POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ OBLASTI INTERNETA - WEB
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ
INTERNET - WEBA
 

 

HTML (HyperText Markup Language)


HTML (HyperText Markup Language) je jezik koji se koristi za kreiranje dokumenata na World Wide Web-u, tj. kojim se određuje struktura, sadržaj i funkcija nekog HTML dokumenta. Dakle, HTML nam služi za određivanje logičke i fizičke strukture unutar HTML dokumenta, tj. za određivanje naslova, odlomaka, slika, hipertekstualnih veza; te nam također omogućava da te iste elemente u manjoj ili većoj mjeri i stilski/grafički uredimo. HTML je jezik od SGML-a (Standard Generalized Markup Language), opće prihvaćenog standardnog jezika za označavanje . HTML je nastao kako bi omogućio neke vrlo jednostavno strukturirane internet lokacije – paragrafe, prijelome redova i zaglavlja. U početku, HTML i internet nisu trebali postati vizualno okruženje, međutim, pojavom vizualnih internet preglednika, internet je to postao, a zbog brzog i nekontroliranog razvoja, pojavili su se problemi oko međusobne nepodržanosti različitih preglednika na različitim platformama (takvi problemi su prisutni i danas, ali postaju sve manje izraženi). Pod naletom promjena, HTML je i sam bio primoran promijeniti se, te je tako nastao XHTML, koji je zapravo skup pravila i metodologija XML-a primijenjenih na HTML, koji mu vraćaju sintaktičku snagu koju je izgubio za vrijeme brze evolucije od jezika za označavanje teksta do jezika za vizualni dizajn.PRAVILA PISANJA HTML-a
Postoje neka pravila pisanja koda prema XHTML standardu kojih bi se trebali pridržavati ukoliko želimo da nas HTML kod bude podržan na različitim preglednicima i na različitim platformama. Ta pravila su sljedeća:

1. Svi elementi i imena atributa pišu se malim slovima. HTML nije osjetljiv na veličinu slova, ali kod XHTML-a, svaki element i ime atributa moraju biti napisani malim slovima, a vrijednosti atributa mogu biti napisane kombinacijom malih i velikih slova, ali predlažemo da se sve piše malim slovima.
2. Sve vrijednosti atributa moraju biti pod dvostrukim navodnicima. U HTML-u je moguće pisati atribute bez navođenja vrijednosti pod navodnicima, no kod XHTML-a to je obavezno, stoga predlažemo da se stekne navika stavljanja navodnika kod svih atributa kako kasnije ne bi imali problema.
3. Svi elementi moraju biti zatvoreni. Svi elementi koji nisu prazni, pa cak i oni koji jesu trebaju biti pravilno zatvoreni, dakle moramo staviti ''/'' poslije identifikatora elementa.
4. Svi elementi moraju biti pravilno ugniježđeni. Na primjer <b><u>Tekst</b></u>, ce u većini preglednika biti ispravno prikazan, ali to ne znaci i da je sintaksno pravilno ispisan. Prema standardu se element koji se zadnji otvara, mora prvi zatvoriti, dakle ispravno bi bilo napisati <b><u>Tekst</u></b>,


KAKO POČETI?


Za izradu HTML dokumenata dovoljan nam je najobičniji tekst editor kao što je Notepad, internet preglednik po slobodnom izboru(po mogućnosti najmanje 2 kako bi izgled svoje stranice provjerili sa vise preglednika, sto je neophodno jer različiti preglednici različito tumače neke HTML identifikatore). Na kraju bilo bi poželjno da imamo i neki program za obradu grafike (Corel Draw i Corel Photo Paint) da bi mogli kreirati i pregledati grafičke datoteke koje ćemo ugraditi u nas HTML dokument.
Nakon sto svoj kod natipkamo u Notepad ili neki drugi tekst editor, spremimo taj dokument na način: File pa Save as (u dijalog prozoru prvo odaberemo folder u kojem ćemo spremiti naš stranicu. U polje File name upišimo ime naše prve stranice, a kao ekstenziju otkucajmo .html ili .html (npr. "web stranica.html"). )
Ono sto čini osnovu svakog HTML dokumenta je njegov identifikator koji internet pregledniku govori o kojem se elementu zapravo radi kako bi ga ovaj znao pravilno prikazati. HTML identifikatori su "case insensitive" tj. svejedno je pišemo li ih malim ili velikim slovima. identifikatori se pišu unutar srednjih zagrada < (manje od) i > (veće od).
<html> je identifikator koji je obavezan nalaziti se na početku svakog HTML dokumenta i on govori našem pregledniku da se ovdje radi o HTML dokumentu. Završni identifikator se dobije dodavanjem znaka "/" i označava mjesto na kojem prestaje djelovanje početnog taga, stoga je posljednji element HTML dokumenta </html>, koji pregledniku govori da se ovdje radi o kraju našeg HTML dokumenta.
Svaki HTML dokument može se strukturno podijeliti na dva dijela: 1. dio je zaglavlje (engl. head), a 2. dio je tijelo (engl. body). Identifikatori za ta dva dijela su 1. <head> i </head> i 2. <body> i </body>. Sadržaj zaglavlja se ne prikazuje u internet pregledniku i on služi za detaljniji opis stranice. Unutar zaglavlja stavljamo identifikatore <title> i </title> između kojih ćemo staviti naslov naše stranice, koji se upisuje u naslovnoj traci preglednika. Sav sadržaj koji se nalazi unutar <body> elementa, je stvarni sadržaj, te se kao takav prikazuje u pregledniku. Upravo navedeni elementi (<html>, <head>, <title> i <body>) su osnovni i obvezni elementi koje svaka stranica mora sadržavati, te zajedno cine najjednostavniji HTML dokument.

Primjer 1:

Izgled stranice

Kod 3.1 Moja prva Stranica
Slika 3.1 Izgled stranice iz primjera 1 u pregledniku

 


OSNOVNI ELEMENTI HTML-a


Sada ćemo reci nešto o tome kako možemo urediti tekst koji se nalazi na našoj internet stranici. Tekst možemo oblikovati i uređivati pomoću osnovnih HTML elemenata i stilova, te njihovih atributa. HTML stilski elementi se koriste kada se želi promijeniti grafički izgled sadržanog teksta, a atributi nam služe kao pripomoć nekim elementima, koji im pomažu da rade potpuno ispravno. Sastoje se od imena i vrijednosti.Neki od elemenata su:

1. Paragraf (<p>) ili odlomak koji predstavlja određenu logičku cjelinu sadržaja.
2. Naslov (od <h1> pa do <h6>) kojeg koristimo kako bismo odvojili i predstavili različite tematske cjeline dokumenta. h1 je najviša razina naslova a h6 najniža
3. Novi red (<br>) je element koji se koristi prilikom prelaska sadržaja u novi red unutar odlomka.
4. Nemogućnost prijeloma reda (<nobr>). Ukoliko je tekst prevelik da stane u jedan red na monitoru, na dnu prozora će se pojaviti horizontalni "klizač" i korisnik će morati skrolati da bi ga pročitao.
5. Predformatirani tekst (<pre>) se razlikuje od običnog teksta po tome sto je svaki znak jednake širine. Najčešće se koristi kada se na internet stranici želi prezentirati dio računalskog koda ili se žele zadržati razmaci i novi redovi, a da se pri tome ne koristi specijalni HTML znak &nbsp; ili element <br/>
6. Font (<font>) je identifikator koji nam omogućuje određivanje fonta teksta na našoj stranici, a njegovi atributi veličinu i boju tog fonta.

Neki od stilova su:

1. Bold (<b>) nam služi kako bi podebljali tekst
2. Italic (<i>) nam služi kako bi ukosili tekst
3. Underline (<u>) nam služi kako bi podcrtali tekst
4. Strike (<s>) nam služi kako bi precrtali tekst
5. Subskript (<sub>) nam služi kako bi tekst stavili na mjesto indeksa
6. Superskript (<sup>) nam služi kako bi tekst stavili na mjesto eksponenta

Neki od atributa:

1. Align je atribut nam služi za poravnavanje elemenata naše stranice (tekst, slika, tablica itd) u lijevo, desno ili sredinu, stoga su njegove vrijednosti: left, right, center.
2. Color je atribut nam služi za određivanje boje našeg fonta. Postoje još razne varijacije ovog atributa kao sto je npr. bgcolor koji nam služi za određivanje boje pozadine.
3. Size je atribut koji nam koristi za mijenjanje veličine slova. HTML razlikuje 7 veličina slova koje nose vrijednosti od 1 do 7, ali isto tako veličinu slova možemo izraziti i u pikselima .
4. Face je atribut koji nam koristi za određivanje vrste fonta našeg teksta.Primjer 2:

Primjeri nacina uredjivanja teksta HTML
Kod 4.1 – Primjeri nacina uređivanja teksta

 

Izgled stranice HTML
Slika 4.1 – Izgled stranice iz primjera 2 u pregledniku


Lista je također element HTML-a kojim se može oblikovati tekst, tj. određivati način na koji ce on biti prikazan na našoj stranici. Liste smo izdvojili od ostalih elemenata, jer ćemo o njima reci nešto vise nego o ostalim elementima. Lista je odlomak koji sadržava niz elemenata liste. Aktualne su tri vrste lista: brojčane, simboličke i definicijske. Moguće ih je ugnježđivati pa su idealno sredstvo za definiranje logičke strukture, npr. stablastog izbornika.
Kod brojčanih lista elementi su označeni rednim brojem ili slovima. Za definiranje brojčane liste koristi se element <ol> (ordered list), a za definiranje pojedinih elemenata liste koristi se element <li> Elementi simboličke liste označeni su kružićima ili nekim drugim simbolima. Za definiranje brojčane liste koristi se element <ul> (unordered list), dok se za definiranje pojedinih elemenata liste kao i kod brojčane liste koristi <li>Kod definicijskih listi svaki se element liste sastoji od dva podelementa: definicijskog izraza <dt>(definition term) i same definicije <dd> (definition description). Za definiranje definicijske liste koristi se element <dl> (description list).

Primjer 3:

Primjeri lista HTML

Kod 4.2 – Primjeri lista

Primjeri lista HTML II

Slika 4.2 – Izgled stranice iz primjera 3 u pregledniku

 

 

GRAFIKA (SLIKE)


Za umetanje slika bilo kojeg formata u HTML kodu koristi se element <img>.Neki od atributa koji <img> elementu pomažu da radi ispravno su:

1. src – prvi i najvažniji atribut <img> elementa, predstavlja putanju do izvora – grafike, koja može biti apsolutna ili relativna. Apsolutna putanja počinje od korijenske mape ili URL adrese, prolazeći kroz sve podmape da bi završila sa fizičkim imenom dokumenta na koji se putanja odnosi. Primjer: <img src=''http://www.mojastranica.hr/html/slike/slika.jpg''>. Princip određivanja relativne putanje do nekog dokumenta se određuje na sličan način kao i za apsolutne putanje s tom razlikom da početna točka nije korijenska mapa nego tekuća mapa u kojoj se nalazi HTML dokument. Primjer: <img src=''../slike/slika.jpg''>
2. border – atribut kojim određujemo debljinu rubne linije koja okružuje sliku
3. hspace i vspace – su atributi kojima određujemo udaljenost slike od teksta koji ju okružuje. Hspace određuje razmak s lijeve i desne, a vspace s gornje i donje strane,
4. align – je atribut kojim poravnavamo sliku u odnosu na okruženje: bottom, middle, top, te poravnavanje teksta u odnosu na sliku: left, right.
5. width i height – su atributi kojima određujemo širinu i visinu slike

Primjer 4:

Primer stavljanja slika na stranicu HTML

Kod 5.2 – Primjeri stavljanja slika na stranicu
Slika 5.2 – Izgled stranice iz primjera 4 u pregledniku

 

 


POVEZIVANJE DOKUMENATA


Smisao internet lokacije osim same prezentacije i sadržaja je i njihovo međusobno povezivanje. Postoje četiri vrste hipertekstualnih veza:
1. Unutarnje veze se odnose povezivanje sa HTML dokumentima koji se nalaze unutar skupa stranica kojeg se naziva internet lokacije (site)
2. Vanjske veze povezuju dvije stranice koje se nalaze na fizički odvojenim domenama ili poslužiteljima.
3. Veze prema elektroničkoj pošti su one veze koje otvaraju korisniku internet aplikaciju pomoću koje se može poslati e-mail na adresu koja se nalazi kao vrijednost href atributa
4. Veze unutar samog HTML dokumenta – sidra. Su veze koje nas vode na točno određeni dio trenutnog HTML dokumenta.Za međusobno povezivanje HTML dokumenata koristi se element <a> sa pripadajućim atributima.
Ti atributi su sljedeći:

1. href je putanja do dokumenta sa kojim se polazni dokument povezuje
2. name je ime elementa, koristi se prilikom rada sa sidrima
3. target je ciljani okvir u kojem ce se dokument otvoriti (njegove vrijednosti su _self, _blank, _parent i _top)
4. tabindex je redoslijed kojim ce hipertekstualna veza dobiti fokus ukoliko se kroz stranicu krecemo pomocu tab tipke

 

.Primjer 5:

Primjeri hiperteksutalnih veza

Kod 6.1 – Primjeri hiperteksutalnih veza
Slika 6.1 – Izgled stranice iz primjera 5 u pregledniku

 


TABLICE


Tablice su strukturni elementi koji se na HTML stranicama kao i na ostalim medijima koriste za tablični prikaz podataka kao sto su financijski izračuni, razni statistički podaci itd. Tablica počinje i završava sa elementima <table> i </table>, unutar kojih se definiraju skupovi redaka za kreiranje kod kojih se koristi </tr> element i od kojih svaki sadrži određeni broj ćelija , za čije se kreiranje koristi element <td>.
Atributi koje koristimo kod rada s tablicama:

1. align – služi za poravnavanje tablice u odnosu na tijelo dokumenta ili roditeljski element u kojem je ugniježđena. Moguće vrijednosti su: left, center, right
2. valign - služi za vertikalno poravnavanje sadržaja u kolonama na razini reda. Moguće vrijednosti su: left, center, right
3. border – služi za određivanje debljine okvira oko tablice
4. cellspacing – služi za određivanje horizontalnog i vertikanlnog razmaka između ćelija.
5. cellpadding – služi za određivanje horizontalnog i vertikalnog razmaka između unutarnjeg ruba ćelije i njenog sadržaja.
6. bgcolor – služi za određivanje pozadinske boje na razini tablice ili ćelije
7. colspan - služi za spajanje ćelija na razini reda, izraženo u broju ćelija koje želimo spojiti
8. rowspan – služi za spajanje ćelija na razini kolone, izraženo u broju ćelija koje se spajaju
9. nowrap – sprječava prijelaz teksta u novi red
10. width – širina kolone, izražena u postotcima ili pikselima
11. height – visina kolone, izražena u postotcima ili pikselima


Primjer 6:

Jednostavna tablica HTML

Kod 6.1 – Jednostavna tablica
Slika 6.1 – Izgled stranice iz primjera 6 u pregledniku

 
Primjer 7:

Jednostavna tablica HTML II

Kod 7.2 – Jednostavna tablica

Jednostavna tablica HTML III
Slika 6.2 – Izgled stranice iz primjera 7 u pregledniku

 IZRADA OBRAZACA


Obrazac je zasebni dio HTML stranice, cesto prikazan kao jedna cjelina ili odvojena stranica. On može sadržavati različite tipove polja u koje ubrajamo tekstualne okvire i polja za unos podataka, padajuće izbornike, kružne izbornike, kontrolne kvadratiće i gumbe. Interaktivni obrasci omogućavaju primanje različitih informacija od posjetitelja stranica. Po svojoj strukturi slični su pisanim obrascima i sama procedura njihovog ispunjavanja je poprilično jednostavna. Korisnik upisuje informacije u polja koja su sadržana unutar obrasca. Kada završi sadržaj obrasca se šalje na obradu skripti koja se nalazi na poslužitelju. Poslužitelj obrađuje sadržaje obrasca i u ovisnosti od dobivenih podataka izvršava određenu akciju.
Pomoću input elemenata moguće je, ovisno o vrijednosti atributa type definirati nekoliko različitih vrsta polja obrazaca:

1. Tekstualni element je jednostavni element od jednog reda ili tekstualno polje za unos lozinke. Atributu type pridjeljuje se vrijednost text kako bi dobili polje za unos teksta, a password za unos lozinke
2. Kružni izbornici se koriste kada se želi postići funkcionalnost da posjetitelj odabere samo jednu vrijednost nekog konačnog popisa koji mu je ponuđen.
3. Kontrolni kvadratići se koriste kada se posjetitelju želi omogućiti izbor od nijedne, jedne ili vise ponuđenih mogućnosti.
4. Gumbi. Postoje tri vrste gumba, gumb za prihvati podataka, gumb za čišćenje obrasca i obični gumb koji nema unaprijed definiranu akciju.

Element textraera koristi se prilikom kreiranje polja za unos teksta s tom razlikom (u odnosu na tekst polje) da mu je moguće odrediti veličinu u recima i stupcima pomoću atributa rows i cols.
Selekt element je strukturni element i struktura mu je slična brojčanim listama. Postoje dvije vrste select izbornika, od kojih su jedna vrsta padajući izbornici i koriste se kada se posjetitelju želi omogućiti odabir jedne opcije od vise ponuđenih, a druga vrsta omogućava korisniku da odabere vise od jednog elementa sa liste.
Elementi i atributi koje koristimo prilikom izrada obrasca:

1. element : <form>
Atributi:
1. name – ime obrasca
2. action – putanja do skripte koja ce obraditi podatke poslane sa obrasca
3. method – HTTP metoda kojom se podaci prosljeđuju do odredišta
4. enctype – opisuje tip podatka koji se šalje
5. target – informacije o okviru u koji se podaci prosljeđuju

2. element: <select>
Atributi:
1. name – ime polja
2. size – određuje broj vidljivih redova ukoliko je određen atribut multiple
3. multiple – omogućuje odabir vise od jedne vrijednosti sa liste
4. disabled – onemogućuje odabir vrijednosti
5. tabindex – redni broj polja unutar obrasca, koristi se ukoliko se krećemo kroz obrazac pomoću tabulatora

3. element: <input>
Atributi:
1. name – ime polja
2. type – obavezan atribut koji određuje tip polja
3. value – vrijednost koja se prosljeđuje na obradu
4. disabled – onemogućuje unos vrijednosti
5. readonly – polje samo za čitanje
6. size – veličina polja izražena u broju znakova
7. maxlenght – maksimalan broj znakova koji je moguće unijeti
8. checked – označavanje polja
9. src – putanja do grafike
10. tabindex – redni broj unutar obrasca, ukoliko se krećemo kroz obrazac pomoću tabulatora

3. element: <textarea>
Atributi:
1. name – ime polja
2. rows – visina polja izražena brojem redova
3. cols – širina polja izražena brojem znakova
4. disabled – onemogućuje unos vrijednosti
5. readonly – polje samo za čitanje
6. tabindex – redni broj polja unutar obrasca, ukoliko se krećemo kroz obrazac pomoću tabulatora


Primjer 8 :

Primjer obrasca HTML

Kod 8.1 – Primjer obrasca

Primjer obrasca HTML II

Slika 8.1 – Izgled stranice iz primjera 8 u pregledniku

 

 


ZAKLJUČAK


U ovom seminarskom radu nastojali smo prikazati osnove HTML-a, na jednostavan i svima razumljiv način; jer HTML i je takav, ali na nama ostaje kako ćemo ga koristiti i koliko ćemo kreativni i domišljati biti pri korištenju. Ne odvaja velike dizajnere od prosijecanih, HTML, on je za sve isti, razdvaja ih vježba, kreativnost i svakodnevna nadopuna već stečenog znanja. Kao sto smo već rekli, ovdje su prezentirane osnove HTML-a, i za svakog tko se želi ozbiljnije baviti web designom trebao bi dublje proučiti HTML te ga nadopuniti PHP -om ili ASP.NET tehnologijom.LITERATURA:

1. Igor Kundić, dipl. oec., dipl. ing. Zoran Jančić, HTML – Priručnik za polaznike, Algebra, Zagreb 2007.
2. V. Čerić, M. Varga, Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
3. http://html-osnove.htmlplanet.com/index.html, 04.04.2008., Uvod u HTML, Branimir Dukić
4. http://www.efos.hr/~bdukic/HTML1.pdf, 04.04.2008., Uvod u HTML, Branimir Dukić
5. http://www.efos.hr/~bdukic/HTML2.pdf, 04.04.2008., Uvod u HTML, Branimir Dukić
6. http://www.efos.hr/~bdukic/HTML3.pdf, 04.04.2008., Uvod u HTML, Branimir Dukić
7. http://en.wikipedia.org/wiki/HTML, 04.04.2008.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi