POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MARKETINGA
 

INTERNET MARKETING

Uvod u internet marketing

Internet marketingInternet marketing uopšteno predstavlja korišcenje pretraživanja i prezentovanja na Internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje.
Internet je stvorio virtualno i globalno tržište oslobodeno granica vremena i prostora. Doprineo je i promeni forme marketinga, od tradicionalnog (masovnog) sa “prosecnim potrošacem” i njemu prilagodenim instrumentima marketinga u marketing miks, u pravcu individualiziranog, prilagodenog (customized), ciljnog (one to one) marketinga. Nova forma marketinga usmerena je na individualiziranog internet potrošaca putem neposredne interakcije.. Umesto masovnog marketinga na internetu nastaje marketing mase individua, a oglašavanje se transformiše u izbor informacija.
Novo podrucje marketinga sa istom suštinom su pojmovi online marketing, internet marketing, marketing na internetu. Najcešce se definiše kao zadovoljenje potreba i zahteva potrošaca za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspešne primene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili cesto sad vec nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumeva znanja iz podrucja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga. Dakle, principi i metodi online marketinga poticu od tradicionalnog marketinga a osnovna razlika rezultira u interaktivnosti. Naime, subjekti na strani potrošnje i ponude realizuju dvosmerno komuniciranje. Prodavac bilo kada i bilo gde može da stigne do potrošaca: na radnom mestu, kod kuce i sl, kao što i potrošac ima daleko vece mogucnosti za kontaktiranje prodavca.

Strategije internet marketinga

Koriscenje mogucnosti Interneta u razvijanju koncepta marketinga (popularno nazivan Internet Marketing) nije nista drugo nego prihvatanje specificnosti koje donosi online pristup za razliku od tzv. off-line ili tradicionalnog pristupa. Zato pod pojmom Internet marketinga podrazumevamo tzv. online marketing koji se odnosi na sprovodjenje marketing zamisli koriscenjem javne medjunarodne kompjuterske internet mreze
Poslovni ljudi i biznismeni svoj nastup na Internetu moraju pažljivo planirati u vidu velikog broja razlicitih davalaca informacija koji su prisutni. Potrebno je obratiti pažnju na intenzitet saobracaja posetilaca, kvalitet i kompatilnost sa ostalim sadržajima na lokaciji internet reklame, dostupnost te lokacije i velicinu i strukturu odredenog tržišnog podrucja.
Prisustvo na internetu u vidu savremenijeg oglasavanja i na novom mediju se primenjuje u cilju da se podstaknu posetioci koji surfuju Internetom da obrate pažnju na reklamu i da na osnovu te reklame putem e-mail pošte, telefonom ili nekim drugim vidom komunikacije stupe u kontakt sa kompanijom.
Transakcije u Interaktivnoj komunikaciji dopustaju obavljanje razlicitih aktivnosti kao sto su dijalog, prikupljanje informacija, sirenje obavestenja o proizvodima, resavanje odredjenih trzisnih problema i prikupljanje kvalifikovanih adresa kupaca i proizvodjaca. Konacno, u interaktivnoj komunikaciji je moguce i zakljuciti prodaju sto je cilj svih uspesnih konpanija.
Internet je medij marketinga koji funkcioniše uz najniže i najvece iskorišcenje troškova. Poruke su dostupne na svakoj tacki zemljine kugle uz mogucnost uspostavlljanja i održavanja licnih kontakata sa trenutnim i potencijalnim potrošacima.
Stoga fenomen Interneta sa stanovista njegove primene u okvirima sopstvenog marketing koncepta svake organizacije treba posmatrati pre kao revoluciju u komunikacionom nego u tehnoloskom kontekstu.Iz svega prethodnog proizilazi definicija Internet marketinga :
Internet marketing se može predstaviti kao proces planiranja i izvršavanja koncepcije, cena, promocije, distribucije ideja, robe i usluga, pod uslovom prilagodenja komunikacionim aspektima Interneta, u cilju stvaranja razmene koja zadovoljava ciljeve firme.
Akcenat se mora postaviti na cinjenicu da se odredeni broj nematerijalnih roba, usluga i ideja može distrubuirati putem Interneta, dok se distribucija materijalnih roba organizuje klasicnim sistemima upravljanja transportnim lancima.

Internet promocija

Postoje više vidova Internet promocija , najcešci su :
Web prezentacija
E-mail marketing


Prvi korak u ostvarenju marketinskog nastupa na Internet-u jeste posedovanje prezentacije. Web prezentacija je predstavljanje firme na internetu putem stranica koje sadrže informacije o istoj. Reklama na bilo kom segmentu Internet-a treba da vodi korisnika do prezentacije na kojoj ce potencijalni kupac moci detaljnije da sazna o cemu se radi i da, ako je zainteresovan, komunicira sa doticnom firmom prvenstveno preko e-mail servisa.

E-mail marketing
E-mail marketing predstavlja direktnu komunikaciju sa korisnikom (direktan marketing). S obzirom na tehnicke (graficko-multimedijalne) nedostatke e-maila, njegovu veliku ispomoc cini adekvatna Web prezentacija. U obrnutom slucaju, Web prezentacija proizvoda ili usluga ne moze da pruzi mogucnost direktne dvosmerne komunikacije sa korisnikom koji je eventualno zainteresovan za proizvod ili uslugu.
Ono sto pruzaju Web i e-mail servisi Interneta jesu neogranicene mogucnosti vezane za poducavanje eventualnih klijenata o proizvodu ili usluzi, pruzanje vesti vezanih za tematiku kojom se firma bavi, pruzanje vesti o novim proizvodima, afirmativno delovanje, vodjenje diskusija na temu koja je u interesu delovanja firme...
Da bi se ispoštovala kultura komunikacije na Internetu sve navedene aktivnosti mogu se sprovoditi ISKLJUCIVO u slucaju kada korisnik sam zeli informacije. Ovo se postiže time sto se na prezentaciji nalazi formular gde korisnik prijavi svoju e-mail adresu na koju ce posle dobijati cilkularnu postu.

Cirkularna pošta ili mailing liste mogu se podeliti na :

Promotivne (komercijalne)
Kod ove vrste cirkularne komunikacije promotivna karakteristika bi trebalo da se iskazuje kroz njenu primenljivost. Ako se promoviše proizvod preko mailing liste u razlicitim vremenskim periodima, ne prosirujuci pricu - verovatno je da broj prijavljenih nece rasti! Mnogo je bolje objavljivati novosti vezane za proizvode, a time mailing lista postaje informativna.
Promotivne mailing liste najbolje opstaju u slucaju postojanja baze podataka ciljane populacije koja zeli da prima poruke ovakve prirode, gde korisnici mogu da biraju koju vrstu promotivnih poruka mogu da primaju .

Informativne (komercijalne i nekomercijalne)
Ovaj tip mailing lista jeste najpopularniji na Internetu. Pocevsi od informacija o promeni sadrzaja neke Internet prezentacije, do pravih e-mail novina, ovaj tip mailing lista donosi najveci broj prijavljenih .

Diskusione (komercijalne i nekomercijalne)
Diskusione mailing liste omogucuju raznim osobama sa istim, ili slicnim, interesovanjima da brzim i jednostavnim razmenjivanjem poruka dobiju informacije o necemu sto ih interesuje, odnosno da stupe u kontakt sa nekim ko deli slicna interesovanja. Diskusione mailing liste karakterise dvosmerni tok informacija. Osoba koja je prijavljena na takvu mailing listu dobija poruke, no istovremeno moze na listu da salje originalne poruke, odnosno odgovore na one koje dobija. .

Diskusione grupe i njena aktivnost i kvalitet zavisi od prijavljenih na istu. Da bi ovakva mailing lista bila aktivna treba imati dobre teme na koje ce sagovornici imati sta da odgovore . .
Ove liste obicno imaju svoje moderatore. Na nekim listama je procedjura tako odredjena da pristup listi nije moguc dok ga moderator ne odobri. Isto tako postoje i liste gde je praksa da moderator procita svaku poruku koja bude upucena na listu i tek ako je on odobri poruka biva prosledjena svima koji su prijavljeni na listu. Razlozi za eventualno moderatorovo odbijanje da neku poruku prosledi na listu mogu biti razliciti i variraju od liste do liste.Generalno, na listama vaze neka pravila ponasanja.

Pravila reklamiranja se na Net-u u nekim segmentima znacajno razlikuju od reklamiranja u realnom svetu, a i svetu ostalih medija (TV, novine, radio...). Kod e-mail marketinga postoje posebna pravila koja se razlikuju od Web reklamiranja.
Vecina korisnika ovih servisa vrlo brzo nakon prvog pristupa Internet-u savlada pravila komunikacije na taj nacin sto imitira (svesno ili nesvesno) formu pisanja licnih i poslovnih pisama na nacin koji je uobicajen u standardnoj komunikaciji zemaljskom postom, i (ili) videvsi kako to drugi rade preko Inrernet-a, svesno ili nesvesno prihvata nacin komunikacije koji smatra logicnim i pravilnim. Ovakav pristup ne mora biti los, ali ovakav sistem vrlo cesto dovodi do gresaka koje se ostvaruju u segmentima komunikacije na Internet-u koji se razlikuju od drugih vidova komunikacije. Korisnici ovih servisa jednostavno ne razmisljaju o posledicama postupaka koje cine zato sto su ih videli od drugih, bez obzira sto ti postupci direktno vode do losih efekata poslovanja na Net-u, u slucaju poslovne komunikacije. U svetskim razmerama e-mail i Usenet SPAM poruke su najcesci oblici nezeljene komunikacije sa korisnicima ovih servisa .

Optimizacija e-mail marketinga

S obzirom da se ispostavilo iz razlicitih razloga da je e-mail mnogo licniji od svih prethodno navedenih uobicajenih nacina promocije, veoma treba voditi racuna o pravilima komunikacije na Internetu Jedan od osnovnih razloga ovakve personalizacije e-maila predstavlja cinjenica da ako vam se nesto ne dopada sto dobijete preko e-maila, mozete odmah, i to vrlo jednostavno, poslati uzvratnu poruku pritiskom na dugme "Reply". Ovakva komunikacija ide dotle da mozete tuziti doticnog sto vam je poslao nezeljeni mail, a ako se ispostavi da je doticni poslao isti takav mail na vise adresa sa istim odzivom, u nasim uslovima, doticna firma ili osoba gube pravo za otvaranje novog e-mail naloga
Kvalitetna poslovna komunikacija email servisom podrazumeva prethodno dobijenu dozvolu. Naime, korisnik daje dozvolu da na njegovu email adresu stižu poruke (korisnik se dobrovoljno prijavljuje da prima odredene sadržaje). Ovaj sistem poslovne komunikacije naziva se marketing na osnovu date dozvole (Permission Based Marketing).

E-mail marketing na osnovu date dozvole (Permission Based Marketing).

Obzirom na dalekosežne posledice pojave spama, izraden je marketinški model koji se zasniva na dozvoli datoj firmi da oglašava svoj proizvod. Ovaj kvalitetni iskorak u svetu marketinga, inicirao je kvalitetnije promotivne ponude koje realno zanimaju kupca. Ako ga poruke ne zanimaju, nece se prijaviti da prima marketinške poruke na svoj email.
Ovakva postavka slanja email poruka dovela je do posebne kategorizacije prijavljivanja i odjavljivanja korisnika, pod nazivom Opt-in i Opt-out servisi.
Opt-in servis - korisnik dobija poslovne email poruke iskljucivo ako se dobrovoljno prijavio da ih prima. Kad se prijavi da želi ovakve poruke da prima, dodatno mora da potvrdi svoju odluku.
Opt-out servis je “blizanac” prethodog servisa. Omogucava jednostavno napuštanje primanja Opt-in poruka.

Direktni e-mail

Direktan marketing predstavlja promotivne aktivnosti firme koje imaju za sredstvo direktan ulazak u stan kroz letak, pismo, brosuru, licno prisustvo, telefon, fax... Direktan marketing ima za cilj, logicno, povecanje prodaje proizvoda ili usluge
U slucaju Interneta direktan marketing predstavlja komunikacija firme (pojedinca) sa potencijalnom musterijom preko e-maila
Naravno da tu postoje odredena pravila , i odnos prema potencijalnoj mušteriji.
Da bi se ostvarila kvalitetna poslovna komunikacija s potencijalnim korisnicima putem nekog od servisa Interneta mora postojati opravdani razlog za to, a sam nacin uspostavljanja kontakta mora biti odobren od korisnika s kojim se zahteva komunikacija.
Direktnom e-mailu treba da prethodi analiza tržišta , potrošaca ,zatim selektovanje i na kraju 10 saveta preuzeti su iz knjige Bob Serlinga "Direct Marketing Hotseat" i na njih su dodati su prakticni saveti vezani za nase Internet podneblje.
1.Pazljivo odrediti ciljanu populaciju kojoj se obracate
Uspesnost prodaje proizvoda ili usluge direktno je vezana sa vasom mogucnoscu da procenite ko su vam musterije. Ako je potrebno, napravite razlicite verzije proizvoda ili usluga za razlicite ciljne grupe
. Za sada, u nasim uslovima, direktan marketing preko e-maila se svodi na pravljenju mailing liste koja je od interesa vasim potencijalnim musterijama, ili reklamiranje na mailing listama koje privlace vasu ciljanu populaciju.
2.Pomozite vasim musterijama da postignu znacajne uspehe koristeci vas proizvod ili uslugu.
Ako vas proizvod ili usluga ucini zivot vase musterije uspesnijim i (ili) laksim, vasa prodaja sigurno raste.
U slucaju da imate mailing listu, neka od nje vase potencijalne musterije imaju koristi.
3.Koristite pravilo "4 prema 1"
Za svako komercijalno obracanje preko mailing liste jednom "JA" treba da prethodi bar 4 "VI". Musterije vole da cuju za njihov prioritet br. 1 - oni.
4.Podelite sa vasim korisnicima "specijalne" informacije
e-mail nudi mogucnost za zadovoljenje mogucnosti da se osoba koja ga cita oseti posebnom. Idealan nacin za to jeste podeliti sa njom neku ekskluzivnu informaciju. Ako imate svoju mailing listu ucinite to tako da je ta informacija (ponuda) napravljena samo za prijavljene na tu mailing listu.
5.Saljite poruke koje je napisao vlasnik kompanije
Ljudima se dopada da komuniciraju sa "glavnim osobama". Koristeci ovaj tip personalne poruke, gradite poverenje. Poruka od vlasnika firme ima veliki efekat na korisnika, bez obzira da li je u pitanju bitna ili manje bitna korespondencija.
6.Posebne ponude
Ovaj nacin pristupa je idealan za nove proizvode, usluge i prijave. Ako vas proizvod nije nov, razmislite o stvaranju kluba korisnika i ponudite njihovim clanovima specijalne popuste (Primer: e-mail klub Intelovih korisnika).
7.Koristite negativne cinjenice da bi stvorili vase tvrdnje verodostojnijim
Mada je vrlo vazno demonstrirati kljucne prednosti vaseg proizvoda ili usluge, njegovi negativni aspekti vam mogu doneti kredibilitet.
Ako prodajete proizvode poznate firme po veoma povoljnim cenama preko Internet-a i garantujete istu cenu sa isporukom u celoj Jugoslaviji, normalan posetilac ce pomisliti da je u pitanju kradena roba ili neka druga vrsta sveprisutnih prevara. Ali ako vasim potencijalnim musterijama istaknete da prodajete legalno samo dva modela proizvoda koji se prakticno moze naci svuda i da musterija placa pouzecem, verovatno ce vam poverovati vise nego sto su vam verovali sa prvobitnom informacijom.
. 8.Ponudite vise verzija istog proizvoda Delux verzija, osnovna verzija, minimalna verzija..
.Preko Internet-a mozete lako formirati personalizovanu verziju koju mozete najaviti i objasniti preko e-maila, kombinujuci to sa specijalnim popustima za one koji su porucili proizvod preko vase mailing liste ili preko OPT-IN mailing liste..
9.Koristite e-mail adrese vasih kupaca
Ako ste preko e-maila prodali nekom proizvod u poslednjih 3-6 meseci i ako imate novu ponudu - posaljite im. "Zadovoljna musterija se vraca."

10.Postavite sebi sledece pitanje:
Da li bih ja kupio ovo sto nudim preko e-maila?
Pokusajte da budete realni. Ako dodjete do odgovora "ne" uradite SVE potrebne promene da bi ste stigli do odgovora "DA". Ako vi ne bi ste kupili vas proizvod - zasto bi to ucinio neko drugi?

Spam (neželjena pošta)

Kod e-mail reklamiranja mozemo krenuti od dve manje ili vise poznate cinjenice:
1.Ovaj vid reklame predstavlja Direktan Marketing, s obzirom da se upucuje na tacno odredjenu adresu koju prima jedan covek.
2.Sloboda koju omogucava Net i nesto sto bi se moglo nazvati privatnost e-mail adrese imaju za rezultat razlicite reakcije ljudi kada dodju u situaciju da dobiju e-mail od osobe (ili firme) od koje to nisu ocekivali.

Ove dve stavke daju za posledicu pojavu oko koje se lome mnoga koplja u opisima, a koje se u Net zargonu naziva SPAM (junk e-mail, unsolicited e-mail, bulk messages) -djubre, sum, nezeljene poruke...

SPAM bi po nekim definicijama predstavljao svaki e-mail koji korisnik dobija, a koji nema direktne ili indirektne veze sa njim.
Pod direktnim vezama se podrazumevaju osobe i firme (servisi) sa kojima korisnik komunicira.
Pod indirektnim vezama se podrazumevaju osobe i firme (servisi) koje se pozivaju na direktne veze (a koje direktne veze mogu potvrditi da su dale e-mail doticnoj osobi, firmi ili servisu).
Jednostavnije receno, svaka posta koja nema razloga da se pojavi u mail box-u (sanducetu) korisnika predstavlja SPAM.

Postoji veliki broj istrazivanja na ovu temu koji potvrdjuje da bar 1% ljudi koji dobiju SPAM poruku zainteresuje se i kupi proizvod ili uslugu. Znaci, sto vise adresa - vise prodatih jedinica proizvoda ili usluge. Ovde se postavlja pitanje Imidza firme koja na ovaj nacin obezbedjuje profit. Pozitivna marketinska politika se ocenjuje dugorocnim ostvarenjem njenih ciljeva, a firme koje se iskljucivo baziraju na principu "Rata na brzinu", toliko i opstaju. Ovo pitanje zadire u sustinu Marketing psihologije kozumenta i stratesko ponasanje firme u odnosu na ovo.

Nakon svega iznetog nazire se kako bi trebao da izgleda jedan komercijalni e-mail.

Pisanje e-mail poruke (šta treba da sadrži)

Pisanje e-mail poruka moze se podeliti u cetiri etape:
1. Predstavljanje
2. Upis svrhe obracanja
3. Tekst poruke
4. Potpis

1. Predstavljanje
Prvi korak u pisanju e-mail poruke predstavlja odredjivanje "to:" polja koje prima korisnik. Radi se o imenu koje se pojavljuje kada poruka stigne do njenog primaoca. U opcijama vezanim za upisivanje imena korisnika mail programa, može se pisati naziv firme, ime ili ime proizvoda koji se prodaje. Preporuka je da ako se uglavnom obraca:
nepoznatim korisnicima - koristi ime firme.
poznatim korisnicima - koristi ime i prezime.
afirmativno - koristi za ime ono sto zelite da afirmisete - ime, proizvod, firmu...
U slucaju da imidz firme tezi ka neposrednom kontaktu sa potencijalnom musterijom, trebalo bi da se koristi ime i prezime u komunikaciji preko e-maila. Ovo je narocito korisno u slucajevima kada se obraca u svojstvu vlasnika kompanije, direktora sektora...
Ljudi vole da komuniciraju sa "glavnim osobama". U slucaju da posao zahteva formalni nacin komunikacije, ili ime firme vec samo po sebi daje odredjenu tezinu.

2. Svrha obracanja (subject line)
Polje "Subject:" (naslov poruke) je najbitni deo komercijalne e-mail poruke! Od njega, uglavnom, najvise zavisi da li ce potencijalna musterija poruku uopste procitati. Ako iskljucimo SPAM poruke, naslov poruke direktno moze uticati na nacin kako ce se primalac poruke postaviti prema vasem pismu.
Naslov poruke bi trebao da predstavlja njenu sustinu u par reci.
Naslov ne bi trebalo da sadrzi kompletnu informaciju, za to postoji "telo"- tekst poruke (body).
Ako se salje periodicna posta (mailing lista) na istu adresu ne bi trebalo da se menja "Subject:" ili "to:" polje. Ljudi koji primaju takvu postu treba odmah da znaju o cemu se radi, a ne da svaki put istrazuju.
Ako se desi da se komunikacija sa korisnikom produzi, zgodno je da se posle izvesnog vremena promeni naslov od standardnog "Re:..." ili "Fw:...". Ovo narocito vazi u slucaju kada se tematika pisma promeni u odnosu na prvobitan kontakt. Za "Subject:" polje ne bi trebalo stavljati vise od 30 karaktera.

3. Tekst poruke ("Text body")
Prvo i osnovno pravilo u komercijalnoj komunikaciji preko e-maila jeste da bi poruke trebale da budu sto konciznije. Treba imati na umu sledecu cinjenicu: Ljudi u danasnje vreme uglavnom nemaju vremena. Ako je priroda obracanja drugacija, treba na pocetku ukratko objasniti o cemu se radi, a zatim nastaviti sa pismom kako je zamicljeno. U nastavku komunikacije bilo bi dobro da se koriste delovi iz prethodnog pisma preko komandi "Reply" ili "Forward". Ovim se potvrdjuje verodostojnost odgovora i sagovornik se podseca na svoje iskaze.

4. Potpis (Signature - "Sig")
Svi e-mail programi dozvoljavaju mogucnost automatskog dodavanja jednog ili vise razlicitih potpisa. Ovu opciju svakako treba koristiti za slanje svih potrebnih kontakt informacija (ime, funkcija, adresa, telefon, web adresa, druga email adresa...).

Zakljucak
Dobro formulisana e-mail poruka sa svim svojim aspektima moze doprineti poboljsanju svih pozitivnih aktivnosti koje vode do ostvarivanja zadatog marketinskog cilja. U suprotnom, efekti su suprotni.

B2C, B2B KONCEPTI

Kao prvo objašnjenje pojmova B2C , i B2B može se iskazati kao:

B2C (Business-to-consumer) - oznacava prodaju elektronskim putem na malo, dakle, prodaju finalnim potrošacima. Prodaja putem Interneta doživela je ekspanziju sa pojavom ovog tipa trgovine.
B2B (Business-to-business) - termin poznat još i kao e-biz ili B2B e-commerce; oznacava prodaju proizvoda, usluga ili informacija na veliko preko Interneta, tacnije, izmedju kompanija. Vecina poslovnih ljudi smatra da je B2B buducnost poslovanja kompanija, kako na nacionalnom, tako i na medjunarodnom nivou. Smatra se da ce se sve transakcije izmedju kompanija obavljati na ovaj nacin, dakle, posredstvom globalne mreže.
B2B model elektronskog poslovanja predstavlja poslovanje izmedju predjuzeca, tj. razmenu proizvoda, usluga ili informacija sa drugim firmama iz okruženja. Za razliku od B2C modela koji podrazumeva poslovanje predjuzeca sa krajnjim korisnicima, B2B povezuje sve ucesnike u poslovnom procesu koji prethodi krajnjem korisniku - dobavljace, posrednike, distributere...
U slucaju direktne online komunikacije s krajnjim korisnicima (B2C) postoji samo dva nacina pravilnog uspostavljanja poslovne komunikacije na osnovu dozvole:
korisnik je samoinicijativno ostavio svoju email adresu (direktno ili putem Web prezentacije),
korisnik se dobrovoljno prijavio na neki servis sa saznanjem da ce dobijati komercijalne ponude na koje može ali ne mora da odgovori
Drugim recima, postojanje online masovne komunikacije s krajnjim korisnicima uslovljeno je postojanjem sopstvene ili iznajmljene mailing liste korisnika koji su dobrovoljno prijavljeni za precizno odredeni tip sadržaja i usluga koji se šalje tim mailing listama.

Za slucaj direktne online komunikacije s poslovnim korisnicima (B2B), pored navedenih dozvoljenih nacina komunikacije, postoji još jedan nacin – korišcenje email adrese sa sajta firme s kojom se želi da se uspostavi poslovni kontakt.


Zakljucak

Implikacije na poslovanje su vrtoglave. Kao parna mašina, telefon, automobil i avion, internet menja sve. Krecemo se prema onome, gde prenosivost komunikacija cini lokaciju nevažnom. S geografskom nezavisnošcu dolazi ekonomska nevažnost grada, fabrike, poslovne zgrade - cak škole i domacinstva - koji su definisani u smislu lokacije i dostupnosti drugim ljudima.

Do skoro (ili danas) morali smo imati licni kontakt:
-izmedju trgovca na veliko i trgovca na malo,
-izmedju krajnjeg potrošaca i prodavca (ne racunajuci retke izuzetke poput benzinskih pumpi, naplatnih mesta na autoputevima i sl.),
U trgovinu smo ulazili uglavnom pešice, birali tako što smo dodirivali, okretali, degustirali.., i konacno platili (kešom ili karticom) i odneli kuci;
Sastajali smo se na i-toj adresi na i-tom spratu u i-toj kancelariji, zgrade u centru da bi dostigli "kriticnu masu" potrebnu za timski rad.

U danima koje karakterišu "tehnologije koje spajaju" - racunari, telekomunikacije i transport - ne moramo da budemo u fizickoj vezi da bi interreagovali.

Logican zakljucak je najava kraja predjuzeca kakvo poznajemo, a to je upravo ono što futuristi predvidaju.
Malo predjuzece koje izlazi na internet, oglašava svoj proizvod ili uslugu budzašto i koristi DHL ili UPS kao distribucioni sistem , bukvalno bez troškova može imati globalno predjuzece i isporucivati dobra i usluge širom sveta u roku nekoliko dana.

Literatura:


Vodic kroz raj i pakao Internet marketinga – Dragan Varagic, Prometej, 2002
W W W.Pretraga.co.yu
W W W.E-trgovina.co.yu
W W W.Internetservis.co.yu/marketing

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi