedan od njih je način kompozicije crteža; česta je izrada crteža od nekoliko jednostavnih oblika jer jedan oblik može predstavljati različite stvari.
U crtežu koji se sastoji od više povezanih ili nepovezanih dijelova važan čimbenik procesa izrade je planiranje. Planiranje se sastoji od tri koraka; prvi je redoslijed crtanja sastavnih dijelova. Drugi je korak pozicioniranje prvog lika; potrebno je sačuvati prostor za elemente koji će uslijediti. Napokon, sve dijelove koji će uslijediti potrebno je rasporediti na odgovarajući način kako bi činili cjelinu s prethodno nacrtanim dijelovima. Važnu odluku koju djeca moraju donijeti u procesu izrade crteža je mjesto od kojeg će crtež započeti i u kojem će se smjeru razvijati. Postoji tendencija početka crtanja blizu vrha papira te kretanja s lijeva na desno. Izgleda da se ta tendencija pojavljuje prije dobi u kojoj djeca nauče pisati i čitati te perzistira neovisno o pismu kulture kojoj dijete pripada (britanska, arapska, hebrejska itd.). Te tendencije primjećuju se u crtežima vlaka školske djece, koji se uglavnom kreće s lijeva na desno, glavi kao početnom stadiju crtanja ljudske figure itd.
(Thomas i Silk, 1990).
Poznato je da mala djeca često glavu ljudske figure crtaju preveliku u odnosu na tijelo. Freeman (1941, prema Thomas i Silk, 1946) je primijetio da djeca obično započinju crtež ljudske figure s glavom koja je obično prevelika u odnosu na tijelo. Čini se da je neproporcionalna glava rezultat lošeg planiranja, odnosno ne ostavljanja dovoljnog prostora za ostale dijelove tijela. Thomas i Tsalimi (prema Thomas i Silk, 1946) dokazali su da djeca koja ne započinju crtež ljudske figure od glave, bilo spontano ili zbog upute, ne crtaju glavu prevelikom s obzirom na ostatak tijela.

Veličina dječjeg crteža

Velicina djecjeg crtezaNa veličinu crteža utječe i upotreba detalja i planiranje upotrebe detalja. Još jedan mogući razlog zbog kojeg djeca glavu ljudske figure prikazuju prevelikom su detalji koji su uobičajeno prisutni na njoj (oči, nos, usta, uši, kosa i sl.), za razliku od ostatka tijela koje rjeđe sadrži detalje. Henderson i Thomas (1990) zamolili su djecu da crtežu čovjeka dodaju zube, što je još povećalo glavu u odnosu na ostatak tijela ali to uvećanje nije bilo značajno. Crtanje gumba i džepova na odjeći značajno je povećalo veličinu trupa u odnosu na glavu, dok je crtanje čovjeka odostraga rezultiralo značajnim smanjivanjem obrisa glave u odnosu na ostatak tijela. Henderson i Thomas su zaključili da uključivanje zuba nije značajno povećalo veličinu glave u odnosu na tijelo jer je glava već ionako bila uvećana dovoljno pa nije bilo potrebe dodatno je povećavati, odnosno djeca nisu smatrala da će zubi zauzeti puno mjesta. Čini se da djeca unaprijed planiraju veličinu nacrtane površine kako bi bili sigurni da će svi detalji stati i dobiti zasluženo mjesto.
Planiranje uključivanja detalja, osim na relativan odnos dijelova iste figure, ima utjecaj i na međusoban odnos veličina samostalnih figura. Thomas i Silk (1990) nalaze da djeca točno prikazuju relativne odnose nekoliko likova ( kuća veća od čovjeka, čovjek veći od psa), ali je narušen apsolutan odnos među likovima koji su u prirodi značajno različiti po veličini. Djeca su psa crtala prevelikog u odnosu na čovjeka, te čovjeka prevelikog u odnosu na kuću. Autori su zaključili da je uvećavanje manjih figura (čovjek i pas) rezultat planiranja dovoljno velikog prostora za bilježenje svih potrebnih detalja, koje nije bilo potrebno u slučaju kuće zbog njezine veličine koja ostavlja dovoljno prostora za potencijalne detalje. Thomas, Chaigne i Fox (1989) osmislili su način kojim isključiti utjecaj detalja na veličinu dječjeg crteža; djecu su zamolili da crtaju samo obris čovjeka, psa i drveta prema predlošku, bez uključivanja ikakvih detalja, svaki na odvojenom listu papira. Na taj način eliminirali su i teškoće planiranja pri izradi crteža. U svojim eksperimentima pronašli su da djeca značajno smanjuju veličinu likova okarakteriziranih kao zlih, te povećavaju veličinu likova okarakteriziranih kao dobrih, u odnosu na neutralne, ali ne značajno. Jolley (1995) u metodologijski sličnom istraživanju nije dobio razlike u veličinama crteža. Burkitt, Barrett i Davis (2003) koristili su paradigmu Thomasa i sur. iz 1989., uz manje preinake, i potvrdili rezultate Thomasa i sur., pri čemu je i povećavanje crteža okarakteriziranog kao dobrog i smanjivanje onog okarakteriziranog kao zlog bilo značajno.
Autori u ovom području uglavnom su koristili razne upute s ciljem izazivanja određene emocije ili odnosa djeteta prema crtežu. Neki od autora upozoravaju da te upute ponekad nisu bile dovoljno učinkovite da bi izazvale željene emocije ili da način provjere djetetovih emocija vezanih uz crtež nije bio primjeren.
Mnogi autori slažu se da veličina crteža ljudske figure može ukazivati na crtačevo samopoštovanje (Machover, Koppitz, Di Leo, prema Thomas i Silk, 1990). Malen crtež, u odnosu na veličinu očekivanu za dob, povezuje se s niskim samopoštovanjem, anksioznošću, depresijom i osjećajem inferiornosti. Ljudska figura uvećanih dimenzija također može ukazivati na osjećaje nedostatnosti, veličinom reflektirajući kompenzacijske mehanizme. Uvećanu ljudsku figuru neki smatraju indikatorom određenih osobina ličnosti, kao što su agresivnost ili grandioznost.
Osim karakteristika ličnosti, veličina crteža za neke je autore pokazatelj važnosti nacrtanog. Luquet (1933, prema Thomas i Silk, 1990) nalazi da djeca do 6. godine starosti ne uspijevaju na papir prenijeti odgovarajuće odnose veličine likova (npr. čovjek je prevelik u odnosu na kuću). On i istomišljenici smatraju da je razlog tomu dječje crtanje važnijeg lika većim od manje važnih likova bez obzira na njihove realne veličine.
Fox je primijetila (1987, prema Thomas i Silk, 1990) da djeca svoje roditelje crtaju većima nego "obične ljude", s kojima nemaju nikakav odnos, pa čak i kada ne postoji razlika u prosječnom broju detalja sadržanih u svim figurama. S obzirom da se ne očekuje razlika u visini roditelja i drugih ljudi, Fox je zaključila kako se razlika može objasniti različitim značenjem nacrtanih figura.
Zanimljivo istraživanje u ovom području proveli su Fox i Thomas (1990), kao provjeru rezultata dobivenih u tematski sličnom istraživanju Sechresta i Wallacea iz 1964. Sechrest i Wallace (1964, prema Thomas, Chaigne i Fox, 1989) pronašli su da se s približavanjem Božića dječji crteži Djeda Mraza povećavaju, te su to objasnili povećanjem važnosti Djeda Mraza u dječjim životima u vrijeme Božića. Fox i Thomas, u gore navedenom istraživanju, našli su da se dječji crteži vještica smanjuju na Noć vještica, u odnosu na tjedan dana prije tog praznika. Do istog nalaza došao je Craddick (1963, prema Fox i Thomas, 1990), koji je čak našao i povećanje istog crteža tjedan dana nakon Noći vještica. Djeca koja su izjavila da vještice kod njih izazivaju strah crtala su značajno manje vještice od one koja su izjavila da se ne boje vještica. Međutim, kontrolni crtež žene također se smanjivao. Moguće je da je do smanjenja crteža žene došlo zbog tendencije da drugi crtež iste teme djeca prikažu manjim nego prvi. U slijedećem istraživanju istih autora, djeca s većim stupnjem straha crtala su veće žene, a ne manje vještice, od djece koja su se manje bojala. Ponuđeno objašnjenje za taj nalaz je slijedeće; anksioznost uzrokovana pojavom vještice povećala je važnost nezastrašujuće figure te je ona stoga uvećana. Utjecaj anksioznosti i straha na veličinu crteža spomenutim nalazima nije isključen, već nije jednoznačan i ostavlja prostor za daljnja istraživanja. Fox i Thomas (1990) predložili su dva mehanizma kojima bi se moglo objasniti variranje veličina dječjeg crteža različite afektivne obojenosti; prvi je vrsta obrambenog mehanizma, koji smanjivanjem veličine crteža služi za smanjivanje prijetnje ili povećavanje psihološke distance između crtača i prijetećeg lika. Drugi je usvajanje postojećih likovnih konvencija koje nalažu prikazivanje pozitivnih likova većima od negativnih likova. Taj mehanizam mogao bi biti i spontana pojava koja je rezultat dječjeg razvoja, neovisna o kulturalnim utjecajima. Kako bismo odredili da li je spomenuti mehanizam rezultat kulture ili biologije, potrebno bi bilo usporediti crteže djece različitih kultura, čije likovne konvencije nisu jednake. U slučaju da se radi o obrambenom mehanizmu dobne razlike ne bi se trebale pojavljivati, a u slučaju da se radi o usvajanju likovnih konvencija, efekt promjene veličina ne bi se trebao pojavljivati kod vrlo male djece. U dosadašnjim istraživanjima nisu pronađene dobne razlike. Dodatni problem stvara razvoj dječjeg crteža; kod vrlo male djece crtež je nerazvijen; ne raspoznaju se likovi te se radi uglavnom o "šaranju" bez očitog plana. Osim spomenutih objašnjenja za variranje veličine crteža, moguće je da je važnost lika povezana sa količinom upotrijebljenih i/ili planiranih detalja; ako djeca njima važne likove prikazuju s većim brojem detalja, nije tako nelogičan zaključak da je veća figura rezultat većeg uključivanja detalja.
Postoji jedna značajno otežavajuća okolnost kod interpretacije crteža. Naime, djeca crtežom mogu iskazivati svoje želje i nadanja, te s druge strane izbjegavati ili smanjivati različite prijetnje. Bez praćenja procesa nastanka crteža i komunikacije s djetetom teško je, ili nemoguće, razlučiti o čemu se zapravo radi. Wilson (1995, prema Thomas i Jolley, 1998) je u crtežima Bosanske djece izbjeglica tijekom rata u Bosni primijetio da ona crtaju vojnike značajno manjima u odnosu na skupinu djece bez ratnog i izbjegličkog iskustva, ili ih odbijaju crtati. Omiljena tema u crtežima te djece bile su uljepšane slike njihovih domova, koji su tijekom rata bili uništeni te nasilno naseljeni neprijateljskim vojnicima. Ovaj nalaz ide u prilog tezi da djeca crtežom iskazuju svoje (skrivene) želje. Suprotno spomenutom istraživanju, Jolley i Prtorić (2001) nisu pronašli značajne razlike u veličinama crteža Zadarske djece, koja su tijekom rata boravila u Zadru i izgubila očeve u ratu i djece čiji su očevi preživjeli. Postojala je tendencija u skupini djece bez očeva da vojnike, i prijateljske i neprijateljske, crtaju manjima nego kontrolni crtež čovjeka, ali razlika nije bila značajna.

Boja dječjeg crteža

Boja djecjeg crtezaBoja spada u kvalitativna obilježja crteža. Istraživanja o dječjoj uporabi boja u crtežu još su rjeđa nego što je to slučaj s veličinom crteža. Simbolička upotreba boja podrazumijeva se do te mjere da su nazivi nekih boja već postali sinonimi za određene emocije ili emocionalna stanja u svakodnevnom govoru. Npr. engleski naziv za plavu boju (blue) u govoru se koristi samostalno kako bi simbolizirao tugu ili depresivno raspoloženje. Velik broj projektivnih testova koristi boju kao faktor koji pomaže u stvaranju potpune slike o čovjekovoj ličnosti (Rorschahov test mrlja, Projektivna tehnika mozaik, Luscherov colour test itd.). Psihologija boja različitim bojama pridaje različita značenja: crvena boja uzrokuje najveće uzbuđenje koje može biti ugodno i neugodno; kada se doživljava kao ugodno, predstavlja snažnu moć, ljubav i apetit svih vrsta. Ako je uzbuđenje izazvano crvenom bojom neugodno ona se doživljava kao razdraženost i mučenje te se njezina snaga tumači kao prijetnja. Plava boja najviše od svih boja djeluje smirujuće. Dugim promatranjem plave disanje i puls se usporavaju, a tlak snižava. Stoga je psihološko značenje plave mirnoća. Ona uzrokuje osjećaj zadovoljenja i harmonije. Zelena boja povezuje se sa stabilnošću i čvrstinom. Žuta boja, nasuprot zelenoj, izaziva osjećaj promjene i razvoja, slobode i traganja za novim. Kada je u projektivnom uratku dominantna crna boja smatra se da ona ukazuje na depresiju. Povezanost boja s emocionalnim stanjima korijene može pronaći u davnoj čovjekovoj prošlosti, kada su život određivali dan i noć; dan je značio aktivnost i stimulaciju, dok je noć označavala mirovanje i potencijalne opasnosti od strane raznih grabežljivaca. Stoga se tople boje povezuju sa aktivnošću i energijom, a tamne sa mirnoćom ili opasnošću ( Luscher, 1948). Nekoliko istraživanja povezalo je dječje emocije sa bojama. Cimbalo, Beck i Sendziak (1978, prema Boyatzis i Varghese, 1994) utvrdili su da djeca sretne prizore povezuju s narančastom, žutom, zelenom i plavom bojom, dok tužnim prizorima pridaju smeđu, crnu i crvenu boju. Istraživanja su pokazala da boje imaju različite stupnjeve privlačnosti i emocionalnog značenja za djecu; crvenu boju preferiraju oba spola, te djeca značajno češće povezuju svijetle boje ( npr. žutu ) sa sretnim emocionalnim izrazima, a tamne ( npr. plavu ) s tužnima (Zentner, 2001). Boyatzis i Varghese (1994) ustvrdili su da općenito djeca preferiraju tople boje, ali dječaci imaju pozitivnije emocionalne reakcije na tamne boje od djevojčica, čije su emocionalne reakcije na tamne boje uglavnom negativne. O spolnim razlikama u preferenciji i korištenju boja izvješćuju i drugi istraživači, kao npr. Milne i Greenway (1999), koji su dokazali da stariji dječaci u slobodnom crtežu, te crtežima u testu Kuća-Drvo-Čovjek manje koriste boje od mlađih dječaka i djevojčica svih dobi. Djevojčice su bez obzira na dob podjednako koristile boje.
Upotreba boje se također postepeno razvija; Lowenfeld i Brittain (1970, prema Milne i Greenway, 1999) primijetili su da boja postaje važna djeci u razdoblju od 4. do 7. godine. U dobi od 7. do 9. godine djeca boju koriste za prikaz specifičnih objekata, a do 14. u mogućnosti su specifičnim emocijama reagirati na različite boje.
Burkitt i sur. (2003) zaključili su da djeca za likove okarakterizirane kao dobre koriste boje visoko na ljestvici preferencija, a za likove okarakterizirane kao loše boje nisko na ljestvici preferencija. Osim toga, pronašli su spolne razlike koje govore da dječaci pozitivnijima procjenjuju boje izabrane za crtanje negativnih tema nego djevojčice. Ti su autori utvrdili da su djeca za likove okarakterizirane kao loše češće koristila crnu i smeđu boju dok su za dobre likove koristila boje visoko na ljestvici preferencija. Za neutralne likove uglavnom su upotrebljavala boje prve na ljestvici. Autori su objasnili rezultate usvajanjem likovnih konvencija; djeca tijekom odrastanja nauče na određeni način bojati likove različitih afektivnih karakterizacija.

Crtež kao tehnika psihodijagnostičke procjene

Deciji crtez covekaIzrada crteža nezaobilazan je dio psihodijagnostičke procjene i nekih oblika psihoterapije u radu s djecom. Najčešće prisutna tema u dječjim crtežima je čovjek (Thomas i Silk, 1990). Iz tog razloga čovjek je najčešće korištena tema u projektivnim tehnikama i istraživanjima s djecom. Osim čovjeka, u istraživanjima se kao teme crteža koriste životinje i biljke. Kliničari radeći s djecom i odraslima koriste crtež u brojne svrhe, koje bi se mogle svrstati u nekoliko kategorija; procjena (crta) ličnosti, procjena trenutačnog emocionalnog stanja, procjena osobne važnosti nacrtane teme, procjena inteligencije ili razvojnog stupnja i procjena mogućih neuroloških oštećenja.
Po svojoj teorijskoj podlozi i načinima interpretacije, crtež pripada u skupinu projektivnih tehnika. Projektivne tehnike predstavljaju niz testova, tehnika i postupaka proizašlih iz psihoanalize koje na temelju reakcija ispitanika na različite nestrukturirane, višeznačne podražaje i situacije pružaju uvid u njihovu strukturu ličnosti i motivaciju (Petz, 1992). Pretpostavlja se da spomenuta nestrukturiranost podražaja potiče projekciju, koja se sastoji u interpretaciji situacija, događaja ili podražaja, naročito onih koji nisu dovoljno strukturirani ili višeznačni, u skladu s vlastitim željama, potrebama ili interesima (Petz, 1992). Freud je pretpostavio da se sadržaji iz podsvijesti, koji su često prijeteći i neprihvatljivi te se zato potiskuju u podsvijest, u projektivnom uratku često iskazuju u simboličkom ili prikrivenom obliku. Psihoanalitička teorija drži da izražavanje osjećaja, misli i želja u projektivnom uratku, čak i u prikrivenom obliku, služi kao "sigurnosni ventil" koji predstavlja mogućnost bezopasnog iskazivanja osjećaja koji bi inače bili potisnuti i predstavljali potencijalnu opasnost za osobu koja ih potiskuje. Dakle, psihoanalitička teorija projektivne uratke promatra kao sredstvo kroz koje dolazi do katarze potisnutih emocija. Mnoga istraživanja ukazala su na nezadovoljavajuće psihometrijske značajke projektivnih tehnika, kao što su pouzdanost, valjanost i nedostatak normi, ali se one ipak široko upotrebljavaju u sklopu psihodijagnostičke obrade i terapije. Pretpostavka onih koji ih upotrebljavaju je da ispitanik neće htjeti ili moći izraziti svoje osjećaje, misli i ponašanja ako ga se izravno pita.
Projektivne tehnike ostavljaju dojam ležernosti i neposrednosti te su dobar izvor za postavljanje hipoteza, koje se u kasnijem radu i drugim tehnikama mogu provjeravati. Svrha ovih tehnika ispitaniku, pogotovo onom koji nema iskustva sa njima, nije očita. Iz tog razloga vjeruje se da smanjuju mogućnost simulacije i disimulacije jer ispitanik ne zna što se od njega očekuje i kakvi se odgovori smatraju pozitivnima, a kakvi negativnima (Davison i Neale, 2002). Interpretacija bilo kojeg projektivnog uratka delikatna je i potencijalno višeznačna. Iz tog razloga pri interpretaciji važno je uzeti u obzir sve okolnosti izrade, čimbenike koji mogu utjecati na njega itd.
Tako će se , primjerice, teoretičari i praktičari svih pravaca složiti oko nekih općih načela procjene crteža; ispuštanje uobičajenih elemenata crteža ili uključivanje elemenata koji uobičajeno nisu prisutni u crtežu djeteta određene dobi smatra se značajnim. Isto tako, pretjerano uvećavanje ili smanjivanje crteža znak je kojemu treba posvetiti pažnju.

Pouzdanost dječjeg crteža

Podaci o pouzdanosti veličine dječjeg crteža raznoliki su, ovisno o načinu na koji je mjerena; ukoliko su dječji crteži iste teme (čovjeka) prosječne veličine u odnosu na veličinu crteža njihovih vršnjaka, oni u slijedećem mjerenju neće znatno odstupati veličinom od prvog crteža. U slučaju većeg odstupanja veličinom od prosjeka u slijedećem ispitivanju veličina crteža približava se prosjeku i značajno se razlikuje od prve veličine (Hammer i Kaplan, 1964). Ako govorimo o pouzdanosti crteža u smislu prikazivanja istih obilježja teme u nekoliko navrata, istraživači izvještavaju o relativno dobroj pouzdanosti (Thomas i Silk, 1990). Autori spominju vjerojatnost da će dijete određeno obilježje ljudske figure prikazati u 2 crteža na 80%. Pouzdanosti u smislu slaganja nekoliko procjenjivača oko prikazanih obilježja crteža je visoka; kod Goodenough-Harris testa "Nacrtaj čovjeka" ona iznosi 90%, a kod mjerenja veličine ljudske figure na A4 papiru raste na 100% (Thomas i Silk, 1990). Pouzdanost crteža značajno ovisi o intervalu u kojem se prikupljaju podaci; zbog razvoja dječjeg crteža treba očekivati veću pouzdanost što je interval između 2 mjerenja manji.
Pri crtanju iste teme, drugi crtež se veličinom značajno razlikuje od prvog i to u smjeru smanjivanja ( Henderson i Thomas, 1990). Povećanje motoričke kontrole mogao bi biti jedan uzrok smanjivanju drugog crteža, a drugi uzrok mogao bi biti i ulaganje manjeg truda od strane djeteta u situaciji crtanja drugog crteža već poznate teme.


LITERATURA

 • Boyatzis, C.J. & Varghese, R. (1994). Children's emotional associations with colors. Journal of Genetic Psychology, 155:1, 77-86.
 • Burkitt, E., Barrett, M. & Davis, A. (2003). The effect of affective characterizations on the size of children's drawings. British Journal of Developmental Psychology, 21, 565-584.
 • Burkitt, E., Barrett, M., & Davis, A. (2003). Children's colour choises for completing drawings of affectively characterised topics. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44:3, 445-455.
 • Cox, M.(1992). Children's drawings. London: Penguin books.
 • Davison, G.C. & Neale, J.M.(2002). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Fox, T.J. & Thomas,G.V. (1990). Children's drawings of anxiety-eliciting topic: Effects on the size of the drawing. British Journal of Clinical Psychology, 29, 71-81.
 • Hammer, M. & Kaplan, A.M.(1964). The reliability of size of Children's drawings. Journal of Clinical Psychology, 25, 121-122.
 • Henderson, J.A. & Thomas, G.V.(1990). Lookinf ahead: Planning for the inclusion of details affects relative sizes of head and trunk in children s human figure drawings. British Journal of Developmental Psychology, 8, 383-391.
 • Joiner, T.E., Schmidt, K.L. & Barnett, J.(1996). Size, detail, and Line Heaviness in Children's Drawings as Correlates of Emotional Distress: ( More ) Negative Evidence. Journal of Personality Assessment, 67:1, 127-141.
 • Jolley, R.P. & Vulić.Prtorić, A.(2001). Croatian children's experience of war is not reflected in the size and placement of emotive topics in theit drawings. British Journal of Clinical Psychology, 40, 107-110.
 • Luscher. M. (1948). Luscher colour test. Basel, Test-Verlag
 • Machiodi, C.A.(1998). Understanding Children's drawings. New York: Guilford Press.
 • Milne, L.C & Greenway, P.(1999). Color in children's drawings: the influence of age and gender. The Arts in Psychotherapy, 26:4, 261-263.
 • Petz, B.(1992). Psihologijski rječnik. Zagreb: Prosvjeta.
 • Silk, A.M.J. & Thomas, G.V.(1986). Development and differentiation in children's figure
  drawings. British Journal of Psychology, 77, 399-410. Thomas, G.V. & Jolley, R.P.(1998). Drawing conclusions: A re-examination of empirical and conceptual bases for psychological evaluation of children from their drawings. British Journal of Clinical Psychology, 37, 127-139.
 • Thomas, G.V. & Silk, A.M.J.( 1990). An introduction to the psychology of children' drawings. London: Harvester Wheatsheaf.
 • Thomas, G.V., Chaigne, E. & Fox, J.T.(1989). Children's drawings of topics differing in significance: Effects on size of drawing. British Journal of Developmental Psychology, 7, 321-331.
 • Zentner, M.R.(2001). Preferences for colours and colour-emotion combinations in early childhood. Developmental Science, 4:4, 389-398.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD