POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

Važnost autoriteta u porodici

1. Porodica i njen značaj

Autoritet u porodiciPorodica je takva društvena zajednica za kojom svaki pojedinac osjeća potrebu, jer su ciljevi koji se u njoj ostvaruju temelji cjelokupnog čovekovog života i zbog toga je ona najsvestranija i najjedinstvenija skupina od vitalnog značaja za svakog člana društvene zajednice. Upravo ta potreba da uspostavi nit zajedništva, čovjeka današnjice nanovo upućuje na porodicu. Porodični život je sasvim sigurno najintimnija sfera traženja i ostvarivanja čovjeka i čovječnosti. Možemo reći da je porodica u izvjesnom smislu posrednik između djeteta i šire društvene zajednice. Ona je najpogodnija škola za emocionalne i socijalne odnose. Savremeni život ne trpi individualne, pa ni porodične izolacije. Porodica se ne može izdvojiti iz opšte zakonitosti društvenog života, ona je sastavni deo društva i materijalno je zavisna o njemu. Upravo zbog toga porodični život služi oblikovanju zajedničkog iskustvenog i doživljajnog bogatstva članova porodice. (Konculov 2009)
U razmatranju savremene vaspitne prakse, savremena pedagogija ističe porodično vaspitanje kao fundamentalno. Prilikom odgajanja djeteta vrlo su vazni faktori kao sto su ljubav, pažnja, toplina, razumijevanje, pozitivano i zdravorazumsko ophođenje prema djetetu kako bi se ono razvilo što bolje i formiralo kao ličnost. Od krucijane je važnosti spojiti ljubav i nježnosti prema djetetu sa njegovim dužnostima i obavezma. U odrastanju, još od najranjie dobi dijete treba da počne da uči o važnim normama pomoću kojih društvo funkcioniše. Dijete treba da zna da razlikuje dobro od zlog, da nauči da bude odgovorno, nesebično, disciplinovano, da redovno i pravilno ispunjava svoje obaveze i zadatke, da je pokorno itd. Sve ove osobine potpomažu zdravom i pravilnom razvoju djeteta i njegove ličnosti koje će u kasnijem životu moći da da svoj doprinos društvu. Vrlo bitnu ulogu u svemu tome ima autoritet roditelja.


2. Autoritet i njegov značaj u kontekstu porodice

Autoritet (lat. auctoritas = ugled, uzor, dostojanstvo; volja, vlast, jamstvo) je ugled i na ugledu zasnovan utjecaj. „Autoritet je rezultat nečije duhovne snage i njezina neposrednog potvrđivanja na djelu. Kao takav autoritet je temelj odgojnog djelovanja. Odgajatelj, međutim ne može biti autoritativan, tj. tražiti pokoravanje bez kritike i otpora, niti odgoj može biti autoritaran, tj. osnovan na slijepom podčinjavanju vlasti, jer to razara samu bit odgoja i preobražava ga u manipulaciju“ (Polić 2002). Roditelj je, stoga, dužan da pazi kako koristi svoj autoritet te da pravilno ocijeni kada i u kojoj mjeri ga treba koristiti a da on ima pozitivan uticaj na razvoj djeteta. Očuvati autoritet znači odgajati u poštovanju dječje ličnosti. Roditelji se prema djetetu trebaju odnositi kao prema budućem čovjeku, a ne vrijeđati ga, ponižavati te ugušivati njegove osjećaje, samostalnost, inicijativu i životnu aktivnost, a istovremeno postavljati pred njega zahtjeve i obaveze koje je dužno izvršavati. Imati autoritet znači svestrano se brinuti za dijete. Dijete stječe povjerenje u svoje roditelje ako neprestano osjeća da u njima nailazi na oslonac uvijek, pa i onda kada griješi, kada mu je teško.

Porodica ima veliki uticaj na psihički i psiho-seksualni razvoj djece, na formiranje njegove ličnosti, socijalni razvoj i mentalno zdravlje, pa je njena uloga nezamjenljiva. To je i prirodno, jer je porodica prva socijalna sredina u kojoj se dijete razvija. Ona je za njega društvo u malom, u kojem se uči socijalnom ponašanju i stiče iskustvo. Neizostavan dio porodice i odgoja je autoritet koji je kao vatra koja se s vremenom pali i gasi u zavisnosti od situacija i potreba. Korišten pravilno i u određenoj mjeri autoritet postaje vrlo važno sredsto bez kog je pravilan razvoj djeteta u svoj njegovoj cjelosti nezamisliv i nemoguć.


3. Autoritet i odnos roditelja i djece


3.1. Pripisani autoritet

Jedno od najrasprosranjenijih uvriježenih vjerovanja o podizanju djece je da je nužno i poželjno da roditelji koriste svoj autoritet i kontrolu da upravljaju svojom djecom. Na osnovi mnogih sprovedenih ispitivanja, većina roditelja odobrava upotrebu autoriteta.
Autoritet opstaje i potpomognut je mnogim faktorima. Jedan od njih je „psihološki opseg“ (Gordon 2003). Iz perspektive djeteta roditelj i dijete nisu iste veličine, tj. roditelj je u očima djeteta psihološki veći, sto je potvđeno čestim izrazima djeteta tipa: „Moj tata je najveći i najjači na svijetu“. Od roditeljskih figura djeca kreiraju bogove, uzvišena bića koja znaju sve i mogu sve. „Dijete je začuđeno širinom roditeljskog razumijevanja, tačnošću njihovih predviđanja, mudrošću njihovog rasuđivanja.“ (Gordon 2003). Međutim, realna slika je mnogo drugačija od one koju djeca stvore. Djeca roditeljima pripisuju osobine koje oni ne posjeduju te za koje nemaju realan potencijal. Takvo činjenično stanje ne naginje roditelje da ga otkriju djeci; oni namjerno skrivaju svoje slabosti, ograničenja i nedostatke i potkrepljuju mitove da oni najbolje znaju te da će djeca na kraju uvidjeti koliko su oni bili upravo. To se radi s ciljem da se konstruiše što jači autoritet kojim roditelji kontrolišu ponašanje djece. Psihološka nadmoć predstavlja enorman izvor moći i pošto djeca u njemu vide autoritet kom se pokoravaju on nosi veliku težinu prilikom odgoja djece. Ova vrsta autoriteta se može nazvati pripisani autoritet jer dijete pripisuje određene osobine roditelju i time mu daje moć koju roditelj kasnije iskorištava u svrhu boljeg odgoja djeteta.

3.2. Autoritet uslovljen djetetovim željama

Za razliku od pripisanog autoriteta koji ovisi o djetetu i njegovom viđenju roditelja, jednu drugu vrstu autoriteta kontrolišu roditelji. Ova vrsta autoriteta zavisi od roditeljevog posjedovanja onoga što dijete želi. U ranoj dobi, a u nekim slučajevima i kasnije dijete isključivo ovisi o roditeljima kada je u pitanju zadovoljavanje njegovih potreba. Sve dok je dijete u stanju da nešto želi, da mu nešto fali roditelj ima izvijesnu dozu moći nad djetetom. Nedostatak samostalnosti kod djeteta daje veliku moć roditeljima tako da oni mogu da manipulišu razvojem djeteta onako kako oni smatraju da on treba da se odvije. To se uglavnom mijenja kada dijete uđe u pubertet i polako počinje da se osamostaljuje. Ono je tada dovoljno odraslo da samo pribavi stvari koje bi zadovoljile njegove potrebe i stoga uticaj roditelja je sveden na minimum. U tom periodu, opšte je poznato da je djecu jako teško kontrolisati i utjecati na njihovo ponašanje jer su oni skloni pobunjeničkom i ratobornom stavu, generalno gaje netrpeljivost prema bilo kakvoj vrsti autoriteta i nepoštivanja roditelja.

3.2.1. Nagrade i kazne kao važan izvor autoriteta

Pošto roditelji posjeduju sredstva koja zadovoljavaju djetetove želje oni stoga imaju i moć nagrađivanja i kažnjavanja. Vrlo je efektan autoritet koji je baziran na nagradama i kažnjavanjima, jer tada dijete najbolje uči. Pod nagradom se podrazumijeva sve ono što može zadovoljiti potrebe djeteta. Ako je dijete gladno, mlijeko koje mu roditelj daje je zapravo nagrada. Pod kaznom se smatra uskraćivanje djetetovih potreba i nanošenje bola. Svaki roditelj zna da vrlo lako može utjecati na djetetovo ponašanje koristeći s principom nagradi i kazni. Sva ponašanja za koja roditelj smatra da su poželjna nagrađena su na određeni način kako bi se potakla i uvriježila u psihu djeteta a sva ona nepoželjna ponašanja se kažnjavaju kako bi se suzbila. Ovaj princip učenja pokazao se kao učinkovit i kod životinja i sprovedeni su mnogi eksperiment gdje su životinje učile i bile manipulisane posredstvom nagrada i kazni. „Roditelj nagradama potkrepljuje određena ponašanja, a kaznama gasi ostala ponašanja“ (Gordon 2003). Posle određenog broja ponavljanja kazni i nagrada dijete se može kontolisati pukim obećanjem da biti nagrađen ili kažnjen ukoliko nešto uradi, odnosno, ne uradi.

3.3. Faktori učinkovitosti autoriteta

Da bi autoritet bio djelotvoran on mora da ispunjava određene uslove.
1. Individua nad kojom se sprovodi autoritet mora da bude jako motivisana- „mora da bude jako motivisana da radi za nagradu“. Stoga roditelji moraju dobro da ocijene koje su to stvari za kojim djeca žude ( osim onih najočitijih), stvari za koje su spremna da urade bilo šta i tako se povinuju moći roditelja. Na primjer, roditelji u većini slučajeva neće imati veliki autoritet ako djetetu obećaju da će, ako obavi domaću zadaću, za nagradu dobiti da jede spanać. S druge strane ako mu se obeća čokoladni kolač postoji velika vjerovatnoća da će dijete uraditi ono što od njega traži roditelj.
2. Kazna ne smije biti veoma oštra; ukoliko se to desi dijete će u potpunosti izbjegavati čitavu situaciju koja mu je donijela kaznu. U strahu d će biti kažnjeno, dijete će odustati od pokušavanja da uradi nešto kako spada. Na primjer, ako dijete pogrešno uradi zadatak iz matematike i roditelj ga strogo kazni dijete se više neće usuditi da ga uradi bojeći se predstojeće kazne. Tako nešto roditelji trebaju strogo izbjegavati, jer se dijete odvikava od mogućnosti da nešto uradi kako treba posle više pokušaja i brzo odustaje.
3. Da bi nagrada bila učinkovita ona mora biti dodijeljena odmah nakon željenog ponašanja djeteta. Ako se djetetu obeća da će dobiti nagradu mjesec dana nakon nekog dobro odrađenog zadatka dijete će zaboraviti za šta se on zapravo nagrađuje i neće puno naučiti iz toga.
4. Vrlo je bitna dosljednost prilikom nagrađivanja i kažnjavanja. Ako su roditelji nedosljedni, ako dijete ne može da uvidi šablon na osnovu kog je nagrađen ili kažnjen, autoritet roditelja neće imati pozitivan uticaj na razvoj poželjnih i uklanjanje nepoželjnih osobina. Dijete će biti zbunjeno i neće znati kako da se ponaša.
5. Autoritet nagrađivanja i kažnjavana nema efekta kod kompleksnih ponašanja a i kad ima, potreban je veliki i dugotrjan rad oko djeteta, i to bi se trebalo izbjegavati. Treba se držati jednostanvih stvari jer je tada uspjeh u većini slučajeva zagarantovan.

Imajući u vidu ove faktore, roditelji trebaju pazljivo da ocijene kako da koriste svoj autoritet prilikom nagrađivanja i kažnjavanja kako bi osigurali da njihovo dijete lako nauči ono što njihovi roditelji žele i time se postraju da se dijete zdravo razvija kao ličnost.

4.Važnost autoriteta u porodici po Freudu i Frommu


4.1. Važnost autoriteta u prevazilaženju Edipovog i Elektrinog kompleksa


Odnos između oca i sina bio je predmet mnogih psihologa, pedagoga i psihoanalitičara, i ponuđene su mnoge teorije koje osvjetljavaju taj odnos, upotrebu autoriteta i značaj tog odnosa za kasniji razvoj djeteta.
Po Freudu, u ranoj dobi, dijete ne poštuje oca i njegov autoritet zato što je do te mjere vezan za majku da zeli da ima seksualan odnos sa njom a da oca ubije jer ga vidi kao prijetnju. Taj koncept se zove Edipov kompleks koji je dobio naziv po istoimenoj mitološkoj liku koji je ubio svog oca Laja i oženio se svojom majkom Jokastom a da nije znao da je sa njima u krvnom srodstvu.
Kompleks se pojavljuje tijekom tzv. falusne faze psiho-seksualnog razvoja osobnosti u dobi od treće do pete godine. Razriješenje kompleksa se odvija u istoj fazi kada očev autoritet dopre do djeteta i dijete počne da osjeća strah da će biti kažnjen. Naime, kod djeteta se tada razvije kastracijski kompleks i ono se boji da će na dječakove agresivne namjere odgovoriti kastracijom. Tada, nestaje želja za majkom i dijete počinje da se identifikuje sa ocem. Ova identifikacija rezultira formiranjem superega. Superego predstavlja sve društveno prihvatljive norme i pravila koje dijete internalizuje i ono se ponaša se u skladu s njima tokom svog čitavog života. Superego ima ulogu čuvara; on potiskuje sve nepodobne, nemoralne i sebične želje i porivi koji su skoncentrisani u podsvijesti ( idu) i koji sprečavaju normalan razvoj djeteta. Konačno se potiskuje sva memorija o kompleksu i dijete ulazi u period relativne seksualne i agresivne tišine kojeg Freud naziva faza latencije.
Kod djevojčica dolazi do iste situacije, koja se ovog puta naziva Elektrin kompleks, a isto se ispoljava kroz agresiju prema ocu i seksualnom željom za majkom jer djevojčica misli da posjeduje falus. Do razriješenja dolazi kada dođe do falusne ljubomore tj. kada djevojčica shvati da nema falus i da je majka za to kriva. Onda djevojčica usmjerava svu svoju pažnju na oca a ljutnju prema majci. Do potpunog razriješenja dolazi kada se djevojčica identifikuje sa majkom i roditenjima i usvoji norme superega. Ukoliko se ovi kompleksi ne razriješe to može ostaviti katasrofalne posljedice individuu. Fiksacija za roditelje može inhibirati zdrav mentalni razvoj ličnosti i uticati na ponašanje prema roditeljima, prema suprotnom polu, odabir zanimanja, nastanak neuroza i mentalnih poremećaja. Ovakve osobe nikad ne dostignu stadij zrelosti koje druge osobe koje su prevazišle ove komplekse dotignu. Takve osobe su često narcisoidne, teško se zbližavaju, nepovjerljive su, sebične i sklone samopovrjeđivanju. Prema Freudu u ovom stadiju se formira osobin seksualni identitet. Stoga, da bi se u najranijoj dobi djeteta prevazišle velike psihološke prepreke vrlo je bitna uloga koju ima autoritet. On usmjerava dječake i djevojčice u pravom smjeru tako da oni uklone nemoralne i antagonističke težnje ka roditeljima, usvoje norme i pravila koja su prihvatljiva u društvu i posredstvom kojih društvo normalno funkcioniše, i na kraju nastave put ka zdravom razvoju u zrele i odgovorne individue.


4.2. Fromm i njegov doprinos


Erih Fromm takođe istraživao kako autoritet djeluje na djecu in njihov razvoj kao ličnosti. Po Frommu autoritet crpi snagu iz različitih izvora. Ponekad to može biti strah, nekad poštovanje a nekad divljenje i poistovjećenje sa roditeljem. Nekada autoritet predstavlja konstantan pritisak a nekad je on pozdravljen kao obogaćenje. Bitno je istaći da autoritet nije iznuđen a da uvijek mora postojatzi određena doza dobrovojlnosti da bi on funkcionisa i trajao. Autoritet može da izazove različita osjećanja kod potčinjenih kao u naredna dva primjera.
Od oca se strahuje i sinovi ga slušaju odmah i bez protivljenja; tu je katkad pomiješan više osjećaj strahopoštovanja, katkad više osjećaj mržnje ili straha koji tom odnosu daju posebnu boju. Sve dok otac živi, njegova je volja jedini zakon, a nada u samostalnost i nezavisnost je, svjesno ili nesvjesno, povezana s nadom u očevu smrt. Takva nada, ali i takva želja izostaje u određenoj vrsti odnosa vojnika prema oficiru. Potčinjeni predaje radosno i rado svoju ličnost, postaje oruđe vođe čija volja zamjenjuje njegovu vlastitu. Potčinjeni mu se divi kao beskrajno nadmoćnom biću i nalazi svoju sreću u rijetkim vođinim pohvalama. Svakako, on ga se i boji, ali obično samo onda kada vjeruje da svoju dužnost nije sasvim ispunio. Strahopoštovanje, divljenje, pa i ljubav, igraju mnogo veću ulogu u njegovim osjećajima nego strah“ (Fromm 1989).
U svom eseju Autoritet i porodica Fromm se pozvao na Freuda prilikom davanja svoga mišljenja na temu autoritet. On ukazuje na usku povezanost autoriteta i super ega i da autoritet formira super ego kada dijete počne da se poistovjećuje sa ocem. Odnos između super ega i autoriteta je dijalektički i autoritet uslovljava super ego.
Nužno poklapanje super ega i autoriteta ne počiva samo u tome što se super ego mora stalno iznova proizvoditi od stvarnihi moćnih autoriteta, već i u tome što samo super ego nije dovoljno jako i stabilno da bi ispunilo propisane mu zadatke“ (Fromm 1989).

 


Zaključak

Prisustvo autoriteta igra iznimno važnu ulogu u porodici i pravilan odgoj djeteta u obilnoj mjeri zavisi od upotrebe autoriteta. Naravno, da bi autoritet bito efetktan on se mora primjenjivati racionalno i zdravorazumno. Autoritet je vrlo često potpomognut dječijim razmišljanjem i gledanjem na roditelja kao i njegovim željama i potrebama. To do neke mjere moze ublažiti strogoću autoriteta i utisak da je on nešto kao naredba; zakon roditelja kojim se djeca bezpogovorno povinuju a ne neka vrsta kompromisa od kog i roditelj i dijete mogu izvući korist. Postoje određeni faktori prilikom zadovoljavannja odnosno uskraćivanja dječijih potreba na koje roditelji trebaju da obrate pozornost kako bi njihov autoritet bio djelotvoran. Djeca trebaju sama da uvide svrhu autoriteta i da nauče nešto iz njega zbog toga roditelji trebaju da budu veoma pažljivi jer neki puta autoritet može da ima kontra efekat, i umjesto da nauči i stvori zdrave ličnosti autoritet može da inhibira razvoj i zaustavi pravilno učenje što može da ostavi ozbiljne posljedice. Također, autoritet igra esencijalnu ulogu u razriješavanju Edipovog i Elektrinog kompleksa koji se javljaju u ranoj dječijoj dobi. Autoritet u ovom slučaju obezbjeđuje normalan razvoj i usvajanje društvenih normi i pravila. Stoga, jako je uska povezanost između autoriteta i super ega; jedno bez drugog ne mogu opstati. Ukoliko se konflikti ne razriješe neizostavno usljeđuju ozbiljni mentalni poremećaji u ličnosti djeteta i ono se nikad ne može u potpunosti razviti. Porodica je primarna institucija u kojoj dijete uči i polako se gradi kao ličnost; zdrav razvoj bez porodice je nezamisliv, a roditelji su ti koji svojim autoritetom usmjeravaju svoju djecu na pravilan put; put ka samostalnoj odgovornoj, disciplinovanoj i zreloj individui.

Literatura:


Bernstein, Basil B. Pedagogy, symbolic control, and identity: theory, research, critique. New York: Roman & Littlefield Publishers Inc., 2000.
Freud, Sigmund. Uvod u psihoanalizu. Beograd: Kosmos, 1937.
Fromm, Erich. Autoritet i porodica. Zagreb: Naprijed, 1989.
Gordon, Thomas. Umijeće roditeljstva: Kako podizati odgovornu djecu. Beograd: Kreativni Centar: Grupa Most, 2003.
Horkheimer, Max. Authority and Family. New York: The continuum publishing company, 1968.
Konculov, Ivana. Uticaj porodičnih specifičnostina na vaspitanje dece. Vrsac, 2009.
Polić, Milan. Mali priručni rječnik. 2002. http://www.radionicapolic.hr/filozofija/FOprirucnik/firi.html (accessed decembar subota, 2011).

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD