POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PSIHOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PSIHOLOGIJE

Mjerenje inteligencije


Rijetko koji pojam izaziva zanimanje tako velikog broja ljudi kao inteligencija.Spominjanje inteligencije, priznali mi to ili ne izaziva kod svih ljudi prizeljkivanje da je on po toj osobini bolji od ostalih, ili u najmanju ruku da se nalazi barem malo iznad prosjeka. Kada dodje do neke rasprave o inteligenciji, javlja se citav niz pitanja,kao sto su: sta je inteligencija, kakva joj je struktura, je li odredjena naslijedjem ili se razvija zbog zalaganja pojedinca, postoji li razlika u inteligenciji medju spolovima, rasama ili etnickim i drustevnim slojevima,te kako se ona mjeri...
Uprkos velikom broju istrazivanja, hiljadama strucnih i znanstvenih clanaka i knjiga odgovor ni na jedno pitanje vezano za inteligenciju nije lagan.Cak i na pitanje sta je inteligencija nema jos usaglasenog odgovora.Svaki covjek drugacije definise inteligenciju.Medjutim u tom sarenilu odgovora ipak ima i necega zajednickog,a to je da se pod pojmom inteligencije podrazumijevaju njegove sposobnosti uocavanja problema i covjekove reakcije u problemskim situacijama.


Pojam inteligencije i njeno mjerenje

Svi mi otprilike znamo sto je to inteligencija, no ipak ju je tesko tocno definirati, a jos teze izmjeriti. Ni sami psiholozi se medju sobom ne slazu. Dugi niz godina neki su je nazivali „sposobnoscu ucenja“, drugi „sposobnoscu primjerenog prilagodjavanja okolini“, dok su treci smatrali da je to „opca sklonost postizanju ciljeva“. Nijedna od tih definicija nije sasvim tocna, ali nijedna nije ni sasvim pogresna. Izraz „inteligencija“ u psihologiji se upotrebljava tek od kraja proslog vijeka. Sam pojam inteligencije je veoma star, procjenjuje se da potice iz rimskog doba i da je nastao od latinskih rijeci „inter – legere“ sto znaci „medjusobno povezivanje“.U savremenu psihologiju pojam inteligencije uveo je Herbert Spencer.On je inteligenciju uglavnom posmatrao s bioloskog aspekta.Tvrdio je da je inteligencija urođeno, naslijeđeno svojstvo.Prije njega u eksperimentalnoj psihologiji bila su zastupljena istrazivanja o inteligenciji, a pocela su sa Galtonom.Tako je Galton 80–ih godina proslog vijeka poceo na neki nacin mjeriti inteligenciju testirajuci ono sto danas zovemo senzornim sposobnostima.90–ih godina pocinje testiranje intelektualnih sposobnosti kako u evropsim drzavama tako i u SAD-u.U SAD-u u to doba djeluje Cattell, on je bio prvi koji je upotrijebio izraz „mentalni test“.U pocetku i on je koristio testove slicne Galtonovim, ali je koristio i testove koji su sadrzavali mentalno u pravom smislu te rijeci.Upravo je primjena testova potakla istrazivanja vecine problema vezanih za inteligenciju.Posebno mjesto u razvoju inteligencije pripada francuskom psihologu Alfredu Binetu.1904. godine francuska strucna udruga za djecju psihologiju La Société Libre pour 'Etude Psychologique de 'Enfant dobila je zadatak od francuske vlade osnovati komisiju za obrazovanje intelektualno ispodprosjecne djece i sastaviti test koji ce takvu djecu identificirat.
Francuski psiholog Alfred Binet, tada aktivan u udruzi, i Theodore Simon sastavili su 1905. godine Simon–Binetov test, koji se smatra prvim testom inteligencije.
Binet i Simon u test su uvrstili zadatke koje su smatrali primjerenima tipicnim djecjim sposobnostima u odredjenoj dobi. Kao standard testa posluzili su im rezultati djece pet dobnih skupina koje su ucitelji smatrali prosjecnom. Taj je test, dakle, pratio odstupanja od prosjeka. Rezultat na tome testu znacio je "mentalnu dob" djeteta. Na primjer, ako je dijete u dobi od sest godina moglo uspjesno rijesiti zadatke koje obicno uspjesno rjesava dijete od osam godina, njegova je kronoloska dob 6, a mentalna 8. Zadaci su bili raznovrsni, a buduci da se radilo o prvome takvom testu, problemi o kojima se i danas raspravlja – problem nasljedja i okoline, problem jednodimenzionalnosti ili multidimenzionalnosti inteligencije (u slucaju multidimenzionalnosti i pitanje strukture), razlika izmedju spolova i pripadnika raznih kultura i dr. – utjecali su na rezultat testa, kao i na rezultate testova provedenih nakon njega. Binet je bio svjestan ogranicenja svog testa. Smatrao je da inteligenciju zbog njezine "raznovrsnosti" treba proucavati i kvalitativnim, a ne samo kvantitativnim metodama. Takodjer je bio svjestan cinjenice da je inteligencija podlozna utjecaju okoline, pa bi se na taj nacin smjeli usporedjivati samo oni pojedinci koji su imali ili imaju slicne uvjete za razvoj, sto navodi na zakljucak da je inteligencija "plasticna" i time ne samo genetski uvjetovana. Test je dozivio dvije revizije (1908. i 1911. godine), koje su poboljsale kvalitetu njegovih standarda.Izmedju 1905. i 1916. godine americki psiholog Lewis M.Terman je radio na prijevodu, usavrsavanju i prilagodbi Simon-Binetova testa, a s obzirom na to da je tada radio na sveucilistu Stanford, test je nazvan „Stanford-Binet“.Taj naziv se zadrzao do danas.Test je dozivio nekoliko revizija.Do 1960. godine koristio se za testiranje populacije do 16 godina (pocevsi od dvije i pol do tri godine zivota), a poslije se primjenjivao na populaciju do 18. godina starosti.
Pretposljednjom revizijom iz 1986. godine zadaci su podijeljeni u cetiri podrucija:verbalno zakljucivanje, apstraktno/vizuelno zakljucivanje, numericko zakljucivanje i kratkotrajno pamcenje.Svako je podrucje posebno vrednovano, a konacni se rezulat dobiva se pribrajanjem.Taj test sadrzi skup zadataka s obzirom na dob djeteta.Pocinje se sa skupom pitanja neposredno ispod kronoloske dobi i nastavlja se sve dok dijete ne uspije rijesiti ni jedan zadatak iz odredjenog skupa.1916. godine Terman je prihvatio ideju njemaskog psihologa Williama Sterna o jedinstvenoj mjeri inteligencije, rezultatu dijeljenja mentalne dobi sa kronoloskom, pomnozenom sa 100, kako bi se izbjegle decimale.Ta mjera nazvana je koeficientom inteligencije (eng. intelligence quotient, skraceno IQ).
“Njemacki psiholog William Stern formulirao je osnovnu definiciju IQ-a 1912. godine, tada je definiran koeficijent inteligencije kao omjer izmedju „mentalne starosti“ i „stvarne kronoloske dobi“:


Na primjer, ako desetogodisnji djecak ima intelektualne sposobnosti trinaestogodisnjaka, njegov IQ je 130 (100 × 13/10). Tijekom ispitivanja, zadaci su podijeljeni prema dobi pojedinaca koji su, u prosjeku sposobni da ih urade. Mentalna dob se odredjuje na osnovu najslozenijih zadataka koje je pojedinac u stanju uraditi.IQ u rasponu od 90 do 110 smatra se prosjekom. Oko 50% populacije ima IQ prosjecne vrijednosti (npr. 90-110). Oko 13% populacije uklapa se u 110 i 139 i 1,5% populacije ima rezultate na razini genija. Niska inteligencija je definirana u rasponu od 80-89. „

Teorijski pristupi inteligenciji


Slozenost proucavanja inteligencije ne tice se samo pitanja sta je to inteligencija vec i sta cini njenu strukturu.Tu nalazimo razne teorije i istrazivanja koja te teorije potvrdjuju ili opovrgavaju.Tako se opet vracamo psihometrijskom pristupu i testiranju inteligencije jer je to jedino sto nam daje informacije o varijabilitetu u uzorku ispitanika i o razlicitim „vrstama“ inteligencije ili njene sturkture.

Britanski psiholog Charles Spearman (1863-1945), student "oca eksperimentalne psihologije" W. Wundta koji je odgovoran za prvi laboratorij eksperimentalne psihologije, predstavnik je pristupa koji zagovara jednodimenzionalnost inteligencije.Neki smatraju da je ponudio prvu odrzivu tj. obranjivu psihometrijsku definiciju inteligencije. Smatra se i pionirom faktorske analize, prvim sistematicnim "psihometricarom", ocem klasicne teorije testova. U svom cuvenom clanku "Opca inteligencija, objektivno definirana i mjerena" ("General Intelligence, Objectively Determined and Measured", 1904, American Journal of Psychology, 15) iznio je ideju da je za rezultat na testovima inteligencije odgovorna jedna i jedinstvena psihicka snaga koju je nazvao g faktor. Ona je rezultat primjene tada nove statisticke metode faktorske analize koja mu je pokazala da rezultati testova mentalnih sposobnosti pozitivno koreliraju. To ga je uvjerilo da iza "inteligentnog ponacanja" stoji ista, zajednicka predispozicija. Faktorska analiza statisticka je metoda kojom se na osnovi korelacija nastoji reducirati kolicina dobivenih podataka, a cilj je utvrditi koje izmjerene velicine (npr. pitanja u testu osobnosti) koreliraju jedna s drugom, a koje ne, te na osnovi toga utvrditi odgovarajuce grupe tj. faktore. Spearmana je, jos dok je kao student radio u laboratoriju W. Wundta intrigirala ideja o jedinstvenom, bioloski uvjetovanom izvoru ljudske inteligencije. Smatrao je da njegovi prethodnici nisu nalazili pozitivnu korelaciju izmedju rezultata na testovima mentalnih sposobnosti zbog primjene pogresnih statistickih metoda. Sam je autorom formule korekcije koja je na kraju potvrdila postojanje pozitivne korelacije. Primjenio je metodu faktorske analize na rezultate djece na raznim testovima i zakljucio da svi testovi imaju nesto zajednicko (g factor) i nešto specificno za svaki test (specific factor). Spearman je smatrao da iza svake intelektualne aktivnosti stoje g faktor koji je u potpunosti urodjen, i s faktor, a da je prije svega g faktor zasluzan za razlike izmedju ljudi. Tako bi se moglo reci da je g faktor kriv za to što ljudi s dobrim rezultatom u jednoj mentalnoj sposobnosti, obicno imaju dobar rezultat i kod mjerenja neke druge od njih. Spearman je vjerovao da je g faktor osnova tj. podloga svih sposobnosti te da je njegovo otkriće izuzetno bitno za razvoj psihologije kao znanosti. Ovo je bila prva i ujedno najjednostavnija teorija strukture ljudske inteligencije, ali je ubrzo napusteno ovo glediste.
Istoj struji pripadaju britanski psiholog Cyril L. Burt (1883-1971) i kanadski psiholog Philip E. Vernon (1905-1987) koji su takodjer primjenjivali metodu faktorske analize. Burt, koji je bio student Spearmana, slagao se s tvrdnjom da je g faktor zajednicki svim testovima mentalnih sposobnosti, ali dvofaktorski model smatrao je prejednostavnim. Zajedno s Vernonom razradio je model koji osim g faktora i pojedinih s faktora navodi i grupne faktore između njih i koji je predstavljen u Vernonovu radu The Structure of Human Abilities (1950).

Americki psiholog Terston (Thurstone, 1938) je primjenio multifaktorsku analizu i izdvojio sedam primarnih sposobnosti koje su nesvodive na faktor "g". A to su:

S - spacijalna (prostorna) sposobnost (brzo i precizno predstavljanje, zamisljanje ili vizuelizacija odnosa u prostoru);
P - perceptivni faktor (brzo i tacno opazanje prisutnih podataka, vidna diskriminacija);
N - numericki faktor (brzo, lako i uspjesno operisanje brojevima u racunskim operacijama);
V - verbalni faktor (sposobnost razumijevanja rijeci i jezika uopste, shvatanje napisanog i verbalno zakljucivanje);
W - verbalna fluentnost (sposobnost brzog produkovanja rijeci, bogatstvo rjecnika, lako pronalacenje rijeci da se izrazi misao ili rijeci koje pocinju na isto slovo);
M - faktor pamcenja, memorije (kapacitet neposrednog pamcenja, radne memorije, lako zadrzavanje i medjusobno povezivanje utisaka);
R (I) - sposobnost rezonovanja ili faktor induktivnog zakljucivanja (shvatanje odnosa medju datim podacima i pronalazenje opsteg principa, pravila).

Tendencija koju je zapoceo Terston kulminira u multidimenzionalnom pristupu strukturi intelekta Gilforda (Guilford, 1965, 1979). On u svoj model strukture intelekta uvodi tri dimenzije: operacije (kognicija, memorija, divergentno misljenje, konvergentno misljenje i evaluacija), sadrzaje (ponasajni, semanticki, simbolicki i figuralni) i produkte (jedinice, klase, relacije, sistemi, transformacije i implikacije), sto daje 150 posebnih i nezavisnih sposobnosti covjeka.Gilford je nastojao da sposobnosti date u modelu empirijski pronadje i faktorskim postupcima dokaze. Pri tome je nasao da grupni faktori nisu medjusobno povezani i zakljucio da inteligenciju ne mozemo analizirati kao jednu sposobnost.

Gilfordov model inteligencije
Gilfordov model inteligencije

Katel je (Cattell, 1963, 1971) dao teoriju dva opsta faktora: fluidne (gf) i kristalizovane (gc) inteligencije. Fludna inteligencija je opsta sposobnost opazanja odnosa, povezana sa neuralnim razvojem mozdane kore i nezavisna je od drugih specificnih sposobnosti. U toku sticanja iskustva iz fluidne inteligencije se, pod uticajem motivacije i sredinskih faktora, razvija kristalizovana inteligencija koja se ispoljavanje kao visoko organizovana vjestina rasudjivanja u niz oblasti. Nastavljajuci Katelov rad Horn (Horn, 1991) dolazi do zakljucka da je i gc, a ne samo gf, rezultat genetskih faktora, ali da razlicite grupe gena uticu na njihov razvoj. Druga dopuna teoriji je da se i gf i gc razvijaju pod uticajem obrazovanja i ucenja. Medjutim, kristalizovana inteligencija je uglavnom zavisna od skolovanja dok je fludna inteligencija pod uticajem individualnog ucenja licnosti u svakodnevnim zivotnim situacijama i prije skolovanja, a kasnije u vanskolskom angazovanju licnosti.Razvoj kristalne inteligencije zavisi i od razvijenost fluidne.

Fluidna inteligencija
- opca sposobnost otkrivanja relacija u svim podrucjima
- brzina i tacnost apstraktnog rezoniranja
- neovisna je od iskustva i edukacije

Kristalizirana inteligencija
- sposobnost izvodjenja relacija u specificnim podrucjima
- akumulirano znanje i rjecnik
- iskustvo i edukacija utjecu na njen razvoj

Howard Gardner je psiholog koji je najpoznatiji po svojoj teoriji visestruke inteligencije, a koja predstavlja kritiku prema prema stavu da postoji samo jedna ljudska inteligencija koja može biti procijenjena kroz standardne psihometrijske instrumente. On tvrdi da IQ testovi ne uzimaju u obzir puni opseg ljudske inteligencije, te da svi imamo individualne snage i slabosti koje oblikuju dimenzije visestruke inteligencije.Gardner, stoga, inteligenciju definira kao sposobnost za rjesavanje problema i stvaranje proizvoda koji se cijene u jednom ili vise kulturnih okvira.
Višestruka inteligencija se u pocetku sastojala iz sedam dimenzija inteligencije, ali kasnije je Gardner dodatno identificirao osmu, a moze se uzeti u obzir i egzistencijalisticka inteligencija, sto znaci da teorija visestruke inteligencije ima 9 dimenzija. Gardner je potvrdu svojih hipoteza nasao u neurofizioloskim istrazivanjima, ali upozorava da u normalnim zivotnim situacijama ove sposobnosti ne funkcioniraju potpuno nezavisno jedna od druge, vec u velikom broju slucajeva medjusobno se preklapaju i tako zajedno djeluju.

1. VIZUALNO - PROSTORNA INTELIGENCIJA
Pretezno se odnosi na likovno izrazavanje, crtanje, modeliranje itd. Osobe sa izazenom ovom inteligencijom vole promatrati svijet oko sebe i pronalaziti zanimljive stvari u njemu. Obicno posjeduju sposobnost zamisljanja stvari ili slika, te pored toga sposobnost da ono sto vide u masti predstave i drugima putem umjetnosti, dizajna, fotografije, arhitekture ili razlicitih izuma.
Ovu vrstu inteligencije posjeduju: arhitekti, umjetnici, koreografi itd.

2. VERBALNO - LINGVISTICKA INTELIGENCIJA
Ovaj oblik inteligencije odnosi se na govorno izrazavanje i govornu fluentnost. Manifestira se u citanju, pisanju i govoru. Osobe s izrazenom ovom inteligencijom, vjeste su u poigravanju rijecima, ucenju stranih jezika, pricanju prica, kreativnom pisanju ili citanju, vjesti su govonici, dobro se snalazer u debatama, razumiju sintaksu i strukturu jezika.
Ova vrsta inteligencije najcesce je razvijena kod pisaca, pjesnika, filozofa, novinara i svih drustvenih djelatnika.

3. LOGICKO - MATEMATICKA INTELIGENCIJA
Najcesce je povezana s onim sto se naziva nauceno misljenje, a povezana je i s logikom. Ona ukljucuje sposobnosti da se radi s apstraktnim simbolima, te da se otkrivaju skrivene veze i odnosi izmedju danih podataka i informacija. Ovaj oblik inteligencije se istice kod osoba koje uzivaju pri rjesavanju problema, sposobni su razumjeti brojeve i matematicke strukture i znanost ih sama po sebi zabavlja. Obicno takve osobe vole zagonetke, rebuse, mozgalice, racunare, smisljaju vlastite sifre ili rado provode znanstvene eksperimente.
Ova vrsta inteligencije razvijena je kod znanstvenika, ekonomista, kompjuterskih strucnjaka, lijecnika, matematicara itd.

4. TJELESNO - KINESTETICKA INTELIGENCIJA
Ovaj vid inteligencije je izrazen kod osoba koje se skladno krecu i osjecaju ugodno u vlastitom tijelu, koriste ga da bi naucili nove vjestine ili se izrazili na razlicite nacine.
Osobe s istaknutom ovom inteligencijom cesto se bave atletikom, plesom, glumom ili najvise vole raditi rukama i baviti se aktivnostima poput modelarstva, konstruiranja ili popravljanja stvari.

5. GLAZBENA INTELIGENCIJA
Osobe sa izrazenom ovom inteligencijom vole glazbu, ritam, melodiju, opcenito, skladne tonove. Posjeduju dobar glazbeni sluh, te su osjetljivi na zvucne podrazaje u okolini, ljudske glasove ili glazbene instrumente. Obicno vole razlicite vrste glazbe i uzivaju u aktivnostima poput pjevanja, sviranja, slusanja glazbe, posjecivanja koncetara.
Ovu vrstu inteligencije imaju ljudi koji se bave reklamom, glazbenici, kompozitori, nastavnici glazbe, glazbeni kriticari itd.

6. INTERPERSONALNA INTELIGENCIJA
Osobe sa izrazenom ovom vrstom inteligencije zanimaju ljudi i nacini na koji se medjusobno ophode. Obicno su to ekstrovertirane osobe, osjetljivi na emocije i raspolozenja drugih ljudi, vjesti su komunikatori i u ranijoj dobi su obicno sudionici radnih skupina ucenika skole ili debatnih klubova, imaju mnogo prijatelja, kasnije sudjeluju u radu nekih udruzenja ili jednostavno uzivaju u svakodnevnom druzenju s ljudima. Ova vrsta inteligencije zahtjeva sposobnost da se prepoznaju razlike medju ljudima u raspolozenju, emocijama, temperamentu, motivaciji i namjerama.
Ovu vrstu inteligencije obicno posjeduju socijalni radnici, terapeuti, politicari, vjeski lideri, menadzeri, ucitelji itd.

7. INTRAPERSONALNA INTELIGENCIJA
Ovaj vid inteligencije osigurava osobi da posjeduje svijest o vlastitim osjecajima i razumije ih, svjesna je u cemu je najbolja, a na cemu jos mora poraditi, ne preuvelicava svoje vrline, i ne nastoji skriti svoje mane. Poznaje sebe vise nego sto je itko drugi moze upoznati. Dakle, povezana je s introspektivnoscu i samorefleksijom.Cesto su te osobe povucene i vole vrijeme provoditi u samoci, nastojeci predvidjeti svoje reakcije i emocije i tako biti jedinstvene, vode dnevnik, stvaraju planove za buducnost, razmisljaju o proslosti.
Ovu vrstu inteligencije prije svega posjeduju filozofi, psiholozi, teolozi, odvjetnici, pisci itd.

8. NATURALISTICKA INTELIGENCIJA
Osobe s ovom inteligencijom su promatraci i uzivaju u prirodi i prirodnim ljepotama, bave se identificiranjem i klasificiranjem biljaka, zivotinja, minerala. Ili jednostavno vole boraviti u prirodi i osjecaju duboku povezanost s njom.
Te osobe zanima vrtlarstvo, briga o zivotinjama, kuhanje, ekologija, poljoprivreda itd.

9. EGZISTENCIJALNA INTELIGENCIJA
Osobe s izrazenom ovom vrstom inteligencije vole razmisljati o filozofskim pitanjima, o svrsi postojanja, opcenito pitanjima vezanima za zivot i zivljenje.
Osobe s ovom inteligencijom se nalaze u filozofskim i vjerskim krugovima.

Iako su anatomski inteligencije odvojene jedna od drugih, Gardner tvrdi kako te inteligencije vrlo rijetko djeluju samostalno. Umjesto toga, inteligencije se koriste istovremeno i medjusobno se nadopunjavaju. Na primjer, plesac moze biti odlican u svojoj glazbenoj umjetnosti ako:
a) ima jaku glazbenu inteligenciju – razumije i osjeca ritam i varijacije u glazbi,
b) interpersonalna mu inteligencija omogucuje shvatiti kako se ljudi plesom mogu nadahnuti, oduseviti kao i
c) tjelesno – kinesteticka inteligencija koja mu omogucuje agilnost i koordinaciju pokreta kako bi sve to uspjesno spojio u uspijesan pokret.

Stenberg je dao triarhicnu teoriju inteligencije (Sternberg, 1985.) ukljucuje komponente koje se nalaze u podlozi inteligentnog ponasanja, tj. kontekst u kojem se inteligencija ocituje, te iskustva ili vrste zadatka koji zahtijevaju inteligentan pristup. Svoje polaziste nalazi i u psihometrijskom pristupu i u teoriji obrade informacija. Sastoji se od tri uze teorije:
1. komponentne podteorije su odredjivanje procesa koji dovode do inteligentnog ponasanja, gdje su vazne tri vrste komponenti- komponente izvedbe, metakomponente i komponente stjecanja znanja.
2. kontekstualne podteorije odnose se na uskladjenost mentalne aktivnosti i vanjske okoline, tj. na kontekst u kojem se komponente primjenjuju.
3. iskustvena podteorija odnosi se na pitanje o tome kakve su vrste zadataka prikladne za mjerenje inteligencije. Postoje dvije vrste zadataka – oni koji ukljucuju automatsku obradu podataka i oni koji zahtijevaju odgovor na nesto novo.

Sternbergova teorija predstavlja znacajan pokusaj da se psihometrijski pristup obogati spoznajama o kognitivnim procesima stecenim u okviru pristupa obrade informacija.
Dakle,prema Stenbergu, inteligencija se sastoji od tri dijela, a to su: kreativna, analiticka i prakticna inteligencija. Ti dijelovi su dio jedinstvenog medjusobno povezanog sustava. Analiticka inteligencija ukljucuje razumijevanje, procjenjivanje, odlucivanje i usporedjivanje. Kreativna inteligencija ukljucuje sposobnost kombiniranja na prvi dojam nepovezanih cinjenica u oblik nove ideje. Prakticna inteligencija ukljucuje sposobnost prilagodjavanja, odabira i oblikovanja okoline. Prema Stenbergovom zakljucku ljudi su svjesni u kojima podrucjima su jaki i slabi, te nastoje utvrditi svoje snage, a isto tako i kompenzirati svoje slabosti.

Pijaže (prema Sternberg i Powell, 1983.) govori o dva aspekta inteligencije, o njenoj funkciji i njenoj strukturi. Funkcija inteligencije je adaptacija, bas kao sto je to funkcija i nekih drugih, jednostavnijih oblika ponasanja kao sto su npr. refleksi ili navike. Razvoj u smjeru inteligentnog ponasanja odredjen je time sto odnosi pojedinca i okoline postaju s vremenom sve slozeniji, pa zahtjeve okoline vise nije moguce ispuniti jednostavnijim oblicima ponasanja. No inteligentno ponasanje se ne odvija po nacelu izolirano naucenih odgovora na konkretne slozene podrazaje, vec se ocituje u postojanju kognitivnih struktura koje dijete oblikuje tijekom razvoja. Pijaže je intelektualni razvoj time podijelio u kvalitativno razlicite stadije, a svaki je odredjen jednom opcom kognitivnom strukturom, nacinom razmisljanja, koja se onda ocituje u sirokom spektru ponasanja. Prilagodba struktura se odvija putem dvaju procesa, asimilacije i akomodacije. U dodiru s okolinom, pojave koje nas okruzuju asimiliramo u postojece kognitivne strukture, te ih pokusavamo objasniti pod vidom onoga sto vec znamo i razumijemo. Pojave koje se ne uklapaju u postoje u strukturu traze da akomodiramo strukture kako bismo unutar njih mogli objasniti i razumjeti nove cinjenice. Razvijajuci se, djeca stvaraju kvalitativno razlicite strukture, koje Pijaže naziva razvojnim stupnjevima. Postoje cetiri takva stupnja ili perioda, kroz koji prolaze sva djeca istim redoslijedom, a to su (prema Vasta i sur.,1998.):

1. Senzomotoricki period koji obuhvaca prve dvije godine zivota i predstavlja oblik inteligencije u kojem je znanje o svijetu ograniceno na tjelesnu interakciju s ljudima i objektima.

2. Predoperacijski period koji traje otprilike od druge do seste godine. U njemu dijete pocinje upotrebljavati simbole pomocu kojih kognitivno reprezentira svijet oko sebe. Akcije koje je u prethodnom periodu nuzno izvodilo fizicki, sada moze izvoditi i mentalno, no jos nije vjesto u rjesavanju simbolickih problema sto se manifestira u raznim pogreskama npr. sklonost da se usmjeri samo na jedan aspekt problema u odredjenom trenutku.

3. Period konkretnih operacija traje od seste do jedanaeste godina. Inteligencija se u tom razdoblju manifestira kroz mogu nost izvodjenja mentalnih operacija nad usvojenim cesticama znanja.

4. Period formalnih operacija pocinje u dobi od otprilike jedanaest godina. Ovaj period, u kojemu su i odrasli, ukljucuje logicko razmisljanje u odnosu na apstraktne i hipoteticke dogadjaje, a ne samo na konkretne objekte.

Za Pijažea, ovom kognitivnom razvoju pridonose cetiri cinitelja: maturacija, fizicko i socijalno iskustvo te ekvilibracija. I dok su prva tri cinitelja uobicajena, ekvilibracija je jedinstven Pijažeov pojam pod kojim on podrazumijeva bioloski proces samoregulacije, koji potice kognitivni sustav na ravnotezu izmedju asimilacije i akomodacije. Kognitivni sustav uvijek tezi proizvesti i odrzati stanje ravnoteze. Kada dijete naidje na neku novu pojavu koju ne razumije nastat ce uznemirujuca neravnoteza unutar kognitivnog sustava koju ce dijete razmisljanjem ili djelovanjem pokusati rijesiti.


Testovi inteligencije

Testovi inteligencije koji se koriste su: Stanford-Binetov test, test Ravenove progresivne matrice, Wechslerova skala inteligencije za odrasle, Wechsler-Bellevueov test i dr. Svi oblici nabrojanih testova inteligencije vrlo visoko koreliraju prema dobivenim rezultatima jedan s drugim. Smatra se da testovi inteligencije mjere slijedece karakteristike licnosti: moc brzine prilagodbe na postojece i novonastale situacije, moc brzog i lakog ucenja, moc apstraktnog misljenja, moc brzine osjetljivosti na zadani problem, razumijevanje matematickih operacija i problema, sposobnost koristenja rijeci prilikom govora i pisanja te razumijevanje ideja i opca sposobnost osobe da svrhovito primijeni prethodno navedene sposobnosti. S razvojem testa inteligencije prvi je poceo engleski znanstvenik sir Francis Galton, koji je ispitivao utjecaj okoline i nasljedja na inteligenciju. Galton je razvio prototip testa inteligencije. Iako je Galtonov test inteligencije bio losiji, Galtonu se ne moze oduzeti znacaj koji je imao u razvoju testova inteligencije. Francuski razvojni psiholog Alfred Binet i Theodore Simon razvili su prvi sluzbeni test inteligencije, kao sto je vec ranije navedeno, koji se sastojao od 54 pitanja, a koji se nazvao prema njihovim tvorcima Binet-Simonov test inteligencije.
Ugledanjem na Binetov test konstruisan je veliki broj drugih testova za ispitivanje inteligencije u mnogim zemljama. Testovi inteligencije se mogu koristiti za mjerenje inteligencije i djeci i odraslim ljudima. Mogu biti:
Verbalni – zadaci su formulisani rijecima i kod njih treba rijecima i odgovarati na zadatke
Neverbalni – ne treba koristiti govor nego se zadaci rjesavaju rukovanjem predmetima ili slikama.
Zatim, testovi inteligencije mogu biti i
Individualni – pomocu kojih ispitivac ispituje inteligenciju svakog ispitanika ponaosob, ovi testovi inteligencije su osjetljiviji i upotrebljavaju se kad je u pitanju motivacija ispitanika
Grupni – omoguceno je istovremeno ispitivati inteligenciju citave jedne grupe ispitanika, ovi testovi su skuplji, potrebna je veca strucnost onoga koji obavlja testiranje, te je za njihovu obradu potrebno vise vremena.

Testovi inteligencije mogu biti testovi snage i testovi brzine inteligencije. Takodje se koriste testovi koji predstavljaju kombinaciju snage i brzine inteligencije, te su najcesce zastupljeni medju testovima inteligencije. Neki testovi se baziraju na verbalnim karakteristikama, drugi na prostornim karakteristikama, a slijedeci opet na razumijevanju i analitickim sposobnostima. Poneki testovi ovise o vremenu reakcije, ili kolicini vremena koja je potrebna da se prepozna odredjeni podrazaj. Mnogi testovi ukljucuju ove cimbenike u subtestovima kojima se istrazuje sirok raspon intelektualnih karakteristika. Smatra se da bez obzira na prirodu testa, na temelju rezultata se moze izvesti generalni statisticki faktor koji je opci ili generalni pokazatelj inteligencije. Ne smatraju svi psiholozi da postoji generalni faktor inteligencije. Neki psiholozi smatraju da generalni faktor inteligencije odrazava samo neke karakteristike, a ne sve karakteristike inteligencije.Mjerenje inteligencije nasiroko se koristi u obrazovnim, poslovnim, vojnim i policijskim ustanovama, jer je ucinkovit predikator buduceg ponasanja. Visina inteligencije je povezana s uspjesnim usvajanjem vjestina i znanja i rjesavanjem problema na osnovu usvojenih znanja i vjestina. Izvorno testovi inteligencije su konstruirani kako bi se predvidio uspjeh u obrazovanju.Iako tvorci testova inteligencije nisu smatrali da mjere stalnu inteligenciju, ipak kriticari psihometrijskog pristupa smatraju da testovi inteligencije podupiru nativisticke teorije po kojima je inteligencija kvalitativno jedinstvena osobina s relativno stalnom kvantitetom. Drugim rijecima, inteligencija je osobina koja nije podlozna znacajnim promjenama, već je fiksna, utvrdjena i nepromjenjiva. Kao argument kriticari isticu da ljudi opcenito imaju nesto drugaciji i siri koncept inteligencije, nego sto se mjeri testom inteligencije. U skladu s time psihometrijski pristup mjerenju je samo dio onoga što se obicno razumijeva kao inteligencija.


Vrste testova sposobnosti:

Obojene progresivne matrice – CPM
Izvorni naziv: Coloured Progressive Matrices (CPM)
Autor: J. C. Raven
Godina konstrukcije: CPM 1947., revidirano izdanje 1956.CPM Paralelni 1998.
Namjena: Neverbalni postupak za ispitivanje sposobnosti logickog zakljucivanja kod djece
Ispitanici: Od 5 do 11 godina, starije osobe, ispitanici iz klinicke prakse
Oblik: CPM Klasični i CPM Paralelni
Broj čestica: 36, tri puta po 12 zadataka
Primjena: Pojedinačna ili skupna. Bez vremenskog ograničenja; u prosjeku traje 15 do 30 minuta
Ocjenjivanje odgovora: Objektivno

Standardne progresivne matrice – SPM
Izvorni naziv: Standard Progressive Matrices (SPM)
Autor: J. C. Raven
Godina konstrukcije: SPM 1938., revidirano izdanje 1956. SPM Paralelni 1998.SPM Plus 1998.
Namjena : Neverbalni postupak za ispitivanje sposobnosti logickog zakljucivanja
Ispitanici: Moguce od 6 godina, a standardno od 10 godina nadalje
Oblik: SPM Klasicni, SPM Paralelni i SPM Plus oblik
Broj cestica: 60, SPM sadrzi pet serija po 12 zadataka koji su u reviziji
Primjena: Pojedinacna ili skupna, 60 minuta
Ocjenjivanje: Objektivno

Progresivne matrice za napredne – APM
Izvorni naziv: Advanced Progressive Matrices (APM)
Autor: J. C. Raven
Godina konstrukcije: 1941., prvo izdanje 1943., revidirano izdanje 1962.
Namjena: Neverbalni postupak za ispitivanje sposobnosti razumijevanja kompleksnih situacija, pronalaženja značenja u dogadjajima te smislenog percipiranja i midljenja.
Ispitanici: Od 11 godina nadalje
Oblici: APM Set I i APM Set II
Broj cestica: Set I sadrži 12 (za “upoznavanje”), Set II 36 zadataka
Primjena: Skupna ili pojedinacna s vremenskim ogranicenjem od 40 minuta, a bez vremenskog ogranicenja u prosjeku 40 do 60 minuta.
Ocjenjivanje: Objektivno

Kognitivni neverbalni test – KNT
Autori: J. Sucevic, A. Momirovic, G. Fruk i B. Augustin
Godina objavljivanja: 2004.
Namjena: Neverbalni test za ispitivanje logickog zakljucivanja (g-faktorski test inteligencije).
Ispitanici: Od 11 godina nadalje
Broj cestica: 40 zadataka s crtezima geometrijskih oblika (A1 i A2 oblici testa) Primjena: Skupna ili pojedinacna u trajanju od 15 minuta.
Ocjenjivanje: Objektivno, pomocu kljuca za ocjenjivanje ili pomocu CD-a za ocjenjivanje.


Mill-Hill ljestvica rjecnika – MHV
Izvorni naziv: The Mill Hill Vocabulary Scale (MHV) Autori: J. C. Raven , J. H. Court i J. Raven
Namjena: Ispitivanje aktualne sposobnosti dosjecanja znacenja poznatih rijeci i sposobnosti verbalnog komuniciranja
Ispitanici: Od 11 godina nadalje
Oblik: Oblik 1 za djecu i Oblik 1 za odrasle, te Oblik 2 za djecu i Oblik 2 za odrasle
Broj cestica: 88, podijeljene u dva paralelna oblika: Serija A i Serija B Primjena: Pojedinačna ili skupna, usmena ili pismena
Ocjenjivanje: Kvantitativno i kvalitativno

Crichton ljestvica rjecnika – CVS
Izvorni naziv: Crichton Vocabulary Scale, 1988 Revision (CVS) Autori: J. C. Raven, J. H. Court i J. Raven
Namjena: Ispitivanje verbalnih sposobnosti djece i osoba sa snizenom inteligencijom
Ispitanici: Djeca do 11 godina i odrasli ostecenog kognitivnog funkcioniranja
Oblik: Ljestvica se sastoji od dva paralelna oblika od po 40 zadataka (ukupno 80 cestica) Primjena: Pojedinacna, usmena
Ocjenjivanje: Kvalitativno

Revidirani Beta Test – Beta II
Izvorni naziv: Revised Beta Examination - Second Edition (BETA-II) Autori: C. E. Kellog, W. Morton, R.M. Lindner i M. Gurvitz
Godina konstrukcije i prvog izdanja: 1946. (revidirano izdanje)
Namjena: Ispitivanje neverbalnih intelektualnih sposobnosti, prije svega spacijalne orijentacije te perceptivne brzine i tocnosti
Ispitanici: Od 16 godina nadalje, posebno osobe s niskim stupnjem obrazovanja ili s govornim teskocama, nepismeni ili slabi citaci
Oblik: Sest subtestova, s primjerima, tiskano jednostrano, uvezano u jedinstvenu test knjizicu
Broj cestica: Ukupno 117
Primjena: Pojedinacna ili u manjim skupinama, vrijeme efektivnog testiranja iznosi 15 minuta
Ocjenjivanje: Objektivno, prema kljucu za ocjenjivanje

Problemni test – Pb test
Autori: Zoran Bujas, Vladimir Kolesaric i Silvija Szabo Godina konstrukcije: 1966., 1. izdanje 1981.
Namjena: Ispitivanje osjetljivosti za probleme i inteligencije
Ispitanici: Od 16 godina nadalje
Oblik: Pb test, A oblik
Broj cestica: 70
Primjena: Skupna ili pojedinacna, u trajanju od 45 minuta
Ocjenjivanje: Objektivno, prema kljucu za ocjenjivanje iz Prirucnika

M Serija
Autori: Zoran Bujas i Boris Petz
Godina konstrukcije: 1952., prvo izdanje 1967.
Namjena: Procjena intelektualnih sposobnosti odraslih ispitanika, najmanje sa zavrsenom srednjom skolom
Ispitanici: Od osmog razreda osnovne skole nadalje
Oblik: Jedinstven
Broj cestica: Devet testova s ukupno 132 zadatka
Primjena: Skupna ili pojedinacna u trajanju od 71 minute cistog rjesavanja serije
Ocjenjivanje: Objektivno, prema kljucu za ocjenjivanje iz Prirucnika

B serija
Autor: Zoran Bujas
Godina konstrukcije: 1968., revidirani oblik 1971.
Namjena: Verbalna serija za ispitivanje inteligencije
Ispitanici: Od osmog razreda osnovne skole nadalje
Broj cestica: Devet subtestova s ukupno 119 zadataka.
Maksimalan rezultat je 402,2 ponderirana boda
Primjena: Skupna ili pojedinacna u trajanju od 109 minuta cistog rjesavanja Serije
Ocjenjivanje: Objektivno, prema kljucu za ocjenjivanje iz Prirucnika

Kognitivni test SR-1
Autori: Aleksandar Momirovic i J. Sucevic
Kratak opis: Kratki brzinski test tipa sifriranja, namijenjen za mjerenje efikasnosti tzv. sekvencijalnih kognitivnih procesa.
Broj zadataka: 54
Primjena: Skupna

KI – 4
Autor: Dzevdet Hadziselimovic, Zarko Vukmirovic i Neala Ambrosi – Randic
Godina: 2004. godina
Namjena: KI-4 u pocetku sluzio, zajedno s Pogacnikovim Testom nizova (TN-10), za ispitivanje ucenika 5. razreda osnovne skole u tzv. istraskom modelu otkrivanja i identificiranja nadarenih. Pretpostavljalo se da TN-10 ispituje fluidnu inteligenciju, a KI-4 kristaliziranu inteligenciju.
Ispitanici: Ispitivanje ucenika 5. razreda osnovne skole

Test dinamičkih nizova – TDN
Izvorni naziv: Test nazorov rady
Autori: J. Vonkomer i B. Miglierini
Godina revidiranog izdanja: 1973.
Namjena: Test dinamickih nizova je neverbalni test, orijentiran na dinamiku misljenja u podrucju konkretnih odnosa, odnosno njime se mjeri sposobnost sagledavanja povezanosti medju simbolickim zadacima
Ispitanici: Od 15 godina nadalje, sa zavrsenom osnovnom skolom
Oblik: Jedinstven
Broj cestica: 30
Primjena: Skupna ili pojedinacna u trajanju od 15 minuta
Ocjenjivanje: Objektivno, pomocu kljuca za odgovore

Test nizova – TN
Autor: Vid Pogacnik
Namjena: Test je namijenjen za mjerenje fluidne inteligencije
Oblici: Duzi oblik TN-20 u oblicima A i B, te kraci oblik TN-10 u oblicima A i B
Broj cestica: 45 zadataka TN-20 i 30 zadataka TN-10
Primjena: Skupna ili pojedinacna u trajanju od 20 minuta za TN-20 i 10 minuta za TN-10
Ocjenjivanje: Objektivno, pomocu sablona

Test D-48
Autori: P. Pichot prema Ansteyu
Godina konstrukcije: 1948.
Namjena: Neverbalni test za ispitivanje opće inteligencije, snažno saturiran g-faktorom
Ispitanici: Stariji od 12 godina
Broj cestica: 44
Primjena: Pojedinacna ili skupna, u trajanju od 25 minuta
Ocjenjivanje: Objektivno, prema kljucu za ocjenjivanje

Test D-70
Autori: F. Kourovsky i P. Rennes
Godina konstrukcije: 1970.
Namjena: Neverbalni test za ispitivanje opce inteligencije, snazno saturiran g-faktorom
Ispitanici: Stariji od 12 godina
Broj cestica: 44
Primjena: Pojedinacna ili skupna, u trajanju od 25 minuta Ocjenjivanje: Objektivno, prema kljucu za ocjenjivanje

Test opcih sposobnosti – TOS
Izvorni naziv: General Ability Tests
Autori: Pauline Smith i Chris Whetton
Godina konstrukcije: 1988.
Namjena: TOS se koristi za profesionalnu orijentaciju i selekciju. .
Ispitanici: Od 15 godina nadalje
Oblik: Jedinstvena baterija sastavljena od subtestova verbalnih, neverbalnih, numerickih i spacijalnih sposobnosti
Broj cestica: Ukupno130 (verbalnih 36, neverbalnih 36, numeričkih 36 i spacijalnih 22)
Primjena: Skupna ili pojedinacna u trajanju od 15 do 20 minuta po subtestu, tj. ukupno oko 70 minuta za cijelu bateriju
Ocjenjivanje: Objektivno, pomocu kljuca za odgovore koji je tiskan na samokopirnom listu za odgovore

Cattelovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije – CTI
Izvorni naziv: Culture Fair Intelligence
Autori: R. B. Cattell i A. K. S. Cattell
Godina izdanja: 1960.
Namjena: Neverbalni testovi inteligencije, koji iskljucuju, koliko je god moguce, utjecaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potjece i stupnja obrazovanja.
Ispitanici: Od 4. godine nadalje
Oblik: Ljestvica 1, za razliku od Ljestvice 2 i Ljestvice 3, ukljucuje nesto verbalnog sadrzaja i nije u cijelosti za grupnu primjenu
Primjena: Skupna ili pojedinacna. Primjena Ljestvice 1 traje 22 minute, a Ljestvice 2 i Ljestvice 3 po 12,5 minuta
Ocjenjivanje: Objektivno, pomocu kljuceva za odgovore tiskanih na samokopirnom papiru

Wechsler Intelligence Scale for Children – WISC-IV
Izvorni naziv: Wechsler Intelligence Scale for Children – 4th ed. (WISC-IV)
Autor: D. Wechsler
Godina izdanja: 2003.
Namjena: WISC je jedan od najpoznatijih i najcesce upotrebljavanih testova inteligencije za djecu. Pruza informacije o opcoj intelektualnoj sposobnosti djeteta, te o nizu specificnih kognitivnih sposobnosti.
Ispitanici: djeca u dobi od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci.
Oblik: WISC-IV je posljednja revizija Wechslerovih ljestvica. Struktura i sadrzaj ljestvice revidirani su kako bi odrazavali suvremena dostignuca u teoriji i praksi mjerenja kognitivnih sposobnosti djece, pri cemu je poseban naglasak stavljen na mjerenje radne memorije, brzine procesiranja i fluidne inteligencije. U odnosu na prethodnu verziju testa izostavljeni su ili izmijenjeni neki podtestovi te su dodani novi tako da se WISC-IV sastoji od 15 podtestova - 10 temeljnih i 5 dodatnih..
Primjena i ocjenjivanje: Primjena testa je individualna i traje izmedju 110 i 140 minuta. Rezultat na WISC-u IV izrazava se kao standardizirani rezultat, a moze se vrednovati i na temelju normi u obliku centila, opisnih klasifikacija, intervala pouzdanosti i dobnih ekvivalenata, koje u kombinaciji sa standardiziranim rezultatima znacajno pridonose tocnosti i detaljnosti opisa djetetova ucinka.

Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised edition – WAIS-R
Izvorni naziv: Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised edition (WAIS-R)
Autor: D. Wechsler
Godina revidiranog izdanja: 1986.
Namjena: Assess a variety of cognitive abilities. This is an individually administered test designed to sample intelligent behavior through a wide range of different test situations. Two scales - Verbal and Performance - can be administered separately where particular language and motor impairment makes this desirable. In combination, the 11 subtests offer a wide variety of opportunities for the demonstration of particular abilities Ispitanici: 16 to 74 years
Oblik: 11 different subtests organised in Verbal (6 subtests) and Nonverbal (5 subtests) scale Primjena: Individual administration - 75 minutes
Napomena: Originalno englesko izdanje testa

Kohs Block Design Test
Izvorni naziv: Kohs Block Design Test
Autor: S. C. Kohs
Namjena: The Kohs Block Design Test is a performance test of intelligence. Since the easy to give and understand instructions were designed so they could
be given in pantomime, the tests are especially valuable for testing those with language and hearing handicaps, disadvantaged and non-English speaking individuals
Oblik: The test consists of 16 colored cubes and 17 cards with colored designs the subject is to duplicate
Primjena: Individual administration - 30 to 40 minutes average (in some cases it requires 15 to 20 minutes)
Ispitanici: From 3 to 19 years
Napomena: Originalno americko izdanje testa

Kompleksni reakciometar Drenovac CRD serija
Autor: Dr. sc. Mirko Drenovac, doc.
Godina konstrukcije: 1966-1969.; Aktualna ponuda elektronski oblik, 2005.
Namjena: Sustav psihodijagnosticke opreme namijenjen utvrdjivanju (dijagnostici i pracenju) razlicitih kognitivnih i drugih osobina.
Oblik: cetiri instrumenta
Primjena: Individualna
Ocjenjivanje: Objektivno
Testovi diferencijalnih sposobnosti za profesionalnu orijentaciju – DAT za profesionalnu orijentaciju
Izvorni naziv: Differential Aptitude Tests for Guidance – DAT for Guidance
Autori: G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wessman
Godina konstrukcije: Prvo izdanje 1947. u SAD; peto izdanje 1990.
Namjena: DAT za profesionalnu orijentaciju koristi se za procjenu 8 razlicitih podrucja sposobnosti koje su vezane uz uspjeh u različitim poslovima.
Ispitanici: Od 16 godina nadalje.
Primjena: Individualna ili grupna.
Ocjenjivanje: Objektivno

Testovi diferencijalnih sposobnosti za profesionalno usmjeravanje ucenika – DAT za ucenike
Izvorni naziv: Differential Aptitude Tests for Schools – DAT for Schools
Autori: George K. Bennett, Harold G. Seashore i Alexander G. Wessman
Godina konstrukcije: 1997.
Namjena:DAT za ucenike je namijenjen za procjenu osam razlicitih tipova sposobnosti koje mogu biti povezane s uspjehom u razlicitim podrucjima rada.
Ispitanici: 12–18 godina
Primjena: Individualna ili grupna u trajanju od 10 do 30 minuta po subtestu. Ocjenjivanje: Objektivno

Testovi diferencijalnih sposobnosti za selekciju – DAT za selekciju
Izvorni naziv: DAT for Selection
Autori: The Psychological Corporation, urednici Gillian Hyde i Geoff Trickey
Namjena :Baterija testova namijenjenih za selekciju. Sastoji se od dvije odvojene serije testova koje se mogu upotrebljavati posebno.
Test opcih sposobnosti – test verbalnog razumijevanja, test numerickog razumijevanja i test razumijevanja apstraktnih odnosa. Ta tri testa u kombinaciji pruzaju opcenit uvid u sposobnosti osobe u tri glavna podrucja intelektualnog funkcioniranja.
Test tehnickih sposobnosti – test numerickog razumijevanja, test razumijevanja apstraktnih odnosa, test mehanickog razumijevana i test prostornih odnosa.
Ispitanici: Od 16 godina nadalje Primjena: Individualna ili grupna
Ocjenjivanje: Objektivno

Literatura

o Brkovic, Aleksa D. (2000), Razvojna psihologija.Uzice:Uciteljski fakultet
o Gardner, Howard, Mindy L. Kornhaber, Warren K. Wake (1999), Inteligencija: razlicita gledista. Jastrebarsko:Naklada Slap
o Gudjons, H. (1994) Pedagogija – temeljna znanja, Zagreb: Educa
o Matesic, K. (2005), Testirajte svoju inteligenciju.Jastrebarsko:Naklada Slap
o Posavec, M. (2010), Visestruke inteligencije u nastavi. Zivot i skola,56,33-64.
o Stenberg, R.J. & Powell,J.S. (1983), The development of intelligence.In H.J.
o Zarevski, P.(2000), Struktura i priroda inteligencije.Jastrebarsko:Naklada Slap
o http://www.psiholoska-komora.hr/90 pristupljeno 23.10.2011.
o http://www.mensa.hr/glavna/ pristupljeno 22.10.2011.
o http://hr.test-iq.com/history/ pristupljeno 21.10.2011.
o http://www.inteligencija.net/2009/09/teorije-inteligencije.html pristupljeno 21.10.2011.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD