POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MARKETINGA
 

VAŽNOST PROMOCIJE ZA STAVOVE

Stavovi imaju vrlo važnu ulogu u ponašanju potrošaca. Oni su središnja komponenta misaone strukture svakog pojedinca, i kao takvi utjecu na ponašanje potrošaca.
Stavovi imaju vrlo važnu ulogu u marketingu, a posebno u promociji. Promocija je širok pojam pa cemo se mi bazirati na samo jedan njen segment, na propagandu.
Više se ne može ni zamisliti život bez propagandnih poruka. Svugdje nas okružuju, bez obzira upalite li televiziju, radio ili se jednostavno prošetate ulicom. Postale su dio naše svakodnevice.
Pokušat cemo prikazati kako i na koji nacin je moguce, i je li uopce moguce utjecati na stav, pojacati ga ili promijeniti propagandnim porukama.
Taj ce utjecaj biti proucavan s obzirom na smjer komunikacije i sadržaj propagandne poruke.
Nadalje cemo prouciti koliko je važno pozicioniranje propagandne poruke, te koliko je važan Internet za promociju. Vidjet cemo koliko Hrvatska troši na oglašavanje propagandnih poruka u odnosu na svijet te saznati kako propagirati proizvode koji su štetni za ljusko zdravlje, kako ih napraviti prihvatljivima ili cak aktualnima.
To ce biti potkrijepljeno raznim anketama, propagandnim porukama koje se nalaze na priloženom CD-u.

2. UTJECAJ PROMOCIJE NA STAV

2.1. SMIJER KOMUNIKACIJE

2.1.1. jednostrane i dvostrane propagandne poruke
Mnogi marketari pri oglašavanju svojih proizvoda i usluga koriste jednostrane propagandne poruke. Na taj nacin oni žele prezentirati samo dobre karakteristike svojih proizvoda.Medutim, promotivna poruka ce uspješnije utjecati na promjenu stava potrošaca ako se u njoj pokaže poštovanje prema tom potrošacu. Zato se koriste dvostrane propagandne poruke u kojima proizvodaci ne prezentiraju samo pozitivne karakteristike svojih proizvoda, što je slucaj kod jednostranih propagandnih poruka. U dvostranim propagandnim porukama proizvodaci izreknu i negativne karakteristike svojih proizvoda, naravno uz naglašavanje poboljšanja. Oni tako prikazuju da im je povjerenje kupaca važnije od same zarade. Na taj nacin potrošaci zakljucuju da je rijec o poštenom proizvodacu kojemu je cilj istinito informiranje.

2.1.2.direktne i indirektne propagandne poruke
Unutar komparativnih poruka razlikujemo direktne i indirektne poruke . One uglavnom prikazuju koliko i zašto je promovirana marka bolja od konkurentske.
Indirektne poruke su one u kojima se obilježja našeg proizvoda usporeduju s neidentificiranom konkurencijom. Primjeri za takve propagandne poruke možemo svakodnevno vidjeti na televiziji pri oglašavanju deterdženata, šampona i sl.
Za razliku od indirektnih poruka, direktne poruke su one u kojima se navodi ime konkurentske marke. Poznati primjer za takvu vrstu propagandnih poruka su American Express i Visa, te Coca Cola i Pepsi (vidi CD)
Direktne poruke su najefikasnije kad je potrošaceva motivacija, sposobnost i mogucnost procesiranja informacija velika. Takvu vrstu poruke najcešce koriste kompanije koje imaju manji dio tržišnog udjela, te na taj nacin napadaju velike kompanije, medutim marketari moraju paziti da se sve tvrdnje mogu provjeriti inace konkurencija može poduzeti pravne akcije.2.2. SADRŽAJ PORUKE

Nisu sve propagandne poruke namijenjene svim potrošacima, stoga je važno da se nade na mjestu na kojem ce najlakše doprijeti do ciljane skupine. Naravno, poruka mora biti, uz to i prilagodena svojim sadržajem jer u protivnom nece postici željeni efekt.
I sami možemo primijetiti da se u casopisima namijenjenim za mladu populaciju stanovništva, kao što je Teen, Story i sl. nikad nece pojaviti propagandna poruka nekog skupog vina ili putovanja. Naravno zato ima i pravovaljan razlog. Citatelji tih casopisa najvjerojatnije nece kupiti to vino, niti ce biti u mogucnosti odluciti se za neko od reklamiranih skupocjenih putovanja, stoga je isplativije u takve casopise umetnuti propagandne poruke stvari koje ti mladi trebaju i konzumiraju ka što je na primjer labello.

2.2.1. emocionalna prerada informacija
U teoriji ponašanja potrošaca vrijedi pravilo, kad je emocionalna ukljucenost prema objektu ili situaciji visoka, potrošac doživljava jake osjecaje (ljutnju, radost, strah...) za poruku, a ovi osjecaji utjecu na stav.
Osjecaji igraju kljucnu ulogu u promjeni stavova u situacijama kad se uklapaju s ponudenim proizvodom ili kategorijom proizvoda. Npr. ljubav je povezana s darivanjem zlatnog nakita, skupocjenih parfema.
Ponekad negativne emocije uvjetuju pozitivno ponašanje. Negativne emocije (ljutnja, žalost, strah) izazvane.
Osjecaji imaju direktan utjecaj na stavove ako ih potrošac spoznajno poveže s ponudenim. Propagandna poruka Johnson´s baby šampon koji koristi tata za kupanje bebe izaziva ugodne osjecaje, ali se nece kupiti ako se u poruci ne navode svojstva koja naglašavaju PH vrijednosti i druga obilježja šampona namijenjena djeci.

2.2.2. apeli straha
Apeli straha imaju najviše utjecaja na promjenu stava. Medutim, ako poruka ima previsoku razinu straha, mogla bi djelovati suprotno od željenog. Stoga, da bi poruka utjecala na primatelja onako kako je zamišljeno, razina straha mora biti srednja i mora pokazati neka pozitivna rješenja i posljedice. Primjer je propagandna poruka od Nike-a:Why sport?


3. POZICIONIRANJE I PROMOCIJA

Smatra se da je pozicioniranje vrlo važno za svako poduzece. Pozicioniranje je marketinška metoda kojom poduzece može odrediti nacin promicanja svojih proizvoda i usluga u odnosu na konkurenciju i ostale troškove.
Pozicioniranje je znacajno za svako poduzece, a posebno za mala koja nemaju dovoljno snage da prebrode vece marketinške pogreške. Potrebno je odabrati dovoljno veliko tržište koje ce omoguciti razvijanje posla, ali koje je i dovoljno malo da se obrani od konkurencije. Ciljana promocija na ciljano tržište su najsigurniji put do dobiti i osvajanje udjela na tržištu. Potrebno je odluciti kakav imidž želi poduzece stvoriti i , tj. što poduzece želi da o njemu misle sadašnji i buduci kupci prilikom kupovine proizvoda.
Za uspješnu promociju nije važno da propagandna poruka bude visoko kreativna i visoko ucena jer ce i jednostavna poruka takoder djelovati.
Pogrešno je mišljenje je da se poduzece može pouzdati u propagandnu poruku prenešenu usmenom komunikacijom. To je uglavnom opravdanje za neulaganje u promociju. Takoder je cesta pogreška misliti da se može uštedjeti novac ako reklamu poduzece radi samo. Ovo je skupa pogreška koju cine mnogi pocetnici, jer je amaterski oglas skup. Profesionalno radena propagandna poruka je ona koja djeluje pošteno, tocno i efikasno informira tržište i vrijedi svoju cijenu.4. VAŽNOST INTERNETA ZA PROMOCIJU


Uvodenje i razvoj suvremene tehnologije i njene primjene zahtjeva i modernizaciju razvoja marketinga i promoviranja. Na taj nacin se obuhvaca suvremenija razmjena informacija izmedu poslovnih subjekata i potrošaca što uvjetuje upotrebu i razvoj Interneta kao najsuvremenijeg vida tog komuniciranja.
Dosadašnji, klasicni marketing polako se potiskuje u prošlost i veže se za razvoj Interneta.
Putem Interneta poslovni subjekt može doci do svih bitnih informacija i na taj nacin može uociti svoj položaj u odnosu na konkurenciju. Nemu je cilj da svojim uslugama ili plasmanom proizvoda stekne prednost na tržištu. Razvoj Interneta je u velikoj mjeri utjecao i na sam marketing. Kao suvremeniji oblik promoviranja proizvoda i usluga i njihovog predstavljanja kako domacim kupcima i suradnicima tako i inozemnim. Interes je svakom poslovnom subjektu da se propagira na što bolji nacin, kao i da plasira proizvode na dobro istraženo tržište i da pri tom zauzme bolji položaj u odnosu na svoju konkurenciju. To su osnovni razlozi za prihvacanje najsuvremenijeg vida reklamiranja proizvoda i usluga putem Interneta. Klasicni vid marketinga podrazumijevao je reklamiranje proizvoda uz nedovoljnu informiranost i istraženost tržišta gdje su reklame nosile za sobom vece financijske izdatke, a nisu pružale dovoljno koliko se ocekivalo.
Upravo zbog toga se sve više pristupa razvoju i korištenju Internet marketinga koji omgucuje kupcima i potrošacima da se detaljnije informiraju. Takav nacin reklamiranja i pružanja informacija bolje se prihvaca od strane potrošaca, te izaziva vecu stimulativnu reakciju za kupovinom ili posjedovanjem proizvoda. Uvodenjem Internet marketinga vecini poslovnih subjekata je omogucilo da velikom brzinom i ažurnošcu dodu do efikasnih poslovnih rezultata i poslovne suradnje. Primjena Internet marketinga u tradicionalnim gospodarskim djelatnostima je potaknula konkurenciju.
Putem Interneta moguce je i obavljati prodaju što je svakako cilj svakog poduzetnika. Upotreba posebnih programa pomaže da se utvrdi odakle dolaze potencijalni kupci, koliko kupuju i šta najviše kupuju.


Prvenstveno je potrebno odrediti ciljnu grupu korisnika. U zavisnosti od izbora moguce je primijeniti jednu od strategija:
-osvajanje novih kupaca,
-prodaja novih proizvoda/usluga postojecim kupcima,
-osiguranje servisa i prodajne podrške kupcima,
-podrška klasicnim marketinškim aktivnostima.

Postoji niz marketinških taktika koje se koriste na Internetu. Slijedi nekoliko primjera kako mogu biti primijenjene odredene taktike.
Ispitivanje stavova putem dijaloga s razlicitim tržišnim akterima omogucava istraživanje tržišta. Tu su i razne vrste mjerenja, kao što je broj posjetitelja, njihovo zadržavanje, kretanje po stranicama, koja omogucavaju da se sagleda kako, kada i zašto ljudi koriste Internet.
Svaki proizvod moguce je detaljno opisati i predstaviti, što u tisku ili drugim medijima, u okviru placene reklame, najcešce nije moguce
B2B aktivnosti: procjenjuje se da se cak 85% poslovnih aktivnosti odvijalo business-to-business.
Pridobivanje kupaca te izgradnja lojalnosti može se postici pružanje ervisnih usluga i podrške kupcima tako da je kontakt moguc 24 sata dnevno. Osnovna pretpostavka na kojoj se ova aktivnost zasniva je, da se na osnovu ponašanja u prošlosti može u odredenim granicama predvidjeti buduce ponašanje. Na taj nacin se omogucuje racionalniji pristup marketingu, radi postizanja maksimalnih rezultata.
Zahvaljujuci Internetu i male tvrtke ili obrtnici mogu ucestvovati na globalnom tržištu bez granica.
Putem Interneta moguce je vrlo lako i brzo pronaci tražene informacije o konkurentima, analizirati ih i usporediti s našim strategijama.
Prednost promocije putem Interneta je u postizanju uštede, primjerice u zamjeni klasicnih marketinških materijala (hard copy publikacija kataloga), njihovim OnLine izdanjima, kao i telefonskim troškovima.
Vrlo je lako pronaci strucnu pomoc konzultanata, strucnjaka koji pokrivaju razlicite oblasti.
Za promciju su vrlo važni resursi pod kojima se podrazumijevaju kadrovi koji su neophodni za realizaciju marketing plana, informacije neophodne za provodenje plana i vanjski resursi poput Internet providera, Web dizajnera, itd.


ANKETA:
Koliko je važno oglašavanje na Internetu?
1894 ispitanika:

Anketa

Izvor: GFK, Centar za istraživanje tržišta

U prikazanom grafikonu možemo vidjeti da vecina ispitanika (njih 68%) smatra da je oglašavanje putem Interneta neophodno. S tom tvrdnjom se ne bi složilo 5% ispitanika koji misle da to nije potrebno. Ostalih 27% dijeli mišljenje takvo oglašavanje služi svrsi.

5.OGLAŠAVANJE U HRVATSKOJ I U SVIJETU


Recesija u oglašivanju na sedam najvecih svjetskih oglašavackih tržišta (SAD, Japan, Francuska, Njemacka, Italija, Španjolska i Velika Britanija), na koje otpada 74 posto svjetskih oglašavackih izdataka, zapocela je 2001. god. kad je u odnosu na 2000. godinu na oglašivanje potrošeno 5,4 posto manje novca. Na pad potrošnje na oglašivanje utjecalo je usporavanje rasta globalnog gospodarstva, posebice nakon teroristickih napada na SAD 11. rujna 2001. U Zenithu navode da ce, unatoc povratku povjerenja potrošaca i naznakama ekonomskog oporavka u vecini od sedam zemalja, oglašivaci poceti više trošiti tek kad povecaju prihode. Dok se u svijetu od 2001. godine bilježi snažan pad ulaganja u oglašavanje, što je posljedica slabljenja najvecih gospodarstava, vrijednost tržišta oglašavanja u Hrvatskoj i dalje raste. Razlog tome je sve jaca konkurencija na domacem tržištu, te sve veci razvoj tržišne komunikacije, koja, kažu strucnjaci, tek treba dosegnuti svjetsku razinu. Prema podacima Hrvatskoga oglasnog zbora, vrijednost tržišta oglašavanja u Hrvatskoj 2001. godine porasla 45 posto, pa je vrijednost investicija u tržišnom komuniciranju dosegnula oko 300 milijuna dolara. Velik utjecaj na taj porast imala je mirovinska reforma.U HOZ-u kažu da sva istraživanja pokazuju da se i u Hrvatskoj oglašavanje sve više tretira kao kljucni element poslovnog uspjeha jer je moderno poslovanje nezamislivo bez tržišnog nastupa i komuniciranja.
Polovica ukupnog godišnjeg ulaganja u tržišno komuniciranje u Hrvatskoj prolazi kroz medije koji od toga žive, a i njihov razvoj ovisi o tome. No, kod tocnog utvrdivanja i mjerenja vrijednosti potrošnje na oglašavanje postoje dva parametra
- placanje oglašavanja prema službenom cjeniku i
- stvarno placeni iznos zakupa oglasnog prostora.

Istraživanja agencije Media Net dala su rezultate da procjena stvarne potrošnje na oglašavanje u masovnim medijima iznosi izmedu 150 i 160 milijuna dolara, a prema cjeniku to bi iznosilo oko 240 milijuna dolara.
Tako je vrijednost zakupljenog oglasnog prostora prema službenim cjenicima u hrvatskim medijima 2001. godine iznosila više od 250 milijuna eura, a godinu dana prije ta je vrijednost bila oko 150 milijuna eura.
Najveci marketinški kolac dobila je televizija, kojoj je pripalo oko 148 milijuna eura, tiskani su mediji od oglašavanja zaradili više od 71 milijun eura, radio više od 18 milijuna, a vanjsko oglašavanje poput citylightsa i golemih plakata oko 16,5 milijuna eura. Istraživanje je pokazalo da je u 97 promatranih novinskih naslova u prvih šest mjeseci 2002. godine objavljeno više od 53.000 komercijalnih oglasa, a u istom razdoblju 2001. godine u 105 novinskih naslova objavljeno je 50.176 oglasa. U Media Netu upozoravaju na to da je indeks porasta još veci promatra li se vrijednosno. U prvih šest mjeseci 2002. godine oglašivaci su u nacionalnom tisku RH zakupili oglasni prostor u vrijednosti 307 milijuna kuna, a u istom razdoblju 2001. godine ta je vrijednost za veci broj novina bila 229 milijuna kuna.6. MJESTO PROMOTIVNE PORUKE I PREPOZNATLJIVOST PROIZVODA

Pojavljivanje marke ili proizvoda, kako su opisali strucnjaci za marketing, je umjetnost pregovaranja i lociranja prikladnog mjesta za proizvod, ime ili uslugu u filmu ili televizijskim programima. Mjesto na kojem se nalazi proizvod je nacin izgradivanja prepoznatljivosti marke, unapredenja imidža poduzeca i omogucavanje promocije putem najuspješnijih filmova ili televizijskih programa danas.
Jedinstvene okolnosti unutar ove vrste marketinga - uzbudljive scene, nametljiv stil slavnih, povodljiva publika, opušteno okruženje -cine mjesto promocije proizvoda idealnim medijem za podržavanje kampanje za izgradnju imidža. Pojavljivanje proizvoda je postala prihvacena praksa medu TV i filmskim producentima i pogodan nacin za umanjenje nekih troškova produkcije. Tako na primjer agencija iz Los Angelesa, Norm Marshall & Associates, zaslužna za parkiranje BMW-a u garaži James Bonda u filmu "Zlatno oko" (Golden eye), pronašla je tragove pojavljivanja proizvoda u dalekim cetrdesetim godinama, kada je NW Ayer, marketinška agencija za giganta u proizvodnji dijamanata De Beers, ugovorila da glamurozna filmska zvijezda bude obasuta dijamantima na ekranu. Tijekom pedesetih, prodaja cešljeva Ace je naglo porasla nakon što je James Deen koristio jedan u filmu "Buntovnik bez razloga" (Rebel Without a Cause).


6.1. KAKO PROMOVIRATI “ZABRANJENI PROIZVOD” ?

Unija potrošaca SAD (United States Consumers Union) je izjavila da se pojavljivanjem proizvoda u filmovima kreira prepoznatljivost marke i da tako prenosi promotivne poruke. Proizvodi koji se prodaju na ovaj nacin su i duhan i alkohol.
Studija koju je provela Nacionalna koalicija protiv nasilja na televiziji pokazala je da od 150 filmova koji su obradeni tijekom 1989. godine, 83% prikazuju upotrebu duhana. Do kasnih osamdesetih godina, prikazivanje cigareta u filmovima je bilo toliko uznapredovalo da je Kongres SAD razmatrao zakon koji bi ogranicio takvo reklamiranje, nakon cega je postignut sporazum sa proizvodacima duhanskih proizvoda da prekinu sa takvom praksom. Izmedu ostalih preporuka, Unija potrošaca je pozvala Kongres da "donese zakon koji bi zabranio kompanijama proizvodacima duhanskih proizvoda i alkoholnih pica da placaju za pojavljivanje svojih proizvoda u filmovima. Ovo prikriveno reklamiranje rizicnih proizvoda ne smije biti tolerirano od strane društva kojemu je stalo do zdravlja njegove djece".
Pojavljivanje proizvoda, i druge zabavne marketinške tehnike, pokušavaju uvjeriti gledatelje da kupe proizvod jer ga koristi zvijezda na ekranu. U isto vrijeme cijena reklamiranja umanjuje troškove produkcije izuzetno skupih filmskih projekata.
Proizvodaci duhanskih proizvoda cesto osiguravaju poklone, usluge ili novac u zamjenu za pojavljivanje njihovih proizvoda u filmovima. Kompanije rade na tome da se njihovi proizvodi pojave u odredenim filmovima i da ih koriste odredeni glumci.
Od najprestižnijih kreatorskih kuca širom svijeta, modnih revija koje privlace bogate, slavne i glamurozne, rasprodaja na kojima se prodaju ili kupuju posljednji modni hitovi, do ulica, na kojima moda živi, umire i modificira se u ono što se naredne godine "mora imati". To sve predstavlja dio životnog ciklusa mode. Koriste imena najpoznatijih kreatora i lijepa, prepoznatljiva lica modela da bi prodali svoje proizvode. Oni sponzoriraju modne revije i natjecanja da bi omogucili dizajnerima da dobiju publicitet i kredibilitet. Industrija duhana je uvijek vidjela modu i prikazivanje cigareta kao modnog detalja, kao korisno oružje za uvecanje tržišta. Iako su cigarete u pocetku bile namijenjene ženama, marketinški napori su lagano mijenjani i usmjeravani ka trendovima koji dopiru do mladih ljudi .

Tijekom sedamdesetih, industrija duhanskih proizvoda odlucila je iskoristiti modu kao dodatnu strategiju za reklamiranje cigareta. Veoma uspješna marka KIM lansirana je od British American Tobacco u Njemackoj, imajuci za ciljnu grupu ženske osobe od 16 do 39 godina starosti. Sa pojavljivanjem vala emancipacije žena koji se osjeca posljednjih nekoliko godina, najprije u SAD a kasnije i u Europi, došle su nove marketinške mogucnosti. Ne samo da se otvorila mogucnost kreiranja posebnih marki cigareta za žene, vec i velike mogucnosti za kompanije i poduzeca koja se bave korištenjem novih tehnika za obracanje rastucem segmentu emancipiranih žena. Pušac KIM-a je žena u potrazi za emancipacijom i jednakosti sa muškarcem. Ali, ona se ne želi adaptirati na svijet muškaraca. Ona želi osobni status i to pokazuje. Ona je mlada, moderna i bez predrasuda. Ona razmišlja svojom glavom i sama donosi odluke. Ona je slicna urbanoj djevojci, iz više društvene klase, socijalno svjesna. Kao dio toga, ona uživa u trošenju novca kako bi sebe ucinila atraktivnom i modernom. Tanak izgled i dužina dizajnirani su prema tankoj ženstvenoj ruci, i tako je nastao slogan:

"Moderne i tanke – previše elegantno za ruke muškarca"

Osim reklamiranja u modnim casopisima, proizvodaci duhana promoviraju osobne marke odjece i sponzoriraju nekoliko manifestacija koje su u vezi sa modom. Ove manifestacije, najcešce, nisu obuhvacene javnim ogranicenjima ili zabranama reklamiranja, niti se organiziraju u promotivne svrhe. Danas, top modeli takoder imaju "zvjezdanu moc" kao i glumci i glumice i, slicno filmskim zvijezdama, manekenke i manekeni su cesto prikazani kako puše. Bez obzira da li to zaista cine i u stvarnom životu, ili je to samo još jedan nacin za prikazivanje duhanskih proizvoda, to je njihov doprinos imidžu glamura koji duhanske kompanije vole povezivati sa cigaretama. Od nedavno se primjenjuje i strategija promoviranja modnih dogadaja na mjestima na kojima se okupljaju mladi, na primjer u nocnim klubovima. Takoder, s obzirom da su modeli ekstremno vitki, asocijacija njihovog izgleda sa pušenjem doprinosi uticanju na još jednu ciljnu grupu žena (na primjer, modeli puše kako bi ostale vitke; djevojcice koje bi željele da lice na modele puše kako bi i one ostale vitke).
Interni memorandum tvrtke Phillip Morris iz 1991. godine "Kreativni sažetak/modni koncept Virginia Slims", opisuje kako jedna kompanija zamišlja upotrebu mode u promociji njihovih proizvoda.
"Reklamiranje je suštinski prikazalo Virginia Slims kao vodecu marku za žene. Predstavit cemo ovaj jedinstveni modni stav namijenjen mladim, odraslim ženama pušacima, koji ustanovljava Virginia Slims kao 'modni autoritet'. Virginia Slims ce ostvariti rekord na osnovu dvadesetogodišnje tradicije prikazivanja žene i mode, organiziranjem 'rasprodaje uzoraka' kojom ce predstaviti najnovije modne trendove u odjeci i modnim detaljima.


Ciljevi
- organiziranje dogadaja koji se "obracaju" modernoj, mladoj, odrasloj ženi pušacu
- osnaživanje imidža marke
- osiguravanje nacina predstavljanja uzoraka
- osigurati vidljivost marke
- osigurati nacin odgovora na brojne zahtjeve za nabavu proizvoda

koji se ocekuju.
Strategija
- osmisliti interaktivni dogadaj koji ustanovljava Virginia Slims kao vodecu modnu marku koja predstavlja najnoviji dizajn na pristupacan, ugodan i zabavan nacin osigurati prostoriju za pušenje na licu mjesta
- predložen izgled mora biti uskladen sa dizajnom i imidžom visoke mode koji prati Slims kao nacin reklamiranja. Mora biti snažan, moderan i elegantan, ali ne avangardan, kako bi bio uskladen sa zahtjevom potrošaca.

Tiskani materijal i vizualna sredstva moraju imati slijedece karakteristike:
- da utjecu na emocije posjetioca koji vode racuna o cijenama i onima koji bi željeli, ili vec vode racuna o modi
- osnažuju imidž marke i modno naslijede".

Tijekom ožujka 2003. godine, 192 države clanice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pozvane su da prihvate ugovor koji je razvijan u posljednjih pet godina. Okvirna konvencija za kontrolu duhana (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), prvi medunarodni ugovor koji SZO predlaže, ce utemeljiti globalna pravila za, izmedu ostalog, reklamiranje, marketing, promociju i sponzoriranje duhanskih proizvoda. Stav je SZO da epidemija duhana, koja sada ubija oko 5 milijuna ljudi godišnje, predstavlja bolest koja se prenosi reklamiranjem. Tijekom 2002. godine, SZO je pozvala na prestanak manipulacije sportom od strane proizvodaca duhanskih proizvoda. Odlukom da se utjece na slicnu zabranu promocije duhanskih proizvoda na filmu i u modi, Okvirna konvencija poziva na medunarodnu istragu i odgovornost za proizvode koji se slobodno promoviraju, nasuprot cinjenici da su stvoreni da bi ubili jednog od dva svoja stalna korisnika.
Pod pritiskom, velikim dijelom zbog rada na Okvirnoj konvenciji, duhanske kompanije su radile na nekoliko strana kako bi zadržali svoje pozicije na tržištu, narocito na onom kojem pripadaju mladi. Njihov prijedlog je da ove standarde razrade na dobrovoljnoj osnovi i da usmjere reklamiranje samo na odrasle. Ni jedna država nije uspjela urediti ovu materiju, narocito ne dobrovoljno na nacin koji bi sprijecio izlaganje djece reklamama za cigarete, uz istovremenu dozvolu reklamiranja koje je usmjereno odraslima.6.2. POZNATE OSOBE CINE PROPAGANDNE PORUKE PRIMAMLJIVIJIMA

Sveukupno gledano poznate osobe i slavna imena u propagandnim porukama doprinose i popularnosti samih poruka. Posebno se to istice u Portugalu. Preko 80% gradana u Portugalu smatra da sve poruke imaju prednost ukoliko se u njima pojavljuju poznate osobe!
U Hrvatskoj i Sloveniji preko 75% ispitanih takoder smatraju da je to istina
To su posebno istaknuli mladi ispitanici izmedu 15 i 24 godine starosti (84%).
Atleticari su vrlo uspješna grupa za pružanje podrške, osobito za atletske proizvode, napitke, opremu i dr.
Adadas, Nike i mnogi drugi cesto su se promovireli uz pomoc poznatih osoba.
Michael Jordan je tako podupirao Nike, Wilson, Coca-colu, McDonalds, a u samo jednoj godini Nike je uz pomoc Jordana prodao tenisica i košarkaške odjece u vrijednosti od 110 mil. dolara.
I mi smo prihvatili taj trend pa se svi sijecamo Severine u Frutissimi, Janice i Ivice u Jamnici, Kožulja i Blanke u Studenoj.....

ANKETA:
Mislite li da smo izloženi prevelikom broju reklama?
1945 ispitanikaIzvor: GFK, Centar za istraživanje tržišta


Preko 60% gradana iskazalo je odredenu zasicenost kolicinom reklama. To nas i ne iznenaduje s obzirom na broj masovnih medija kojima smo izloženi.

 

ANKETA:
Slažete li se sa sljedecim tvrdnjama o propagandnim porukama?
1000 ispitanika

Izvor: GFK, Centar za istraživanje tržištaZAKLJUCAK

Nakon naše analize možemo slobodno zakljuciti da promocija u velikoj mjeri utjece na kreiranje, pa tako i na promjenu stavova. Uvidjeli smo da je jako bitno steci povjerenje potrošaca te da se to može postici na nacin da promotivnu poruku prenosi neka poznata licnost u koju potrošaci vec imaju steceno povjerenje. Pojavljivanje proizvoda, i druge zabavne marketinške tehnike, pokušavaju uvjeriti gledaoce da kupe proizvod jer ga koristi zvijezda na ekranu. Mnogi potrošaci, posebno djeca oponašaju svoje idole jer im žele postati što slicniji. Cesto razmišljaju na nacin da, ako osoba, koja je na ekranu koristi odredeni proizvod, taj proizvod mora biti dobar. Znajuci to, mnogi proizvodaci to povjerenje iskorištavaju dajuci glumcima, sportašima, modelima i drugim poznatim licnostima da koriste proizvode koji mogu biti korisni pa cak i štetni za ljudsko zdravlje. Zato marketari kreiraju propagandnu poruku koja ce kupnjom proizvoda koji oznacavaju statusni simbol ili simbol žene u trendu, potvrditi potrošacevu pripadnost odredenom staležu.
Nadalje, uvidjeli smo da je jako bitno pozicioniranje propagandne poruke, te da su najutjecajniji televizija i Internet. Tu postoji veliki problem jer se ne može zabraniti odredenom dijelu gledateljstva, uglavnom djeci da gledaju sadržaje propagandnih poruka kaje nisu njima namijenjeni. Jako je bitno prilagoditi sadržaj poruke i napraviti ga zanimljivim. Koliko je propaganda stvarno bitna pokazuje nam i cinjenica koliko se novaca daje za njih. U Hrvatskoj su ulaganja u marketing premašila 300 milijuna dolara te se oglašavanje sve više tretira kao kljucni element poslovnog uspjeha. Medutim, treba imati na umu da je svaka propagandna poruka samo pomocni, a ne i odlucujuci argument za kupca.LITERATURA

 

-Istraživanje tržišta, Mira Marušic, Tihomir Vraneševic, Adeco, Zagreb, 1997.

-Marketing, Sally Dibb, Lyndon Simkin, William Pride, O.C. Ferrell, Mate, Zagreb,

-Marketinško upravljanje, Fedor Rocco, Školska knjiga/ CEMA, Zagreb, 1994.
-Ponašanje potrošaca, Tanja Kesic, Adeco, Zagreb, 1999.

-Promocija, Josip Sudar, Goroslav Keller, Informator, Zagreb, 1991.
-Vecernji list, 9.listopad 2003.
-Internet: www.gfk.hr 10.2003.
www.poslovniforum.hr
www.MediaNet.hr
- WHO Brochure: World No Tobacco Day 2003

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi