OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PSIHOLOGIJE

POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PSIHOLOGIJE
 
 


UTICAJ KAZNE NA INSTRUKTORE KAO PROFESIONALNE VOZAČE

SAOBRAĆAJNA PSIHOLOGIJA

U ovom istraživanju će mo istražiti kako kazna utiče na instruktore kao profesionalne vozače pa će mo kažemo nešto i o autoškolama i instruktorima i saobraćajnim propisima. Takođe, u ovom istraživanju će mo pokušati da otkrijemo odnosno istražimo zbog kakvih prestupa u saobraćaju se najčešće kažnjavaju instruktori.
Saobraćajna pravila i propisi su uslovljeni saobraćajnim situacijama i potrebama uređivanja odnosa među učesnicima u saobraćaju. Oni su neophodnost u regulisanju (kanalisanju, usmjeravanju...) saobraćaja. Istina je da ni jedan zakon i propis o bezbjednosti saobraćaja neće moći regulisati i| predvidjeti sve saobraćajne situacije na putevima. Saobraćajne situacije pa i propise i pravila uslovljavaju i stvaraju ljudi koji su promjenjivi i međusobno zavisni kao i razvoj, usložnjavanje i unapređenje saobraćaja. Zato će se zakoni o bezbjednosti saobraćaja na putevima neprekidno mijenjati i usavršavati. To je osnova kulturnog shvatanja i odnosa među učesnicima u saobraćaju.
Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u opštem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu. Program obuhvata sticanje znanja o saobraćajnim propisima i sigurnosnim pravilima, upravljanje vozilom i pružanje prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nesreći. Osposobljavanje kandidata za vozače u autoškoli o saobraćajnim propisima i sigurnosnim pravilima izvodi instruktor, takođe učenje upravljanja vozilom izvodi instruktor , dok pružanje prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nesreći izvodi predavač, doktor medicine.

Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije. Instruktori vožnje i ovlašteni ispitivači obvezni su se stručno usavršavati.
Upravni i inspekcijski nadzor nad radom autoškola i ovlaštene stručne organizacije obavlja ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.
Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako dopusti da kandidate za vozače osposobljava osoba koja ne ispunjava uslove propisane zakonom. Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja osposobljava kandidata za vozača vozila, a ne ispunjava za to propisane uslove. Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj instruktor vožnje ako nema kod sebe dozvolu instruktora vožnje, nalog za osposobljavanje i vozačku dozvolu ili ih ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe.

II Metodologija

Predmet:
- Predmet mog istaživanja je da ispitam kakav je uticaj imala kazna na istruktore voznje kao profesionalne vozače.

Ciljevi:
-Utvrditi koliko često budu kažnjavani instruktori vožnje
-Utvrditi najčešći razlog kažnjavanja
-Utvrditi kako je kazna djelovala na njih
-Utvrditi kako se kazna odrazila na njihov rad sa kandidatima.

Hipoteze:
- Očekujem da ću na osnovu sprovedenog istraživanja doći do podatka da instruktori rijetko budu kažnjavani i uzimajući u obzir o broju njih u saobraćaju dobijeni podaci će pokazati da je to zanemarivo
- Očekujem da će najčešći razlog biti brza vožnja
- Očekujem da je kazna na njih pozitivno djelovala tako što će više obratit pažnju na greške koje su pravili da ih ne ponove.
- Očekujem da je kazna na njihov odnos prema kandidatima djelovala da su oni više obratili pažnju na propise i time što bolje pripremili kandidate.


Varijable:
- Nezavisna varijabla je profesija koju ispitujemo.
- Zavisna varijabla je razlog kažnjavanja.
Instrumenti:
- Razgovor
- Anketa
- Podaci vezani za broj kazni u vezi sa instruktorima kao profesionalnim vozačima dobio sam razgovorm sa pripadnikom saobraćajne policije gospodinom Veselinom Stankovićem
- Podatke vezane za najčešće razloge kažnjavanja instruktora kao profesionalnih vozača dobiću upitnikom na koji će odgovoriti instruktori koji rade u autoškolama na području opštine Teslić. Upitnik je priložen u prilozima

Uzorak:
- Za uzorak sam uzeo 10 instruktora koji su zaposleni u autoškolama na području opštine Teslić.

Procedura:
- Otišao sam u policijsku stanicu tražio sam od policijskih službenika da mi dopuste intervju sa jednim njihovim radnikom, u ovom slučaju to je bio gospodin Veselin Stanković saobraćajni policajac.
- Podatke vezane za najčešći razlog kažnjavanja instruktora kao profesionalnih vozača kao i njihov uticaj na njih dobio sam postavljajući pitanja iz upitnika instuktorima prilikom razgovora dana 10.05.2008 u vremenskom periodu od 9:00 h do 11:00 h u sjedištu autoškole „AMD Teslić". Za to vrijeme ispitao sam 5 instruktora koji rade na obuci kandiata. Zatim sam to ponovio sa 5 instruktora autoškola "Ivanić i Tomić" dana 16.05.2008 u vremenskom periodu od 8:00 do 10:00 u sjedištu autoškole.


III. Rezultati

Razgovorm sa gospodinom Veselinom Stankovićem došao sam do saznanja da policija ne vodi podatke kada kažnjavaju vozače koje su oni profesije. Instruktore i njihove autoškole uglavnom kažnjavaju državne inspekcije o kojima on nema podataka. Ali kako on kaže kada se radi o kažnjavanju instruktora od strane policije radi se o malom broju jer koliko on poznaje instruktore u svom dosadašnjem radu u saobraćajajnoj policiji on i kolege napisli su samo par kazni instruktorima tokom jedne godine i to zbog brze vožnje. Jer kako on kaže radi se o posebnoj vrsti vozača koji rijetko krše propise i uglavnom služe za primjer drugim učesnicima u saobraćaju kako se treba ponašati. Takođe naglašava kada bi se svi vozači ponašali kao instruktori broj saobraćajnih nesreća bio bi skoro zanemariv.

Podatke dobijene upitnikom sam obradio i grafički i tabelarno predstavio:
- Prekoračenje dozvoljene brzine
- Upotreba mobilnog telefona prilikom vožnje
- Ne poštovanje saobraćajnih propisa
- Ne paljenje svjetlosne signalizacije
- Vožnja pod uticajem alkohola


IV Zaključak

Na osnovu provedenog istraživanja zključujemo da instruktori vožnje su posebna vrsta vozača koja rijetko griješi i koji svojim ponašanjem u saobraćaju služe za primjer drugim vozačima. Ako su bili kažnjavani, zahvaljujući upitniku došao sam do saznanja da je najčešći uzrok bila brza vožnja koja je bila posledica žurbe koja je u datom trenutku bila potrebna. Za posledicu kazna za njih je bila pozitivna jer su uvidjeli gdje oni griješe i tako ispravili svoje greške tako što ih nisu ponavljali i više su tome pridavali pažnju tokom obuke kandidata. Instuktori su ljudi kao i obični vozači pa se može i njima desiti da pogriješe u saobraćaju ali za razliku od običnih vozača oni svoju grešku brzo uoče pa je više ne ponavljaju.

VI.Literatura

- Internet stranice Wikipedije

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD