POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MARKETINGA
 

INTERNET I MARKETING


Internet je medij koji je uveo temeljite promjene na području komunikacija, zabave i trgovine. Tvrtke ga koriste za komunikaciju s dobavljačima, suradnicima i klijentima. One preko Interneta prodaju, naručuju, primaju narudžbe i natječu se za proizvode. Ljudi svakodnevno koriste Internet za razmjenjivanje poruka elektroničke pošte s članovima obitelji, prijateljima, bankama, za transakcije dionica, rezervacije putovanja, kupovanje i istraživanje. Isto tako provode vrijeme igrajući igre i koristeći druge zabavne usluge koje se nude preko Interneta.
Razvojem Interneta razvila se i prodaja i trgovina putem tog medija, sa najvećom stopom rasta i razvoja u usporedbi sa bilo kojim drugim medijem. Na Internetu više nego na bilo kojem drugom tržištu, kupac je u središtu jer raspolaže, tj. jer su mu dostupne informacije i to na brz i lak način. Internet se kao medij koristi u prodaji i to kao medij izravnog (direktnog) marketinga.
Internet marketingGovorit ćemo o Internetu kao neminovno jednom velikom globalnom fenomenu, za kojeg slobodno možemo reći da bi život bez njega bio nezamisliv. Osvrnut ćemo se na same početke interneta, njegovu povijest i nastanak, objasniti što zapravo predstavlja dobro nam poznata kratica „WWW“ (World Wide Web), te koji je jezik Weba, objasnit ćemo pojmove kao što su „Internet protokol“ i „hosting“, navesti mnogobrojne mogućnosti Interneta i njegove usluge te zaokružiti poglavlje sa kratkim rezimeom vezanim za utjecaj Interneta na socijalni život pojedinca.
Druga cjelina govori o Internet marketingu, ističe prednost interneta kao oglasnog medija, objasnit ćemo što je zapravo Web marketing te na koje načine on funkcionira, kako se povećava učinkovitost kampanje putem bannera te aktivnost posjetitelja na stranici. Govorit ćemo o e-mail marketingu i njegovim ciljevima te o Internet prodaji koja u današnje vrijeme raste sve više.
U trećoj cjelini osvrćemo se na stara i nova pravila marketinga, važnost poslovnog obavještavanja i obavještavanja o tržištima, objasnit ćemo pojmove „Business intelligence“ i „Web mining“, postupak identificiranja tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta u koje spadaju segmentacija na internetu i mikrodinamička e-segmentacija, objasnit ćemo postupak segmentacije i ponašanje potrošača na internetu. Zatim ćemo se osvrnuti na činjenicu koliko je internet oglašavanje prisutno u Hrvatskoj, te koje su prednosti elektroničke trgovine koje ćemo tom prilikom razdvojiti na prednosti za prodavače i prednosti za potrošače. Na kraju ćemo navesti koje su poteškoće u digitalnoj trgovini.
Zaključak donosi rezime rada i saznanja proizašla temeljem istraživanja.

1. Fenomen interneta


Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola (internet protokol=IP). To je "mreža svih mreža" koja se sastoji od milijuna kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmjenjuju informacije i usluge kao što su elektronička pošta, chat i prijenos datoteka te povezane stranice i dokumente World Wide Weba . Razvojem interneta otvorila su se vrata ka brojnim novim mogućnostima te je on omogućio povezivanje na svim razinama u vrlo kratkom roku i na vrlo jednostavan način. Internet označava globalnu kompjutersku mrežu koja omogućava trenutnu i decentraliziranu globalnu komunikaciju. Internet je najveća svjetska računalna mreža. Zapravo riječ je o kompleksno povezanim regionalnim i lokalnim mrežama koje se prostiru preko cijelog svijeta .
Većina tradicionalnih komunikacijskih medija, kao što su usluge telefona i televizije, preoblikuju se ili redefiniraju pomoću tehnologije Interneta, čime podižu usluge kao što su Voice over Internet Protocol (VoIP) i IPTV. Novinsko izdavaštvo je preoblikovano u web-stranice, blogove i Web izvore. Internet je omogućio i ubrzano stvaranje novih oblika ljudske interakcije kroz instant poruke, internet forume i socijalne mreže.
Internet nije osmišljen na bazi centraliziranog upravljanja niti bilo kakve tehnološke implementacije ili pravila za pristup i upotrebu; svaka mreža postavlja svoje vlastite standarde. Upravljanje se samo vrši za dva glavna prostora na internetu, adresu internet protokola i naziv domene .


1.1. Povijest interneta

Povjest internetaInternet je 1969. godine pokrenula Agencija za napredna istraživanja Ministarstva obrane SAD-a (Department of Defense's Advanced Research Projects Agency), ARPANET, na kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu. Cilj Interneta bio je omogućiti znanstvenicima različitih sveučilišta razmjenjivanje rezultata istraživanja dobivenih na različitim lokacijama. ARPANET je razvijen 12 godina nakon Sputnika, tijekom razdoblja hladnog rata. Prvobitni je cilj ARPANET-a bio razviti mrežu dovoljno sigurnu, odnosno takvu koja će izdržati nuklearni napad.
Prvi komutacijski čvor za usmjeravanje poruka na ARPANET-u razvijen je u kompaniji Bolt Baranek and Nevvman (BBN) iz Cambridgea, Massachusetts. (BBN je kupio GTE, koji se sada zove GTE Internetvvorking. Bell Atlantic kupuje GTE.) ARPANET se temelji na komutaciji paketa koju je 1962. godine razvila kompanija Rand Corporation. Podaci su razbijeni na manje dijelove informacija, od kojih svaki sadrži adresu, provjeru pogrešaka i korisničke podatke. Jedna od prednosti komutacije paketa je da paketi poslani s više računala mogu dijeliti jednu podatkovnu vezu. Za svako slanje paketa nije potrebna zasebna ruta. Nadalje, u slučaju napada, ako jedno od računala prestane funkcionirati, podaci se mogu preusmjeriti na druga računala u mreži s komutacijom paketa. TCP/IP, protokol koji se još uvijek koristi na Internetu, razvijen je 1974. godine. On podržava skup usluga poput elektroničke pošte, prijenosa datoteka i pristupa na udaljena računala.
Bolt Baranek and Newman (BBN), koja je sada u vlasništvu CTE-a, tvrtka je koja je podigla ARRANET, prvotnu Internet mrežu. BBN je osnovana 1948. godine u Cambtidgeu, Massachusetts, kao kompanija za područje akustike. U kasnim 50-im BBN zapošljava psihologa J.C.R. Licklidera koji usmjerava BBN prema računalnim istraživanjima. Licklider je uvidio potencijal računala i počeo zapošljavanje računalnih stručnjaka s Harvarda i MIT-a. BBN je potpisao ugovor o izgradnji ARPANETmteže koja će povezivati četiri sveučilišta: UCLA, UC Santa Barbara, Univeisitv of Utah i Stanford Research Institute.
Godine 1984., kako je sve više gradova bilo povezano s ARPANET-om, počinje se koristiti pojam Internet. ARPANET je ugašen 1984. godine, ali Internet se održao. Do 1984. godine postojalo je 500 računala povezanih na Internet. Godine 1987. kontrola nad Internetom prebačena je s Ministarstva obrane SAD-a na Nacionalnu znanstvenu zakladu (National Science Foundation -NSF).
Budući da su sveučilišta i tehničke organizacije i dalje uvelike koristile Internet, područje primjene Interneta proširilo se u odnosu na svoju prvobitnu namjenu koje je bilo isključivo u obrambene svrhe. Osobito se raširila upotreba novinskih grupa. Ove se grupe, koje su koristili računalni hobisti, amateri, osoblje fakulteta i studenti, formiraju prema pojedinim temama poput kuhanja, specijalizirane tehnologije i stilova života. Grupe orijentirane različitim stilovima života uključuju i one različitih seksualnih sklonosti (homo ili heteroseksualnost), religije, pitanja spolova. Računalno obrazovani ljudi koristili su Internet i za pristup udaljenim računalima na sveučilištima u svrhu istraživanja i slanja elektroničke pošte. Prije 1990. godine informacije na Internetu su u cijelosti bio u tekstualnom obliku. Nije bilo grafike, slika ili boja. Svi su se zadaci provodili bez mogućnosti odabira mišem, bez Internet pretrazivaca poput Netscapea i Internet Explorera. Osim toga, moralo se naučiti koristiti naredbe slične naredbama UNIX-a. UNIX je operativni sustav razvijen 1972. godine u laboratorijima Bella. Primjeri UNDC naredbi su: m za primanje pošte, j za prelazak na slijedeću poruku, d za brisanje pošte i u za obnavljanje izbrisane pošte. Internet definitivno nije bio namijenjen za nesigurne korisnike ili računalne početnike.
Pojava WWW-a ( World Wide Web-a: mreža diljem svijeta) godine 1989. i Internet pretraživača 1993. godine u potpunosti su promijenili Internet. WWW je grafički orijentiran mehanizam koji povezuje korisnika s traženim izvorom informacija. Temelji se na principu odabira slike ili teksta da bi korisnici prešli na lokaciju s koje mogu pristupiti informacijama. Internet pretraživač Mosaic, razvijen 1993. godine na Sveučilištu Illinois, podržavao je pokazivanje i odabir koje se provodi mišem. To je Internet približilo korisnicima bez posebnih vještina rada na računalu. Više nije trebalo poznavati čudne naredbe da bi se pročitala pošta, prelazilo sa stranice na stranicu u svrhu istraživanja ili pak pridružilo chatiR novinskoj grupi.
Godine 1995. NSF predaje profitabilnim organizacijama upravljanje temeljnom Internet mrežom. Komercijalne mreže poput MCI WorldCom, Sprint, UUNET (sada dio MCI WorldComa) i Cable & Wireless, prenose velik dio prometa temeljne Internet mreže. Temeljnu mrežu možemo usporediti s mrežom autoputova na kojoj se promet odvija velikom brzinom .

1.2. World Wide Web


World Wide WebWorld Wide Web (WWW) je način povezivanja dokumenata, poput polaznih Web stranica na udaljenim računalima. Doslovno prevedeno World Wide Web označava „paučinu“ isprepletenu po cijelom svijetu, što slikovito opisuje stvarnu koncepciju ovog servisa . Bez obzira na vrstu računala koja koriste, ljudi se s Internet pretraživačima mogu povezati putem Weba. Korisnik pokazuje i odabire svoj put od računala do računala na Internetu. Prije postojanja WWW-a, podaci su na Internetu bili dostupni isključivo u obliku teksta. Slike nisu postojale, kao ni ''gumbi'' koje pritišćemo da bismo zadali naredbe, nije bilo ni reklamnih traka (banners). Isto tako, nije bilo ni boje – sve je bilo crno bijelo. WWW nije odvojen od Interneta. On je sredstvo za ''navigaciju'' po izvorima informacija na Internetu. Navigacija se provodi iz Web pretraživača pritiskom na istaknuti tekst ili sliku. Ovo je ''multimedijalni'' pristup informacijama na Internetu. Omogućuje pristup informacijama u grafičkom, zvučnom, tekstualnom i video obliku.
Pojedinci i organizacije povezuju se s Internetom različitim telekomunikacijskim uslugama poput T-1, T-3, analognih veza, DSL-a, ISDN-a i preko mreže kabelske televizije. Davatelji Internet usluga (Internet Service Providers - ISP) skupljaju promet različitih korisnika i šalju ga putem brzih veza do temeljne mreže Interneta. ISP-ovi održavaju usmjeritelje i poslužitelje koji se nalaze na njihovim lokacijama. Poslužitelji imaju različite funkcije. Mogu sadržavati elektroničku poštu korisnika, pružati hosting usluge (iznajmljivanja Internet prostora) poslovnim korisnicima te korisnicima omogućiti pristup polaznim stranicama (home pages). Specijalizirane informacije poput onih o sportu ili igrama također se nalaze na poslužiteljima.
WWW tehnologiju koriste i komercijalne organizacije za kreiranje ekstraneta i intraneta. Ekstranet koristi web tehnologiju za poslovnu komunikaciju sa partnerima i klijentima, a intranet koristi za internu komunikaciju u kompaniji. Web pretraživači i Internet softver instaliran na poslužitelj, omogućuje dostupnost informacijama i uslugama među poslovnim partnerima i zaposlenicima kompanije. Budući da su problemi sigurnosti i privatnosti riješeni, sve će više organizacija koristiti elektroničko poslovanje i intranet za širenje informacija i vođenje poslova .

1.2.1. Povezivanje i grafika

World Wide Web začet je s ciljem olakšavanja "navigacije" Internetom. WWW nije odvojen od Interneta. On je samo grafički način korištenja Interneta. WWW omogućuje korisnicima da čuju zvukove te vide boje i grafički predstavljene informacije. On, nadalje, omogućuje veze do informacija smještenih na drugim Web stranicama pomoću teksta i grafika ugrađenih u dokumente. Ove se veze pojavljuju u obliku posebno istaknutog teksta ili grafike. Korisnik ih pritišće da bi prelazio s jedne Web lokacije na drugu. Grafika i povezivanje su dvije osnovne značajke WWW-a.
Korisnici se služe Internetom bez poznavanja posebnih računalnih naredbi. Na dnu ekrana više ne stoje poruke s "naredbenim" recima u koje korisnici trebaju upisati naredbe poput "top" za povratak na glavni izbornik. Nadalje, zahvaljujući zvuku, pokretnim slikama i grafici, Internet je postao medij za oglašavanje i zabavu. World Wide Web je 1989. godine kreirao Tim Berners-Lee, zaposlen u CERN-u, Europskom laboratoriju za kvantnu fiziku. Cilj kreiranja Weba bio je ujediniti tehnike klijent-poslužitelj umrežavanja i hiperteksta da bi se olakšalo traženje informacija širom svijeta.
Osnovni je koncept bio: omogućiti bilo kojem tipu klijenta, osobnom računalu, pronalaženje informacija širom svijeta, bez potrebe za poznavanjem određenog računalnog jezika ili točno određenog tipa terminala. Pristup je univerzalan. Ime protokola koji se koristi za uspostavljanje veze je HTTP (hypertext transfer protocol). HTTP su početna slova Web adresa. Kada Internet pretraživač prepozna HTTP, on zna da se radi o adresi za uspostavljanje veze do druge Web lokacije .

1.2.2. Jezik Weba

HTML, koji se pojavio 1991. godine, alat je kojim se služe dizajneri Web stranica za kreiranje Web dokumenata. HTML je softver koji kontrolira izgled Web stranice. Zaposlenici koji kreiraju Web stranice za vlastitu tvrtku koriste HTML naredbe. Svaka hipertekstualna naredba započinje i završava znakovima < >. Prvi korisnici morali su poznavati ove naredbe. Novi HTML softver za kreiranje Web stranica ima ugrađene HTML naredbe. Lakoća kojom se izrađuju Web stranice pridonijela je njihovom masovnom širenju na WWW-u. Web stranice izrađuju pojedinci, tvrtke i neprofitabilne organizacije. Iz tog je razloga broj Web stranica u stalnom porastu.


Extensible Markup Language (XML) - za elektroničko poslovanje
XML je Web jezik koji se koristi za kreiranje standardnih oznaka (labela) ili polja unutar Internet stranica. Ove se stranice mogu razmjenjivati između različitih računalnih aplikacija i između organizacija.


Voice Extensible Markup language (VXML) –za prepoznavanje govora

U ožujku 1999. godine su AT&T, Lucent Technologies i Motorola Inc. najavili rad na projektu kojim bi se standardizirao rad na Webu pomoću glasovnih naredbi. Jezik kojim je to moguće ostvariti zove se VXML. Trinaest različitih kompanija pridružilo se AT&T-u, Lucentu i Motoroli radi zajedničke suradnje i napretka na projektu. Cilj je bio dodatno olakšati pristup Internetu. Primjerice, za dobivanje najnovijih podatka o prometu ili stanju na tržištu vrijednosnica, korisnik bi se na Internet mogao priključiti telefonom. Korisniku za to ne bi bilo potrebno računalo .


1.3. Internet protokol

Internet Protokol ili IP, što je kratica engleskog izraza Internet Protocol, je mrežni protokol za prijenos podataka kojeg koriste izvorišna i odredišna računala za uspostavu podatkovne komunikacije preko računalne mreže.
Internet protokolPodaci u Internet Protokol mreži se šalju u blokovima koji se nazivaju paketi ili datagrami. Specifično je da se prilikom slanja paketa između izvorišta i odredišta unaprijed ne određuje točan put preko mreže kojim će podaci prijeći, te u tom smislu govorimo o IP mreži kao o paketskoj mreži.
IP protokol osigurava relativno nepouzdanu uslugu prijenosa podataka na modelu usluge koji se često naziva najboljom mogućom, što znači da nema gotovo nikave garancije da će poslani paket ili datagram zaista i doći do odredišta nakon što je poslan. Sam paket se u procesu prijenosa može promijeniti, može se promijeniti redoslijed paketa u odnosu na ona redoslijed kojim su poslani s izvorišta, može se duplicirati ili potpuno izgubiti tijekom prijenosa. Ukoliko aplikacija zahtijeva pouzdanost, koriste se drugi mehanizmi ili protokoli, najčešće na sloju iznad samog IP protokola.
Uređaji koji usmjeravaju pakete na njihovom putu kroz računalnu mrežu nazivaju se usmjerivači (eng. router). S obzirom da je sam koncept IP protokola oslobođen mehanizama koji osiguravaju pouzdanost, i sam proces usmjeravanja paketa je relativno brz i jednostavan. To znači da usmjerivači povremeno mogu presložiti redoslijed, promijeniti ili čak izgubiti pakete, što se dobro slaže s modelom najbolje moguće, ali da u konačnici to ne utječe previše na samu uslugu.
IP protokol je standard na najvećoj računaloj mreži danas - Internetu. Najraširanija verzija protokola koja je standard Interneta je IP verzija 4 (IPv4), dok je najizglednija slijedeća verzija IP verzija 6 (IPv6). Pojedine verzije se razlikuju u načinu adresiranja, ali i brojnim drugim detaljima. Tako npr. IPv4 koristi 32-bitnu IP adresu, dok recimo IPv6 koristi 128-bitnu adresu. Ostale verzije također postoje,ali nisu u široj uporabi.
Sam IP protokol definira samo osnovne parametre razmjene paketa u IP mrežama, kao što su adresiranje, izgled paketa i drugo. Za specifične namjene pojedinih aplikacija ili drugih potreba koriste se brojni drugi protokoli, koji se jednim imenom često nazivaju IP grupa protokola (engl. IP Protocol suite) odnosno označavaju kraticom TCP/IP, i to prema dva najvažnija protokola iz te skupine: TCP (od engleskog Transport Control Protocol) i sam IP protokol .


1.4. Internet usluge

Prije 1995. godine i postojanja WWW-a i Internet pretraživača, korištenje Interneta i slanje elektroničke pošte provodilo se bez programa s izbornicima. Vlasnici osobnih računala trebali su znati naredbe za korištenje Interneta. Oni koji su koristili Internet, činili su to pomoću usluga kao što su FTP (File Transfer Protocol) i Telnet. Slali su i primali elektroničku poštu preko SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokola. Sve su se ove usluge oslanjale na korisnikovo poznavanje naredbi i jezika računala.
Za kopiranje tekstualnih datoteka smještenih na računalima na udaljenim lokacijama, primjerice na drugim sveučilištima, istraživači su koristili FTP protokol. Datoteke su bile isključivo tekstualnog oblika.
Grafičke, video i glasovne datoteke nisu bile dostupne. Doći do informacije bio je kompliciran zadatak. Istraživači su mogli pretraživati na tisuće izvora, širom svijeta, ali su naredbe trebali unositi u računalo u egzaktnom obliku. Pravila korištenja točaka, razmaka i rasporeda velikih slova bila su strogo određena. Na primjer, naredba "dir" omogućuje uvid u sadržaj mape, dok naredba "get ime_datoteke" daje pregled datoteke na ekranu računala. Programi kakav je program Archie, stvoreni su da bi pojednostavnili pretraživanje. Archie je trebao pojednostavniti upotrebu FTP-a omogućavajući pretraživanje po zadanoj temi. Gopher, prethodnik Web pretraživača, predstavljen 1991. na Sveučilištu Minnesotta, bio je pristupačniji korisnicima od Archieja. Nikada nije zaživio jer je 1994. godine izašao Mosaic, prvi Web pretraživač.
Još jedna od usluga dostupna prije pojave Web pretraživača jest Telnet. Dok FTP služi za prijenos datoteka, Telnet je Internet usluga koja omogućuje interaktivnu sesiju na udaljenom računalu. Ona korisnicima omogućuje prijavu za rad na drugom računalu povezanom na Internet kao da rade na lokalnom terminalu. Prije postojanja Web pretraživača korisnici su morali koristiti Telnet koji je zahtijevao poznavanje posebnih naredbi poput "host name". Trebali su znati ime udaljenog računala na koje su se željeli prijaviti za rad. Telnet i FTP se još uvijek koriste, iako im je pristup omogućen preko Web pretraživača poput Netscape Navigatora, Internet Explorera, Opere, Safaria i dr .


1.5. Hosting

Hosting je u prijevodu smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju Internet. Postoje razni hosting davatelji usluga u cijelome svijetu.
WWW host (domaćin) je računalo na kojem se nalaze baze podataka ili dokumenti za Web stranice. Hostovi povezani na Internet locirani su u tvrtkama ili kod davatelja Internet usluga. Ne postoje centralni hostovi ili lokacija WWW-a. Svatko tko želi, može pružiti informaciju dostupnu Internet zajednici. Na Webu se mogu objavljivati i dokumenti. WWW se temelji na klijent-poslužitelj modelu. Klijent je uređaj, obično osobno računalo, koje čita informacije, kao što su Web stranice. Klijenti, TV uređaji ili bežični uređaji, također imaju pristup Internetu. Web stranice su smještene u hostovima. Host je računalo dimenzionirano prema zahtjevima aplikacija ili dokumenata koje "ugošćuje".
Hostovi su smješteni u kompanijama koje imaju polazne Web stranice ili pak u kompanijama koje se bave hostingom (iznajmljivanjem prostora) za Web stranice. Zbog troškova koji nastaju uslijed potrebe za stalnom vezom s Internetom i zbog troškova zaštite računala od neovlaštenih upada, hosting se provodi kod davatelja Internet usluga ili na lokacijama za to specijaliziranih kompanija. Ako opslužuju Web stranice tvrtki, ove se kompanije nazivaju davatelji komercijalnih usluga (Commerce Service Providers — CSP) .


1.6. Socijalni utjecaj interneta

Internet je omogućio potpuno nove oblike društvene interakcije, aktivnosti i organizacije, zahvaljujući osnovnim značajkama kao što su rasprostranjena upotrebljivost i pristup. Društvene mreže kao što su Facebook i MySpace stvorile su novi oblik socijalizacije i interakcije. Korisnici ovih stranica mogu dodati raznolike informacije na njihove osobne stranice, te putem toga ostvariti i uvidjeti zajedničke interese sa drugim ljudima i povezati se s njima. Također je moguće naći veliki krug postojećih poznanika, posebno ako je korisnicima omogućeno da navedu svoja osobna imena te mogućnost da komuniciraju sa postojećim korisnicima.
U prvom desetljeću 21. stoljeća prve generacije odrasle su u krugu široko rasprostranjene dostupnosti Internet povezivost, no istodobno se javljaju posljedice i problemi u područjima kao što su osobna privatnost i identitet, te distribucija materijala zaštićenih autorskim pravima. Ova "digitalna nacija" suočila se sa nizom izazova koji nisu bili prisutni kod prethodnih generacija.
Internet je postigao novu relevantnost i kao političko sredstvo, što dovodi do Internet cenzure od strane nekih država. Predsjednička kampanja Howarda Deana 2004. godine u Sjedinjenim Državama bila je značajna po svojem uspjehu u traženju donacija putem Interneta. Mnoge političke skupine koriste Internet kako bi se postiglao novi način organiziranja i doprinijelo izvršenju predviđenih misija. Neke vlade, kao što su vlada Irana, Sjeverne Koreje, Mijanmara, Narodna Republika Kina i Saudijska Arabija ograničavaju pristup određenim sadržajima na internetu posebno onog političke i vjerske tematike. To se ostvaruje kroz softver koji filtrira domene i sadržaje kako im se nebi moglo pristupiti.
Internet je bio glavni izvor razonode od njegova začetka. Danas mnogi internet forumi sadrže sekcije koje su posvećene igrama i ostalom zabavnom sadržaju, kao što su na primjer popularni kratki crtići u obliku Flash filmova. Više od 6 milijuna ljudi koristi blogove ili forume kao sredstva komunikacije i razmjene ideja. Jedna od glavnih aktivnosti za razonodu na Internetu predstavlja tzv. „multiplayer gaming“ odnosno igranje sa više igrača. Takav oblik rekreacije formira zajednice gdje ljudi raznih dobnih skupina i porijekla uživaju u takvim igrama .
No, unatoč nabrojenim pogodnostima koje smo naveli i koje Internet omogućava, trebamo se zapitati je li to i koliko je uistinu pozitivno za društvo. Dok sa ekonomske strane Internet uvelike olakšava poslovanje i prednjači pred brojnim drugim medijima, socijalne vrijednosti polako se gube. Nekadašnje interakcije „licem u lice“ zamijenjene su interakcijom preko Interneta, stvaranju krugova „virtualnih prijatelja“ i zanemarivanjem starih vrijednosti. Društvo je podijeljeno na one koji favoriziraju Internet revoluciju do onih koji Internet smatraju nužnim zlom, a ne sistemom koji olakšava život. Nekadašnja druženja u prirodi zamijenila su druženja preko mreže, što malo tko smatra ispravnim i pozitivnim. No usprkos tome, Internet je jako raširen medij i vjerojatno ne možemo zamisliti optimalno funkcioniranje brojnih segmenata života bez njegove upotrebe .

2. Internet marketing

Marketing je osebujan način promišljanja i djelovanja pojedinaca, poslovnih skupina, malih i srednjih poduzeća, kompanija, korporacija, poslovnih i neprofitnih institucija, koje sudjeluju u razmjeni bilo koje vrijednosti na tržištu .
Internet marketing ili internet oglašavanje, još se i skraćeno naziva i-marketing, web marketing, online marketing, ili eMarketing, jest oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta .
Razvojem Interneta razvila se i prodaja i trgovina putem tog medija, sa najvećom stopom rasta i razvoja u usporedbi sa bilo kojim drugim medijem. Na Internetu više nego na bilo kojem drugom tržištu, kupac je u središtu jer raspolaže, tj. jer su mu dostupne informacije i to na brz i lak način. Internet se kao medij koristi u prodaji i to kao medij izravnog (direktnog) marketinga. No, kako bismo ga bolje specificirali potrebno je naglasiti da se radi i o kanalu elektronskog marketinga, uz bankomate, pametne kartice, digitalni novac i dr.
Internet omogućuje otvaranje vlastite prodavaonice u bilo kojem dijelu svijeta i direktno komuniciranje sa svojim mušterijama. Bez obzira da li je orijentacija na lokalno ili međunarodno tržište, Internet je najjeftiniji i najefektniji način reklamiranja. Prisutnost je moguća 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Ažurne informacije trenutno su dostupne svima koji su zainteresirani, bilo da je to cjenik, informacije o novom proizvodu, ili kakva značajna vijest. Dakle, evidentno je da su informacijske tehnologije potpuno izmijenile prirodu marketinga. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana ili noći, s bilo koje lokacije, kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i tada obaviti kupnju. Te informacije mogu biti personalizirane prema potrebama individualnog kupca. Internet također omogućava kupcima lagano pronalaženje informacija o konkurentskim proizvodima i uslugama. Upravo to daje snagu kupcu. Poslovni subjekti također mogu lagano pronaći nove kupce, a istodobno opsluživati i one postojeće koristeći pri tome bazu podataka kako bi razvili osobne profile i nakon toga ih usmjerili prema obrađenim informacijama koje prepoznaju specifične potrebe kupaca.
Praćenje razvoja novih trendova iznimno je zahtjevan posao i jedan od ključnih faktora uspješne online kampanje. Internet oglašavanje ima nekoliko prednosti u odnosu na konvencionalne oblike. Ključna prednost je njegova daleko niža cijena, a potom dolazi mogućnost preciznog ciljanja željenih skupina te lako mjerljiv povrat na investiciju. Svakodnevno oglašivač može pratiti sve relevantne statistike o posjetiteljima svoje internet stranice te kupcima pojedinog proizvoda ili usluge. U svakom trenutku je poznato da li se pojedina investicija isplati i na vrijeme je moguće prekinuti kampanje koje ne ostvaruju zadovoljavajući povrat. Internet kampanju moguće je pokrenuti u svega nekoliko sati, a rezultati su vidljivi gotovo trenutno. Udio internet oglašavanja u svijetu rapidno raste, a u Velikoj Britaniji je primjerice nadmašio TV oglašavanje.
Dinamikom razvoja Interneta i marketinških mogućnosti koje pružaju suvremena digitalna tehnologija i Internet omogućene su značajne promjene u tradicijskim marketinškim aktivnostima te je otvoren prostor za razvoj jedne posebne, nove vrste marketinga – digitalnog marketinga. Digitalni marketing svoju aplikaciju nalazi na Internetu i mobilnoj telefoniji; stoga je moguće govoriti o e - marketingu, e - mail marketingu i m – marketingu. Na globalnom tržištu koje ima podlogu u sofisticiranoj informatičkoj i mrežnoj tehnologiji pojavljuju se potpuno nove vrste gospodarskih subjekata, koje odlikuje vitalnost, dinamičnost i prilagodljivost poslovnih procesa. To dovodi do potpuno novih pojmova i pojmovnih sustava koji označavaju elemente i procese elektroničkog gospodarstva ( e – business i cyber – economy ). Elektroničko poslovanje u najširem smislu omogućava izgradnju i primjenu poslovnih modela temeljenih na kombinaciji korištenja Interneta, intraneta i aplikacija za grupni rad. Prema kronologiji nastanka i prema širini obuhvata moguće je hijerarhijski poredati tri najvažnija pojma u elektroničkom gospodarstvu: e – business , e – commerce i electronic data interchange (EDI). Međutim, sastavnice e – businessa su: EC ( e – commerce ).
U svakome slučaju, utjecaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicijskim metodama marketinga, ali je također moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektroničkom marketingu. Elektronički poslovni sustavi podupiru brojne promjene marketinškog sustava (standardizirani proizvodi, niže cijene zbog većeg pritiska konkurencije, kraći kanali distribucije, nelinearna promocija, elektronički transfer dobara, informacijski upravljački sustavi u bazama podataka i sl.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualiziranom globalnom tržištu. U e –marketingu koriste se različite tehnike, koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing, affiliate marketing, permission marketing, referal marketing, one-to-one marketing, e –mail marketing, frequency marketing, real- time marketing.
No, suvremena informacijska i komunikacijska tehnologija primjenjuju se i u ostvarivanju drugih najvažnijih funkcija marketinga: u obavještavanju o tržištima i u općem poslovnom obavještavanju, u istraživanju tržišta, u razvojnoj politici proizvoda, u politici prodaje proizvoda i usluga, u distribuciji (e – distribucija). Budući da Internet – prodavaonica ne postoji u fizičkom već u virtualnom svijetu, od osobitog značaja za elektroničku trgovinu je njezina tehnološka infrastruktura. Ona postoji u obliku datoteka na Web- poslužitelju; stoga su od najvećeg značenja sigurnost, pouzdanost i brzina rada poslužitelja. Stoga poslužitelj zahtijeva snažna računala (hardvere), posebni softver, stalnu vezu s Internetom i stručno osoblje za održavanje. No, osim toga od posebnog značenja za elektroničku trgovinu su i inteligentni pomoćni alati (zapravo alati za pretraživanje s ugrađenom umjetnom inteligencijom).


2.1. Prednosti interneta kao oglasnog medija

Prednosti Interneta kao oglasnog medija su brojne. Navesti ćemo sljedeće karakteristike koje predstavljaju prednosti za razliku od klasičnih medija (televizije, radija, novina).

Djelotvornost: reklamne kampanje na internetu višestruko su djelotvornije s obzirom na broj čitatelja, nego kampanje u klasičnim medijima.
Brzi rezultati: Oglašavanje na internetu u vrlo kratkom vremenu povećava posjet web stranicama i time prodaju proizvoda i usluga.
Interaktivnost: Oglašivač i korisnik na internetu mogu međusobno dvosmjemo komunicirati.
Široki doseg: Oglasi objavljeni na globalnoj mreži vidljivi su diljem svijeta.

Također, Internet omogućava interaktivnost u realnom vremenu, što je samo po sebi izvor velikih marketinških mogućnosti. Radi se o tome da je posjetitelj pojedine web stranice značajan medijski sudionik. Naime, uz pomoć informatičke tehnologije npr. testiranjem "click through rate" sa nekoliko različitih bannera, moguće je dobiti uvid u rezultate kampanje. To omogućava provođenje predkampanje uz manje troškove, ali omogućuje i konstantno praćenje kampanje te njezino usmjeravanje prema rezultatima.

Postoji još jedna prednost oglašavanja putem Internet providera, a to je ciljano postavljanje oglasa na portalu ISP-a. Oglas (banner) može se objaviti prema sljedećim kriterijima :
• Na cijelom portalu bez posebnog odabira posebne ciljane skupine
• U pojedinim rubrikama ili vrstama rubrika prema tipu publike koja ih posjećuje i čita
Na primjer, prodavači automobila odabrat će objavljivanje bannera u rubrici „automobili“, prodavači sportske opreme u rubrici „sport“, a slastičarnice u rubrici „fine stvari“. Filmski i video distributeri odabrat će objavljivanje bannera u rubrikama „showbiz“, „zabava“, „infocentar“ i „kultura“, a proizvođači dječje hrane u rubrikama „obitelj“ i „lijep i zdrav“.
• Prema rezultatu pretraživanja na tražilici, na primjer korisnik interneta pomoću tražilice na Iskonovu portalu pretražuje internet. Ako upiše ključnu riječ "kompjutor", na ekranu mu se može pojaviti oglas (banner) prodavača računalne opreme.
• Prema dobu dana, tjedna ili mjeseca, na primjer, oglašivač može odabrati da mu se banner pojavljuje samo utorkom i četvrtkom od 20 do 23 sata.
• Prema korisniku, na primjer, oglašivač može odabrati da se njegov oglas pojavi pred očima posjetitelja Iskon portala samo jednom ili pak točno određen broj puta.
• Prema smještaju na stranici
• Prema veličini oglasa (468x60, 120x60 piksela )
• Prema ključnoj riječi u tražilici
• Prema kategoriji u web imeniku

Također, jedna od najvećih prednosti oglašavanja na Internetu su i niski troškovi oglašavanja, posebice kada se usporede sa troškovima oglašavanja putem drugih medija, kao na primjer televizije .


2.2. Web marketing

Uspješna web stranica ulijeva sigurnost i povjerenje kod svojih posjetitelja. Sukladno tomu, postavljanje linka odnosno teksta u kojemu se koncizno objašnjava koliko je server na kojemu se nalazi web stranica siguran te kako je zaštićen proces autorizacije korisnikovih podataka prilikom plaćanja kreditnim karticama, uvijek je dobra ideja. Mnogi posjetitelji izbjegavaju obavljanje transakcija (plaćanje) na web stranicama koje nemaju objavljenu i istaknutu izjavu o sigurnosti korisnikovih podataka.
Posjetitelji ne ostavljaju rado svoje podatke svakomu na Internetu iz dva logična razloga: (1) straha od krađe podataka, i (2) zlouporabe osobnih podataka. Objava teksta politika privatnosti svakako ulijeva dodatnu sigurnost posjetiteljima i tada vjeruju da im vlasnik web stranice neće slati SPAM email poruke. Uspješna web stranica je:
1. Informativna
2. Zabavna
3. Ažurna

Neizostavno je da web stranica nudi relevantan sadržaj. To znači da prezentirani sadržaj na web stranicama mora biti namijenjen posjetiteljima kojima se web stranica obraća. Svaki posjetitelj web stranice, pa i onaj slučajni, zalutali, želi informaciju. Također, on želi do njih doći brzo i jednostavno i želi da budu toče. Previše relevantnih informacija nikada ne može biti previše. Ukoliko posjetitelj pronađe na web stranicama kvalitetne informacije, sviđa mu se kako ih se prezentira, šansa da se ponovo vrati na tu web stranicu je velika. Kada se ponovo vrati i uoči da ništa novoga nije dodano, šansa da se ponovo vrati na tu web stranicu, vrlo je mala. Razlog tomu je vrlo jednostavan: posjetitelj je vidio sve što se nudi te čemu se vraćati već viđenom i pročitanom, ako nema novih sadržaja. Stoga se od urednika web sadržaja očekuje se da objavljuje nove sadržaje koji su namijenjeni i zanimljivi ciljnoj skupini kojoj se obraća. To je ono što posjetitelji očekuju, i to je jedini put da im se informacije i pruže. Kvalitetan sadržaj osigurava posjećenost web stranica, a ažuran sadržaj daje razlog za ponovni povratak.
Prilikom procjene uspješnosti stranice treba provjeriti sljedeće elemente:

• Naziv domene

- Da li je naziv domene web stranice relevantan za tvrtku i proizvode/usluge koje se na web stranici nude?

- Da li se lako pronalazi na Internet pretraživačima (ukoliko klijent prodaje iPod, pod tim traženim pojmom bi web stranicu trebali pronaći na pretraživačima)?

- Da li je odabrana ekstenzija odgovarajuća? Ukoliko neka hrvatska tvrtka putem web stranica nudi proizvode i usluge europskom tržištu tada domena treba završavati sa .com (www.tvrtka.com). Ukoliko naziv domene završava sa .hr ili .com.hr željeni rezultati izostaju jer je .com ekstenzija opće prihvaćena u svijetu dok je ekstenzija .hr nepoznata prosječnom europskom surferu.

- Da li je ime domene kratko? Što kraće to bolje.

- Da li se ime domene lako pamti?

• Procjena same web stranice

- Učitavanje web stranice
Da li je vrijeme učitavanja predugo? Ne koriste svi širokopojasni (broadband) pristup Internetu (u HR tek 6.000 korisnika od ukupno 1.14 milijuna korisnika Interneta). Ne koriste čak svi niti 56k modeme. Potrebno je testirati učitavanje sa najsporijom vezom (28k) i optimizirati web stranicu na vrijeme učitavanja ne dužom od 15 sekundi pri 28k pristupu.

- Veličina (Font) slova
Da li je font dovoljno velik za čitanje? Ukoliko su ciljna skupina posjetitelji iznad 40 godina, tada font slova treba biti veći. Ne znaju svi posjetitelji da se veličina fonta može jednostavno povećavati i smanjivati u svom web pregledniku

- Pozadina web stranice
Generalno pravilo je da bude bijela (ili vrlo, vrlo svijetla) sa tamnim tekstom.

- Animacije
Animacije privlače pažnju čitatelja ali i povećavaju vrijeme učitavanja web stranice. Preporučljivo je staviti jednu animaciju po web stranici odnosno u području web stranice bez upotrebe klizača prozora kako bi se posjetitelj fokusirao na sam sadržaj. Nije preporučljivo na uvodnoj stranici koristiti isključivo Flash animaciju jer nemaju svi instaliran Flash čitač na svojim računalima a prosječni posjetitelj ne odlazi rado na web stranice Macromedia kako bi instalirao najnoviji Flash čitač i potom se ponovno vratio na prijašnju web stranicu. Ukoliko se ipak želi postaviti Flash animacija, dobro je dodatno izraditi ‘back up’ animaciju u nekim standardnim grafičkim formatima (.gif, .jpg) i programskim kodom pozvati da se učita druga ekstenzija ukoliko posjetitelj nema instaliran Flash čitač.

- Navigacija
Ukoliko posjetitelju treba više od 15 sekundi da otkrije kako se kretati web stranicom, tada jednim klikom odlazi drugdje - često kod konkurencije.

- Zvučni efekti i glazba
Sve zvučne efekte postaviti kao opciju (uključi/isključi). Ukoliko se na stranicu postavi glazba koja svira iznova i iznova te nema ponuđene opcije da ju se isključi, moguć je trajni gubitak posjetitelja.

- Pop up prozori
Mnogi online oglašivači reći će da su efikasni, dok će mnogima smetati i instalirat će najnoviju blokadu pop up poruka. Ako ih se već mora koristiti zbog definiranog dizajna i funkcionalnosti dobro je istaknuti tekstom da iza klika slijedi pop up prozor a nije na odmetu napisati da se pritiskom na tipku pop up blokada ne aktivira.

- Fotografije osoblja ili ureda
Isticanje fotografija osoblja, managera ili direktora postiže dobar efekt kod posjetitelja. Na takav način se web stranica bolje personalizira a posjetitelji imaju dojam da su dobrodošli i da iza web stranica stoji ozbilja tvrtka.

Sasvim sigurno da je svijet on-line oglašavanja prihvatio pretraživačke alate i e-mail marketing. No, upotreba oglasa u obliku naslova tj. bannera je u laganom opadanju. Iako je tradicionalni banner dimenzija 468x60 pixela još uvijek najpopularniji oblik oglasa, on je na izmaku prepuštajući mjesto oglašivačima koji planiraju i izvršavaju usko ciljane strategije oglasa.
Svaka strategija mora uključivati testiranje same strategije. Proces testiranja ponekad se čini kao gubitak vremena i novaca ali na ovaj način moguće je izbjeći totalni neuspjeh. Testiranje, osobito multimedijalnih oglasa, može dati smjernice o budućnosti i izgledima oglasa na webu. Oglašivači preferiraju plaćeno pretraživanje jer je ono cijenom prihvatljivije, imajući u vidu da se plaća samo ono što se i koristi. Tako se primjerice plaća ukoliko je odgovarajuća klijentela upućena na njihove web stranice. Banner oglašivači također mogu iskoristiti prednosti ovakvog biznis modela. Ako se ponuđeni oglas ne prepozna među oglasima gdje se i očekuje zasigurno postoji razlog, a jedan od čestih je onaj da organizacije vode politiku plaćanja po kliku. No čak i sa odbijanjem, još uvijek ima prostora za inovacije i uz malo pregovaranja može se sklopiti dobar posao.
Potrebno je uzeti u obzir i oglašavanje u određeno doba dana. Veće organizacije koriste ovu strategiju već dugo vremena. Individualni oglašivači bi trebali koristiti sličnu strategiju. Moguće je pokrenuti kampanju oglašavanja u određeno doba dana sa ponudom rasprodaje nekog proizvoda. Nije se ipak potrebno ograničavati isključivo na sate radnog vremena. Ciljani dani i vrijeme mogu se odrediti ovisno o organizacijama. Npr. organizacije koje se bave financijama češće oglašavaju na kraju mjeseca. Jednom kad je napravljen dobar oglas na dobrom mjestu, pravo vrijeme bi trebalo doći samo po sebi.
Oglasi koji ciljaju na određeno tržište bazirani na obrascima ponašanja mogu biti vrlo moćni. Ako ponudom želimo doprijeti među ljude, potrebno je isporučiti oglas koji će ciljati na osobu ovisno o njezinim svjetonazorima, potrebama itd. Drugim riječima, oglas se može isporučiti u različitom kontekstu. Ukoliko se želimo obratiti npr. malim poduzetnicima, ponekad je efikasnije obratiti im se kada čitaju aktualne vijesti ili sport nego putem specijaliziranih medija.
Multimedijalni oglasi trebaju se koristiti na odgovarajući način. Više od 42% svih on-line oglasa ima neku vrstu multimedijalnog sadržaja. Pa ipak, zato što to svi rade ne mora značiti da to dobro rade. Multimedija u ovom kontekstu je najviše prihvaćena ako uključuje alate koji će koristiti krajnjem korisniku.
Potrebno je dopustiti klijentima korištenje alata kada su im korisni. Poželjno je da se oglasi šire putem podružnica, no oglasi bazirani na tekstu mogu također dobro funkcionirati. Možda se oglas neće posebno isticati od ostatka stranice, ali to ne mora biti u negativnom smislu. Ponekad je ovakvim jednostavnim dizajnom oglas upravo i zapažen. Oglasi koji sadrže jednostavan tekst jeftiniji su od bannera ili nekih drugih oblika, a moguće i dugoročno isplativiji .


2.2.1. Povećanje učinkovitosti kampanje putem bannera


Da bi se povećao stupanj klikova na banner te samim time i njegova učinkovitost, potrebna je detaljna analiza ciljne skupine kojoj je reklamna poruka servirana putem bannera. Iako podatak o stupnju klikova na određeni banner ne daje potpun uvid u učinkovitost oglašavačke kampanje, to ga svakako čini popularnim sredstvom mjerenja jer se barem donekle može izmjeriti efikasnost oglasa. Posjetitelji web stranica s razlogom klikaju na bannere, a neki od njih su znatiželja, pobuđeni interes za oglašavani proizvod/uslugu ili pak istaknuti popusti i kuponi.
Da bi se potaknula znatiželja od strane posjetitelja web stranice da kliknu na banner nužno je potaknuti znatiželju posjetitelja za proizvod/uslugu koji se oglašavaju. Znatiželja se potiče jasnom porukom na banneru. Npr. ''Ostvarite 40% popusta pri kupnji knjiga''. Takav tekst unutar bannera privući se pažnju posjetitelja koje zaista zanima kupovina knjiga a ne neke slučajne posjetitelje koji žele saznati na što se odnosi takav popust.
Banneri na kojima se nude popusti za kupnju određenih proizvoda/usluga, svakako će privući više pažnje posjetitelja od onih koji nude šansu za dobitak u nekoj nagradnoj igri. Ostvarenje popusta je sigurnije od mogućnosti osvajanja neke nagrade.
Istraživanja pokazuju da je ključan čimbenik visokog postotka klikova na banner upravo interes za proizvod/uslugu koja se oglašava. Stoga je nužno prije same kampanje odrediti ciljnu skupinu kojoj se želi obratiti bannerom. Tek po definiranju ciljne skupine može se pristupiti analizi online medija, odnosno web stranica i portala s ciljem izbora onih medija koje ciljna skupina najčešće posjećuje. Ukoliko oglašavate nove DVD filmove putem bannera, veća vjerojatnost postizanja zadovoljavajuće klikovne rate na banner postiže se zakupom oglasnog prostora na portalu koji piše o filmu, nego na portalu koji piše o automobilima. Internet portali širokog profila postižu veću posjećenost od neke specijalizirane web stranice, ali šansa da se zainteresira publika da klikne na određeni oglas svakako se povećava na web stranicama koje posjećuje određena ciljna skupina .


2.2.2. Povećanje aktivnosti posjetitelja na web stranici


Na današnjem iznimno konkurentnom tržištu tvrtke koje žele napredovati i ostati konkurentne promoviraju svoje proizvode i usluge na Internetu. Ta vrsta promocije u virtualnom svijetu još je jedan od mnogih marketinških alata koji se svakodnevno koriste diljem svijeta. Kada se traže informacije o određenoj kompaniji često su dovoljni podaci koji se pronađu na njihovim Internet stranicama. Dakle mnogo je izvjesnije da će zainteresirani posjetiti njihovu web stranicu na Internetu nego im uputiti poziv putem telefona. Od ozbiljnih kompanija očekuje se da imaju uredne i ažurirane web stranice sa informacijama tko su, što nude na tržištu i čime se bave. Međutim, činjenica je da je malo tvrtki koje se prezentiraju putem Interneta, upoznato sa statističkim podacima vezanim uz promet i aktivnosti svojih web posjetitelja na njihovim Internetskim stranicama, a još je manje onih koje takve dobivene podatke analiziraju i koriste kao inpute za poboljšanje svog virtualnog nastupa.
Svaka tvrtka koja ima web stranicu ima i pristup takvim osnovnim statističkim podacima koje je svakako preporučljivo analizirati svaki mjesec i dobiti točnu povratnu informaciju u čemu su dobri a u čemu griješe. Takve informacije uključuju podatke vezane uz broj posjetitelja koji pristupaju tvrtkinim web stranicama, iz koje zemlje pristupaju, koliko često i što najviše čitaju i pretražuju, koje ostale web stranice pregledavaju i dr. Ti podaci su reprezentativni i prezentirani u različitim vrstama grafova. Osim preporučenog mjesečnog analiziranja podataka o prometu i aktivnosti posjetitelja tvrtkinih web stranica, na Internetu se nude i mnogobrojni web-based alati za detaljnije analize ponašanja posjetitelja neke web stranice.
Ako se praćenje ponašanja posjetitelja web stranice ili Online shopa usporedi sa offline–zemaljskom trgovinom informacije koje bi svakodnevno dobivali bile bi: koliko dnevno kupaca ulazi u trgovinu, koje police i proizvode najčešće pregledavaju, koje promotivne materijale uzimaju sa sobom iz trgovine, koliko se često vraćaju u trgovinu, koje konkurentske trgovine posjećuju i sl.
Svaki menadžer trgovine složit će se da bi takvi podaci bili izuzetno korisni za poboljšavanje poslovanja svakog prodajnog mjesta. Ipak, iako im se sve to nudi na Internetu, malo je njih koji koriste ove napredne alate čija je cijena često simbolična. Uz praćenje aktivnosti posjetitelja svake web stranice, svakako se preporuča i prijava svake web stranice po ključnim riječima proizvoda i usluga koje nude na brojne Internet pretraživače, razmjena linkova sa drugim web stranicama te svakako ponuditi kvalitetan i zanimljiv sadržaj koji će posjetitelje čim duže zadržati na web stranici te ih potaknuti da preporuče tvrtkine web stranice i da se redovito vraćaju na web stranicu .

2.3. Email marketingEmail marketing je prije svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako ga se integrira kao dio marketing miksa. Direktnim obraćanjem kupcima, dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi: pravodobno informiranje, povećanje prodaje, svjesnost o robnoj marci, lojalnost, interaktivnost s njegovim primateljima i dr. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija, email marketing je daleko jeftiniji i učinkovitiji. Osim navedenog, napredna programska rješenja za email marketing daju brojne pogodnosti tvrtkama poput: praćenja i analiziranja svih email kampanja, segmentiranja baza podataka emailova prema željenim upitima (dob, spol, funkcija, grad i dr.), automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd. Činjenica je da novim Email softverima, koji su sada dostupni i u Hrvatskoj (jedan od vodećih softvera u tom segmentu zastupa Agencija marketing KOMPLETnet), moguće točno odrediti čitanost poruke i imati jedino relevantno istraživanje o zamjećenosti u oglašavanju, što kod ostalih medija nije moguće točno odrediti.
Mogućnosti i prednosti Interneta kao medija svima su jednako dostupne, međutim ono što razlikuje domaće tvrtke od onih na zapadu jest u svijesti menadžmenta o prepoznavanju tržišnih prilika pri usvajanju novih komunikacijskih alata. Dok se u razvijenim tržišnim gospodarstvima email marketing strateški koristi u komunikaciji sa tržištem, u Hrvatskoj je takav oblik komunikacije u začecima. Tek nekolicina domaćih tvrtki koristi email marketing kao dio marketing miksa. Vrlo su rijetki oni, gotovo da ih i nema, koji u Hrvatskoj koriste dostupna napredna softverska rješenja za email marketing putem kojih mogu osigurati sigurnu dostavu velike količine email poruka, automatski ispis pretplatnicima, email ankete, praćenje email kampanja i druge napredne opcije koje koriste tvrtke i organizacije u svijetu. Domaće tvrtke teško prihvaćaju činjenicu da tržišno komuniciranje putem Interneta nije segment kojim se trebaju baviti njihovi odjeli IT-a već je to zadatak odjela marketinga, PR-a i odnosa sa kupcima.
Gotovo da nema tržišnog segmenta koji ne uviđa prednosti kontinuiranog provođenja email marketinga. Auto industrija može redovito obavještavati svoje kupce o dodatnim uslugama i proizvodima ili se pak mogu vezati uz neki oblik sponzorstva te pružati informacije o tom segmentu.
Novim generacijama se treba obratiti na novim medijima. Iako email kao sredstvo komunikacije i nije novi medij, njegove mogućnosti i prednosti kao novog tržišnog komunikacijskog alata svakako donose velike prednosti u direktnom obraćanju ciljnim kupcima.
Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali. Posjetitelji web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stupanj klikova na bannere sve manji. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima, te se postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za nju čini nedostižnim.
Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili profitirati putem Interneta. Email marketing najučinkovitiji je način za povećanje prodaje i za informiranje ciljne skupine kao i stvaranje lojalnosti i branda. Također je jeftiniji u usporedbi sa ostalim Internet marketinškim kampanjama. Uspoređujući cijene koštanja direktnog marketinga, najbolja je usporedba da za cijenu slanja ponude običnom poštom jedanput mjesečno, za isti trošak se može poslati istu ponuda emailom jedanput tjedno, dakle 4 puta jeftinije.
Tvrtke i organizacije trebaju čim prije prihvatiti email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju. Nove tehnologije koje su vrlo učinkovite i jednostavne za uporabu omogućuju gotovo svakomu da upravlja email newsletter kampanjama za koje su prije bile potrebne usluge profesionalnih IT timova. Vlasnici mnogih tvrtki rade samostalno email newsletter marketing iz svojih ureda i domova, kako bi imali potpunu kontrolu, povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja .


2.3.1. Ciljevi marketinga putem e-maila

Ciljevi marketinga putem e-maila istovjetni su ciljevima drugih oblika marketinga, pogotovo običnom poštom – stvoriti prednost pred konkurentima, privući nove klijente, zadržati i pojačati poslovanje s postojećim klijentima te reaktivirati neaktivne klijente. Marketing putem elektroničke pošte trebao bi biti integralnim dijelom ukupnih marketinških napora te bi, ondje gdje je to moguće, primao potporu te podržavao druge marketinške aktivnosti tvrtke. Primarni ciljevi marketinga putem elektroničke pošte su:

• Stvoriti prednost pred konkurentima i privući nove klijente
• Zadržati postojeće klijente
• Razviti svijest o tržnoj marki te poboljšati položaj na tržištu
• Pojačati poslovanje s postojećim klijentima
• Oživjeti poslovanje s neaktivnim klijentima
• Raspolagati podacima istraživanja vezanim uz sve ostale ciljeve

O kojem god da se radilo, cilj se mora uklapati u ukupne marketinške ciljeve vezane uz tvrtku, proizvod ili uslugu .


2.3.2. Marketinške e-mail liste

Primatelje marketinških materijala putem e-maila treba prepoznati i grupirati ili „podijeliti u skupine“ kao što se to čini u drugim oblicima marketinga. Najuspješnije e-mail tvrtke su one koje su osmišljene za tipično određene skupine postojećih i potencijalnih kupaca ili klijenata upućene na njih. Upravo zbog toga većina kupljenih ili unajmljenih popisa e-adresa nije zadovoljavajuća – naime, adrese na njima obično ne predstavljaju dovoljno specifičnu ciljanu skupinu. Uz to, primatelji e-poruka često mijenjaju e-adrese pa pri kupnji popisa njihova recentnost mora biti važan kriterij. Drugim riječima, na starijim listama veći je broj e-adresa koje više ne funkcioniraju ili se ne koriste.
Od unajmljenih i kupljenih popisa e-adresa znantno su bolje liste koje su rezultat dopisivanja s klijentima, formulari za registraciju proizvoda, formulari za narudžbe te upiti elektroničkom poštom. Tvrtka na čijem se web siteu i drugim oblicima komunikacije može uzeti pretplata za informativan i koristan newsletter ili za obavještavanje o novostima vezanima uz proizvode putem e-pošte stvorila si je najbolje moguće preduvjete za uspješan i dobro usmjeren marketing. Takva strategija „samoodabira“ pomaže tvrtkama da izbjegnu slanje neželjenih poruka – spamova – tisućama korisnika interneta koje ne zanima ponuda te tvrtke .

2.4. Internet prodaja

Sve je više kvalitetnih virtualnih trgovina na domaćem Internetskom prostoru. Nudi se sve šira paleta proizvoda i usluga: od usluga organizacije i rezerviranja putovanja, odjeće i obuće, proizvoda za ljepotu i zdravlje, knjiga i stručne literature do dostave pizze na kućna vrata. Mnogi menadžeri tvrtki i vlasnici postojećih web stranica razmišljaju o pokretanju virtualne trgovine. Nekoliko je osnovnih koraka pri planiranju virtualne trgovine. Planiranje virtualne trgovine je kreativni proces koji se ostvaruje u šest koraka:
• Donošenje odluke i rokova o uspostavljanju virtualne trgovine
• Izbor asortimana proizvoda i usluga
• Izbor načina plaćanja u virtualnoj trgovini i organizcija distribucije proizvoda
• Registracija domene i otvaranje Web mjesta (serverska podrška)
• Kreiranje web stranica za virtualnu trgovinu
• Plan održavanja i promocija virtualne trgovine

Prvi i osnovni korak pri prijelazu na elektronički način trgovanja jest donošenje odluke managementa kompanije o uspostavljanju elektroničkog prodajnog mjesta. Odluka mora biti posljedicom analize i dobroga promišljanja ciljeva koji se žele ostvariti e-trgovinom (ili njihovom mrežom). Nije rijedak primjer da se puko pojavljivanje tvrtke na Internetu smatra činom koji je sam po sebi dovoljan i koji će nužno dovesti do pozitivnih promjena u poslovanju i poboljšanju poslovnih rezultata. To je, na žalost, jako daleko od istine.
Naime, uspostavljanje e-trgovine je, doduše, naizgled vrlo jednostavno: ono se svodi na otvaranje stanovitog Web mjesta, izbor asortimana proizvoda i usluga, odabir načina plaćanja pri kupnji u trgovini te kreiranje odgovarajućih web stranica što je, dakle, peti korak u procesu pokretanja elektroničkog načina trgovanja. To praktički znači da treba definirati naziv vlastite web adrese i buduću web trgovinu smjestiti na Internet. Pri definiranju vlastite web adrese treba nastojati da ona bude informativna, nedvosmislena, atraktivna i originalna.
Kreiranje vlastitih web stranica i implementacije e-trgovine iznimno je važno u cjelokupnom procesu kreiranja elektroničkog posla. Za kreiranje web stranica i uspostave e-trgovine potrebno je angažirati iskusni tim stručnjaka ili pak angažirati outsource informatičku tvrtku s kojom je preporučljivo potpisati ugovor o daljnjem održavanju web stranica i tehničkoj podršci.
Kvalitetan plan marketinga i učinkovita promocija virtualne trgovine osigurat će posjećenost trgovini a izbor odgovarajuće online marketinške strategije dovodi to željenog opsega prodaje i naravno profita .

3. Nova pravila marketinga


Razvoj interneta otvorio je brojne nove mogućnosti. U prošlosti je postojalo samo tradicionalno neciljano reklamiranje putem novina, časopisa, radija, televizije i izravne pošte. Međutim, putem tih je medija bilo teško ciljati specifične skupine kupaca individualiziranim porukama. Naravno, reklamama se još uvijek koriste megabrendovi širokog dosega i one vjerojatno još uvijek djeluju za neke organizacije i proizvode te poslovne publikacije. Međutim, za milijune drugih organizacija tradicionalno reklamiranje je općenito toliko sveobuhvatno da jednostavno nije učinkovito. Velike medijske kampanje mogu funkcionirati za proizvode široke distribucije, namijenjene masovnom tržištu. Primjeri toga su poznati brendovi koji se prodaju na policama nacionalnih trgovačkih lanaca, kao i veliki blockbusteri koji se prikazuju u tisućama kino dvorana .


3.1. Stara pravila marketinga

Primarna tehnika televizijsko-industrijskog pristupa je intruzija. U sklopu tog sistema, kreativni tim reklamne agencije osmišljava kako natjerati ljude određenim „upadicama“ da obrate pozornost na jednosmjernu poruku. Reklamne poruke su jednosmjerne i orijentirane na proizvod. Prisiljene konkurirati novom internetskom marketingu usmjerenom na interakciju, informiranje, edukaciju i postojanje izbora, reklamne agencije više ne mogu doći do izražaja korz pojednostavljene poruke o svojim čudesnim proizvodima. Kako današnji čovjek u prosjeku pogleda na stotine komercijalnih poruka dnevno, ljudi reklamama više ne vjeruju.
Prije ere interneta dobri marketinški stručnjaci izvrsno su baratali alatima i tehnikama namijenjenim dopiranju do što šireg tržišta s najprizemnijim istovrsnim porukama intruzivnom metodom. Oglašavanje se temeljilo na ogromnoj „kreativnosti“. Nažalost mnoge tvrtke čije su metode duboko ukorijenjene u tom zastarjelom pristupu očajnički priželjkuju da internet bude kao televizija, jer razumiju način na koji djeluje televizijsko oglašavanje. Reklamne agencije koje se ističu kreativnim televizijskim reklamama naprosto vjeruju da svoje umijeće mogu primijeniti i na internet, no tu su u krivu, pošto su pravila kojima se vode zastarjela. Stara pravila marketinga su:
• Marketing znači reklamiranje
• Reklame su se morale obraćati masama
• Reklamiranje se oslanjalo na nagle upadice koje bi prisilile ljude da obrate pozornost na neku poruku
• Reklamiranje je bilo jednosmjerno: od tvrtke prema kupcu
• Reklamiranje se isključivo bavilo prodajom proizvoda
• Reklamiranje se temeljilo na kampanjama ograničenog vijeka trajanja
• Kreativnost se smatrala najvažnijom komponentom reklama
• Za reklamnu agenciju je bilo važnije dobiti nagradu od industrije nego privući nove kupce za svoje klijente
• Oglašavanje i PR bili su odvojene discipline koje su vodili različiti ljudi sa odvojenim ciljevima, strategijama i kriterijima mjerenja rezultata


3.2. Nova pravila marketinga i PR-a


Marketinški stručnjaci moraju preusmjeriti svoj način razmišljanja s prenapučenog masovnog marketinga na strategiju ciljanja nepregledne zanemarene publike putem interneta. Današnji potrošači, za razliku od onih iz ere intruzivnog marketinga kroz masovne poruke, u potrazi su za onim nekim jedinstvenim proizvodom ili uslugom koji bi zadovoljio njihove jedinstvene potrebe, po mogućnosti još za vrijeme trajanja njihove pretrage.
Kako marketinški stručnjaci počinju internet doživljavati kao osvajački prostor za dopiranje do milijunskih mikrotržiša preko precizno usmjerenih poruka na samom sjecištu odvijanja transakcije, drastično se mijenja i način na koji stvaraju internetske sadržaje. Umjesto univerzalnih web stranica s porukama namijenjenim masovnom tržištu, težište je na stvaranju različitih mikrostranica – opremljenih smislenim linkovima i odgovarajućim sadržajem – redom usmjerenih prema usko ciljanoj publici.
Nova su pravila jednako važna i za odnose s javnošću. Internetski sadržaj u svim svojim oblicima uzrokuje približavanje marketinga i PR-a kakvo ne postoji izvan „mreže“. Kada se kupac nalazi na internetu u potrazi za nečim, internetski sadržaj dolazi u različitim oblicima, a u međusobno povezanom svijetu interneta, sadržaj je ono što pokreće akciju. Umjesto da se troše velike količine novca na programe odnosa s javnošću kojima se nastoji nekolicina novinara odabranih časopisa, novina i TV postaja uvjeriti da se određeni sadržaji, tvrtke i sl. spomenu, treba ciljati na blogove, internetske stranice sa vijestima, mikropublikacije, javne govornike, analitičare i konzultante koji dopiru do ciljane publike a traže upravo to što se nudi. Preko blogova omogućeno je izravno komunicirati s publikom i u potpunosti zaobići medijski filter. Također, oglašivači imaju svojevrsnu moć stvoriti vlastiti medijski brend u tržišnoj niši po njihovom vlastitom izboru.
Dok su marketing i PR u svijetu izvan interneta posebni odjeli u kojima rade različiti ljudi različitih vještina, to na internetu nije slučaj. Nova pravila marketinga i PR-a su sljedeća:

• Marketing je daleko više od reklame
• PR nije namijenjen samo za masovnu medijsku publiku
• Ljudi traže autentičnost a ne dobro složenu priču
• Ljudi žele sudjelovati, a ne propagandu
• Umjesto izazivanja jednosmjerne intruzije, cilj marketinga je isporučivanje sadržaja u pravom trenutku
• Marketinški stručnjaci moraju svoju pozornost preusmjeriti na marketing za mase na strategiju obraćanja nepreglednom mnoštvu zanemarenih potrošača pomoću interneta
• Cilj PR-a nije TV reklama koja bi zadovoljila šefa, već ostvariti prisutstvo na internetu koje će zadovoljiti kupce
• Cilj marketinga nije priskrbiti matičnoj agenciji nagrade, već osigurati organizaciji nove poslove
• Internet je odnose s javnošću ponvno učinio javnima, nakon višegodišnje usmjerenosti većinom na medije
• Kompanije moraju nagovoriti ljude na kupovinu putem izvrsnog internetskog sadržaja
• Blogovi, podcastovi, elektroničke knjige, medijska priopćenja i drugi oblici online sadržaja omogućavaju organizacijama da komuniciraju izravno s kupcima na način na koji njima odgovara
• Na internetu nestaje granica između marketinga i PR-a .


3.3. Poslovno obavještavanje i obavještavanje o tržištima


Poslovni subjekti danas prikupljaju informacije elektroničkim putem izravno na mjestu prodaje i šalju ih svima u lancu od maloprodavača, preko posrednika do proizvođača. Tako elektronički povezani distribucijski sustavi doprinose bržem protoku roba i pomažu stvaranju jačih međusobnih veza među tvrtki. Nove informacijske tehnologije prisiljavaju poslovne subjekte na redizajniranje poslovnih modela i promjenu poslovnih procedura. Internet je kao svjetski komunikacijski kanal uspostavio novi standard informacijskih tokova. WWW je doveo globalne prodavače u mnoge urede i stambene prostore potrošača. Samim time dolazi i do promjena u poslovnom obavještavanju općenito, a posebice u obavještavanju o tržištima kao posebnom elementu marketing – informacijskog sustava.
Obavještavanje o tržištima je marketinška funkcija koja se bavi sustavnim prikupljanjem relevantnih informacija o tržištu, neovisno o tome hoće li prikupljene informacije biti upotrebljene u poslovanju ili ne, odnosno kada i za koje svrhe. Ovim se skupom aktivnosti nastoji dobiti opća slika zanimljivih tržišta, njihovih karakteristika i zbivanja na njima. Prema tome, aktivnosti obavještavanja o tržištima nisu ciljane, odnosno usmjerene prikupljanju nekih točno određenih tipova informacija.
U nekim ranijim, ne tako davnim vremenima, aktivnosti obavještavanja o tržištima svodile su se na pribavljanje odgovarajućih publikacija, analizu njihovih sadržaja i evidentiranje prikupljenih informacija u vlastitom informacijskom sustavu. To je bio mukotrpan, dugotrajan i nadasve skup posao, s vrlo neizvjesnim mogućim ishodima. Internet danas nudi znantno brži, jednostavniji, učinkovitiji i jeftiniji način sustavnog neciljanog prikupljanja informacija, relevantnih sa stajališta marketinga, putem WWW servisa i dostavnih lista. Uključivanjem, odnosno pretplatom na odabrane Web sadržaje i dostavne liste gotovo bez ikakvih dodatnih napora dobivaju se već pripremljene, relevantne, ažurne i cjelovite informacije koje se mogu pohraniti u vlastitoj bazi podataka i kasnije eventualno koristiti u marketinške svrhe.

3.3.1. Business intelligence

Obavještavanje o tržištima u suvremenim uvjetima postaje sastavni dio poslovnog obavještavanja kao nezaobilazne funkcije poduzeća u uvjetima globalnog tržišta i globalne konkurencije. U ranim definicijama poslovnog obavještavanja navodi se da je to aktivnost nadziranja vanjskog okruženja i prikupljanja informacija bitnih za donošenje poslovnih odluka u poduzeću. Suvremena informacijska tehnologija i internet poslovnom obavještavanju. Razumljivo je da takvo poslovno obavještavanje daje potporu u marketinškim funkcijama, pa se onda govori o Internet Business Inteligence-u za potrebe marketinga. Marketinški stručnjaci mogu koristiti opće informacije do kojih se dolazi, ali dobiti i niz specifičnih marketinških informacija do kojih je moguće doći.
Hipotetički, ukoliko neka tvrtka ima svoj portal razumljivo je da će on generirati ogroman broj informacija. Cilj e-intelligence-a je tu golemu količinu informacija pretočiti u opipljive, korisne poslovne informacije koje opisuju relaciju između gospodarskog subjekta i klijenata i nisu samo jednolični podaci kakvi se uobičajeno nalaze u bazama podataka o kupcima i korisnicima usluga. Dakle, potrebno je, na što jeftiniji način, prikupiti veći broj informacija o korisnicima, a da ih se pritom ne ometa .


3.3.2. Web mining

Web mining je skup metoda kojima se analiziraju velike količine podataka s Web site-a u svrhu određivanja ponašanja njegovih posjetitelja. Pritom je moguće saznati mnogo više informacija od onih tipičnih koje nalazimo u svakoj uobičajenoj bazi podataka. Tako se može otkriti što je korisnik prije kupnje pogledao na Web stranici, što je pogledao poslije i slično. Neovisno o tome što se prodaje i li kakve se informacije pružaju, činjenice o ponašanju posjetitelja na Web stranicama mogu pomoći u određivanju i sadržaja stranica i organizacije ponude općenito. Informacije koje se dobivaju o ponašanju posjetitelja mogu donijeti kompetitivnu prednost u tržišnoj utrci, mogu otkriti tko su mogući klijenti ili koga ne zanima stranica tvrtke. Web timing temeljem informacija koje proizvodi može pomoći:
U izradi kvalitetne navigacije – koristeći se offline analizama moguće je vidjeti kako se ljudi ponašaju pri posjetu Web stranici. Web mining omogućava promatranje na koji se način korisnik kreće po stranici.
U personalizaciji – personalizaciju sadržaja uvelo je već mnogo stranica. Personalizacija je prilagođeni prikaz sadržaja prema preferencijama korisnika čime se korisniku štedi napor lutanja po stranici kako bi našao željeni sadržaj a ujedno se smanjuje i mogućnost korisnikovog odustajanja od potrage koja mu ne polazi za rukom.
Prikupljanje informacija o posjetiteljima i njihova sistematizacija – riječ je o nizu važnih podataka za vlasnika stranice, poput informacija o tome što korisnike zanima, koliko pomno čitaju opise karakteristika proizvoda i usluga, kada to rade, s posla il i od kuće, te mnogo drugih korisnih informacija o općenitom ponašanju korisnika kada posjećuju stranice.
Pouzdanost Web stranica – stranice moraju pouzdano funkcionirati, što ne znači samo to da server dobro funkcionira već i da je vrijeme odziva prihvatljivo. U suprotnome, posjetitelj odlazi. Web mining može pokazati primjerice vrijeme kada se pristupa stranicama. Ako je posjeta u tome vremenu mnogo, vrijeme odziva može pasti na takvu razinu da neki posjetitelji odustaju.

Za razliku od konvencionalnog prodavača, e-commerce prodavač ima mogućnost, danas već i dužnost, da Web stranice redovito obnavlja, redizajnira i iz dana u dan sve više prilagođava korisnicima. Te prilagodbe i analize trebale bi voditi poboljšanju usluge, lakšem snalaženju na Web site-u, i općenito, ostvarenju boljeg poslovanja. To znači da je potrebno imati detaljne podatke o pristupima - tko, kada i na koju stranicu pristupa. Prije nego što se počne s procesom Web mining-a, potrebno je imati jasnu ideju što se želi napraviti .

3.4. Identificiranje tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta


Vrijeme masovne proizvodnje, masovnih medija i masovnog marketinga je ustupilo mjesto proizvodnji po mjeri kupca, individualno adresibilnim medijima i Cyber marketingu. Online marketing strategije utemeljene su na želji da se zadovolje bit potrebe potencijalnih kupaca (brza, točna i jeftina usluga). Međutim, često se događa da se. unatoč nastojanjima, potencijalni kupci ne odrede precizno, zato sto su previše brojni ili prostorno raspršeni ili pak heterogeni u svojim zahtjevima. Takva tržišta sastavljena od pojedinaca koji imaju različite potrebe za određenim proizvodima nazivaju se raznolikom tržištima. Tradicionalno, za selekciju pojedinih užih dijelova tržišta u marketingu se koristi segmentacija.


3.4.1. Segmentacija na internetu

Segmentacija tržišta omogućava određivanje ciljnog tržišta i kvalitetnije zadovoljenje uočenih potreba i želja. Konkretno, segmentacija tržista predstavlja postupak podjele tržišta u različite skupine kupaca (korisnika) koji bi mogli imati zahtjeve za posebnim proizvodima (uslugama) ili marketing mixevima. Poslovni subjekt identificira različite načine segmentacijc tržišta, razvija profile rezultirajućih tržišnih segmenata i procenjuje privlačnost pojedinog segmenta. Nakon toga, pristupa se izboru ciljnog tržista i pozicioniranju proizvoda u odnosu na konkurenciju.
Da bi segmentacija tržišta bila djelotvorna, moraju se ispuniti određeni uvjeti. Prvo, potrebe potrošača za proizvodima moraju biti različite. Drugo, segmenti tržišta moraju biti mjerljivi tako da se mogu međusobno uspoređivati procjene potencijala prodaje, troškovi poslovanja i dobit. Treće, najmanje jedan segment mora biti dovoljno velik da bi imao zadovoljavajuću potencijalnu dobit kako bi se opravdali troškovi razvijanja i održavanja posebnih marketinskih aktivnosti usmjerenih na taj segment. Četvrto, kompanija mora svojim marketinškim aktivnostima doprijeti do odabranoga segmenta tržišta. Peto, segment treba tijekom vremena imati određenu stabilnost.
Tradicionalni kriteriji za segmentaciju, kao što su demografskí, psihološki i dr. trebaju se prilagoditi izvođenju marketinških aktivnosti na internetu. Osnovni problem je kako izvršiti segmentaciju ako na globalnoj računarskoj mreži prema nekim procjenama ima već preko 1,7 milijarde korisnika. Segmentacija polazi od činjenice da veliko i heterogeno tržište kao što je tržište na internetu treba biti podjeljeno na više manjih homogenih tržišta. Ovi manji segmenti pružaju mogućnost za razvoj marketing strategija okrenutih potrošačima tako da se postigne željeni uspjeh na ciljnom tržištu.
E-marketing resursi omogućavaju da propagandna poruka stigne točno onome kome je namijenjena, kupcima i potencijalnim kupcima sa specifičnim karakteristikama. Primjenom tradicionalnih demografskih istraživanja, zajedno sa istraživanjem životnih stilova i analizama ponašanja potrošača, pojavom interneta, značajno se povećava vjerovatnost da promocijska akcija stigne do potencijalnog kupca kojem je nanijenjena.
Postoji nekoliko strategija segmentacije koje se najčešće koriste da se definira ciljno tržište na internetu:

• Zemljopisna segmentacija predstavlja fizičku alokaciju korisnika interneta po različitim zemljopisnim jedinicama kao što su regije, države, ili uža državna regionalna tržišta. Poslovni subjekt se može odlučiti da djeluje na jednom ili više zemljopisnih područja ili na globalnom cyber tržištu, s tim što se mora obratiti pažnja na razlike između segmenata i preferencija. Za prikazivanje segmenata najčešće se koriste geografski informacijski sustavi.
• Demografska segmentacija se sastoji u podjeli Internet korisnika na osnovi demografskih varijabli: spol, godine starosti, obrazovanje, zanimanje, materijalni status i slično. Podaci se dobivaju kombiniranjem primamíh i sekundarnih izvora, istraživanjem kućanstava ili pojedinaca. Demografske varijable predstavljaju najjednostavnije kriterije za razlikovanje skupina korisnika, iz više razloga: navike, želje i preferencije korisnika su u uskoj korelaciji sa demografskim varijablama. Osim toga, demografske varijable je lakše mjeriti od većine drugih vrsta varijabli, čak i kada se određeno ciljno tržište opisuje nedemografskim izrazima neophodno je ukrstiti dobivene rezultate s demografskim obilježljima.
• U psihografskoj segmentaciji korisnici se djele prema karakteristikama životnog stila korisnika: na temelju pripadnosti određenom društvenom sloju, načinu života ili osobnim karakteristikama. Korisnici iz istog demografskog segmenta mogu imati vrlo različite psihografske profile.
• U biheviorističkoj segmentaciji korisnici se dijele u četiri skupine temeljem njihovog znanja, stavova, uporabe proizvoda ili reakcije prema ponudi tvrtke. Mnogi menadžeri smatraju da su bioheviorističke varijable najbolje polazište za oblikovanje tržišnih segmenata.
• Segmentacija prema statusu korisnika - kupaca određenih proizvoda (usluga) dijeli korisnike na tri kategorije: stalni korisnici (kupci), potencijalni kupci i bivši kupci. Staro je marketinško pravilo da je sedam puta skuplje osvojiti novog kupca negoli zadržati postojećeg, tako da se tvrtke koncentrirąju na pretvaranje potencijalnih u stalne korisnike.
• Geodemografska segmentaciju se temelji na postavci da ljudi dijele demografske karakteristike, ukuse, sustave vrijednosti, kupovne navike i sl., sa svojim najblížima susjedima. Kao rezultat se dobivaju razmjerno homogeni skupovi kućanstava koji mogu biti neizravno locirani - ne grupiranjem pojedinaca, već grupiranjem susjedstava. Rezultat segmentacije sadrži agregirane demografske informacije zbrojene po geografskim jedinicama, kao sto su popisne skupine, općine, mjesne zajednice i slično.
• Segmentacija prema korisnosti - pogodnosti pri kupovini koje određeni korisnici žele: dodatne usluge, cijena, rok isporuke i slično.
• Segmentacija industrijskih tržišta se može obaviti pomoću istih varijabli koje se upotrebljavaju u segmentaciji tržišta krajnjih potrošača.


Uobičajeni načini segmentacije takvih tržišta polaze od krajnjih korisnika. U praksi, ne postoji jedinstven način za segmentaciju tržišta primjenljiv za sve tvrtke.
Nakon što je odlučeno koji će segment ili više njih postati ciljnim tržištem, provodi se pozicioniranje proizvoda na tržištu. To znači da treba stvoriti jasno definiranu predodžbu proizvoda u svijesti potrošača ciljnoga tržišta. Pozicioniranje proizvoda znači da ih potrošači doživljavaju različitima od sličnih ili istih proizvoda na tržištu. Različitost proizvoda smatra se ključnim elementom uspješnoga marketinga. Proizvod se mora isticati.i imati jasno određeni položaj na tržištu. lako svojstva proizvoda kao što su dizajn, stil, cijena, razina usluživanja, distribucijski kanali i ostale marketinške aktivnosti pridonose načinu na koji potrošači doživljavaju proizvod, gospodarski subjekti se uglavnom koriste promocijom kako bi pozicionirale svoje proizvode na tržištu .


3.4.2. Dinamička e-mikrosegmentacija

Valja priznati da je tehnologija jedan od glavnih pokretača i čimbenik uspjeha na tržištima današnjice. Upravo je zrelost tehnologije omogućila ono što danas nazivamo CRM (Customer Relationship Management) odnosno sustavi za upravljanje odnosom s korisnicima. Nužnost uspostave poslovne strategije koja se temelji na tehnologijom potpomognutoj CRM strategiji iznikla je iz tri čimbenika: (1) visoka penetracija proizvoda i usluga na (2) konkurencijom zasićenom tržištu za (3) veliki broj korisnika.
Krajnji cilj sustava za upravljanje odnosa s korisnicima jest djelovanje na temelju dinamičkih míkrosegmenata korisnika. Tradicionalno se marketinške strategije oslanjaju na segmentaciju tržišta i ciljanju određenih segmenata marketinškim kampanjama. S godinama su se tehnike i modeli segmentiranja razvijali, standardizirali i proširivali novim spoznajama o ponašanjima potrošača te dostupnim demografskim i transakcijskim parametrima.
Najjednostavnija, najlakše izvediva i najčešće korištena je segmentacija na temelju financijskog potencijala, odnosno podataka koliko tko ima novaca. Njena naprednija izvedenica kao glavni parametar uzima profitabilnost, odnosno “koliko tko troši”. Teorija segmentacijskih modela u marketingu se razvija desetljećima tako da danas postoje modeli koji kao osnovu segmentacije uzimaju, osim profitabilnosti i demografskih značajki, čitav niz parametara poput stila života, staleške pripadnosti, kulturnih determinanti.
CRM filozofija postavlja nove standarde pred segmentaciju. Njen je smisao prepoznati najprofitabilnije, ili potencijalno profitabilne korisnike, prilagoditi ponudu njima u svrhu njihova zadovoljstva, zadržavanja i stvaranja dugoročnih (profitabilnih) međusobnih odnosa. CRM strategije predstavljaju nužno kompromis između razine pružene usluge i maksimalnih standarda koji bi predstavljali apsolutno zadovoljstvo korisnika. Težnja je, kroz razvoj tehnologije, kontakte s korisnikom učiniti što bližim njegovim najpozitivnijim očekivanjima. Marketinške strategije se, u ovom slučaju, svode na to da će profitabilniji, ili čak samo imućniji, korisnik dobiti kvaliletniju uslugu. Organizacije koje su među prvima koristile tehnologiju za pristup velikom broju korisnika često su naglašavalc vlastitu sposobnost isticanja imena posjetitelja na njihovim Web stranicama ili poslanim e-mail porukama kao personalizaciju.
Danas je u naprednim CRM organizacijama moguća kombinacija interesnih područja i komunikacijskih kanala za koje se opredijelio korisnik te segmentacije izvedene na temelju obrade različitih relevantnih podataka koje pošiljatelj poruke posjeduje o korisniku. Krajnji cilj CRM strategije jest u potpunosti prilagoditi svoje poslovanje korisniku na efikasan i efektivan način. To, u krajnjem slučaju, znači da će korisnikovo iskustvo s organizacijom biti obilježeno neočekivano „pogođenom“ kombinacijom pristupa, komunikacije, ponude i usluge .


3.4.3. Postupak segmentacije


Iako se na prvi pogled segmentacija može učiniti jednostavna, radi se o vrlo kompleksnom poslu za kojeg treba biti ispunjen čitav niz preduvjeta. Prvi preduvjet je konsolidacija svih informacija o klijentima koje se nalaze u različitim integiranim ili neintegriranim transakcijskim sustavima. Potom je unutar tvrtke potrebno odrediti osobu koja će definirati algoritme kojima će se tako konsolidirani podaci analizirati i razvrstati u različite segmente. Takva osoba mora biti dobar poznavatelj poslovanja tvrtke, analitičar i statističar. Suradnja između marketinga i IT je također ključan preduvjet, jer informacije koje se primjenom IT mogu staviti na raspolaganje ne znače ništa same po sebi ako ih marketinški stručnjaci ne znaju koristiti za uspjeh poslovanja. S obzirom na veliku količinu informacija koje tvrtke poslovanjem stvaraju jedan od preduvijeta segmentacije je i robusna infrastruktura za agregaciju, pohranjivanje, obradu i distribuciju informacija o klijentima odgovarajućim poslovnim korisnicima (upravljanje znanjem).
Dakle, jasno je da u pozadini segmentacije stoji vrlo složena tehnologija predvođena skladištima podataka u kojima se nalaze integrirani i konsolidirani podaci. Svi ti transakcijski podaci nisu ništa drugo negoli zapisi o ponašanju i demografskim karakteristikama klijenata. Gospodarski subjekti moraju osigurati da ti podaci budu konzistentni i točni budući da dolaze iz više različitih sustava u kojima se isti klijent različito označava pa je potrebno da se svi podaci o njemu integriraju na jedinstvenom mjestu i da se on gleda kao jedan entitet. Takva skladišta podataka sama po sebi ništa ne znače ukoliko podaci koji se u njima nalaze nisu na raspolaganju marketingu. U tvrtki treba postojati jasna vizija o tome da su ti podaci pravo bogatstvo i odjel marketinga ih mora zaista i upotrebljavati.
Segmentacija omogućuje tvrtkama da se mijenjaju i postanu fokusirane. Iako je dio strateškog marketinga, samo je korak u procesu koji cijelu tvrtku okreće klijentu. Prvi je signal da se više ne razmišlja "što proizvod ima", već "što potencijalni klijenti žele da proizvod ima". Da bi cijeli taj proces bio uspješan, potrebna je predanost i volja svih da se na temelju rezultata segmentacije i izrađenih modela zaista i poduzimaju akcije, inače su marketinški planovi neprecizni i predstavljaju značajan gubitak vremena i ionako oskudnih resursa .


3.4.4. Ponašanje potrošača na internetu

Marketeri moraju proučavati potrebe potrošača i gospodarskih subjekata u digitalnom okružju i uobličiti načine kako zadovoljavati njihove potrebe uspješnije od konkurencije. Značajke bitne online potrošačima :

Vrijednost je ključna - sadašnji i budući kupci samo su jedan klik udaljeni od konkurencije ako marketing ne nudi dobar odnos vrijednosti za novac. Dio vrijednosti uključuje prelaženje kupčevih očekivanja kada koristi proizvod ili isporučenu uslugu.
Cijena je najvažnija za neke kupce, ali ne za sve. Mnogi će rado platiti veću vrijednost u online kupnji ako imaju pozitivna iskustva
Prilagođavanje dodaje vrijednost, primjerice Yahoo! portal, ili Blue Nile koji pruža mogućnost kreiranja vlastitog prstena kombinacijom okvira i dragog kamenja.
Brzina je ključna - korisnici žele naći relevantne informacije i proizvode brzo i primiti kupljeno dobro što prije.
Praktičnost je kritična za zaposlene ljude. Oni žele primjerice, plaćati račune danju i noću te primati i slati kad to njima odgovara, a ne tvrtki ili servisu za isporuku
Jednostavnost rukovanja. Korisnici imaju dosta problema i bez učenja specijalnog software-a ili pregledavanja instrukcija o rukovanju.
Personalizacija stvara kod kupaca osjećaj važnosti, osobito kada je kompjuter između njih i kompanije.
• “Sve u jednoj kupnji” (engl. One stop shopping) i integrirane mogućnosti čine život jednostavnijim. Primjerice, Microsoft Office, Yahoo! portal i drugi portali nastoje integrirati sve što je važno posjetiteljima.
Self - service štedi vrijeme. Kupci se žele logirati, kupovati, slati pakete, sređivati njihove račune, raspitivati se.
E-mail komunikacija prema firmi zaslužuje odgovore. Različite studije su pronašle da pola istraženih firmi ne odgovara na e-mail. Od onih koje odgovaraju mnoge ne daju odgovore pravovremeno.

3.5. Oglašavanje na webu u Hrvatskoj


Internet i u Republici Hrvatskoj postaje nazočan u svim segmentima poslovanja, pa samim time i oglašavanje putem lntemeta postaje sve važnije i poprima sve šire dimenzije. Broj korisnika interneta u Republici Hrvatskoj u stalnom je porastu. Procjene govore o preko 1.400.000 registriranih lntemet korisnika. Web nazočnost gospodarskih subjekata više nije samo stvar prestiža već sastavni dio reputacije i ozbiljnosti tvrtke. Međutim, Web nazočnost sama po sebi nije dovoljna već ju je potrebno promovirati i redovito oglašavati. Vrsta i učestalost oglašavanja ovisi o djelatnosti tvrke.
Rastući broj komercijalnih internet provider-a i u Hrvatskoj pruža sve bolje mogućnosti za oglašavanje. Gotovo svi ti provider-i osim pružanja različitih oblika pristupa na internet i Web hosting-a, nude i mogućnosti promocije putem banner'-a.
Pored ISP (Internet Servis Provider-a) pojavljuju se u sve većem broju i različiti elektronički časopisi koji pružaju također dobru mogućnost za različite, već prije opisane oblike oglašavanja na lnternetu. Uočljiv je također i značajan razvoj različitih portala koji pružaju prije opisane oglasne mogućnosti.
Hrvatsko Internet tržište velikom brzinom prihvaća i nove tehnologije oglašavanja, poput "zarađivanja surfanjem", "zarađivanje čitanjem e-maila". Također se pojavljuju i servisi koji pružaju mogućnost razmjene bannera, primjerice Web-eXpress .

3.6. Prednosti elektroničke trgovine

Elektronička trgovina svoj eksponeneijalni rast i veliku popularnost zahvaljuje brojnim prednostima u odnosu na klasične načine trgovanja. Prednosti koje elektronička trgovina pruža možemo podijeliti na:
• prednosti za prodavače,
• prednosti za potrošače.

Prednosti za jednu i drugu kategoriju su uvelike povezane. Primjerice, ukoliko trgovci smanje troškove u mogućnosti su smanjiti i cijene. Uporabom poboljšanog marketinga trgovci stvaraju konkurentnu prednost, a kupci dobivaju bolje proizvode .

3.6.1. Prednosti za prodavače


U cijelom svijetu je prisutan nagli porast prisutnosti tvrtki na Internetu. Neke od prednosti koje su potakle tvrtke da se uključe u „Internet groznicu“ su sljedeće:

Proširenje tržišta
Kod klasičnih prodavaonica najvažniji čimbenik za uspjeh prodavaonice je lokacija. No, oni koji se oslanjaju na fizičke prepreke neće uspjeti u elektroničkoj trgovini. Dok fizička knjižara opskrbljuje tek desetak kvadratnih kilometara i ne može se pregledati bez fizičkog dolaska, virtualna knjižara udaljena je od pregledavanja samo jednim klikom. Ako se te iste knjige pretvore u digitalan oblik, one mogu stići do kupca gotovo trenutno i uz minimalan trošak, dakle tu su smanjeni i troškovi dostave i ostala problematika koja je bila prisutna prije.
Poboljšani marketing
U „offline“ svijetu teško je dobiti povratno mišljenje kupaca o uspješnosti pojedinih dijelova marketing-mixa. Teško je kupce nagovoriti da pošalju pismo ili nazovu. Rezultat: kompanije sporo uče od svojih kupaca a još sporije provode naučeno u djelo. U „online“ svijetu kupci rado šalju svoja mišljenja elektroničkom poštom jer je slanje e pošte brzo i povoljno. Kompanije mogu brzo dobiti povratnu informaciju od potrošača, ali što je još važnije mogu brzo djelovati i izmijeniti neodgovarajuće komponente marketing-mixa. Internet prodavaonice pružaju jedinstvenu mogućnost podizanja izravnog marketinga na sljedeću stepenicu - individualni marketing. Jednom kada je kupac nešto kupio ostaju pohranjeni podaci o njegovim preferencijama. Na osnovi podataka o prošlim kupnjama može se pristupiti svakom kupcu kao individui s njegovim specifičnim potrebama. No ne bilježe se samo podaci o kupnji. Novi alati prate i kretanje potrošača po e-prodavaonicama, za koje su se proizvode zanimali, koliko su vremena potrošili na razgledavanje i mnoštvo drugih podataka.
Veličina prodajnog programa
Internet prodavaonica ima na raspolaganju gotovo neograničen prodajni prostor jer se njegova veličina mjeri u bitovima, a ne kvadratnim metrima. Proizvodi ne samo da nisu fizički smješteni u prodajnom prostoru, već je samo mali broj najtraženijih proizvoda smješten u skladištima e-trgovaca. Oni raspolažu s više informacija od klasičnih prodavača i ustvari, robu zamjenjuju informacije - veće skladište znači da nema dovoljno informacija, dok više informacija znači praznije skladište. Što tvrtka više smanji zalihe, oslobađa više kapitala za druge prihodovne aktivnosti.
Smanjenje troškova
Elektronička trgovina pruža brojne mogućnosti za uštedu. Jedan od načina je povećani broj informacija koji smanjuje količinu zaliha. Time su smanjeni troškovi održavanja skladišta i manipulacije robom. Često e-trgovci uopće nemaju skladišta nego naručene proizvode kupcima isporučuju izravno sa skladišta proizvođača.
Duže radno vrijeme
Postavljanjem online prodavaonice stvorena je prodavaonica koja je otvorena 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Dok trgovci spavaju njihova e-prodavaonica je otvorena i spremna preuzeti narudžbe. Najbolje je što to produženo radno vrijeme ne donosi dodatne troškove .

3.6.2. Prednosti za potrošače

Također, brojne su prednosti za potrošače. Esencijalne su prednosti:

Bolja informiranost
Mnoge kompanije su profitirale na potrošačevom neznanju o cijenama i performansama proizvoda. Ali s pojavom elektroničke trgovine potrošači su postali informiraniji. Velik broj korisnika internet koriste prvenstveno u komunikacijske i informacijske svrhe. Zbog lakoće komuniciranja i povezanosti internet zajednice, brzo se šire dobre, a još brže loše vijesti. Prodavači s lošim odnosom prema potrošačima mogu računati na ubrzani pad posjećenosti. Potrošači mogu bez fizičkog napora korištenjern miša i tipkovnice obići velik broj lntemet lokacija u potrazi za najboljim proizvodom. Za pronalaženje najpovoljnije ponude nije čak ni potrebno obilaziti razne stranice, informacije o najboljoj kupnji moguće je pronaći na jednom mjestu.
Veći izbor proizvoda
Potrošači više nisu ograničeni na relativno usko zemljopisno područje u kojem djeluje mali broj poduzeća. Na lntemetu nema lokalnih monopolista, riječ je o globalnoj konkurenciji - ako kompanije imaju globalnu prisutnost, znači kupci imaju globalni izbor. Sada je potrošač u mogućnosti birati između tisuća prodavača i još većeg broja proizvoda širom svijeta. Za neke specijalizirane trgovce bilo je nerentabilno otvaranje klasičnih prodavaonica u manjim mjestima gdje u gravitacijskom području koje pokrivaju nisu imali dovoljan broj potencijalnih kupaca. Zato su kupci iz takvih sredina bili uskraćeni za određene proizvode.
Prilagodljivost
Svaki kupac može personalizirati e-prodavaonicu u skladu sa svojim željama. Kupac može odrediti koje proizvode, informacije i vijesti želi, i na koji način želi da mu budu prezentirani.
Također, mnogi trgovci pružaju mogućnost prilagodbe proizvoda.
Praktičnost
Kupci ne moraju izlaziti iz kuće ili ureda kako bi imali pristup tisućama proizvoda, od knjiga i živežnih namirnica do police osiguranja. Pored uštede vremena, oni mogu i birati kada će kupovati.
Niže cijene
Više je razloga nižim cijenama u elektroničkoj trgovini. Male ulazne barijere svaki dan rezultiraju pojavom novih konkurenata, pa je jedan način pridobivanja kupaca i niža cijena. Također postoji i tip određivanja cijena „reci svoju cijenu“ koji omogućava potrošačima uštedu a povećava prihode. Princip po kojemu takav sustav funkcionira jest da potrošači kažu koliko bi platili za određenu uslugu, a ako im pretraživač takvu uslugu pronađe oni su je dužni platiti .

3.7. Poteškoće u elektroničkoj trgovini


Ni elektronička trgovina nije bez svojih poteškoća. Neke od tih poteškoća uzrokovali su sami trgovci pogrešnim vođenjem poslova, neke su stvorile države i njihova zakonodavstva, a ostali su nedjeljivi pratitelji elektroničke trgovine. Ipak, utisak je da se sve poteškoće rješavæju jer su mnoge institucije dale prioritet elektroničkoj trgovini kao glavnom pokretaču gospodarstva u budućnosti. Poteškoće su:

Prebrzo mijenjanje tehnologije
Tehnologija vezana uz elektroničku trgovinu mijenja se izuzetnom brzinom. Kombinirano sa kontinuiranim razvojem softvera postaje jasno da poduzeća moraju u kratkom roku isplatiti visoka ulaganja u informacijsku tehnologiju. Dodatne poteškoće stvara nedostatak tehnički obrazovanih stručnjaka koji produbljųje jaz izmedu informatičke tehnologije i informatičke pismenosti. Rješenje ove poteškoće leži u specijalizaciji. Tvrtke se fokusiraju na onaj dio poslovanja u kojem su najbolje, a obavljanje ostalih prepuštaju vanjskim specijaliziranim tvrtkama.
Međunarodne poteškoće
Internet i elektronička trgovina su u svojoj biti međunarodnog karaktera. Iako fizičke granice zemalja ne predstavljaju poteškoće, postoje jezične i kulturološke različitosti između različitih poslovnih tradicija. Problemi se pokušavaju riješiti multijezičnim sadržajima na Internet prodavaonicama što povećava troškove. Pored jezika potrebno je obratiti pažnju različitom značenju simbola i boja u različitim kulturnim skupinama. Prisutno je i pitanje u kojoj zemlji izvršiti oporezivanje i čiji se zakoni primjenjųju, odnosno tko ima pravo presude kod rješavanja sporova. Prodavač se može nalaziti u jednoj zemlji, isporučiti robu sa skladišta iz druge zemlje kupcu koji se nalazi u trećoj zemlji. Posebna poteškoća je kod digitalnih proizvoda jer se uopće ne može evidentirati prelazak carinske granice.
Zakonska regulativa
Poteškoće sa zakonskom regulativom ne postoje samo u međudržavnom prometu. U većini zemalja trenutno poslovanje na lntemetu nema čvrste pravne temelje. Primjerice, ako država promatra e-prodavaonicu kao trgovca na malo, primjenjivat će se jedni propisi, a ako na nju gleda kao medijski kanal, drugi propisi. Problem je i nepostojanje pisanog traga. Neke zemlje ne prihvaćaju digitalne potpise kao sudske dokaze pa je kompanijama u tim zemljama otežano plaćanje kreditnim karticama.
Neprovođenje marketing - koncepcije
U ovoj, još uvijek početnoj fazi razvoja elektroničke trgovine čini se da je kod velikog broja kompanija učinjen korak unatrag u primjeni marketing koncepcije. Ta koncepcija podređuje čitavu proizvodnu aktivnost potrošaču, dok je ranija proizvodna koncepcija polazila od tehničko-tehnoloških mogućnosti proizvodnje. Zbog brzog razvoja tehnologije elektroničke trgovine u prvi plan su stavljeni inženjeri, pa se ponekad i pretjerivalo u tehničkom razvoju, koji je bio u suprotnosti sa željama kupaca. To je dosta ironično jer ipak, jedna od prednosti a-trgovine jest i mogućnost poboljšanog marketinga.
Neprikladnost nekih proizvoda
Neki proizvodi jednostavno nisu prikladni za prodaju putem Interneta. Ponekad kupci žele isprobati ili opipati proizvode prije kupnje, primjerice, prilikom kupnje odjeće kupac želi isprobati kako mu odjeća stoji. Drugi proizvodi preveliki su za dostavu poštom (kao na primjer automobili).
Digitalni jaz
Za pristup pogodnostima elektroničke trgovine potreban je priključak na Internet. Iako se cijena računala i pristupa smanjuje još uvijek dio ljudi nije u mogućnosti priuštiti si uključivanje u elektroničku trgovinu. Poteškoće se povećavaju ako se uzme u obzir da se na Internet sele i aktivnosti kao što su obrazovanje, zdravstvo, pa čak i glasanje (teledemokracija). Ljudi bez pristupa na Internet jednostavno neće imati gdje stjecati nova znanja o informatičkim tehnologijama. Povećava se jaz između razvijenih i nerazvijenih .

 

Zaključak


Govoriti o veličini Interneta prilično je nezahvalno, a to vrijedi i za tržište na Internetu. Naime, sva statistika prilično je šarolika, no svi ti brojevi vrlo su impresivni. Točan broj korisnika Interneta od njegovih samih početaka bilo je teško procijeniti, a i danas sve te podatke treba uzimati sa određenom zadrškom. Točnije, potpuno pouzdanih podataka o ukupnom broju korisnika Interneta nema. Ipak zbog opće orijentacije, Intemet trenutno koristi više od milijardu ljudi.
Internet omogućuje otvaranje vlastite prodavaonice u bilo kojem dijelu svijeta i direktno komuniciranje sa svojim mušterijama. Bez obzira da li je orijentacija na lokalno ili međunarodno tržište, Internet je najjeftiniji i najefektniji način reklamiranja. Moguće je biti prisutan 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Ažurne informacije trenutno su dostupne svima koji su zainteresirani, bilo da je to cjenik, informacije o novom proizvodu, ili kakva značajna vijest.
Internet je fenomen koji je uvelike promijenio živote ljudi. Količina dostupnih informacija koje on omogućuje neusporedivo je veća od bilo kojeg drugog medija. Bilo je samo pitanje vremena kada će elektronička trgovina prijeći u ustaljenu konstantu. Brojne prednosti koje ona donosi tjeraju milijune korisnika da se odluče za takav način kupovanja. Stoga je razumljivo da sve više tvrtki, trgovina i poduzeća odlučuje svoje težište usmjeriti upravo prema internet prezentaciji. Neprihvatljivo je da jedno uspješno poduzeće nema svoju vlastitu internet stranicu, to se gotovo graniči sa činjenicom da ono jednostavno „ne postoji“. No, kako bi uspješno ponudili svoje usluge i sadržaje, esencijalno je kreirati i osmisliti dobar marketing koji će takve sadržaje predstaviti u najboljem svijetlu, a ujedno tako će predstaviti i poduzeće/trgovinu koja ga reklamira. Dobra reklama i dobar marketing prioritet su u poslovnome svijetu. Težište je privući ciljane kupce i zadržati ih, što u današnjem svijetu bujajuće konkurencije nije nimalo lagan zadatak. Bitno je uvijek reagirati na vrijeme i biti ispred konkurencije. Dobar marketing zna kako to postići.
Internet, zapravo, predstavlja golemu količinu informacija. Na svim drugim tržištima kolaju informacije, ali nigdje tako veliki broj njih i k tome tako jednostavno i tako brzo. On-line prodavači kupcu nude informacije brzo i kad on to želi, a njihove web stranice rade 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Između ostalog, nema fizičkih poslovnih aspekata, tj. kupac ne može preko Interneta vidjeti ljubazna ili smrknuta lica prodavača, pa se ti aspekti ne mogu koristiti kako bi se kreirao pozitivan dojam. Kupci vide samo web stranice na kojima su dobavljači i njihove ponude diferencirane samo po cijenama, uslugama i načinu na koji oni sami sebe prezentiraju.
Posljednja važna osobina Interneta kao tržišta je tzv. personalizacija – individualizacija. Mnoga dobra poduzeća koja posluju on-line nude svojim klijentima mogućnost stvaranja vlastitog profila i personaliziranje narudžbe. Uz pomoć stvorenog profila klijent će u budućnosti biti tretiran pojedinačno, a ne kao svi ostali posjetitelji. Ovdje isključivo kupac ima kontrolu, a ne prodavač. Više nego ikada i više nego na bilo kojem drugom tržištu kupac je u centru i u mogućnosti je lako pronaći ponudu koja mu najbolje odgovara.
Preko weba se najviše kupuju software-i, knjige, računarska oprema, putni aranžmani, CD-i, video igre i dr. Jednostavno je nemoguće ne zaključiti kako marketinška strana interneta stremi prema velikim visinama i kako je važnost toga nemoguće niti procijeniti niti zamisliti.

LITERATURA

 

1. Cox, B., Koelzer, W.: Internet marketing za hotele, restorane i turizam, Pearson Education, New Jersey, 2004

2. Kartelo, I.: Internet marketing, Škola E-92, Split, 2001.

3. Ružić, D.: E-marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.

4. Scott, D. M.: Nova pravila marketinga i PR-a, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2009.

5. Strauss, J., Frost., R: E-marketing, second edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2001.

6. Internet: http://hr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://hr.wikipedia.org/wiki/Internet_protokol
http://hr.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
http://www.grapnet.com/grapnet.php?cat=grapnet
http://www.grapnet.com/page_net.php?id=344&oid=304
http://www.grapnet.com/arhiva_internet_prodaja.php?cat=grapnet

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi