POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MARKETINGA
 

METODE ISPITIVANJA TRŽIŠTA


Metoda ispitivanja pripada skupini eksternih metoda istraživanja tržišta, s napomenom da predstavlja najviše upotrebljavanu metodu istraživanja tržišta, tako da se čak čini, što je dakako nepravilno, poistovjećivanje pojma istraživanja tržišta.


Istraživački se proces može promatrati preko etapa koje je potrebno proći kako bi se došlo do željene informacije.
Te informacije možemo promatrati putem sljedećih etapa:
- definiranja problema i ciljeva istraživanja
- određivanja izvora podataka i vrste istraživanja
- određivana metoda i instrumenata za prikupljanje podataka
- određivanje vrsta uzorka i prikupljanja podataka
- analize podataka i interpretacije rezultata
- sastavljanje izvještaja2. METODE ISPITIVANJA


Ispitivanje se može obaviti pomoću tri osnovna načina komuniciranja s ispitanicima, a to su:
- osobno ispitivanje
- ispitivanje putem telefona
- ispitivanje putem pošte
- ispitivanje putem računala
- psihološka ispitivanja


2.1. Osobno ispitivanje


Osobnim kontaktom smatra se ono ispitivanje u kojem ispitivač objašnjava svrhu ispitivanja, postavlja pitanja ispitanicima te unosi u upitnik njihove odgovore. Može se ispitati samo jedan ili skupina ispitanika istodobno.
Ispitivanje sučelice, osobnim kontaktom može se obaviti na raznim mjestima:
- u domu ispitanika
- na ulici
- u trgovini
- na dogovorenim mjestima
- i dr.

Osobna ispitivanja mogu biti podijeljena prema sljedećim kriterijima:


1. prema svrsi:
a) opća
b) izviđajna
c) pokusna (pilot)


2. prema organiziranosti:
a) neformalna
b) strukturirana – nestrukturirana ( odnosno s pripremljenim upitnikom ili bez njega)
c) standardizirana – nestandardizirana


3. prema obuhvatu:
a) individualna
b) skupna


4. prema usmjerenosti:
a) izravna
b) neizravna

U nedostatke te tehnike osim velikih troškova možemo ubrojiti još i sljedeće: potreban je veći broj stručnih kadrova nego u drugim tehnikama, razmjerno je dugo trajanje ispitivanja uz razmjerno duge pripreme, postoj određene poteškoće u izboru i odražavanju reprezentativnosti uzorka kao i u organizaciji i kontroli provedbe tog ispitivanja.

2.2. Ispitivanje putem telefona


Telefonsko ispitivanje ima neke prednosti u odnosu na osobni i kontakt putem pošte.
Jeftinije je od osobnoga kontakta a ispitivač je ipak na određeni način «nazočan» tijekom ispitivanja te može ispitaniku pojasniti pojedina pitanja ako je potrebno, a ujedno se zadržava određena razina privatnosti. Telefonske ankete moraju biti što kraće i jednostavnije.

Kombinirani pristupi kontaktiranja ispitanika

Slika 1. Kombinirani pristupi kontaktiranja ispitanika


2.3. Ispitivanje putem pošte


Poštanska anketa je takva vrsta ispitivanja u kojoj se ispitanicima dostavljaju upitnici poštom te ih oni nakon ispunjavanja također vraćaju poštom. Poštanska naknada višekratno manja od naknade za rad anketara promatrana po ispitaniku. Veliki nedostatak poštanskog anketiranja je nemogućnost određivanja broja vraćenih ispunjenih upitnika unaprijed. Uobičajenom stopom smatra se povrat od 15 do 30 % svih odaslanih upitnika. Stopa povrata ovisi o mnogim činiteljima kao što su dužina upitnika odnosno vrijeme potrebno za popunjavanje, zanimljivost teme koja se istražuje, navike potencijalnih ispitanika da na taj način komuniciraju….

Dobre strane takvog ispitivanja su:
- velika ekonomičnost
- mogućnost obuhvaćanja široko dispergiranih ispitanika
- povećana objektivnost ispitivanja
- nepostojanje subjektivnih grešaka ispitivača
- istovremeno promocijsko djelovanje
- dr…

2.4. Ispitivanje putem računala


Ovaj način ispitivanja odnosi se na davanje odgovora izravno pomoću računala. Najznačajnija prednost ovog načina ispitivanja je brzina dobivanja odgovora, te dakako, potom vrlo jednostavna mogućnost njihove analize i obrade.
Temeljno ograničenje jest u razmjerno vrlo malom broju osobnih računala u vlasništvu potencijalnih ispitanika, a koji su modemima povezani u odgovarajući i interaktivni sustav.

2.5. Psihološka ispitivanja


Psihološka ispitivanja predstavljaju nadgradnju ostalih načina ispitivanja. Naime pomoću tih ispitivanja, koje obično mogu provoditi tek vrlo stručne osobe, psiholozi i sociolozi saznajemo većinu odgovora vezanih za pitanje zašto? u okviru ponašanja kupca, odnosno potrošača.


3. TRENDOVI U NAČINIMA KONTAKTIRANJA ISPITANIKA


S razvojem i primjenom računalne tehnike u svim ljudskim djelatnostima, pa tako i u istraživanju tržišta.
Kad se računala pri ispitivanju primjenjuju kao pomoć ili sredstvo, tada se može govoriti o

CATIComputer Assisted Telefon Interviewing. To je telefonsko ispitivanje uz primjenu racunala.
Računalom se programski odabire i naziva telefonski broj ispitanika a po uspostavljenom kontaktu anketar obavlja ispitivanja telefonom i unosi ispitanikove odgovore izravno u računalo za vrijeme ispitivanja.

CAPIComputer Assisted Personal Interviewing
Obavljanje i ispitivanja putem osobnog kontakta i unošenje ispitanikovih odgovora u prijenosno računalo za vrijeme ispitivanja.
CSAQComputerized Self- Administered Questionnaires
Ispitivanje primjenom računala pri čemu nema anketara kao spone između računala i ispitanika
CAWIComputer Assisted Web Interviewing
Pristup pri kojem se ispitanicima šalju e-mail poruke kojima se zamoli da sudjeluju u istraživanju te da klikom na priloženom hyperlink odu na posebno kreirane Web stranice na koje su tvrtke postavile svoje upitnike te da ih ispune.4. PRIMJER IZ PRAKSE


HRVATSKA POŠTANSKA BANKA- HPB


U kojem ste fondu HPB Investa najviše investirali:U kojoj valuti najčešće štedite:


Prilikom korištenja kartice najvažnija mi je:


Koliko ste zadovoljni s tehnološkim modelom 3 u banci?

Koje su vam usluge SMS najkorisnije?


5. PRIJEDLOG UNAPREĐENJA


Ispitivanje putem pošte mi ne zamaramo ispitivače. Ispitivači mogu odgovarati na ankete ako hoće, a ako neće to je njihova dobra volja, dok kada anketari nazovu putem telefona pa idu ispitivati ispitivače onda su šanse 50:50 da anketaru ostane poklopljena slušalica.

Samo kada bi još kod ispitivanja tržišta putem pošte za neko novo ispitivanje dobili i reklamni materijal. Npr. ako bi ispitivali neki novi mobitel onda dobije za poklon igračku mobitela. To bi odmah zainteresiralo osobu koja odgovara na anketu da odgovori.
Ili kada bi uz ispitivanje npr. ako se radi o besplatnim minutama razgovora ispitivač dobio za jedan mjesec besplatne minute razgovora.

ZAKLJUČAK


Ispitivanje tržišta je jako korisno i smatram kada bi se dobro ispitalo tržište ne bi bilo nikakvih problema s konkurencijom .
Konkurencija na tržištu je danas velika i treba tržište dobro ispitati jer sa lošim ispitivanjem tržišta teško se privlači pažnja kupaca. Smatram da je ispitivanje putem pošte najbolje pa sam zato uzeo primjer Hrvatske poštanske banke (HPB) i proveo jednu anketu sa njima.
Uočio sam da je dosta ljudi bilo zainteresirano za odgovore na ankete pa sam i ja bio jako zadovoljan što mi je anketa uspjela.


LITERATURA


Prof. dr. sc. Marcel Meler – MARKETING
Prof . Vranšević – ISTRAŽIVANJE I SEGMENTACIJA TRŽIŠTA

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi