POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ OBLASTI INTERNETA - WEB
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ
INTERNET - WEBA
 

 

Skriptni jezik za web programiranje | ASP
(Active Server Pages)

Danas većina ljudi govoreći o Internetu, zapravo govori o Web-u i Web stranicama, tj. riječi Internet i Web (ili World Wide Web) se smatraju sinonimima. No Internet zapravo predstavlja labirint sastavljen od telefona, kablova, satelita koji povezuju računala u cijelomu svijetu, dok je Web ime dano za sve ono na Internetu čemu se pristupa putem jedinstvene URL (Uniform Resource Locator) adrese.

World Wide Web je svoj razvoj započeo početkom devedesetih godina prošlog stoljeća (6. kolovoza 1991. Tim Berners-Lee javnosti je predstavio svoj projekt World Wide Web ili WWW te se taj datum vodi i kao prvo pojavljivanje Weba kao javno dostupne usluge na Internetu), a Web je danas daleko najpoznatiji i najkorišteniji dio Interneta te je na taj način uvelike pridonio ogromnoj popularizaciji Interneta u svijetu.

Paralelno s razvojem Web-a, tekao je i razvoj tehnologija koje su omogućavale njegovu implementaciju u sva područja računalnog svijeta, ali i šire.
Prvo se pojavio CGI (Common Gateway Interface) – prva u nizu tehnologija za Web programiranje, a pritome su korišteni programski jezici PERL (Practical Extraction and Report Language), C, PHP (Hypertext PreProcesor)... PHP je skriptni programski jezik (stvoren 1995. godine, a populariziran tek u trećoj verziji 1997. godine) pomoću kojeg se može kreirati HTML (HyperText Markup Language) stranicu na serveru prije nego što je ona poslana klijentu popunjenu dinamičkim sadržajem.

Nešto prije popularizacije PHP-a, na Web scenu stupa Microsoft, izdavanjem Option Packa za Windows NT Server, u kojem unutar IIS-a 4.0 (Internet Information Services) uvodi značajnu novost - prvu verziju tehnologije za web programiranje zvane Active Server Pages ili skraćeno ASP. Dvije godine kasnije, izlaskom Windowsa 2000, izlazi i IIS 5.0 sa ASP-om 3.0 što će, budućnost će pokazati, biti ujedno i posljednja inačica "klasičnog" ASP-a.


2. ASP - Active Server Pages


2.1. Što su Active Server Pages?

ASP (Active Server Pages) je Microsoftov jezik za programiranje i kodiranje web stranica koji se koristi zajedno sa HTML kodovima. Kod običnih HTML stranica, klijent, koji može biti Internet Explorer, Mozzila Firefox, Netscape ili neki drugi, šalje zahtjev za web stranicom serveru (npr. www.efos.com) pomoću HTTP protokola. Tipičan HTTP zahtjev ima oblik: GET /index.html HTML/1.0 . U većini slučajeva posao servera je jednostavan – on potraži stranicu i pošalje je klijentu takvu kakva jest, nakon čega je posao klijenta (web preglednika) da je prikaže.

Logo ASP-aKod ASP web stranica, server dobiva priliku napraviti izmjene unutar stranice prije nego što je pošalje korisniku. Tako za svaki zahtjev za datotekom koja ima nastavak .asp, server propušta datoteku kroz ASP.DLL (DLL - Dynamic Linked Library) koji obrađuje ASP naredbe. Server ubacuje izlaz ASP skripti u stranicu i nakon što je gotov sa svim skriptama na stranici, šalje je klijentu kao običan HTML kod. Kako se sve ASP skripte izvršavaju na serveru, ne moramo brinuti o mogućnostima korisnikovog web preglednika kao ni o platformi na kojoj korisnik radi sve dok skripte proizvode dobar HTML. Stranice koje ne sadrže ASP skripte moraju ostati sa nastavcima .html ili .html (iako bi bilo jednostavno svim stranicama na web site-u promijeniti ekstenziju u .asp) jer server svaku .asp stranicu temeljito pretražuje u potrazi za skriptama, što oduzima procesorsko vrijeme.

Da bi se ASP uopće mogao koristiti, na serveru je nužno imati instaliran Microsoftov web server. Trenutno postoje samo dva - Internet Information Server (IIS) i Personal Web Server, koji je u stvari samo manja verzija IIS-a, a oba rade samo na Windows operacijskim sustavima. Ako neki server koristi npr. UNIX operacijske sustave, za korištenje Active Server Pages moramo koristiti posebne programe za obradu ASP stranica, koje proizvode neke druge tvrtke, neovisno od Microsofta, npr. Chilisoft.

Jedna od najvažnijih odlika ASP stranica je njihovo jednostavno povezivanje sa bazama podataka (MS SQL, Access, Oracle, Informix, ili bilo koja baza podataka koja podržava ODBC (Open Database Connectivity) standard) i dinamičko ubacivanje podataka iz baze u HTML stranice. To otvara razne napredne mogućnosti za upotrebu ASP-a, kao što su npr. Internet trgovine, site-ovi koji se prilagođavaju pojedinom korisniku, sustavi za unos i izmjenu podataka preko Interneta itd.


2.2. Programski jezici koje koristi ASP

ASP je u neku ruku jedinstven skriptni jezik, jer dopušta korisniku da slobodno bira sintaksu u kojoj želi programirati. Dva najpopularnija jezika u kojima se pišu ASP skripte su VBScript i Jscript . Parseri (programi koji dijele kod na funkcionalne komponente) za ta dva jezika su ugradeni u Internet Information Server. Korištenjem dodatnih scripting engine-a drugih tvrtki, možemo ASP skripte pisati i u PerlScript-u, REXX-u ili Python-u. Izbor jezika koji želimo koristiti vrši se na samom pocetku naše ASP stranice u pretprocesorskoj direktivi, koja za programski jezik VBScript izgleda ovako:

<%@ LANGUAGE = "VBSCRIPT" %>

ili, ako želimo programirati u Jscript-u (modificirani JavaScript):

<%@ LANGUAGE = "JSCRIPT" %>


2.3. Sastav ASP-a i ugrađeni objekti

2.3.1. Sastav Active Server Pages

ASP stranice se sastoje iz teksta, HTML tagova i ASP naredbi. HTML tagovi se nalaze u zagradama oblika < … > , običan tekst je izvan njih, a ASP naredbe stavljamo u zagrade oblika <% … %> . Te zagrade govore serveru kako njihov sadržaj ne ide korisniku već ga treba prvo izvršiti, a na njihovo mjesto uvrstiti izlazni rezultat skripte, što god on bio (izlazni rezultat može biti HTML, tekst, style sheet, javascript ili bilo što što standardni web preglednik razumije).

2.3.2. Ugrađeni objekti u ASP

ASP sadrži pet ugrađenih objekata: Response, Request, Application, Session i Server. Oni ne moraju biti posebno kreirani (jer su ugrađeni) prije nego ih poželimo koristiti u svojoj aplikaciji, a omogućavaju izvršavanje mnogih zadataka za koje su inače potrebne složene CGI (Common Gateway Interface) skripte.
Uz tih pet ugrađenih, ASP sadrži još dva neugrađena objekta: ASPError (govori o nastalim greškama) i ObjectContext (služi za upravljanje transakcijama i kreiranje objekata kroz Microsoft Transaction server).
Svaki od njih ima svoje odlike koje svrstavamo u četiri grupe: Methods, Properties, Events i Collections.
Methods su ugrađene funkcije koje pozivamo kao ImeObjekta.Method(parametri).
Properties su varijable posebne za svaki objekt. Njima pristupamo na sličan način: ImeObjekta.Property = neka_vrijednost .
Events su događaji koji pokreću određene procedure. Njih sadrže samo objekti Application i Session, a te procedure se pišu u posebnoj datoteci global.asa.
Collections su kolekcije varijabli kojima određeni objekt može pristupati. Tim varijablama se pristupa ovako: ImeObjekta.Collection(" Varijabla ").

2.3.2.1. Response


Jedan od najvažnijih objekata u ASP-u je Response objekt. On izvršava zadatke komunikacije izmedu servera i izlaza koji se šalje klijentu.


Sadrži:
•Methods : AddHeader, AppendToLog, BinaryWrite, Clear, End, Flush, Redirect, Write •Properties: Buffer, ContentType, Expires, ExpiresAbsolute, Status
•Collections: Cookies
Da bismo poslali bilo što klijentu, moramo koristiti Response objekt. Write method Response objekta šalje podatke na klijent browser. Na primjer, kreirajmo ASP stranicu:
<%@ LANGUAGE = "VBScript" %>
<BODY>
<% Response.Write "Dobro jutro!" %>
</BODY>

Korisnik koji gleda ovu stranicu u nekom browseru vidjeti će samo riječi "Dobro jutro!" na ekranu. Rezultat će biti isti kao da smo napisali HTML stranicu sa riječima "Dobro jutro!" umjesto cjelokupnog teksta izmedu <% i %> . Čak i ako korisnik pogleda source stranice, vidjet će samo riječi "Dobro jutro!", jer server nikada klijentu ne šalje niti jedan djelić ASP koda.
Umjesto pisanja Response.Write , možemo koristiti i znak jednakosti (=) . Na primjer, u prethodnoj skripti mogli smo, da bismo dobili isti izlaz, staviti samo:
<%= "Dobro jutro!" %>

Response objekt ima još nekoliko korisnih properties-a. Jedan od njih je Expires, koji govori kako brzo će isteći valjanost naše stranice.
Slijedeća važnija mogućnost Response objekta je Buffer property koja može poprimiti vrijednosti true i false. Ako je postavljen na true, server obradi cijelu ASP skriptu i tek onda šalje kompletnu stranicu klijentu. Ako je postavljen na false, server će slati podatke klijentu onim redom kako bude izvršavao skripte.
Redirect method, kao što mu samo ime govori, šalje korisnika na drugu adresu, koju navodimo u navodnicima, npr.: Response.Redirect "http://www.disney.com"

2.3.2.2. Request


Kada klijent zatraži neku URL adresu, on šalje request.
Request se sastoji od:
•informacija o URL tj. IP adresi zadanog servera
•informaciji o browseru klijenta tj. vrsti browsera
•informaciji klijenta tj. o lokaciji i IP adresi

Request se provodi preko glavnog TCP/IP protokola. Da bi se klijent mogao sporazumjeti sa serverom, on mora poslati ispravno napisan request. Nakon toga server tako dugo vrti petlju, dok ne ispuni request, i čeka za novi request.

2.3.2.3. Application


Application: - traje dok je server upaljen, a server je najčešće upaljen 24h na dan
- može pohranjivati razičite vrijednosti

Pohranjivanje vrijednosti: Application.Value(“naziv varijable”)=vrijednost

Čitanje vrijednosti: Var=Application.Value(“naziv”)
Brisanje vrijednosti: Application.Value(“naziv”)=empty

Da bismo za svakog klijenta napravili poseban session, tj. pristup stranicama moramo upisati unutar koda :

Application.Lock
promjena koja se događa na stranici (counter…)
Application.UnLock

Kod samog čitanja ne radimo zaključavanje, nego samo ako se kod pristupa klijenta nešto mora promjeniti ili dodati.
Prije svakog pristupa asp datoteci, server prvo pristupa datoteci po imenu Global.asa, da bi vidio, da li ima što za izvršiti prije pristupa stranici, jer u samoj asp stranici može biti nešto što je potrebno za izvršavanje prije pokretanja.

2.3.2.4. Session


•objekt koji se kreira u trenutku kada klijent zatraži sa web preglednika neki ID ili informaciju
•služi za pohranu podataka (informacija za vrijeme sessiona)

Session se gubi:
•kada se browser zatvori
•kada browser ne prihvaća session cookie
•kada je istekla

- zaustavljanje sessiona: Session.Abandon

2.3.2.5. Server


Ovaj objekt najčešće koristimo za kreiranje objekata.
Server objekt sadrži slijedeće:
•Properties: ScriptTimeout
•Methods: CreateObject , HTMLEncode , MapPath , URLEncode

ScriptTimeout property služi za određivanje koliko vremena server smije najviše potrošiti na obradu pojedine ASP stranice.

2.3.3. Datoteka global.asa


Kada prvi puta instaliramo web server ili kada kreiramo novu web aplikaciju pomoću Microsoft InterDev-a, u root direktoriju naše aplikacije pojavljuje se datoteka global.asa. Unutar nje se nalaze prazni event handleri tj. procedure koje se pokreću kao odgovor na pojedine događaje (events), za slijedeće događaje: Application_OnStart, Application_OnEnd, Session_OnStart i Session_OnEnd. Global.asa je datoteka u kojoj možemo definirati event handlere i kreirati objekte koji imaju Session ili Application doseg. Možemo imati samo jednu datoteku global.asa po aplikaciji, i ona se mora nalaziti u njezinom root direktoriju.
Svaki put kada novi korisnik posjeti neku stranicu web aplikacije, pokreće se event Session_OnStart i izvršava funkcija Session_OnStart u datoteci global.asa. Event Session_OnEnd se pokreće kada prođe određeni broj minuta od kada je korisnik zadnji puta posjetio stranicu ili kada pozovemo Abandon method.
Server obično čeka 20 minuta da bi pokrenuo Session_onEnd.
Global.asa je, dakle, mjesto na kojem ćemo kreirati sve objekte koji imaju session ili application doseg (npr. database connection stringove, brojače i male session-level varijable).

 

2.4. Rad s bazama podataka

Najveća snaga ASP-a je dinamičko kreiranje HTML stranica pomoću podataka spremljenih u nekoj bazi.

Ono po čemu se ASP izdvaja je krajnja jednostavnost povezivanja s bazama podataka na serveru. ASP stranice mogu čitati podatke iz bilo koje baze podataka i prikazivati ih na klijent browseru u obliku običnog HTML-a, kao i prikupljati razne podatke od korisnika i spremati ih u bazu.

2.4.1. ADO


Za spajanje na bazu podataka, ASP koristi (ADO). ADO je biblioteka gotovih objekata koja dolazi zajedno s ASP-om i omogućava spajanje na bilo koju bazu podataka koja podržava ODBC standard. Većina modernih baza podataka podržava taj standard, kao što su npr. MS SQL Server, MS Access, Informix, Oracle ili FoxPro.

2.4.2. ODBC


Open Database Connection ili ODBC je Microsoftova implementacija specifikacije X/Open i SQL Access Group call level interface-a. Pomoću ODBC-a, program može čitati i pisati u bilo koju bazu podataka pomoću standardnih SQL naredbi. ODBC driveri prevode SQL u pravilne naredbe specifične za svaku pojedinu bazu. U slučaju SQL baza podataka kao što su to Microsoft SQL Server ili Oracle, nije potrebno puno prevođenja. U slučaju pristupa podacima unutar tekst datoteka, Microsoft Excel datoteka, ili drugih tipova pohranjenih podataka koji nisu predviđeni da rade sa SQL-om, driveri moraju biti prilično komplicirani. Ovakav pristup omogućava da bez obzira kako pohranjivali podatke, sve procedure koje im pristupaju pišemo na isti način, mijenjajući samo drivere.

2.4.3. Structured Query Language – SQL


SQL služi za izdavanje slijedećih naredbi bazi podataka: čitanje, pisanje, brisanje i izmjena podataka (za napredno korištenje ASP-a poželjno je dobro znati programski jezik SQL).
Baza podataka mora znati da su nam potrebni neki podaci te zato moramo dostaviti informacije o tome koje kolone želimo iz koje tablice.

- naredba koja nam dobavlja podatke je SELECT
- naredba za izmjenu postojećih podataka je UPDATE .
- naredba za brisanje redova iz tablice je DELETE
- naredba INSERT stvara nove redove u nekoj tablici i u njima kolone koje odredimo popunjava zadanim vrijednostima


2.5. Dodatne mogućnosti ASP-a

Osim do sada nabrojanih mogućnosti, ASP posjeduje još mnoge druge. Jedna od najvažnijih je korištenje ActiveX komponenata, koje u stvari predstavljaju i najveću prepreku korištenju ASP-a na ostalim operacijskim sustavima, jer su specifične za Windowse.

2.5.1. ActiveX

ActiveX - tehnologija koja omogućava softverskim komponentama interakciju međusobno neovisno kojim programskim jezikom su rađene. Najviše se koristi za izradu interaktivnog web sadržaja, iako se može koristiti i za desktop aplikacije i ostale programe. Activex predstavlja Microsoftov odgovor na Javu.
ActiveX komponente mogu biti pisane u bilo kojem jeziku koji podržava Component Object Model (COM), kao što su npr. C++, Java, Delphi ili Visual Basic. Jednom kada su napisane i registrirane, komponente mogu biti pozvane iz ASP skripti, ISAPI aplikacija ili drugih ActiveX komponenti.

Profesionalno napravljene komercijalne komponente dolaze sa vlastitom instalacijom, koja obavlja i njihovo registriranje, a shareware i freeware komponente, kao i one koje korisnici sami napišu, treba registrirati pomoću programa regsvr32 koji je sastavni dio Windows-a.
Na primjer, ako želimo registrirati besplatnu e-mail komponentu ASPemail, koja se nalazi u datoteci aspemail.dll , napisat ćemo: regsvr32 aspemail.dll

Neke od ActiveX komponenata koje možemo koristiti u ASP skriptama:

•ADO – Skup objekata za rad s bazama podataka
•SMTP Mail objekt – Omogućava ASP skriptama slanje i primanje pošte
•FileSystemObject – Pristupa datotekama preko operativnog sustava
•MyInfo – Sadrži informacije o vlasniku Windows 98 Personal Web Server-a
•AdRotator – Prikazuje bannere prema zadanom rasporedu
•BrowserType – Dobavlja podatke o korisnikovom browseru
•Tools – Sadrži neke korisne funkcije kao što su FileExists, Ownre, PluginExists , ProcessFor and Random
•Status – Sadrži razne informacije o našem serveru, kao što su datum i vrijeme uključenja, broj jedinstvenih posjetilaca, HTML tablicu koja sadrži 32 najčešće posjećene stranice i sl.
•Nextlink – Koristi se za kreiranje sadržaja i indeksa
•Content – Rotira HTML content stringove prema zadanom rasporedu
•Counter – Višenamjenski brojač
•PageCounter – Broji pristupe pojedinim URL-ovima

 

2.5.2. Ad rotator

Na većini web stranica koje svakodnevno posjećujemo, vidimo raznorazne reklame te su one postale veoma unosan posao. Stoga nije čudno što uz ASP dolazi komponenta koja služi isključivo za prikaz reklama. Ad rotator jednostavno na nekom mjestu na ASP stranici rotira onoliko raznih reklama koliko odredimo, s time da klikom na svaku od njih možemo otići na različite URL-ove, i možemo odrediti koliki postotak vremena će koja od njih biti prikazana.
Za rad Ad rotator komponente, potrebna nam je datoteka u kojoj će biti zapisani svi potrebni podaci. Prve četiri linije ove datoteke nisu obavezne, ali mogu sadržavati ove parametre:
•REDIRECT URL na koji vodi klik na bilo koji banner
•WIDTH širina bannera
•HEIGHT visina bannera
•BORDER debljina ruba

Ako stavimo WIDTH 460 , svi banneri će biti širine 460 pixela. Parametar REDIRECT , ako ga napišemo, označava URL na koji će korisnik biti poslan klikne li na bilo koji od prikazanih bannera.
Slijedeća linija u datoteci je obavezna i mora biti prisutna, čak i ako prethodne četiri nemamo. Ona sadrži samo znak *. Nakon tog znaka slijede po četiri linije za svaki banner u našoj rotaciji. Prva linija označava lokaciju bannera tj. slike koju prikazujemo. Druga linija je URL na koji vodi klik na taj banner. Treća linija je alternativni tekst koji će se prikazati u oblačiću kada korisnik dođe mišem nad banner ili u okviru gdje bi trebao biti banner ako korisnik ima isključeno učitavanje slika. Četvrta linija označava koliko dugo će biti prikazan taj banner, u postocima.
Primjer datoteke koju će koristiti naš Ad rotator objekt, sa uključenim svim opcijama:
REDIRECT /scripts/Brojac.asp
WIDTH 460
HEIGHT 60
BORDER 1
*
http://www.jack.com/images/reklama1.gif
http://www.jigzone.com
Play puzzles at Jigzone.com!
20
http://www.jack.com/images/reklama2.gif
http://www.acme.com
Come shop at Acme.com!
30
http://www.jack.com/images/reklama3.gif
http://www.4guysfromrolla.com
Learn ASP at 4GuysFromRolla.com
50

Prema ovoj datoteci, naša komponenta će rotirati tri bannera, i to tako da će se prvi pojavljivati 20, drugi 30, a treći 50 posto vremena. Kada neki korisnik klikne na bilo koji od tih bannera, biti će prebačen na /Scripts/Brojac.asp . Na tu stranicu bit će poslan i URL koji je naveden u datoteci, za reklamu koja je kliknuta, a u kojoj ćemo negdje morati imati ovakvu naredbu: Response.Redirect Request.QueryString("URL").

Razlog za ovo prebacivanje je taj da bi mogli u stranici Brojac.asp voditi statistiku koliko puta je koja reklama kliknuta. Ako nam takva statistika nije potrebna, možemo izostaviti parametar REDIRECT, a u tom slučaju će korisnik biti prebačen direktno na navedeni URL.

3. Primjer 1. – Programiranje ASP-om


Formular za postavljanje pitanja
Želimo prikupiti osobne podatke korisnika i njihovo pitanje, i spremiti sve to u bazu.
Prvo, u bazi ćemo kreirati praznu tablicu ovakvog oblika:

Ime kolone
Tip podataka
Ime
text
Prezime
text
Telefon
text
E-mail
text
Pitanje
memo

 

Kreirat ćemo ASP stranicu koja će u tri koraka pokupiti informacije od korisnika i u četvrtom ih spremiti u bazu. U prvom koraku tražit će upis imena i prezimena, u drugom telefona i
e-mail adrese, a u trećem korisnikovo pitanje. Korisnik će biti u mogućnosti vraćati se natrag i ispravljati već unešene podatke, sve dok ne klikne na gumb Finish, nakon čega se podaci upisuju u bazu.

Slijedi kopletan listing stranice, s komentarima:
<%
•ako smo na stranicu stigli pomoću gumba Back, onda idemo na prethodnu, inače idemo na slijedeću
•to reguliramo varijablom Pagemode

strMode = Request.Form("pagemode")

If Len(Request.Form("back")) Then
strMode = strMode - 1
Else
strMode = strMode + 1
End If

•ako je bio stisnut gumb Cancel, idemo na početak, a ako je stisnut Finish, idemo na kraj tj. upis

If Len(Request.Form("Cancel")) > 0 then _
Response.redirect "insert.asp"

If len(Request.Form("Finish")) > 0 then strMode = 4
%>
<html>
<head><title> Upitnik </title></head>
<body>

•prve tri stranice (strMode < 4) imaju isti naslov, a četvrta zahvaljuje korisniku na upisu podataka

<% If strMode < 4 then %>
<h1> Upitnik </h1><hr>
<br><form method="post"><br>
<% Else %>
<h1> Hvala! </h1>
<br><form method="post"><br>
<input type=hidden name="pagemode" value=0>
<input type=submit name="gotovo"
value=" Natrag na pocetak " action="Insert.asp">
<% End If %>

•druga stranica formulara (pagemode = 2)
•ovdje upisujemo Telefon i E-mail adresu
•sve ostale varijable samo prenosimo dalje kao skrivene vrijednosti

<% If strMode = 2 Then %>
<center><h2>Telefon i e-mail adresa</h2></center>
<hr><br><br>
Telefon: <input type=text name="tel"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("tel")) %>">
<br>
E-Mail adresa: <input type=text name="mail"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("mail")) %>">
<br>
<input type=hidden name="ime"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("ime")) %>">
<input type=hidden name="prezime"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("prezime")) %>">
<input type=hidden name="pitanje"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("pitanje")) %>">
<input type=hidden name="pagemode" value=2>
<hr>
<input type=submit name="back" value=" Back ">
<input type=submit name="next" value=" Next ">
<input type=submit name="cancel" value=" Cancel ">

•treća stranica formulara (pagemode = 3)
•ovdje upisujemo korisnikovo pitanje

<% ElseIf StrMode = 3 Then %>
<center><h2>Informacije</h2></center><hr>
<br><br>
Napišite što vas zanima: <br>
<textarea name="pitanje" cols=25 rows=10>
<% = Server.HTMLEncode(Request("pitanje")) %>
</textarea>
<input type=hidden name="ime"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("ime")) %>">
<input type=hidden name="prezime"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("prezime")) %>">
<input type=hidden name="tel"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("tel")) %>">
<input type=hidden name="mail"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("mail")) %>">
<input type=hidden name="pagemode" value=3>
<hr>
<input type=submit name="back" value=" Back ">
<input type=submit name="finish" value=" Finish ">
<input type=submit name="cancel" value=" Cancel ">

•na kraju, upisujemo sve podatke u tablicu Informacije u našoj bazi podataka pomoću SQL-a

<% ElseIf strMode = 4 Then
ime = Replace(Request.Form("ime"),"'","''")
prezime = Replace(Request.Form("prezime"),"'","''")
tel = Replace(Request.Form("tel"),"'","''")
mail = Replace(Request.Form("mail"),"'","''")
pitanje = Replace(Request.Form("pitanje"),"'","''")
set c = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
c.Open "Jackbase"

s = "INSERT INTO Informacije ([Ime], [Prezime]" & _
", [Telefon], [E-mail], [Pitanje]) VALUES ('" & _
ime & " ','" & prezime & " ','" & tel & " ','" & _
mail & " ','" & pitanje & " ');"
c.Execute(s)

c.Close
Set c = Nothing
%>

•prva stranica formulara (pagemode = 0)
•ovdje upisujemo Ime i Prezime

<% Else %>
<center><h2> Ime i prezime </h2></center>
<hr><br><br>
Ime : <input type=text name="ime"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("ime")) %>">
<br>
Prezime : <input type=text name="prezime "
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("prezime")) %>">
<br>
<input type=hidden name="tel"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("tel")) %>">
<input type=hidden name="mail"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("mail")) %>">
<input type=hidden name="pitanje"
value="<% = Server.HTMLEncode(Request("pitanje")) %>">
<input type=hidden name="pagemode" value="1">
<hr>
<input type=submit name="next" value=" Next ">
<input type=submit name="cancel" value=" Cancel ">
<% End If %>
</form>
</body>
</html>
Ovaj primjer prikazuje kako se upotrebom ASP-a može pomoću jedne stranice kreirati formular koji sadrži četiri različite stranice (tri koje služe za upis podataka, i četvrtu koja obavještava korisnika da su njegovi podaci primljeni).


Zaključak

Za dinamične i interaktivne web stranice s vezom na neku bazu podataka i ako je server stranice Microsoftov, onda je ASP očigledan i najjednostavniji izbor. Osim toga, prednosti su mu u tome što je lagan za učenje, pogotovo onima koji su prethodno upoznati s osnovama web programiranja. No ASP neće funkcionirati na serverima koji nemaju instaliran jedan od dva Microsoftova web servera (Internet Information Server (IIS) ili Personal Web Server), a oni opet rade samo na Windows operacijskim sustavima te je upravo ta Microsoftova nefleksibilnost veliki nedostatak ASP-a. Također, skoro od samog početka, Microsoftov ASP po svojim mogućnostima pomalo je zaostajao za konkurentskim PHP-om koji je još k tome pod Open Source licencom i vrti se na Linux/Unix-based operativnim sustavima (besplatna platforma).
Početkom 2001. godine, Microsoft objavljuje osnovnu arhitekturu svoje nove tehnologije nazvanu .NET. Osnovu .NET-a predstavlja svakako .NET Framework. To je sustav koji nadograđuje mogućnosti samog operativnog sustava. Radi se o posebnoj infrastrukturi koja programerima nudi gotova rješenja i funkcionalnosti da bi ubrzala i pojednostavila razvoj aplikacija svih vrsta i oblika. ASP.NET nasljednik je ASP-a, ali se ne smatra njegovom novom inačicom te on predstavlja budućnost web programiranja.


Literatura

1. http://www.pcchip.hr/vijesti/internet/internet-nije-world-wide-web (4. travnja 2008.)
2. http://www.djurman.com/index.php?subaction=showfull&id=1164958937&archive=&
start_from=&ucat=7& (4. travnja 2008.)
3. http://bs.wikipedia.org/wiki/PHP (3. travnja 2008.)
4. http://www.poslovniforum.hr/about02/asp-456.asp (3. travnja 2008.)
5. http://www.webprog.tk/ (2. travnja 2008.)
6. http://student.mscommunity.net/Default.aspx?tabid=4182 (3. travnja 2008.)
7. http://www.asp.net (1. travnja 2008.)

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi