POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ MEDICINE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MEDICINE
 

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U
GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU

Obrazovana medicinska sestra koja je stekla znanje o ciljevima, principima i metodama zdravstveno-vaspitnog rada mora da postane vaspitač omladine i roditelja.
Ulogu medicinske sestre u ginekologiji i akušerstvu možemo posmatrati kroz ulogu u polnom odgoju, planiranju porodice, njegu trudnica i njegu babinjara.

2. Polni odgoj

Polni odgoj, u kom važnu ulogu ima medicinska sestra, treba da usmjeri čovjekove polne interese u postizanju unutrašnje ravnoteže, te razvijanju zdravih socijalnih odnosa u porodici i društvu. To je trajni proces koji dijete započinje u krugu porodice, a nastavlja u vaspitno obrazovnim-ustanovama, zdravstvenim ustanovama i u okolini u kojoj živi.
Medicinska sestra zna da je polni odgoj sastavni dio procesa odgoja čovjeka i to od njegovog najranijeg djetinjstva. Rad medicinske sestre, s aspekta polnog odgoja, usmjeren je na uspostavljanju što prisnijih odnosa između oca i majke, braće i sestara, jer je to baza polnog odgoja djeteta.
U okviru polnog odgoja djeteta medicinska sestra upoznaje roditelje, edukujući ih, ukoliko je to potrebno, da na pitanja o seksualnosti djetetu odgovaraju informacijama adekvatnim njegovoj životnoj dobi.

3. Planiranje porodice

Jedno od osnovnih prava ljudi jeste da oni sami određuju broj djece, kao i razmak između porođaja. To je ujedno i definicija planiranja porodice.
Realizacija ovog ljudskog prava zavisi od raspolaganja roditelja, prije svega žene, znanjima i sredstvima potrebnim za planiranje porodice, tako da se još prije začeća odluči za broj djece i razmak između trudnoća.
Planiranje porodice predstavlja najvažniji dio populacione politike jedne zemlje, a razvijene zemlje imaju svoje nacionalne programe za planiranje porodice, prema kojima žena ima sve značajniju i dominantniju ulogu.
Sistem zdravstvenog obrazovanja i vaspitanja treba da omogući punu obaviještenost bračnih drugova, naročito žena o svim mogućnostima kojima se može uticati na reprodukciju stanovništva i planiranje porodice.
U okviru službe za zdravstvenu zaštitu žena i planiranje porodice formira se organizaciona jedinica koja se zove savjetovalište za planiranje porodice i kontracepciju. Zadaci savjetovališta su mnogostruki, međutim ističu se dva osnovna zadatka:
1) Obučiti omladinu i bračne parove da poznaju biološke, zdravstvene, psihološke i društvene problema polnosti, ljubavi i odnosa među polovima.
2) Pomoći bračnim parovima da kroz planiranu biološku reprodukciju dobiju željeno dijete, a da pobačaj prestane da bude sredstvo za regulisanje reprodukcije stanovništva, odnosno planiranja porodice.


Osnovni cilj postojanja savjetovališta za planiranje porodice jeste očuvanje zdravlja žene i rađanje u skladu sa željom i mogućnostima bračnih parova.
U savjetovalištu radi edukovana medicinska sestra i ljekar specijalista.
Obavještavanje građana o radu savjetovališta može se vršiti promocijom u školama, na kursevima zdravstvenog vaspitanja omladine, prilikom patronažnih posjeta, i sl. Obaviještenje bi trebalo biti koncipirano tako da potiče građane da se obrate za pomoć u savjetovalište za planiranje porodice i kontracepciju. Činjenica je da su žene više zainteresovane za djelatnost ovog savjetovališta, pa im treba pružiti odgovarajuće obaviještenje uvijek kada dolaze u zdravstvenu ustanovu, bilo da je riječ o kontroli zdravstvenog stanja genitalnih organa, o trudnoći, porođaju, abortusu ili nekom drugom razlogu.
Patronažna sestra može da informiše ljude na terenu na kome radi i da na taj način animira veliki broj ljudi da se javi u savjetovalište za planiranje porodice i kontracepciju. Najbolje je da to bude nezvaničan, usputan razgovor koji će sestra voditi sa ženama prilikom posjete iz sasvim drugih razloga. U tu svrhu može se koristiti brošurama, lecima, poster prezentacijama i svim raspoloživim očiglednim sredstvima.
Informisanje o kontracepciji se realizuje na prvom mjestu u službama za zdravstvenu zaštitu žena, međutim, medicinske sestre to treba da provode i u ordinaciji opšte i porodične medicine, kako bi kontracepcija postala pristupačna što širem krugu stanovništva. Medicinska sestra preuzima individualnu obradu osoba, odnosno edukuje ih kako pravilno koristiti propisanu metodu kontracepcije od strane lijekara specijaliste.
Propagiranjem sredstava za kontracepciju medicinska sestra radi na uklanjanju straha od neželjene trudnoće iz intimnog života bračnih parova.
U službama za zaštitu zdravlja žena medicinska sestra edukuje žene o značaju lične i seksualne higijene, zaštiti od polno prenosivih bolesti, ukazuje im na značaj redovitih ginekoloških pregleda, a takođe ih obučava za samopregled dojki. Na taj način medicinska sestra radi na unaprđenju zdravlja žene, sprečavanju bolesti, kao i pravovremenom otkrivanj bolesti i liječenju.

4. Edukacija trudnica

Zdravstvena kontrola i zaštita trudnica sastoji se u kontrolisanju njenog opšteg stanja, razvoja ploda i njegovog uticaja na organizam žene. Rad u savjetovalištu za trudnice obavlja ljekar i medicinska sestra. Pregledi se u savjetovalištu za trudnice obavljaju jednom mjesečno do sedmog mjeseca, ako se trudnoća normalno razvija, a od sedmog mjeseca dva puta mjesečno. Češći pregledi potrebni su u slučajevima gdje su otkriveni razni poremećaji koji se mogu kontrolisati i liječiti ambulantno.
Željena trudnoća je sigurno najuzbudljivije razdoblje ženinog života koja stvara novu atmosferu u porodici, mijenja ritam i životne navike. S početkom trudnoće žena ulazi u novi život. Trudnoća je posebno vrijeme koje donosi mnoge promjene, dragocijeno i posebno iskustvo. Tokom devet mjeseci razvoja bebe trudnice prolaze kroz različita stanja i različiti osjećaji čuđenja, nemira, zabrinutosti, sreće, suze, a pritom je i svaka trudnoća različita.

4.1. Ishrana trudnica (važnost zdrave ishrane u trudnoći)

Uravnotežena ishrana je naročito važna u toku trudnoće, jer tijelo trudnice od prvog dana predstavlja izvor života za dijete. Ishrana tokom trudnoće treba da bude raznolika, da sadrži sve hranjive materije, minerale i vitamine.
Trudnice trebaju da uzimaju namirnice bogate bjelančevinama - zbog rasta ploda, te ugljenim hidratima i mastima koje im služe kao energetski materijal, a posebno se povećava i potreba za vitaminima i mineralima.
Posebnu pažnju treba obratiti na unos Fe, da ne bi došlo do smanjenja rezervi Fe kod majke - sideropeniske anemije, odnosno do pojave rađanja djece sa malom porođajnom težinom, nedonesenosti i prekomjernog rasta placente.
Folna kiselina je važna za izgradnju mozga i kičme te sprečavanja anomalija djeteta, pa je zbog toga bitno staviti akcenat na unos hrane bogate folnom kiselinom.
Trudnoća nije vrijeme za redukciju ishrane, ali pravilna ishrana uz šećer i masti u malim količinama, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje unošenja alkohola, redukcija pušenja, ravnomjeran raspored unosa hrane, nepreskakanje obroka posebno doručka, dobro pranje voća i povrća, izbjegavanje sirovih jaja i mesa jako je važno u ishrani trudnica. Za trudnice je najpovoljnije da hranu uzimaju češće i u malim količinama (5-6 obroka), jer se na taj način postiže bolja probava. Rastom ploda trudnica iz dana u dan dobiva na TT, ali treba naglasiti da taj porast težine ne smije na kraju trudnoće biti veći od 10-12kg.

4.2. Higijena trudnica

Odjeća trudnica treba da je komotna i da obezbedi normalnu toplinu tijela, a obuća takođe komotna sa nižim potpeticama.
Zbog pojačanog lučenja lojnih i znojnih žljezda trudnicama se savjetuje kupanje najmanje jedanput dnevno u vidu tuširanja.
Njega bradavica mora se primjenjivati tokom cijele trudnoće jer se na taj način smanjuju komplikacije pri dojenju.
Redovna posjeta stomatologu.

5. Edukacija porodilja

Porođaj ne mora da bude bolan, bol pri njemu nije ni potreban, a ni koristan.
Uticajem riječi, govora stvoren je uslovni bolni refleks. Taj refleks se može ukloniti savremenim vaspitanjem i pripremom trudnica za porod. U pripremi trudnica će se upoznati sa anatomijom i fiziologijom svojih polnih organa, sa fiziologijom trudnoće i porođajnim kontrakcijama.
Cilj psihofizičke pripreme za porod je da žena zauzme aktivan stav da bi mogla da se koncentriše na tok svog porođaja, a to zavisi od same trudnice.
Jedan od uzroka bolnosti kontrakcija leži u tome što zbog nedovoljnog dotoka kiseonika kontrakcije nisu pravilne. Da bi to spriječila trudnica treba da se nauči tehnici disanja i mišićne relaksacije što omogučuje dobar dotok kiseonika.
• Vježbe relaksacije
• Vježbe disanja


Ako trudnica dobro uvježba tipove disanja i opštu relaksaciju, lakše će tokom poroda psihički i fizički savladati bol prilikom kontrakcija. U toku porođaja trudnica treba da sarađuje sa ljekarom i babicom, sluša njihove savjete i sugestije.

5.1. Njega porodilja

Babinje su posleporođajni period koji traje 6-8 nedelja kada treba da se svi organi,a naročito genetalni,inovacijom povrate u predgravidno stanje.Jedino se dojke dalje razvijaju zbog specifičnosti funkcije,a rane ukoliko su nastale tokom poroda zarastaju.
Potrebno je odezbjediti njegu porodilje u vidu:
• kontrole opšteg stanja,
• kontrole genitalnih organa,
• kontrole laktacije,
• kontrole funkcije drugih organa,
• kontrola i njega rane.


Kontrola opšteg stanja započinje već u rađaoni u četvrtom porođajnom dobu i traje do zvršetka babinja. U prvih 24h prati se puls, TA, TT, psihološko stanje, boja kože i sluzokože, disanje,....
Kontrola lohija odmah poslije porođaja lohije se sastoje gotovo isključivo od krvnih elomenata i dosta su obilne, a vremenom se izgled mijenja i količina smanjuje.
Lična higijena porodilje - održavanje lične higijene prvih dana mora biti intenzivnije zbog pojačanog znojenja, a poseban akcenat se mora stavitina njegu dojki, genitalnih organa i rana nastalih usled poroda.

5.2. Ishrana porodilja

Porodilja prva tri dana davati lako svarljivu i kašastu hranu. Pojačan unos tekućine, a hrana treba da bude bogata vitaminima, mineralima i željezom.

5.3. Dojenje (laktacija)

Dojenje je jedini način fiziološkog hranjenja i napredovanje djeteta. Prije svakog dojenja babinjara mora oprati ruke i dojke. Kod dojenja majka mora voditi računa da djetetu da onu dojku koja je prethodno bila druga, odnosno da dojke daje naizmenično radi boljeg pražnjenja.
Podoje obavljati na 3-4 sata, osim noću kada po pravilu jedan podoj preskače.
Da bi beba efikasno sisala bitno je pravilno stavljanje bebe na dojku, o čemu babinjari objasni babica kada donese dijete prvi put na podoj.
• Stavljanje bebe na dojku
• Položaji za dojenje

Poslije podoja beba se podigne i ispravi da bi podrignulo i izbacilo eventualni progutani vazduh.
Porodilja ima dovoljnu količinu mlijeka ako dijete jede najmanje 8x tokom dojenja čuje se kako guta, između podoja izgleda zadovoljno, koža je ružičasta i brašunasta, pelene su mokre 6x ili više, a mokraća gotovo bez boje i dobija na kilaži 20-30gr dnevno.

Zaključak

Osnovni zadatak medicinske sestre i medicinskog tehničara je unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti. Nerazdvojiva povezanost sa zdravstvenom njegom je poštovanje života, dostojanstva i prava čovjeka.
U skladu sa prethodno navedenim medicinska sestra brine za očuvanje života i zdravlja žene. Svoj posao obavlja humano, stručno i odgovorno, te u odnosu sa pacijentom poštuje njegove individualne potrebe i vrijednosti.

Literatura

1. D. Mladenović, Z. Bogdanović, A. Mihajlović, Ginekologija i akušerstvo, šesto izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.
2. Broz, Budisavljević, Franković, Zdravstvena njega,treće izdanje,Školska knjiga, Zagreb,1999.
3. D.Ćetković, Akušerstvo, prvo izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo,1986.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi