POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

Moralni odgoj i karakter učitelja
kao važan čimbenik odgojno-obrazovnog procesa


Danas u vezi moralnog odgoja prevladava jedan vrlo neobičan i ambivalentan stav. S jedne strane, moral je nešto o čemu je nepristojno govoriti. Koliko god se zapadno društvo hvalilo svojom slobodoumnošću i spremnošću na svaku temu, čini se da je moral tabu tema i rijetki su spremni pristati na diskurs o njemu. Kad god se u nekom razgovoru donese moralni sud, postoji vrlo velika mogućnost i opasnost da osoba koja ga je izrekla (koliko god namjera bila dobra) bude osuđena kao netko tko nameće svoje stavove, makar joj cilj nije bio nametnuti nekome svoj stav, već podijeliti nešto u što je iskreno uvjerena i što smatra da bi bilo korisno drugima znati, kako god oni s tim postupili. Ambivalentnost stava prema moralu već se ovdje ogleda u činjenici da upravo osoba koja je donijela sud biva osuđena za to, što je samo po sebi moralni sud s druge strane. A što se tiče ambivalentnosti stava prema moralnom odgoju, njegova druga strana medalje ogleda se u tome što se odgovornost za moralni odgoj sve više prebacuje s obitelji na institucije. UNICEF gotovo da ima ulogu kakvu je nekada imala crkva, govoreći obiteljima kako trebaju odgajati svoju djecu, a samim time i koje vrijednosti u njih ugrađivati (bilo da se radi o nenasilju, ekološkoj svijesti, itd.). Logično je i pravedno da nikakva institucija, ni crkva, ni UNICEF ne bi trebali nametati vrijednosti pojedincu, već bi on trebao imati potpunu slobodu savjesti i poštenu priliku da odlučuje o svojim moralnim vrijednostima na temelju smisla izrečenog („što je netko rekao?“), a ne na temelju ugleda, brojnosti, pripadnosti ili moći zagovornika izrečenog („tko je to rekao, koliko ih je to reklo?“ itd.).
Vratit ću se na taj koncept nešto kasnije, a sada bih, imajući u vidu sve ove činjenice, donio zaključak kako je doista vrlo neobična ta svojevrsna šutnja o moralu u javnom diskursu, a opet istovremeno jasna i nedvosmislena propaganda. Sve to daje do znanja da je mišljenje kako moralnom odgoju u školi nema mjesta neutemeljeno u stvarnosti (apstraktnoj i konkretnoj). Naime, moralni odgoj uvijek postoji, jer, ukoliko nije eksplicitan, bit će implicitan. Maja Žitinski je to vrlo dobro izrazila u samom naslovu svog članka: „Obrazovanje je moralni pojam“ (Žitinski 2006:140) Ukoliko je postojanje moralnog odgoja neizbježno, onda na društvu, a pogotovo učiteljima, leži odgovornost da to postojanje ne ignoriraju, jer će time dati prostora opasnosti da moralni odgoj bude loš. Zakon entropije koji vrijedi u fizici, jednako vrijedi i u svemu ostalome što radimo. Ukoliko se o nečemu ne brinemo aktivno, ne možemo očekivati da će se to razviti na bolje samo od sebe, već moramo ulagati svjesne i namjerne napore intelekta i volje kako bismo to uredili. U ovom seminaru, bavit ćemo se upravo tim aspektom moralnog odgoja, a smatram da je najvažniji element neizravnog, implicitnog odgoja upravo karakter učitelja.

1. CILJ ODGOJA I OBRAZOVANJA


Prije nego što počnemo govoriti o moralnom odgoju, učitelju i njegovom karakteru kao važnom čimbeniku odgojno-obrazovnog procesa, želio bih da se zapitamo koji je uopće cilj, svrha i smisao tog procesa? Je li to svladavanje određenog nastavnog programa? Ne mogu se oteti dojmu da su naše ideje o odgoju previše skučene i da nam je potreban širi pogled i viši cilj. Koji bi to cilj bio? Je li to proizvodnja specijaliziranih radilica u velikom sustavu sličnom Borgovoj kocki iz Zvjezdanih staza? Društvo često upravo na taj način gleda na obrazovanje. Svrha osnovne škole je da učenike opremi znanjem potrebnim za upis srednje škole koja odgovora njihovim sposobnostima i interesima, a srednja škola da ih pripremi za upis na fakultet koji odgovara njihovim sposobnostima i interesima. Rezultat: još jedan stanovnik smješten u odgovarajuću proizvodnu kategoriju, onako kako je to osmislila naša kultura. Predvodnici društva, pa tako i učitelji, provode taj proces kategoriziranja i uz svu slobodu o kojoj pričamo, ostaje nam samo sloboda da izaberemo između već ponuđenih kategorija. „[Učitelji] koriste „grupu“, „grupni proces“ i „klimu“ kao sredstvo manipuliranja djece za svoje vlastite, unaprijed određene ciljeve. Napredovanje djece uspoređuju s idealom kulture čiji su surogat.“ (Dodson 1958:187, prev. a.) Trebaju li učitelji biti surogat kulture i jednostavno proizvoditi nove primjerke ili ipak postoje i neki uzvišeniji ciljevi? Nipošto ne želim reći da je obrazovanje za buduće zanimanje u životu loše samo po sebi. Ono je loše ako je samo sebi cilj. Cilj bi trebao biti odgajanje dobrog čovjeka, a ne dobrog djelatnika (o bilo kojem području djelatnosti da se radi). Ako će taj djelatnik u budućnosti obavljati svoj posao zlovoljno, nezainteresirano ili nepošteno, onda čak nismo postigli ni cilj oblikovanja dobrog djelatnika. Iako je moguće da zaposlenik čak zbog straha od gubitka posla ili posljedica svoj posao radi kvalitetno, znači li to da je on zadovoljan čovjek? Nije, zato što je poslušan zbog represije poslodavca ili vlastite savjesti, a ne zbog toga što to tako slobodno želi i odlučuje. Kako je moguće oblikovati takvog slobodnog čovjeka? „Sâma mogućnost ljudskog građanskog društva i društvenog reda ne ovisi na eksternim, prinudnim (i možda izrabljujućim) strukturama moći, već na stupnju individualnog racionalnog razumijevanja.“ (Carr 2005:262, prev. a.)
Dakle, očito je da bi odgoj i obrazovanje trebao razvijati racionalno razumijevanje pojedinca, što gotovo da je u potpunoj suprotnosti s trenutno vladajućim tendencijama. Neoliberalni kapitalizam se ne temelji na racionalnom, već na iracionalnom elementu ljudskog bića, zato što nisu važne stvarne potrebe, već proizvedene želje. Dok je čak i marketinška industrija prije razvoja neoliberalnog kapitalizma „tretirala ljude kao racionalna bića, [neoliberalni kapitalizam je doveo do promjene] mentaliteta iz kulture potreba u kulturu želja. Ljudske želje trebaju zasjeniti objektivne potrebe, želja je odrednica suvremenog potrošača.“ (Hromadžić 2008:10) Ovdje vidimo da, osim što društvo želi proizvođače, želi i potrošače, te konzumerizam tako postaje osnovna odrednica naše kulture. Međutim, kako se ovo ne bi pretvorilo u sociološku kritiku konzumerizma, zagrebat ćemo ispod površine do psiholoških, a usporedno s time i pedagoških uzroka. Nemoguće je boriti se protiv konzumerizma s konzumerističkim umom, što mnogi antikapitalisti pokušavaju. Besmisleno je uopće i boriti se protiv konzumerizma samo zato što je on konzumerizam. Upravo ono što leži u pozadini fenomena konzumerizma je ono protiv čega se treba boriti, pa tako možemo riješiti uzroke, a ne samo simptome. Dakle, priču o konzumerizmu nismo uveli iz nekakvog bezrazložnog antikapitalističkog buntovništva, nego samo zato što ona ukazuje na jedan puno dublji problem (koji svi mi generalno imamo, bili kapitalisti ili antikapitalisti), a koji se može riješiti pedagoškim putem. Čime se odlikuje konzumeristički um? Kao što smo vidjeli, upravo pomanjkanjem racionalnog razumijevanja (pošto su objektivne potrebe zasjenjene željama, ili pak strahovima).
Predugo smo smatrali da iracionalne želje predstavljaju nešto oslobađajuće. Ustvari se radi o tome da nas upravo one mogu odvesti u najveće ropstvo, u kojem nekontrolirano želimo, zato što nismo razvili odgovarajući racionalni aparatus kojim bismo naše želje kategorizirali kao svrhovite ili nesvrhovite. Suvremena deviza: „If you feel like it, do it“ osvojila je naša bića. Međutim, Ivana Zagorac, mlada i suvremena predavačica filozofije odgoja na našem fakultetu, vrlo je duboko n jednomo predavanju zamislila nas studente postavivši nam pitanje: „Je li čovjek uistinu slobodan ako slijedi svoje nagone?“ Međutim, kao što smo ranije naveli u primjeru nevaljalog djelatnika, nije moguće boriti se protiv svojih loših osobina i nagona čak ni pod represijom vlastite savjesti, jer to stvara psihičku napetost koja će se kad tad ispoljiti na drugome mjestu. Potrebno je istinsko oslobođenje čovjeka – potrebno je da on sâm shvati i zavoli vrijednosti koje odlučuje slijediti, ne zbog pritiska društva ili savjesti, već zato što ima „individualno racionalno razumijevanje“, kako je to Carr izrekao. Razumijevanje čega? Razumijevanje smisla onoga što čini. „Sama je racionalnost vrlina jer je racionalna osoba konzistentna i u mišljenju i u djelovanju, sposobna prepoznati povezanost raznovrsnih ideja pa neke od tih ideja kvalificirati kao istinite, a neke druge, kao lažne. Racionalnost je bitan aspekt ljudskoga dostojanstva zato što pridonosi široj zajednici potičući procvat humanosti i na društvenoj razini.“ (Žitinski 2006:143) Tek razvojem racionalnosti, odnosno razumijevanja smisla onoga što čini, čovjekovo ponašanje nadilazi puki instrumentalizam, i postaje intrinzički motivirano postupanje osnaženo povjerenjem da je to što čini dobro, jer je smisleno. Tada on neće biti samo dobar zaposlenik, već i dobar građanin, prijatelj, rođak, supružnik, roditelj, a sve to slobodno i vlastitom voljom. To je taj širi pogled i viši cilj odgojno-obrazovnog procesa koji bismo svi mi, a pogotovo učitelji, trebali imati na umu.

2. DOBAR MORALNI ODGOJ NIJE INDOKTRINACIJA


Jedan od razloga zbog kojih se na moralni odgoj gleda sumnjičavo je to što se on prečesto provodio kao ideološka indoktrinacija. Prema Cliveu Harberu, indoktrinacija je „promoviranje jedne određene doktrine, ideologije, nazora ili pogleda na svijet kao apsolutne istine pri čemu se ne respektira nikakva kritička diskusija o valjanosti dokaza“ (Harber 1991:248, prev. a.). Ideološka indoktrinacija od osobe ne stvara slobodnu osobu, već joj nameće obrasce mišljenja i ponašanja bez njihovog obrazloženja, zato što su ti obrasci često iracionalni, a logika nalaže da je nemoguće nešto što je iracionalno obrazložiti racionalno. Moguće je samo racionalizirati, a racionalizacija je zloupotreba razuma u kojoj on nema funkciju prethodnog ispitivanja smisla nekog stava ili postupka, već naknadnog opravdanja nerazumnog, odnosno besmislenog stava ili postupka. Ideološka indoktrinacija poziva se na autoritet koji nije moguće propitati: on nije autoritet zbog svojih kvaliteta, već zato što je on tako rekao. Potrebno je samo malo poštenog razmišljanja da bismo shvatili kako na taj način niti jedna osoba ne može odrasti niti sazrijeti. Kant je to vrlo bogato izrekao sljedećim riječima: „Nezrelost je nemoć da se svoj razum upotrebljava bez vođstva nekog drugog. [...] Lenjost i kukavičluk su uzroci zbog kojih tako veliki deo ljudi, premda ih je priroda odavno oslobodila od tuđeg upravljanja, ipak dragovoljno do kraja života ostaje nezreo i zbog kojih drugima biva sasvim lako da im se nametnu za njihove tutore. Veoma je udobno biti nezreo. Ukoliko imam [...] dušebrižnika koji umesto mene ima savest [...] onda, zacelo nije potrebno da se sam trudim. Nema potrebe da mislim kada mogu samo da platim; neko drugi će već za mene preduzeti mrski posao. [...] Pošto su najpre zaglupeli svoju domaću stoku, brižljivo sprečavajući da se ta mirna stvorenja ne odvaže ni na jedan korak iz dupka u koji su ih zatvorili, ti tutori posle ukazuju na opasnost koja im preti ako pokušaju da idu sami." (Kant 1974:43)
Treba priznati da u tom svijetlu izgleda pomalo zabrinjavajuće sve veća tendencija da se spremno prihvaća sve što dolazi od službenih institucija, poput već spomenutog UNICEF-a. U redu je prihvatiti neku njegovu ideju zato što ima smisla, ali ukoliko ju prihvatimo samo zato što dolazi od UNICEF-a, to sigurno nije niti zrelo niti zdravo. Jasno, ne želimo imati učešća ni u paranoidnim teorijama da se nikome i ničemu ne smije vjerovati, jer je i to iracionalna ideologija koja onesposobljava zdravo funkcioniranje osobe, za koje je uvijek potrebno razumno povjerenje. Štoviše, to često može rezultirati upravo upravo slijepim povjerenjem u teorije zavjere. Autoritet ima svoje mjesto, ali samo na temelju povjerenja zbog međusobnog poznavanja. Imajući to na umu, loša je tendencija da se odgoj s obitelji sve više prebacuje na institucije poput UNICEF-a, koji djeluje kao neosobni entitet, odašiljući poruke bez interpersonalnog odnosa. Jasno je da je ideološka indoktrinacija moguća i u obitelji u kojoj, primjerice, otac autoritarno naređuje, prečesto odgovarajući na pitanje „Zašto?“ frazom: „Zato što sam ja tako rekao!“ Međutim, za to nije kriva sâma priroda obitelji kao socijalne i odgojne jedinice, već njezina disfunkcionalnost i zloupotreba, pa rješenje svakako nije zamjena jedne, lokalne vrste autoritarnosti drugom, globalnom vrstom autoritarnosti, koliko god suptilnije djelovala.
Prema Davidu Carru, na autoritet bi se trebalo gledati kao na 'interni' odnos, koji „dovodi u pitanje današnje prevladavajuće (vjerojatno prvenstveno sociološko) poimanje autoriteta kao nosioca moći. Takvo poimanje na autoritet gleda prvenstveno kao na 'eksterni' odnos; preciznije, kao na nametanje (silom ili pomoću suptilnijih ideoloških sredstava) volje jednih drugima – vrlo vjerojatno s ciljem da se osiguraju i očuvaju interesi jednih na štetu onih drugih.“ (Carr 2005:262, prev. a.) Ti „drugi“ postupno usvajaju iste stavove kao oni „prvi“ i postaju dio iste ideologije, ne svojom voljom, već indoktrinacijom. A sve što se učini prisilom (bilo upotrebom sile ili manipulacije) ne može uroditi plemenitim plodovima, i tako se rak širi. Osobe na taj način uopće ne uče biti moralne, jer je „biti dobar“ poistovjećeno s „poštovati prevladavajuće stavove“. Ukoliko učenici ne shvate sami za sebe zašto je nešto dobro, već to prihvate zato što ih se tako uči, čak i ako su te vrijednosti dobre, njihov smisao je zasjenjen autoritetom koji te ideje promiče. Pošto onaj tko govori ima veći značaj od onoga što govori, vrlo će lako biti prekršiti upravo one vrijednosti koje je autoritet promicao, ukoliko naknadno kaže drukčije. Tako se, umjesto zdravog i zrelog usvajanja moralnih načela, vrlo brzo stvara kultni odnos prema zajednici i u takvom sustavu nije važno kako se netko ponaša, već je li on „za nas“. Do čega sve može dovesti prenošenje vrijednosti samo zato što su one vrijednosti društva ili zato što ih je rekao autoritet (u eksternom odnosu), a ne zato što su one same po sebi dobre (imaju vlastiti smisao), najopipljivije nam govore primjeri totalitarizama ili međunarodnih sukoba. Ovakav stav je otvorio mogućnost za pohvalu jednog Hrvata što je ubio Srbina, kao da je učinio neki moralan čin, dok bi isto djelo, da je učinjeno sunarodnjaku, bilo osuđeno kao izrazito nemoralan čin. Međutim, u ime nepropitive ideologije, to je opravdano. Otuda onakve iracionalne racionalizacije u poslovicama poput: „u ratu je sve dopušteno“. Isto tako, komunistički totalitarizam je mogao pohvaliti izdajnika za to što je prokazao disidenta, dok bi za isto djelo učinjeno protiv komunističkog sustava bio optužen za veleizdaju i snosio najgore moguće posljedice. Ovakve radikalne primjere naveo sam zato da bih ilustrirao koliko je opasno dopustiti da moralni odgoj počiva na ideološkoj indoktrinaciji, koja zaobilazi razum (koristi ga naknadno za opravdanje) i samim time pobuđuje iracionalne elemente u čovjeku koji mogu pobuditi najgore vrste fanatizma. Ukratko, učitelj nikada ne bi smio poučavati moralne vrijednosti zato što on tako kaže, zato što škola tako kaže, zato što crkva tako kaže ili zato što društvo tako kaže, već zato što je smislenost i svrhovitost tih vrijednosti moguće razumno provjeriti, a njegov autoritet bi, Carrovom terminologijom, trebao imati kvalitetu internog odnosa.

3. DOBAR MORALNI ODGOJ NIJE DRESIRANJE


Dakle, na ideološku indoktrinaciju se ne možemo osloniti kao na sredstvo prenošenja morala, jer u njezinoj prirodi leži nedosljednost i nedostatak neovisnog referentnog moralnog okvira. U ime ideologije, moguće je poučavati upravo suprotno – nemoral (primjerice, u Trećem Reichu: „Židovi su krivi su za sve naše probleme“). Međutim, je li moguće dosljedno poučavati moral, i to tako da se on ne temelji na ideologiji i autoritetu (već pripada Kohlbergovom postkonvencionalnom stupnju), a da on opet ne urodi plodom – moralno zdravom i slobodnom osobom? Moguće je, i to opet na temelju zaobilaženja razuma. Međutim, umjesto da se iracionalnost ovakvog moralnog odgoja nalazi u neispitivosti autoriteta onoga tko prenosi moralne vrijednosti, ovdje se ona nalazi u manipulaciji hirovima onih koje se odgaja. Takva vrsta poučavanja naziva se dresiranjem ili uvjetovanim učenjem koje se temelji na nagradi i kazni. Nažalost, naš školski sustav „duboko je oblikovan svojim sustavima nagrađivanja. U klimi eksterne odgovornosti i neophodne političke potražnje za poboljšanim standardima izvedbe mladih u školama, vrlo je lako da osoba koja uči, kao i procesi i odnosi učenja budu zasjenjeni visokim ulozima povezanim s ishodima učenja.“ (Crick & Wilson 2005:364, prev. a.) Tako se učenik uči da je nešto dobro zato što će nakon toga uslijediti nagrada, a loše zato što će nakon toga uslijediti kazna. Međutim, takvo poimanje upravo negira moral, jer se moralnost nekog stava ili postupka treba nalaziti upravo u samom stavu ili postupku, a ne u posljedicama. Besmisao dresiranja moralnih ljudi ilustrirat ćemo primjerom. Jedan Nijemac u doba nacizma, sakrio je židove u iskrenoj želji da im sačuva život. Međutim, otkriven je i za kaznu je otišao u logor zajedno s njima. Kao što vidimo, njegov moralni postupak rezultirao je kaznom, a ne nagradom. Međutim, time moralna vrijednost tog postupka nije umanjena, već uvećana. Vjernici bi rekli: „Bog će mu platiti“. Međutim, logično je zaključiti da ni iskreni vjernik neće postupati po Božjim načelima zato da bi dobio nagradu od njega, nego zato što ga voli i slijedi zbog toga što je sâm Bog nagrada jer je sâm Bog dobar (nema smisla slijediti zlog Boga). Dakle, onaj tko moralno postupa, nikad se neće baviti nagradom, već će to činiti zato što je to dobro samo po sebi. Učitelj zato ne bi trebao učenike poticati na marljivost zato što će dobiti dobru ocjenu, već zato što je marljivost dobra osobina sama po sebi.
Potrebno je ukazati i na činjenicu da se dresiranje ne sastoji samo u primjeni načela nagrade i kazne u uskom smislu (vanjskom intervencijom). Ako učitelj navodi učenike na pomisao da je dobro pomoći drugome zato što se nakon toga dobro osjećaju, opet potiče iracionalne elemente čovjeka kao pokretače na moralno postupanje i premješta naglasak sa smisla dobrog djela na sebičnu korist koju od njegovog činjenja imamo. Na taj način, učenici ne postaju moralni, već sebični. Iz istog hira iz kojeg su pomogli tom čovjeku, kasnije će napraviti nešto štetno, zato što će se nakon toga također dobro osjećati (npr. popušiti joint). George E. Moore je u svom djelu Principia Ethica iznenađujuće sažeto izrazio svu dubinu neovisnog postojanja moralne kategorije dobra, neuvjetovane ikakvom posljedicom ili dodatkom: „besmisleno je reći da je uživanje dobro, ako sâmo dobro ne bi bilo nešto različito od uživanja.“ Maja Žitinski opisuje praktičnu primjenu te apstrakne stvarnosti: „Zašto treba biti moralan? Ako sebičnost prihvatimo kao univerzalni princip, svatko će slijediti samo svoje vlastite impulse i sklonosti. Kad bi svatko slijedio samo svoje impulse i sklonosti, to bi bilo svima štetno. Zbog toga moralni razlozi moraju biti superiorni običnim razlozima. Ako netko prihvati princip za koji samo misli da je moralan, pravi moralni razlog mora postati zainteresiran za 'samoga sebe'. Moralnost je intrinzična vrijednost i mora proizaći iz ispravnoga djelovanja, a ne iz želje da se bude sretan, ili da se ostvari kakva druga korist. Iz etičke perspektive djela moraju biti dobra zbog onoga što je ispravno, a ne zbog posljedica što ih proizvode.“ (Žitinski 2008:334) Dakle, hedonizam kao moralni sustav odmah pada u vodu, i sada pomalo naziremo zašto problem konzumerizma nije u kapitalističkom sustavu kao nekakvom eksternom faktoru, već u našem umu koji je naviknut da zadovoljava samo sebe, a ne da služi drugima. Pošto je to tako, na racionalan nalog da učinimo neko moralno ispravno djelo, vrlo često ostajemo ravnodušni, jer smo se navikli razmišljati sebično („što ja imam od toga?“).
Međutim, među iracionalnim elementima se ne nalaze samo hedonističke pobude emotivnog ili osjetilnog uživanja, već i drugi iracionalni elementi poput krivnje ili ponosa. Zato učitelji i roditelji, da bi potaknuli djecu na usvajanje moralnih stavova i ponašanja, često nesvjesni toga što čine, dodaju iracionalne naloge, koji bi mogli zvučati ovako: „Kako se samo možeš tako ponašati? Jesi li svjestan koliku odgovornost imaš?“ (iracionalna pobuda krivnje) ili „Kako te nije sramota da se tako ponašaš? Znaš li ti tko si ti, a tako se ponašaš?“ (iracionalna pobuda ponosa i gordosti). Treba napomenuti da ugodne emocije nakon učinjenog djela, koje smo već ranije spomenuli, ne moraju imati samo mjesto naknadne nagrade, već i prethodne iracionalne pobude, koja bi se verbalno iskazala u nalogu poput: „Kako ti nije žao da se tako ponašaš?“ (iracionalna pobuda sentimentalnosti). Svi ovakvi nalozi potpuno odmiču naglasak sa smisla određenog stava ili ponašanja i samim time ne prenose moral na učenike. Takve tehnike dresiranja učenika ne mogu proizvesti ništa drugo osim dresiranih ljudskih životinja koje se ponašaju po moralnim principima zato što su prisiljeni svojim hirovima, a ne zato što su to sami slobodno i svojom voljom odlučili, jer su shvatili smisao onoga što misle i čine. Takav moralni odgoj ne pomaže učenicima da pobjeđuju svoje slabosti, već upravo tim slabostima manipulira. Svako dobro djelo koje bi učinili na temelju tih krivih, iracionalnih pobuda, ne bi imalo moralnu vrijednost, jer iz istih pobuda kasnije mogu učiniti neko loše djelo. Dakle, uvjetovano učenje i manipulacija hirovima, kao i kod indoktrinacije, može rezultirati pojavom najgorih vrsta fanatizma. Zapravo, kada dublje analiziramo ove procese, upravo na temelju ovakvih iracionalnih pobuda je i moguće ideologiji da manipulira ljudima. Tako jedan vođa četnika, pošto za to nema (racionalni) razlog, može potaknuti ljude na ubijanje pomoću iracionalne pobude ponosa i gordosti: „Idemo im pokazati tko su Srbi!“
Naposljetku treba navesti da sve ove iracionalne pobude inače imaju svoje racionalno ishodište, ali se zloupotrebom kvare, te tada dobra djela ne činimo radi drugih, već zbog osobne zadovoljštine koju nam ta dobra djela pružaju. Svrha ugodnih osjećaja bi inače trebala biti da usmjeri našu pažnju na potrebe drugih ljudi. Ali ako su nam sami osećaji važniji od ljudi radi kojih postoje, onda je riječ o sebičnosti i tad činimo dobro djelo radi sebe, da bismo se lijepo osjećali, a ne radi odgovora na potrebe drugih ljudi. Isto tako, svijest o vrijednosti i značaju onoga što činimo ima svrhu da nas navede da se bavimo pitanjima od općeg značaja i da tako odgovorimo na potrebe šire društvene zajednice. Ali ako nam je vrijednost našeg djela važnija od drugih ljudi, to se zove gordost. Nacionalist će tako više voljeti nacionalne vrijednosti nego same pripadnike svoje nacije (stvarne ljude) i pokazat će spremnost da žrtvuje ljude protiv njihove volje radi razloga i vrijednosti zbog kojih ih „voli“. Čak je i humanist u opasnosti da „toliko voli čovječanstvo“ da mrzi čovjeka (jer možda ne dijeli njegove vrijednosne stavove). I na kraju, savjest ima svrhu da nas opomene kada griješimo. Međutim, ako sama savjest postane pokretačka snaga umjesto ljubavi (koju ću definirati na početku sljedećeg poglavlja), tada dobro djelo ne činimo zato što zaista volimo druge ljude, već zato što dobrim djelima želimo umiriti glas svoje nečiste savjesti. Dakle, zaobilaženje razuma na bilo koji način, vrlo je opasno, jer stvara potencijalne fanatike koji nisu u stanju koristiti svoj um ni volju, pa tako ni svoju slobodu kad odrastu: „Ova metoda, ponekad primijenjena u odgajanju djece, čini ih samo nešto boljima od automata. Njihov um, volja i savjest stoje pod kontrolom drugih. ... Oni koji oslabljuju ili uništavaju individualnost, preuzimaju odgovornost koja može imati samo loše posljedice. Dok su pod kontrolom, djeca mogu izgledati kao dobro obučeni vojnici; ali kad nestane kontrole, vidi se da karakteru nedostaje snage i čvrstine. Budući da nikada nisu naučili da upravljaju sobom, mladi ne poznaju nikakvih ograničenja osim zahtjeva roditelja i učitelja. Kad njih nestane, ona ne znaju kako da se služe svojom slobodom, i često se predaju uživanjima koja ih vode u propast.“ (White 1981:288-9) Ironično, upravo nerazumno nametanje ograničenja rezultira njihovim potpunim odbacivanjem, jednom kad se učenik nađe izvan nadzora represivnog autoriteta, pa takva djeca mogu završiti na najtužnije načine. Zaključak je neizbježan i nedvosmislen: dresiranje ne može stvoriti moralne ljude i stoga otpada kao metoda moralnog odgoja.

4. DOBAR MORALNI ODGOJ JE PROSVJEĆIVANJE


Prije nego što čitatelj odbaci gore navedeni pojam ljubavi kao nekakav apstraktni pojam bez praktičnog značaja ili ga poistovjeti sa sebičnom sentimentalnošću, navest ćemo Peckovu definiciju ljubavi kako ju parafrazira Halstead: „ljubav nije osjećaj, već čin volje, izbor u kojem dajemo sebe čak i kada se ne osjećamo tako“ (Halstead 2005:292, prev. a.) Pošto je isti autor naveo da istinska ljubav podrazumijeva predanje i korištenje mudrosti, možemo slobodno zaključiti da ljubav proizlazi iz razumijevanja smisla nekog stava ili postupka i svjesne odluke, izbora pojedinca kojim se svojevoljno predaje tom stavu ili postupku sa željom da se s njime uskladi i sjedini. Ako tako gledamo na ljubav, onda primjećujemo da ona uvijek podrazumijeva prepoznavanje nečega što još nemamo. Zato mnogi a priori odbacuju stvarnost ljubavi jer ju u vlastitom iskustvu nisu doživjeli. Zbog toga zaključuju da je ljubav nemoguća i često je nisu u stanju prepoznati u drugima. Kada netko drugi učini neko dobro djelo, često će mu pripisati sebične pobude, jer bi oni sami iz tih pobuda to djelo učinili. To se u psihologiji naziva mehanizmom projekcije, a ilustrirat ćemo ga jedni primjerom. Neki poslovni čovjek želi uspjeti, pa je odlučio biti ljubazan prema svima na poslu, pogotovo nadređenima. Šefu se kvari automobil tik prije nego što mora odjuriti na važan sastanak. Ovaj poslovni čovjek mu odlučuje posuditi svoj automobil, iako mu šef kaže da se možda neće vratiti do kraja radnog vremena. Međutim, svjestan da mu ovo može donijeti velike poene, ovaj biznismen spremno uručuje ključ. Nakon nekoliko tjedana, ista stvar se dogodi njemu i jedan kolega na nižem položaju u tvrtki također mu posuđuje svoj automobil, ali on to čini iz čiste ljubavi, radi potrebe u kojoj mu se kolega našao. Ali ovaj biznismen u sebi misli: „Na što on smjera ovime? Hoće li mi se nekako dodvoriti i nešto izmusti iz mene?“ iako to njegovom kolegi nije ni na kraj pameti. Ovo je bio jedan konkretniji prikaz mehanizma projekcije.
Ovaj mehanizam se puno češće odvija i teže iskorjenjuje na razini dubljoj od ovakve instrumentalne razine (svjesne namjere) – najdublje je ukorijenjen na motivacijskoj razini (pobude). Osobi koja čini dobra djela iz ponosa, sentimentalnosti ili krivnje, nemoguće će biti prepoznati ljubav (odsutstvo navedenih iracionalnih pobuda) u dobrim djelima drugih, osim ako ne odluči upotrijebiti razum kako bi mogao povjerovati u nešto što nije sâm iskusio. Osim korištenja razuma koji mu jedini može omogućiti da shvati nešto izvan svog dotadašnjeg iskustva (tj. empirije, bilo osjetilne ili osjećajne), potrebna je i poniznost kako bi mogao priznati da to još uvijek nema. Ukratko, potrebno je svojevrsno odustajanje od sebe – korak vjere u neproživljeno i naizgled nesigurno. Ali ta vjera nije slijepa (kao pri indoktrinaciji) i fanatična (prepuštanje iracionalnim impulsima), već utemeljena na razumnom shvaćanju smisla onoga s čime smo se susreli. To se s nama dešava pri svakom susretu s ljubavlju, jer ukoliko je ljubav dobra, onda bi trebala neprestano pružati priliku za napredovanje, što znači da nikada ne možemo dosegnuti njezinu apsolutnost, ali ipak se možemo uskladiti s njezinim načelom, a to je nesebičnost. Valja napomenuti da ono ne predstavlja nekakvu mazohističku inhibiciju, jer bi to bilo represivno i iracionalno (te u suštini opet sebično). Jedina vrijedna i stvarna nesebičnost (koja nema nikakve koristi, pa ni te da umiri nečistu savjest) temelji se na racionalnosti. Učitelj bi trebao težiti da to načelo razvije kod sebe i kod učenika: „Pravi učitelj se ne može zadovoljiti drugorazrednim radom. On se ne zadovoljava da upućuje svoje učenike na ideal niži od najvišeg koji oni mogu postići. Ne može biti zadovoljan da im pruži samo neko tehničko znanje, da ih učini dobrim knjigovođama, vještim obrtnicima i uspješnim trgovcima. Njegova je težnja da u njih usadi načela istine, poslušnosti, časti, poštenja i neporočnosti – načela koja će ih učiniti pozitivnom silom u podupiranju stabilnosti i napretka društva. On želi, prije svega, da oni nauče veliku životnu lekciju o nesebičnoj službi.“ (White 1981:29)
Sada kada smo raskrinkali loše metode odgoja koje su neučinkovite u oblikovanju moralne osobnosti, i kada smo došli do činjenice da svaki pozitivni razvoj u sebi sadrži načelo ljubavi koje se prepoznaje po njegovom smislu, možemo se još jednom složiti da je potrebno u učenicima razviti „individualno racionalno razumijevanje“ kako bi postale slobodne ličnosti koje će svojim razumom, svojom savješću i svojom voljom internalizirati moralne vrijednosti. Kritikom neučikovitih metoda smo ustvari definirali i što je metoda prosvjećivanja. Ona je sve što prethodne metode nisu. Ona omogućuje potpuni uvid u smislenost moralnih vrijednosti onome koga se poučava (bez ometanja iracionalnim dodacima), čime mu se osigurava maksimalna sloboda razuma, savjesti i volje. Pošto je pojedinac moralne vrijednosti svojim (a ne tuđim) razumom shvatio i svojom (a ne tuđom) voljom odabrao, spriječena je bilo kakva licemjernost i površnost u provođenju tih vrijednosti u život. Ukratko rečeno, prosvjećivanje rezultira time da pojedinac prihvaća moralne vrijednosti „svim srcem“. Ta fraza se ne upotrebljava uzaludno, jer je prema Websterovom rječniku jedno od značenja riječi srce „najdublji unutarnji karakter i težnje“. Sve drugo, rezultirat će pukim formalizmom: „Kada slijedimo kodove ponašanja ili rituale pristojnosti, često samo glumimo, postupajući prikladno u vanjskom ponašanju, dok ne obraćamo pozornost na ono što je u našim srcima.“ (Sherman 2005:275) I na kraju, najvažnije od svega, treba jasno izreći koji je cilj i svrha internalizacije moralnih vrijednosti. Možemo spremno odagnati svu apstraktnu maglu koja obavija pojam moralnog odgoja, te zaključti da on ne služi ničemu drugome osim tome da razvije dobar karakter u ljudima. Pošto smo vidjeli da je dobar karakter nemoguće razvijati metodama koje su lošeg karaktera (indoktrinacijom i dresiranjem), došli smo do zaključka da je jedina dobra metoda prosvjećivanje. Međutim, je li to dovoljno?

5. DOBAR MORALNI ODGOJ JE POUČAVANJE PRIMJEROM


Ako je cilj moralnog odgoja razvijanje dobrog karaktera učenika, da bi ga ostvarili, potrebno je da i sami učitelji budu utjelovljenje tog cilja. Ne možemo propovijedati učenicima o nečemu što sami ne živimo. Ne spominjući ime i opraštajući propust, jedan od nastavnika na našem fakultetu je tako lijepo govorio o didaktičkim metodama i poštovanju prema učenicima na nastavi, da bi nedugo zatim svojim primjerom pokazao ponašanje suprotno svim savjetima koje smo učili. Plačko spremno primjećuje ovaj problem postavljajući pitanje: „Utječu li više proklamirane vrijednosti, ili pak vrijednosti koje se doista ostvaruju u suživotu ljudi u jednoj društvenoj grupi?“ (Plačko 1989:6) Iako shvaćam da smo svi nesavršeni i da svi griješimo, smatram da je i potrebno i moguće učiniti puno više nego što činimo. Nije potrebno da odmah postanemo savršeni i da odmah jednako savršeno slijedimo sve dobre i korisne didaktičke i pedagoške savjete, ali važna je volja i zainteresiranost da u tome uspijevamo i napredujemo. Kao što smo u samom uvodu naveli, potreban je intelekt i volja da bi se iz kaosa stvorio red, pa učitelji moraju uložiti svjesne napore da se usklade s onim što poučavaju. Tako će biti i mnogo manje licemjerja od strane učitelja, a mnogo više povjerenja od strane učenika.
Učiteljima je potrebna znatno veća svijest o odgovornosti koju imaju. To nije samo još jedna profesija u nizu, ovdje se bavimo ljudima i oblikujemo njihovu svijest, vrijednosti i karakter. Pošto smo se bavili temeljnim načelima metodâ izravnog prenošenja moralnih vrijednosti, sada ćemo se baviti neizravnim, implicitnim prenošenjem moralnih vrijednosti koje se izvodi učiteljevim karakterom. Izjava da djela govore više od riječi zaista je istinita. Pogrešno je pod dobrim učiteljem podrazumijevati učitelja koji je samo visoko stručan. To se ne odnosi samo na nastavničku profesiju, već generalno na sva zanimanja. „Neki pojedinci ne baš tako uzornog moralnog karaktera ili osobnih i društvenih kvaliteta – u širem smislu etičkih vrlina – i dalje se mogu smatrati dobrim liječnicima ili odvjetnicima, prvenstveno, ako ne i samo zbog njihove vjernosti ugovornim obvezama i/ili posjedovanju i učinkovitoj upotrebi profesionalno relevantnih vještina. Vještog neurokirurga ne bi se smatralo profesionalno otpisanim zato što je ženskar ili nasilnik nad mlađim bolničkim osobljem.“ (Carr 2005:260, prev. a.) Profesionalizam je zamijenio moralnu vrijednost osobe, odnosno njezin karakter. Ako se učitelj fizički obračuna s učenikom, reći ćemo da je to vrlo neprofesionalno od njega, kao da taj čin nije moralno loš sam po sebi. Ovakvim stavom upravo potičemo pomanjkanje interesa za razvoj karaktera, jer on postaje samo dodatak koji je nekim profesijama više, a drugim manje potreban, umjesto da bude temeljna odrednica čovjeka, bio on zaposlenik Čistoće ili predsjednik Republike. Carr zato primjećuje kako je, „etičko kultiviranje vrlinâ opće naravi kao što su umjerenost, hrabrost, iskrenost, pravda i (određena mjera) mudrosti je sine qua non svake moralne zajednice. Uz ovo treba biti također jasno da, iako šire vrline etičke naravi nemaju status profesionalno određujućih univerzalnih pravila, teško je zamisliti kako bi bilo kakav profesionalni poduhvat (ili bilo koje ljudsko zanimanje) moglo biti uspješno izvedeno od strane ljudskih agenata kojima potpuno nedostaju takve temeljene moralne vrline.“ (Carr 2005:260, prev. a.) Svatko bi trebao biti svjestan da svojim primjerom utječe na ljude oko sebe. Pošto „ljudima generalno nedostaje karaktera“ (Wielenberg 2006:485, prev. a.), loš primjer širit će se poput raka, zbog te generalne sklonosti ljudi da spuštaju granice kad vide da „to čine i drugi“, a pogotovo ako se radi o (profesionalno) uglednom liječniku ili odvjetniku. Koliko li je onda još mnogo bitnije za jednog učitelja da posjeduje kvalitetan karakter pošto „učitelji trebaju biti (opet nedvojbeno) moralni uzor svojim učenicima“ (Carr 2005, 261, prev. a.).
Je li važno da učitelj zna dobro objasniti gradivo? Svakako da je, ali još je važniji njegov karakter koji mu je uopće i otvorio mogućnost da želi dobro objasniti gradivo. Često pri odgovornom provođenju svoje profesionalne dužnosti zaboravljamo da je upravo sama ta odgovornost dio pozitivnog karaktera, a ne nešto odvojeno od njega. Suprotnim tendencijama uzrokujemo pojavu „profesionalnog licemjerja“ (Carr 2005:261, prev. a.) Ne možemo se poslije čuditi kada i učenici licemjerno (a time i bezvoljno) izvršavaju školske dužnosti, samo zato što to spada u njihovu „profesionalnu“ dužnost. A to je samo jedan dio velikog ljudskog moralnog mehanizma koji nazivamo karakter. Dakle, za uspješno razvijanje pozitivnog karaktera učenika, nužna je metoda prosvjećivanja, ali i snažan osobni primjer koji djeluje u skladu s proklamiranim vrijednostima. Iako učenici u osnovnu školu ulaze kada su već u latentnoj fazi, pa s time i sposobni koristiti razum u ispitivanju višeg smisla onoga što se uči i čini (zbog čega je metoda prosvjećivanja već tada upotrebljiva), želim jasno dati do znanja da sva moja pričanja o metodi prosvjećivanja nemaju za cilj onakvu vrstu nezavisnosti učenika koja bi bila nesvrhovita. Naime, upravo zato što učenik još ne može sve sâm shvatiti, potreban mu je učitelj, sukladno Vygotskyjevoj dobro poznatoj teoriji o zoni proksimalnog razvoja. Dakle, potrebno je još mnogo povjerenja u učitelja. Međutim, to povjerenje nipošto ne smije biti iracionalne indoktrinacijske prirode: učitelj treba iskoristiti svu silu svog intelekta i volje da bi poučavao metodom prosvjećivanja, pa tako i kada objašnjava samu činjenicu zašto mu učenici (u vezi onih stvari čiji im viši smisao još nije jasan) mogu s pouzdanjem vjerovati. „Cilj discipline je uvježbavanje djeteta da vlada sobom. Ono mora naučiti da se oslanja na sebe i da sobom upravlja. Zato, čim stekne sposobnost rasuđivanja, njegov razum treba pridobiti da pristane na poslušnost. Neka svi postupci prema njemu budu takvi da pokažu da je zahtjev za poslušnošću opravdan i razuman.“ (White 1981:288) Tu je potrebna velika mudrost i ravnoteža, ali prije svega, dosljedan karakter dostojan povjerenja. Učitelj se mora pokazati kao netko tko čini ono što govori. „Mudar odgajatelj trudit će se da svojim postupanjem prema učenicima stekne njihovo povjerenje i razvije u njima osjećaj časti. ... Navedite mlade da osjete da im vjerujete, i samo se rijetki među njima neće potruditi da se pokažu vjerni povjerenja.“ (White 1981:290)

6. UČITELJEV KARAKTER: NEKI PRAKTIČNI SAVJETI


Pošto smo razjasnili kako je potrebno da učitelj utjelovljuje vrijednosti koje poučava, pogledat ćemo neke praktične aspekte, vidjeti kako to konkretno izgleda i navesti korisne savjete. Prije nego što počnemo navoditi konkretne primjere vrlina koje učitelj treba imati, sjetimo se da je svrha odgojno-obrazovnog procesa oblikovati cjelovitog čovjeka – razvijenog u tjelesnom, duševnom i duhovnom području. U tom svijetlu, učitelj treba paziti na sva tri aspekta ljudskog razvoja i da sâm bude primjer dobrog razvoja u tim područjima. Dobar učitelj ne bi trebao pušiti, svjestan da time odmah odašilje učenicima poruku da zdravlje i nije tako bitno. „U svakom pogledu učitelj je dužan da strogo poštuje načela zdravlja. On to mora učiniti ne samo da bi time sačuvao svoju radnu sposobnost već i zato da bi tako utjecao na učenike. On mora biti umjeren u svemu; mora biti primjer u prehrani, odijevanju, radu i rekreaciji.“ (White 1981:278) U implicitni moralni odgoj, odnosno oblikovanje karaktera učenika, dakle, spadaju najrazličitiji elementi poučavanja, koji mogu biti intra i ekstradidaktičkog tipa. Karakter učitelja otkriva se u vrlo suptilnim postupcima, u samom načinu i obliku poučavanja. Valja napomenuti da upravo odabir metode prosvjećivanja nasuprot indoktrinaciji i dresiranju već ima svoje moralne i karakterne implikacije i poučava učenike kako u životu trebaju postupati s drugima. David T. Hansen citira Deweya kad upozorava da se „mnogi postupci čine, ne samo bez razmišljanja o njihovoj moralnoj kvaliteti, već praktički bez ikakvog razmišljanja.“ (Hansen 1993:662) Dakle, trebamo puno više osvjestiti spektar naših postupaka koji u sebi sadrže poruku o kvalitetnom karakteru. Čak su i „tjelesno ponašanje i poštovanje, ljubaznost izražena u emocionalnom ponašanju, ton glasa i izrazi lica svi dio valjanog prijenosa tih vrijednosti.“ (Sherman 2005:273). To ne treba obavljati licemjerno (kao formalizam bontona), jer će učenici to prepoznati brže nego što mislimo, i tada smo im već poručili da je prihvatljiva jedna izrazito loša karakterna osobina – neiskrenost. Ljubazno ponašanje treba proizlaziti iz iskrenog staranja za dobro učenika. „Na puno suptilnije načine, naša tijela, lica i ton glasa otkrivaju drugima dubine našeg karaktera, a također i dubine našeg poštovanja i staranja. ... Način na koji se autoritet obraća podređenima može biti indeks karaktera i vrline. Ton glasa koji je ozbiljan, ali ne zlostavljački, objektivan i autoritativan, ali ipak suosjećajan ... pokazuje znakove koji otkrivaju dobar karakter i senzibilnost vođe ili učitelja.“ (Sherman 2005:281,2, prev. a.).
Ako nemamo ljubavi niti staranja prema učenicima ili predmetu koji predajemo, nije rješenje praviti se kao da to nije tako, pa se truditi ukloniti simptome – vanjske indikatore tog stanja. Umjesto toga trebamo hrabro prokopati do uzroka i promijeniti svoje stanje unutrašnjeg karaktera. Ellen G. White, najprevođenija spisateljica dokumentarne proze, čije sam kraće misli već naveo, mnogo je pisala o odgoju i obrazovanju, a neka njezina pedagoška djela je moguće nabaviti i na ovim prostorima. Od njih je vjerojatno najznačajnije djelo Odgoj, u kojemu sam pronašao zaista začuđujuće razumnih, jasnih i praktičnih savjeta, koji bi učitelju mogli pomoći da promijeni svoje stanje unutrašnjeg karaktera umjesto da se zadovolji kozmetičkim promjenama u bontonu: „Prava uljudnost se ne uči jednostavnim primjenjivanjem pravila lijepog ponašanja. ... Postoji opasnost da se suviše velika važnost pridaje samom stilu i formi ponašanja i da se suviše vremena posvećuje podučavanju na tom području. ... Mnogi koji veoma naglašavaju važnost pravila formalne pristojnosti pokazuju veoma malo poštovanja prema svemu, ma koliko bilo dobro, što ne zadovoljava njihova izvještačena mjerila. Takav odgoj je pogrešan. On ohrabruje oholo kritizerstvo i uskogrudnu isključivost. Suština prave uljudnosti je obzirnost prema drugima. Najvažnije i najsolidnije obrazovanje je ono koje potiče na saučešće i ljubaznost prema svima.“ (White 1981:241,1) „Općenito se uviđa potreba da se učitelji pripreme za svoje zvanje; ali rijetki shvaćaju koja je vrsta pripremanja najbitnija. Onaj koji je svjestan odgovornosti povezanih s odgojem mladih, uvidjet će da obrazovanje samo na znanstvenom i literarnom području ne može biti dovoljno. Učitelj mora steći šire obrazovanje od onoga koje se može steći proučavanjem knjiga. Njemu je potrebna ne samo snaga već i širina uma; on mora biti ne samo odan poslu već i čovjek široka srca. ... Iskustvo u praktičnom životu je nezamjenjivo. Red, temeljitost, točnost, vladanje sobom, vedar duh, staloženost, požrtvovnost, poštenje i uslužnost su neophodne osobine. Budući da je omladina okružena tolikim bezvrijednim karakterima i licemjerjem, još je veća potreba da učitelj svojim riječima, držanjem i ponašanjem pruža primjer plemenitosti i čestitosti. Djeca brzo otkrivaju pretvaranje ili bilo koju drugu slabost ili manu. Učitelj može steći poštovanje učenika samo ako u svom vlastitom karakteru pokaže načela kojima ih želi naučiti. Samo ako to bude činio u svom svakodnevnom druženju s njima, moći će imati trajan i dobar utjecaj na njih.“ (White 1981:277)
U svijetlu pripreme učitelja za svoje zvanje, kako ju opisuje White, zanimljiva je Carrova tvrdnja da zapravo svi ljudi neophodno već imaju internaliziranu svojevrsnu sposobnost poučavanja jer „su svi ljudski izvršitelji, već i samo zbog svojeg položaja u kompleksnoj mreži ljudskog života – kao roditelji, skrbnici, zaposlenici, građanski vođe, prijatelji i djeca – na preteoretski način implicirani u onim procesima poučavanja i učenja koji u velikoj mjeri definiraju ljudsku zajednicu. To ne znači da oni pojedinci koji su izabrali karijeru učitelja u kotekstu institucionaliziranog školstva neće imati različite vrste specijaliziranog razumijevanja širih društvenih i političkih implikacija školovanja, ugovornih profesionalnih obveza i predanja i suvremenih informacija i drugih tehnologija ... ali ta ideja se slaže s dobro poznatom činjenicom da oni koji nikada nisu primili formalnu (akademsku ili praktičnu) izobrazbu kao obrazovni profesionalci mogu biti bolji učitelji u ovom pre-teorijskom smislu od onih koji su ju primili.“ (Carr 2005:262,3, prev. a.) Dalje nadređuje važnost općih karakternih nad profesionalnim kompetencijama: „poučavanje i učenje, pa tako i autoritet, sastavni su dio same srži ljudske moralne i građanske zajednice. U tom svijetlu, poučavanje nije prvenstveno, a možda niti uopće, pitanje specijaliziranog tehničkog usavršavanja, već usvajanja onih oblika znanja, razmijevanja, vještinâ, komunikacije, osobnosti i moralnog karaktera koji su preduvjet za sve ljudske projekte i poduhvate.“ (Carr 2005:263, prev. a.) S time je u skladu i sljedeća misao: „Možda su mogućnosti obrazovanja učitelja bile ograničene tako da on nema onako visoke literarne kvalifikacije kakve bi bile poželjne; ipak, ako on zaista poznaje ljudsku prirodu; ako stvarno voli svoj posao; ako je svjestan njegove važnosti i želi da se usavrši; ako je spreman da radi ozbiljno i ustrajno, on će razumjeti potrebe svojih učenika, i svojim suosjećajnim i naprednim duhom pridobit će ih da ga slijede kad ih želi uzdići i povesti naprijed.“ (White 1981:279) Iako White ne umanjuje vrijednost teorijskog znanja učitelja, ipak više vrednuje njegovu samu želju i motiviranost za usavršavanjem: „Što više pravog znanja učitelj ima, to će bolji biti njegov posao. Učionica nije mjesto za površan rad. Nijedan učitelj koji je zadovoljan površnim znanjem neće postići značajne rezultate. Ali, učiteljeva korisnost ne ovisi toliko o stvarnoj količini njegovog znanja koliko o cilju za kojim teži. Pravi učitelj ne podnosi tromost misli, lijenost uma i nesigurnost pamćenja. On stalno teži za višim dostignućima i boljim metodama. Njegov život je život stalnog rastenja.“ (White 1981:278)
Neke od najdelikatnijih situacija u odgojno-obrazovnom procesu pojavljuju se kada učenik postupa neispravno i kada je to potrebno ispraviti. U tom slučaju, nedostatak pravilno razvijenog karaktera učitelja može predstavljati ozbiljnu teškoću, jer će pobjeći najčešće u dvije krajnost: ili će se u frustraciji ponijeti grubo i proizvesti kontra-efekt, ili će se zbog straha od reakcije povući i ostaviti učenika neukorena, a samim time i neosvještena o neispravnosti njegovog ponašanja, što ga ozbiljno zakida. Sherman citira Ciceronove drevne, ali još uvijek vrlo primjenjive savjete u vezi načina ukora: „'Ponekad se dogodi da je nužno ukoriti nekoga. U tom slučaju ćemo možda morati iskoristiti retoričniji ton glasa ili oštriji i ozbiljniji jezik, pa se čak ponašati i tako da izgleda kao da djelujemo u ljutnji. Međutim, ovoj vrsti ukoravanja bismo trebali pristupati na način na koji pristupamo operaciji i rezanju, rijetko i nevoljko... Većinu vremena trebamo koristiti blagu kritiku, premda popraćenu određenom ozbiljnošću, kako bismo pokazali oštrinu, ali izbjegli zlostavljanje.' (O dužnostima, 1.136-137)“ (Sherman 2005:282, prev. a.) Vrlo slične, ali detaljnije razrađene savjete daje i White: „U svom naporu da popravimo zlo, moramo se čuvati sklonosti da zanovijetamo i osuđujemo. Stalno osuđivanje unosi pometnju a ne popravlja. Atmosfera nemilosrdne kritike u mnogima, a osobito u onima koji su najosjetljiviji, ubija volju za rad. Cvjetovi se ne rascvjetavaju pod dahom oštrog vjetra. Dijete koje se često ukorava zbog neke posebne mane, počinje tu manu smatrati svojom karakteristikom, osobinom protiv koje je svaka borba uzaludna. Tako se stvara obeshrabrenje i beznadnost, često skrivena pod plaštem ravnodušnosti i junačenja.“ (White 1981:291-2) I zamjetimo na kraju prosvjetitljsku metodu ispravljanja: „Pravi cilj ukora postiže se tek kad je sam prijestupnik naveden da uvidi svoju pogrešku i kad je njegova volja pokrenuta da je ispravi.“ (ibid.)
Važno je napomenuti da je za uspješan prijenos moralnih vrijednosti bitan i odnos prisnosti. Učitelj treba biti spreman poistovjetiti se s učenicima i spustiti na njihovu razinu, ne profesionalno izvještačeno, nego u svom umu i srcu (jasno, zadržavajući distinktivne osobine odrasle osobe). Treba učiniti sve što je moguće da bi im se približio, a da pritom ne izgubi svoj autoritet. Potrebno je da ga u određenom smislu smatraju drugom. „Učitelji često ne uspijevaju da uspostave drugarski odnos sa svojim učenicima. Oni pokazuju suviše malo saučešća i nježnosti, a suviše mnogo dostojanstva strogog suca. Iako učitelj mora biti čvrst i odlučan, ne smije biti pretjerano strog i nasilan. Ako je grub i kritički raspoložen, ako se izdvaja od svojih učenika i postupa prema njima ravnodušno, on zatvara puteve za širenje svog blagotvornog utjecaja na njih.“ (White 1981:280)

 

ZAKLJUČAK


Iz ovih savjeta možemo izvući zaključak da se od učitelja traži unos vlastite osobe u taj poziv. Ako ikome, onda upravo učitelju njegova profesija ne bi trebala biti samo profesija, već zaista način života. Iz prve ruke sam iskusio koliku moć utjecaja ima takav pristup učiteljstvu. Nikada neću zaboraviti svoju osnovnoškolsku razrednicu Miru Vičić koja se prema nama ponašala gotovo kao prema vlastitoj djeci. Plakala je sa mnom kad sam bio zločest, ne zato što joj je posao zbog toga visio, ili zato što je bila na rubu živaca, već iskreno iz srca radi brige za mene. Jednom prilikom, kad sam joj se požalio da će me pitati matematiku, a zaista mi nije nikada išla, ušla je u razred za vrijeme matematike i prozvala me da ustanem i pođem s njom jer me treba u informatičkom kabinetu (bila je profesorica informatike i tehničke kulture). Međutim, u tom činu milosti i oprosta mojeg nemara, ja sam vidio i ukor, i dobio sam želju da se promjenim. Svaki njezin postupak, imao je za cilj da promjeni moj karakter, ali ti postupci su imali moć samo zato što je taj dobar karakter kakav je željela prenijeti na mene i ona sama istinski shvaćala i živjela. Zato sam imao određenu dozu strahopoštovanja, ali i ljubavi i dubokog povjerenja u nju kao u niti jednu nastavnicu prije ili poslije. Taj duh istinske zainteresiranosti osvajao je naša srca, koliko god nezahvalni i nemarni kao adolescenti bili. Zaključit ću jednim citatom koji svojim opisom ispravnog učiteljskog stava savršeno definira i smisao, cilj i metode uspješnog odgojno-obrazovnog procesa čiji rezultat tada ne može biti ništa drugo nego oblikovanje pozitivnog karaktera učitelja i učenika. Međutim, uz to želim dati do znanja da sve ovo nije samo idealistička teorija, već da sam to osobno vidio i iskusio u praksi i da bez ikakvog pretjerivanja svaku riječ ovog citata mogu primijeniti na svoju dragu razrednicu Miru. Iz tih razloga imam teorijskog i racionalnog, praktičnog i empirijskog utemeljenja pozvati i sebe, kao i sve druge buduće i sadašnje učitelje i nastavnike na odluku za ulaganje svjesnijih i srčanijih napora u izgradnju vlastitog karaktera, a usporedno s time i onih koje poučavamo. „Učitelj ... neće misliti da je obavio svoj posao kad je završio svoje uobičajeno predavanje za taj dan i kad učenici privremeno nisu pod njegovom izravnom kontrolom. On će tu djecu i omladinu nositi u srcu. On će neprestano razmišljati i truditi se da im osigura najbolji kvalitet nastave. Onaj koji je svjestan prilika i prednosti koje mu pruža njegov rad, neće ničemu dopustiti da ga zaustavi u ozbiljnom naporu da se usavrši. On neće štedjeti truda da dostigne najviši stupanj savršenstva. Sve što želi da njegovi učenici postanu, on će se i sam truditi da bude.“ (White 1981:281)


LITERATURA:


Carr, David: „Personal and Interpersonal Relationships in Education and Teaching: A Virtue Ethical Perspective“ in British Journal of Educational Studies, Vol. 53, No. 3, Values, Ethics and Character in Education (Sep., 2005), str. 255-271
Dodson, Dan W.: „Moral Issues in Teacher Training“ in Journal of Educational Sociology, Vol. 31, No. 6, Operation Manhattan: A Report on a Teacher Education Project in the Metropolis (Feb., 1958), str. 185-187
Halstead, Mark. J.: „Teaching about Love“ in British Journal of Educational Studies, Vol. 53, No. 3, Values, Ethics and Character in Education (Sep., 2005), str. 209-305
Hansen, David T.: „From Role to Person: The Moral Layeredness of Classroom Teaching“ in American Educational Research Journal, Vol. 30, No. 4 (Winter, 1993), str. 651-764
Harber, Clive: „International Contexts for Political Education“ in Educational Review, (43)3: 245-256, 1991.
Hromadžić, Hajrudin: Konzumerizam: potreba, životni stil, ideologija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.
Kant, Immanuel: Um i sloboda, Velika edicija ideja, Beograd, 1974.
Plačko, Ljudevit: Religija i odgoj, Školske novine, Zagreb, 1989.
Sherman, Nancy: „Of Manners and Morals“ in British Journal of Educational Studies, Vol. 53, No. 3, Values, Ethics and Character in Education (Sep., 2005), str. 272-289
White, Ellen G.: Odgoj, Preporod, Beograd, 1981.
Wielenberg, Erik J.: „Saving Character“ in Ethical Theory and Moral Practice, Vol. 9, No. 4 (Aug., 2006), str. 461-491
Žitinski, Maja: „Obrazovanje je moralni koncept“ in Naše more 53(3-4)/2006, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2006.
Žitinski, Maja: „Etičke implikacije psihodinamičkih teorija“ in Nova prisutnost VI/3 (2008), KRAK, Zagreb, 2008.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD