POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ OBLASTI INTERNETA - WEB
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ
INTERNET - WEBA
 

 

Ekstraneti

Prvo da kažemo što je to Internet?

• Pojednostavljeno možemo reći da je to mreža svih mreža - zbirka svih međusobno povezanih mreža na svijetu ili da je to mreža koja povezuje nekoliko milijuna računala na svijetu. Korisnici se internetom služe korištenjem različitih usluga. Najpoznatije i najkorištenija usluga je razmjena elektroničke pošte (e- mail), zatim pregled multimedijskih stranica (www), čitanje vijesti (usenet) i još mnogo, mnogo drugih usluga koje svaki prosječan surfer brzo upozna.

No to nije sve…

• Jednostavna i ekonomski isplativija rješenja bazirana na Internet servisima i tehnologijama donijela su malu informatičku revoluciju u razmjeni informacija i unutar tvrtki.

• Tako su stvoreni pojmovi kao što je intranet i ekstranet, koji se u biti odnose na primjenu Internet tehnologija i servisa unutar tvrtke ili za povezivanje sa partnerima.

Pa pogledajmo kako to izgleda:

Internet-Ekstranet

Slika 1 - Ekstranet i intranet - Primjena Internet tehnologija i servisa unutar tvrtke ili povezivanje sa partnerima

 

Nastanak i objašnjenje Ekstraneta


Kako je Web postao industrijski standard u svim područjima, zahtjev za integracijom Weba i baze podataka dolazi iz dva osnovna izvora:


1. potreba za postojanjem zajedničke platforme uz lako dostupno sučelje prema bazi podataka, zbog
a) velikog broja sudionika u procesu
b) dislokacije sudionika procesa

2. zahtjev za ažurnim podacima velikih i složenih skupina koje se stalno mijenjaju


Jedinstvena baza koja omogućuje i Kontakt centru, web stranicama, i fizički odvojenim poslovnicama rad na istim podacima moguće je jedino putem Interneta tj. Extraneta.
Extranet je mrežno rješenje temeljeno na Internet tehnologiji koje se najbliže može objasniti kao intranet selektivno otvoren prema Internetu. Selektivno stoga što se na određenim područjima, gdje se komunikacijski ili organizacijski želi izaći iz zatvorenih i ograničenih okvira intraneta, vrši povezivanje sa Internetom.


Ekstranet

Ekstranet je oblik povezivanja računalnih mreža dvaju ili više poslovnih sustava koji čine određenu poslovnu asocijaciju, a temelji se na internetskim otvorenim standardnim protokolima. Ekstranet je skup nezavisnih privatnih mreža dvaju ili više poslovnih partnera povezanih po načelima Interneta. Svaki parter treba imati izgrađen vlastiti intranet

• Ekstranet se ima smisla razvijati samo onda kada njegovi sudionici (tvrtke / organizacije) imaju uspostavljene vlastite intranete

• dizajniran tako da nije potpuno otvoren prema svim korisnicima Interneta. Otvoren je samo prema određenim korisnicima koji mogu pristupiti podacima (npr. kupci). Dio intraneta na koji imaju pravo pristupa suradničke tvrtke.

• Suradničke tvrtke imaju pravo korištenja informacija potrebnih za obavljanje poslova koji te tvrtke povezuju.


Vrste ekstraneta


• uzajamni ekstranet - svaka od organizacija omogućuje svojem partneru pristup specifičnim informacijama sa svog intraneta.
• središnji ekstranet - jedna organizacija omogućuje pristup specifičnim informacijama raznim poslovnim partnerima


Središnji ekstranet

Slika 2 – Središnji ekstranet

 

Tipično korištenje

1. pristup informacijama potrebnih za pružanje kvalitetnijih usluga,
2. integracija opskrbnog lanca,
3. ubrzavanje poslovanja
4. Tvrtka može partnerima dijeliti pristup bazama podataka, aplikacije za slanje poruka, za rad u skupini...
5. Klijenti, prodajni predstavnici i distributeri, osoblje održavanja, nabavljači i ugovarači


Način povezivanja ekstraneta

- tri načina povezivanja:
• iznajmljene telefonske linije
• javne paketne mreže
• povezivanje preko Interneta


Način rada ekstraneta


Extranet u centru prikuplja informacije od svojih podružnica, kontakt centra i web sitea, koristeći se Internet tehnologijom, pohranjujući ih u bazu podataka.
Gledano iz suprotnog smjera, (potencijalni) klijent koji stupa u kontakt sa davateljem usluge preko kontakt centra, Internet stranica ili podružnica, posredstvom istih prenosi svoje upite i zahtjeve do glavnog ureda, koji po tim pitanjima komunicira povratno s njima.

Dakle, davatelj usluge je unutar sebe organiziran kao intranet, koristeći se maksimalno Internet tehnologijom:
• e-mail i drugi oblici komuniciranja (voice over Internet, chat aplikacije)
• baze podataka za organizaciju i arhiviranje
• Internet stranice za predočavanje informacija.


Cjelokupna organizacija davatelja usluge, definirana kao gore navedeni intranet, nalazi se između osoblja davatelja usluge i kontakt punktova (podružnica) s jedne strane, te klijenata s druge.
Internet tehnologija olakšava, ubrzava i racionalizira komunikaciju i organizaciju. Prema gore navedenom prijedlogu ustroja, apsolutno svi koji su surađuju s davateljem usluge, bez obzira daju li, prikupljaju li, obrađuju ili koriste informaciju, sve obavljaju iz web browsera.

Intranet rješenja
Slika 3 – Intranet rješenja

 

Prednosti sustava

Najveća prednost ovakvog pristupa je u jednostavnosti korištenja sustava za sve njegove sudionike, što će znatno olakšati i ubrzati njegovo oživljavanje. Naime, svaki sudionik samo treba znati koju web stranicu (koju internet adresu) otvara, a sve daljnje upute nalaze se na samoj stranici. Time se zaobilazi potreba za nabavom jednog dijela softwarea, a obuka za rad može se svesti na interaktivni, multimedijalni vodič ugrađen u same stranice.
Jednom postavljen, ovakav je sustav vrlo lako širiti na nove partnere, organizacije i ostale logističke dijelove organizacije (npr. financije). Nadalje, uz razvoj davatelja usluge, moći će se širiti i prilagođivati i sustav, a ovakva implementacija omogućuje relativno jednostavne i centralizirane sistemske zahvate.
Web kao razvojna platforma, uspoređujući ju sa ostalima, najotvorenija je prema principu širenja i prilagođavanja, a ujedno i dovoljno sigurna za uporabu.
Na temelju navedenog EXTRANET rješenja možemo Vam izraditi specifičnu razvojnu studiju koja u osnovnim tehnološkim rješenjima je bliska našim referentnim projektima.


Održavanje sustava

Budući da se svi ključni procesi događaju na razini baze podataka, ustroj na razini Interneta je najracionalniji. Baza podataka održava se iz centralnog ureda. Održavanje se vrši preko sučelja web browsera - web stranice vezane su na bazu, preko kojih se baza i održava. Slično se sučelje može postaviti i prema izvoru informacija za potrebe njihova prikupljanja.

Utjecaj ekstraneta na organizaciju davatelja usluge

Ovakav pristup omogućuje nove organizacijske oblike rada, kao što su: rad kod kuće, rad s bilo kojeg mjesta u kompaniji, rad s lokacija izvan kompanije i izvan doma, rad u virtualnim timovima i drugim virtualnim organizacijskim oblicima rada. Ti novi oblici pokazali su velike prednosti, omogućili daleko veću fleksibilnost, mnoge kompanije su tako bitno povećale performanse ostvarile ogromne uštede.
Rad na daljinu povećava pokretljivost i autonomiju zaposlenika, te pruža mogućnost višestrukih poslovnih aranžmana. Tako bi sustav Call centra fizički odvojen od centra davatelja usluge mogao najnormalnije funkcionirati, imajući real-time uvid u stanje baze i obratno. Sustav bi omogućavao sve vidove komunikacije, povezan pomoću jednog jedinog sučelja.
Istovremeno, posloprimci bi sami i na svoju odgovornost mogli ažurirati neke od svojih podataka, za koje imaju dozvolu administratora, a istovremeno bi se podatak mogao provjeravati u drugim izvorima podataka. To bi omogućilo članovima ispunjavanje upitnika u proizvoljnom okruženju. Svijest o važnosti točnosti podataka i ažurnosti podataka trebala bi biti temelj cijelog sustava.

Usporedba ekstraneta i intraneta


Intranet mreže razlikuju se od ekstranet mreža po tome što se one prvenstveno odnose na zaposlenike neke organizacije dok ekstranet karakterizira dostupnost i klijentima, dobavljačima, suradnicima ili drugim ovlaštenim strankama. Intranet ne mora nužno imati pristup internetu. Ako je omogućen, obično se odvija kroz izlaz zaštićen vatrozidom, uz identifikaciju korisnika, kodirane poruke i često kroz upotrebu virtualnih privatnih mreža (VPN).

Kroz takav sustav, zaposlenici mogu sa udaljenih mjesta pristupiti informacijama organizacije, računalima i internom komunikacijskom sustavu. Intranet, osim međusobne komunikacije zaposlenika, koja može korištenjem on-line foruma dovesti i do stvaranja novih poslovnih ideja, koristi se i za isporuku softverskih alata i aplikacija za unaprjeđenje produktivnosti.

Intranet

Intranet je privatna računalna mreža neke organizacije koja koristi Internet protokole, mrežnu povezanost i mogućnosti javnih telekomunikacijskih sustava kako bi omogućila svojim zaposlenicima sigurnu razmjenu informacija ili obavljanje nekih radnji vezanih za organizaciju. Ponekad se termin intranet odnosi na svoju najuočljiviju uslugu, interne web stranice.

Za izgradnju intraneta koriste se isti koncepti i tehnologije potrebne i za Internet, kao što su klijenti i serveri koji koriste Internet protokol (IP). Koriste se i drugi Internet protokoli kao što su HTTP, FTP i e-mail. Pojednostavljeno, intranet se može objasniti kao privatni oblik Interneta ili kao oblik interneta.

Intranet dijagram

Slika 4 – Intranet dijagram

 

Funkcije intraneta

1. E-mail => omogućuje komunikaciju među namještenicima
2. Zajedničko korištenje datoteka (file sharing) => omogućuje korištenje zajedničkih informacija
3. Upravljanje informacijama i davanje pristupa informacijama
4. Pretraživanje informacija => omogućuje efikasan rad s pohranjenih informacijama
5. Upravljanje mrežom i održavanje mreže


Prednosti


1. Produktivnost rada: intranet omogućuje zaposlenicima brz pristup informacijama i aplikacijama značajnima za njihove zadaće i dužnosti. Pomoću jednostavnog web preglednika korisnici mogu bilo kada i, ovisno o sigurnosim propisima, od bilo kuda pristupiti podacima sadržanima u bilo kojoj bazi podataka u koju organizacija želi omogućiti pristup. Na taj način povećava se mogućnost da zaposlenici organizacije obavljaju svoj posao preciznije, brže i sa pouzdanjem u vjerodostojnu informaciju

2. Vrijeme: uz pomoć intraneta, zaposlenicima su traženi podaci dostupni u vrijeme u koje to njima treba, umjesto da ih se nemarno zatrpava e-mailovima, koji, možda, i nisu toliko precizni

3. Komunikacija: intranet se koristi kao značajno sredstvo kako u vertikalnoj, tako i u horizontalnoj poslovnoj komunikaciji. Objavljivanjem podataka na mreži omogućuje se održavanje "znanja" organizacije i pristupa njemu koristeći web tehnologije. Pod time se misli na, primjerice, priručnike za zaposlene, podatke o povlasticama, poslovne standarde, pa čak i online edukaciju. Budući da svaka poslovna podružnica može dokument objavljen na mreži zamjeniti novime, najnovija verzija uvijek je preko intraneta dostupna zaposlenicima.

4. Poslovno djelovanje i odlučivanje: intranet može poslužiti i kao podloga za razvoj i plasiranje poslovnih aplikacija kojima se podržava poslovno djelovanje i/ili odlučivanje u poslovanju koje se odvija u Internet okružju


Nedostaci


1. Mora se kontrolirati objavljivanje informacija kako bi se osiguralo postavljanje isključivo preciznih i prikladnih podataka na intranet.

2. Moraju postojati strogi sigurnosni zahtjevi kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje intranetom ili njegova zlouporaba

 

Zaključak


Možemo zaključiti kako je Internet dio današnjice bez koje se ne može. Sve se vrti oko njega. On se podijelio na ekstranet i intranet kako bi bila olakšana komunikacija između tvrtki i partnera. Naime ekstranet je skup nezavisnih privatnih mreža dvaju ili više poslovnih partnera povezanih po načelima interneta. Njime se mijenjaju podatci potrebni za suradnju više tvrtaka. Ta podjela se bazira tako sto je intranet najmanja jedinica tj. privatna računalna mreža neke organizacije koja koristi internet protokole. Ekstranet je veća mreža tj sastoji se od više intraneta i nalazi se između intraneta i inerneta. I naravno Internet je kao što svi znamo zbirka svih međusobno povezanih mreža na svijetu, ili da je to mreža koja povezuje nekoliko milijuna računala na svijetu. Ili kako mi kažemo to je mreža svih mreža. Sve to ima svojih nedostataka i prednosti ali mi to prihvaćamo kao tako i to će se i dalje sve više razvijati.

Literatura


1. http://www.infoprofil.info/edu/extranet_edu.html
2. Underdahl, B.:Kućno umrežavanje : praktični vizualni vodič /Zagreb : Miš, 2005
3. http://www.netmedia.hr/hr/Rje%C5%A1enja/IntranetExtranet/tabid/3454/Default.aspx ( 08.04.2008 god)
4. 4.Oreč, Z.:Intranet u poslovnom okruženju : magistarski rad /Zagreb : Z. Oreč, 2002.
5. http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-e/extranet/

6. http://hr.wikipedia.org/wiki/Intranet

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi