POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MARKETINGA
 

OSNOVA MEDJUNARODNOG MARKETINGA

Opredjeljenje i osnovni vidik međunarodnog marketinga

Poduzeća ostvaruju svoje ciljeve sa zamjenom proizvoda (proizvod, usluga) na tržištu i sa ostvarivanjem profita uvijerava normalno obnavljanje reprodukcijskog procesa i sa tim svoj obstoj i svoj razvoj.

Za svako pojavljivanje na tržištu treba se svako poduzeće pripremiti i odgovoriti na slijedeča pitanja:
• Šta proizvodi (koje proizvode ili usluge)
• Za koga proizvodi (ko su naši kupci)
• Koliko i kad proizvodi (dinamika proizvodnje)
• Kako proizvoditi (know how, tehnologija)

Da bi poduzeće bilo uspješno na tuđem tržištu, mora aktivno razvijati međunarodnu tržnu usmjerenost. Međunarodnu tržnu usmjerenost možemo opredjeliti s pomoču naslednih faktora:
- Poslovna filozofija (obilježava odnos poduzeća i managementa do tuđih tržišta i konkurencije)
- Poslovni proces (temeljiti mora na analitičkom i kreativnom pristupu, usmjeren mora biti na međunarodnu okolinu)
- Poslovna aktivnost
- Proces (međunarodno tržište je proces, što povezuje sve saradnike poduzeća i sa tim uvjerava skupne ciljeve).

Osnovni zadatak međunarodnih tržnika ili managera je, da osmatraju promjene u međunarodnom poslovnom okolišu i na taj način pozitivno prilagađaju poduzeće međunarodnoj okolini i na naj bolji mogući način izkoriste marketinške prilike.

U većini pokušaja mora poduzeće svoje stalne proizvode izmjeniti ili jim nešto dodati, da se taj proizvod pokaže na tuđem tržištu. Danas je na tuđem tržištu najvažnija cijena, koja se prodaje za potrošače a na drugom mjestu kvaliteta. U većini pokušaja če potrošač izabrati ili tražiti srednji rang kvalitete proizvoda i prilično minimalnu cijenu.

Za sama poduzeća je danes pripremljena globalna marketinška strategija, koja na neki naćin prikazuje svako poduzeće spremno na tržištu, gdje vlada konkurencija.

Ime (Coca Cola, Marlboro, Mercedes, ...)
Proizvod (Mc Donalds, Toyota, ...)
Pozicijoniranje proizvoda (Harley-Davidson, Gillette, ...)
Oglašavanje (Philips, Citibank, ...)
Embalaža (Gillette, ...)
Distribucija (Benetton, ...)
Usluge za potrošača (Caterpillar, ...)
Oskrbe/viri (Toyota, Gap, ...)

Mogli bi nabrojati još više primjera, koji bi nam svi po redu pokazali, da u praksi kod međunarodnog marketinga je spremna globalna marketinška strategija.

Dilema između standardizacije i adaptacije međunarodnog marketinškog spleta je jedna važniji dilema u međunarodnom marketingu. U največoj mjeri to važi za oblik proizvoda i komuniciranja na tuđem tržištu. Za to stajalište poznato je pet stratežkih alternativa:

Pet strategija prizvoda i komuniciranja
Pet međunarodnih strategija prizvoda i komuniciranja

 


Distribucija u međunarodnom marketingu

Svako poduzeće svoj proizvod ili uslugu distribuira na razne načine. Prije svega treba analizirati kanale, po kojima će se proizvodi uvoziti i izvoziti. Poznati je treba:

- Lokaciju (roba mora biti dostavljena čim bliže potrošaču)
- Vrijeme (roba mora biti potrošaču na volju uvijek na njegovo zatraživanje)
- Oblik ( distribucijki kanali moraju biti osnovani tako, da uvjek uvjere robu u prikladnom stanju)
- Informacije (konačnom potrošaču moraju reči, koje su glavne funkcije proizvoda i uzpostaviti osnovnu komunikaciju sa potrošačem).

Za distribucijski kanal poznajemo različita prevozna sredstva (kopnene, vodne, vazdušne, elektronske). Za vodna sredstva (brodovi, ...) poznat je INCOTERM (međunarodna trgovinska odredba), koja je bila prvi put objavljena 1953 godine. Oprdjelili su je za prevoz robe po moru. U Incotermu je zahtjev predstavljen u pariteti.


Poznate su velike paritete:

EXW Ex Works
FCA Free Carrier
FAS Free Alongside Ship
CFR Cost and Freight
DAF Delivered at Frontier

Svaka pariteta predstavlčja svoju grupu. Npr. grupa       E Izlaz
                                                                                     F glavni neplačani prjevoz
                                                                                     C glavni plačani prjevoz
                                                                                     D dolazak

 

Uloga kulture u međunarodnom marketingu

Među narodima ulaže se velika razlika kulture. Elementi i viri, koji najbolje determiniraju kulturu, prikazuje slika:

Uloga kulture

Tako bi na pitanje, šta je kultura, odgovorili, da je kolektivni programiran razum, koji leži između ljudske prirodena jednoj strani i pojedinačnim ličnostim na drugoj strani.


Kultura je:
• sistem razumjevanja i prihvačanja svijeta
• naučna (što znači, da se dobije između socijalizacije i vaspitanja, kultura nikako nije urođena)
• kolektivni fenomen (što zanći, da je sastavljena iz zajedničke vrednote i razumjevanja stvari)

Treba je reći, da kulture nikako nije moguće tačno definirati samo sa elemntima, koji je sastavljaju.

Danas svaka država u Svijetu ima svoju kuturu i svoj proces rada. Proizvodi koji se proizvode u domačoj (svojoj) državi vodi svoju kulturu rada i procesa. Da bi proizvod prodavali ili predstavljali npr. u Njemačkoj trebamo poznati njemačku kuturu i način trgovanja i proces marketinga u toj državi. Neki proizvodi nemogu biti proizvedeni za domače tržište i takođe se prodavati u tuiđoj državi, jer sigurno ta proizvod ne dozvoljava kriterij koji ima druga država.

Kultura je ipak vrlo važna za poduzeća, koji misle predstavljati svoj proizvod u globalizaciji marketinga.


Model međunarodnog životskog cikla proizvoda

Svi proizvodi izkazuju značajnu krivulju kretanja prodaje na tržištu u različitim fazama svog životskog ciklusa. U međunarodnoj trgovini je životski ciklus proizvoda povezan sa razvojom međunarodne konkurencije. Životski ciklus proizvoda je podjeljen u pet faza:

- uvođenje (produkt se uvodi na tržište)
- rast (uz pomoč potrošača poduzeće širi proizvodnju i marketinški okoliš)
- zrijelost (produkt je dospijo največu mjeru i kvalitet na tržištu)
- padanje (produkt gubi svoju kvalitetu, cijenu, ...)
- izumiranje (produkt je izgubijo svoje potrošače, poduzeće ide u gubitak, cijena pala, ...)

Slika prikazuje ciklus proizvoda!

Ciklus proizvoda


Danas je u Svjetu najvažniji pristup modela međunarodnog životskog ciklusa. Model životskog ciklusa proizvoda ne smjemo razumjeti kao nešto dato i neprihvatljivo, zato nas i poslovna praksa uči, da ja za poduzeća iz razvito svjetaj jedino rješenje neprekidno inoviranje. Međunarodni životski ciklus proizvoda je neprihvatljiv proces samo u primjeru, ako govorimo o proizvodu, kojeg je praktično nemoguće promjeniti.

Kad poduzeće planira politiku proizvoda za tuđe tržište, mora uzimati u obzir više činilaca (faktora), i uostalom:

• koje proizvode će uvajati na izabrana tuđa tržišta
• kakve promjene na proizvodu bi trebalo poduzeće izvesti, da zadovolji zahtjeve potrošača na tuđem tržištu
• koje nove proizvode bi trebalo poduzeće uključiti u trenutne sortimente
• koja imena da upotrebi
• koje garancije bi trebalo ponuditi potrošačima
• kakve poprodajne usluge bi trebali uvjeriti.

Zato je smisao, da poslovođe prije zacrtaju politiku proizvoda, naprave iduču klasifikaciju međunarodnih tržišta:


- države bez trenutnog interesa za proizvod
- manje razvita tržišta
- tržišta u početnom stepenu uzpona
- rana masovna tržišta
- zrela masovna tržišta

Tako je proces današnjeg proizvoda i poduzeća uspješan na politiki proizvoda. Sva trenutna postignuća treba analizirati i u pogrešnim situacijama dodati faktor, da poduzeće i proizvod budu uspješni na tržištu.Konkurenti i konkurencija međunarodnom marketingu.

Danas je konkurencija najvažnija u globalizaciji marketinga i za proizvod i za poduzeće. Poduzeće mora biti spremno za domaću ili tuđu konkurenciju. Poznavati mora sve pristupe i savladati modele managementa tako, da preuzme položaj na tržištu.

Konkurenti su svi proizvodi ili poduzeća, koji prizvode iste ili sličnije proizvode. Na samom tržištu moraju poduzeća biti spremna da se konkurišu sa tudim poduzećima. U taj proces moraju dobro poznavati svoj proizvod i kulturu tržišta na kojem se predstavljaju. Danas je bitno pobjediti i nekko se oddaljiti sa proizvodom i sa svojom firmom. Na taj naćin je lakše pristupiti i razmišljati o budučem proizvodu i nadgradnji svog sadašnjeg proizvoda. Na tržištu je danas i najvažnija promocija proizvoda, da ti uvedeš na osnovi starog u nov cikl proizvoda. Tako i postoji, da će životski cikl proizvoda biti duži (imati dužu stabilnost) i na taj način predstaviti sa različitim načinima svoj drugi proizvod. Tako se danas poduzeća bore na tuđim tržištima (Coca Cola – Fanta, Sprite, ...).
Najvažniji je pristup promocije jer promocija danas igra največu ulogu u ulazak na velika tržišta.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi