POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

ODGOJ U PROŠLOSTI

Odgoj je jedan od najvažnijih čimbenika u razvoju i odrastanju djeteta i danas mu se pridaje velika pozornost te se on smatra vrlo bitnim, no nije uvijek bilo tako. U našem radu obuhvatile smo razdoblje od Starog vijeka do 20. stoljeća i htjele smo prikazati upravo kako se odgoj postupno razvijao kroz povijest, od gotovo nevažnog do danas, kada je neizostavan dio društvenog života. No, unatoč svim razdobljima i njihovim obilježjima kroz koja se razvijao, odgoj se i dalje ne može točno definirati i smatra ga se vrlo širokim pojmom.
'Uz širok i osobitostima bogat raspon u kojem se, u raznim vremenima, na raznim mjestima, u raznim društvenim i drugim uvjetima javlja, odgoj možemo odrediti kao svaku svjesnu djelatnost kojom se razvijaju psihičke i fizičke osobine čovjeka.' (Malić, Mužić, 1990.)
Iako se danas odgoj mnogo razlikuje od odgoja u prošlosti, oni su ipak međusobno povezani jednim od najtežih pitanja za koje se do danas nije pronašao pravi odgovor – za što i kako mlade odgajati.

2. STARI VIJEK

2.1. O POSTANKU ODGOJA I ODGOJU U PRVOBITNOM DRUŠTVU

Znanost je utvrdila da je proces očovječenja bio vrlo dugotrajan i složen i da je čovjekov postanak vezan za rad i da je on proizvod svojega rada. Čovjekov rad snažno je utjecao na razvitak ljudske zajednice. U početku čovjekova života na zemlji njegovo je iskustvo bilo malo i jednostavno, pa su ga i djeca mogla lako usvojiti oponašanjem. Potaknuto glađu dijete je videći druge, rukama ili štapom iskošavalo korjenje, skupljalo plodove i postepeno se privikavalo radu. Engles kaže da proces rada počinje izradom oruđa, a izrada oruđa je već umijeće. Prenošenje tog umijeća zahtijevali je da stariji iskustva prenose mlađima.

2.2. ODGOJ I ŠKOLE U STARIH ISTOČNIH NARODA

Sumerani - su osnivali državu u prorječju rijeka Tigrisa i Eufrata. Već u trećem tisućljeću pr.n.e. osnivali su škole u kojima su djeca pisala klinastim pismom na glinenim pločama. Učili su botaniku, zoologiju, mineralogiju, matematiku. Školovali su se pisari, svećenici i činovnici koji bi obavljali različite poslove u dvorovima i hramovima. Škole su mogli posjećivati sinovi bogatih obitelji. Školovanje se plaćalo a disciplina je bila vrlo kruta. Učilo se ponavljanjem i prepisivanjem.
Perzijanci - su živjeli u planinskim predjelima i visoravnima, neprestano izloženi prirodnim silama i borbi s prirodom. Prema njihovu vjerovanju, bogovi Ormuzd (svetlost) i Ahriman (tama) u stalnoj su borbi koja će završiti s pobjedom svjetlosti. Taj optimizam određuje njihov odgoj. Cilj odgoja su vidjeli u fizički čvrstoj i jakoj ličnosti, pa su omladinu podvrgavali fizičkim naporima, jahanju, rukovanju lukom i strijelom, borilačkim vještinama. Cijenili su pravdu, istinu, i hrabrost, kao i druge ljudske vrline. Intelektualni odgoj prepustili su svećenicima.
Kinezi - su veoma dugo bili izolirani od ostatka svijeta. Karakterističnost Kineza je sistematičnost, krutost i strogost. U školovanju se primjenjivala selekcija. Školovanjem se trebao pripremiti dobar činovnik za državnu službu. U školama se nije pridavala pažnja djevojkama i nisu se učile prirodne nauke. Kultura i odgoj Kineza bili su pod jakim utjecajem učenja filozofa Konfucija i Lao-cea. Potječe iz ugledne obitelji no mladost je proveo u siromaštvu. Lao-ce - jest Kineski filozof i osnivač taoizma, Konfucijev suvremenik
Egipat - Na čelu države je bio faraon. Samo odabrani su mogli steći znanja iz medicine i građevinarstva, dok fizički odgoj, glazba i pjesništvo nisu bili dostupni prosječnom Egipćaninu. Egipćani su svoja saznanja pisali na papirus, ali se hijeroglifi (egipatsko pismo) teško učilo. Jedna vrsta pisma je postojala za narod a druga za kastu svećenika. Stara egipatska kultura postigla je veličanstvene rezultate, no nije bila sposobna za razvoj i napredak, jer je zbog smjenjivanja dinastija, ratova i ustanka sve više postajala pasivna i kruta.

2.3. ODGOJ U STAROJ GRČKOJ

Staru Grčku činilo je više manjih gradova-državica, koje su se razvile u toku raspadanja rodovskog uređenja. Od tih državica najpoznatije su Sparta i Atena. U njima su se u V stoljeću pr.n.e. razvila dva odgojna sistema: spartanski i atenski, zajedničko im je to što je odgoj bio organiziran samo za robovlasničku klasu. Djeca robova nisu smjela pohađati odgojne ustanove.

2.3.1. SPARTANSKI ODGOJ

Spartanski odgoj obuhvaćao je samo djecu sparijata. Cilj mu je bio da pripremi vojnike, ratnike koji će uvijek biti spremni za borbu s neprijateljima. Da bi ostvarili takav odgoj, sparijati su poslije rođenja odabirali samo zdravu djecu a ostalu su izlagali na gori Tajgetu. Dijete se do svoje sedme godine odgajalo u obitelji, a nakon navšenih sedam godina ih se odvodilo u odgajne ustanove do njihove punoljetnosti. Navikavali su ih na hladnoću, glad, žeđ i bolove. U Sparti su se i djevojke pod nadzorom državne uprave fizički i vojnički odgajale. Smatrali su to potrebnim zbog rađanja zdravog potomka ali i zato što su žene branile grad kad su muškarci bili u ratnim pohodima.
Postoje i pozitivne stavke spartanskog odgoja :
1.Odgoj se shvaća kao najvažnija društvena i državna funkcija,
2.Osnivaju se javne državne ustanove za odgajanje mladeži vladajuće klase,
3.Odgaja se i ženska omladina


2.3.2. ATENSKI ODGOJ

Atena je bila glavni grad države Atike. Vrlo rano je postala trgovački centar Grčke u starom vijeku. Atena je od istočnih zemalja primila prirodne nauke. Vrlo razvijen politički život, visoka ekonomska razina, visok razvitak kulture uvjetovali su atenski odgoj od VI - IV stoljeća pr.n.e. Dječaci su se do sedme godine odgajali u obiteljima, pod nadzorom robova pedagoga. Velika pažnja se posvećivala dječjim igrama u toj dobi. Atenske škole, u kojima su se školovali dječaci od sedme do 14. godine, bile su škole gramatista i škole kitarista. Škole su bile privatne i plaćale su se, držali su ih ratni invalidi ili bivši robovi pušteni na slobodu. Učitelji su se zvali didaskali (grč. riječ = učim, poučavam). Prema nekim izvorima u školi se primjenjivalo tjelesno kažnjavanje učenika. Sa 13. godina dječaci su prelazili u palestru, školu borenja, gdje su se bavili gimnastikom po nadzorom pedotriba. Vježbali su pentatlon, tj. petoboj (trčanje, skakanje...). Najimućniji dječaci nastavljali su školovanje u gimnazijama. Dječaci od 18.-20. godine prelazili su u efebe gdje su polagali zakletve da će se hrabro boriti za domovinu. Efebi su se obučavali za vojničke dužnosti.
Odgojne ustanove u Sparti su bile državne. U Ateni su škole gramatista i kitarista bile privatne, a palestre i gimnazije javne ustanove.
Ideal odgoja izražavali su složenim pojmom kalokagatija (ljepota i dobrota).

2.3.3.GRČKI FILOZOFI O ODGOJU

2.3.3.1. Sokrat

Sokratovo je shvaćanje i tumačenje bilo da je čovjek kao misaono biće mjera svih stvari. On je zagovarao duboko razmišljanje i moralno savršenstvo, često ponavljajući; "Spoznaj samoga sebe!" Priznavao je mudrost, odnosno znanje. U odnosu prema ljudskoj djelatnosti vrlina je hrabrost, a u odnosu prema osjećajima ona je umjetnost. Unatoč svojem demokratskom porijeklu (sin kipara i majke primalje) Sokrat je bio protivnik atenske demokracije. U nastavi je primjenjivao pitanja i odgovore, poticao je slušatelja da sam nalazi pravilno rješenje pitanja.

2.3.3.2. Platon

Platon je vodio filozofsku školu koja je nazvana Akademijom. Sastavio je svoj pedagoški sistem koji je bio namjenjen samo filozofima i vojnicima. Iz spartanskog odgoja je uzeo i odgajanje djevojka. Platon je formirao sistem u kojem odgojem približava čovjeka svijetu ideja.
Djeca se odmah nakon rođenja odnose u domove gdje ih hrane dojilje, dolazi i majka koja hrani svoju i tuđu djecu. S navršenih sedam godina dječaci i djevojčice (odvojeno) kreću u državne škole s programom atenske škole, nakon elementarne škole kreću u palestre. Od 17.-20. godine dječaci žive kao efebi. Oni koji ne pokažu sklonost za umni rad poslije 20. kreću kao vojnici. Oni koji su sposobni za apstraktno mišljenje(od 20.-30.) proučavaju filozofiju, aritmetiku, geometriju, astronomiju i teoriju glazbe. Do svoje 30. dječaci zauzimaju mjesta u državnoj upravi, dok oni najsposobniji sve do 35. uče dijalektiku. Platon smatra da je dijalektika najviša filozofijska disciplina, vrhunac obrazovanja, a proučavaju je samo odrasli muškarci.
Platon smatra da se odgoj zasniva na preziranju proizvodnog rada, ističe da fizički rad razvija loš karakter te čini čovjeka nesposobnim shvatiti svijet ideja. Platon je prvi istakao ideju javnog predškolskog odgoja i naglasio važnost igre u odgoju predškolske dobi.

2.3.3.3. Aristotel

Aristotel je u Ateni osnovao filozofsku školu u gimnaziji da hrama Apolona Likejskog po kojem je škola i dobila naziv likej. Aristotel ističe da je svijet jedinstven, pa se ideje stvari ne mogu odvojiti od samih stvari.
Aristotel filozofski i psihološki objašnjava odgoj kojeg je smatrao kao sredstvom za učvršćivanje državnog uređenja. On je prvi u povijesti pedagogije odredio dobnu periodizaciju, dijeli zrelost na tri faze; -1.faza (od 1. do 7. god), -2.faza (od 7. - puberteta 14.), -3.faza (od puberteta do 21. god). Do sedme godine se djeca odgajaju u obiteljima, te slijedi školovanje. Aristotel je bio veliki protivnik obrazovanja djevojčica, smatrao je da se one bitno razlikuju od muškaraca te da im obrazovanje neće biti od velike koristi. Zalaže se za atenski odgoj te je veliki protivnik spartanskog odgoja što se tiče fizičkog odgajanja.

2.4. ODGOJ I OBRAZOVANJE U STAROM RIMU

Postoje tri razdoblja koja označavaju njegovo društveno i državno uređenje:
-rodovski Rim - od osnivanja grada Rima u VII st. pr.n.e. do VI st. pr.n.e.
-republikanski Rim - od VI do I st. pr.n.e.
-imperatorski Rim - od 30-ih godina pr.n.e. do pada Rima 476. godine n.e.

2.4.1. ODGOJ U RODOVSKOM RIMU

Stanovnišvo Rima je obrađivalo zemlju. Otprilike je to izgledalo tako da je pater familijas, što znači otac obitelji, obrađivao zemlju zajedno sa svojim sinovima i robovima, dok je majka sa svojim kćerima vodila gospodarstvo. Obitelj je bila čvrsta organizacija, te su svi članovi obitelji, uključujući i robove, bili pod vlasti oca koji je nad njima imao pravo života i pravo smrti. Patrijahalno uređenje je određivalo obiteljski život te religiju i odgoj.
Odgoj u Rimu je bio obiteljski dok mu je cilj bio odgajanje zemljoradnika vojnika. Netom rođeno dijete bi stavljali pred noge ocu koji bi mu davao pravo na život i odgoj ako ga podigne. U protivnom, ako ga otac ne podigne, dijete je osuđivao na smrt. Djecu su od malih nogu odgajali da sudjeluju u svim kućanskim poslovima. Moralni odgoj je nalagao da se njeguje skromnost, ljubav prema domovini te hrabrost.

2.4.2. ODGOJ U DOBA REPUBLIKE

U tom se razdoblju zahtijevalo otvaranje javnih elementarnih škola, koje su nazivali Ludus. U takvim školama su se učili predmeti kao i u obiteljskom odgoju; čitanje, pisanje i račun, te su dodani i zakoni 12 tablica. Škole su im bile primitivne zbog mjesta održavanja nastave, nisu se izgrađivale već se učilo u hodnicima nekakve zgrade. Cilj republikanskog odgoja je bio da se djeca odgoje za ispunjavanje građanske dužnosti te za odanost Republici. Republikanski odgoj se malko razlikovao od rodovskog Rima. Odgoj je bio stvar obitelji i privatne inicijative.
Oko III st. nastaju bitne promjene u odgoju. Ranije su djecu odgajali roditelji, poslije osvajanja Grčke u obiteljima se uvode Grkinje kao dojilje i dadilje, te grčki učitelji kao pedagozi. Rimska aristokracija više ne šalje svoju djecu u elementarne škole u kojima uče i djeca plebejaca. Djeca patricija posjećuju gramatičke škole, gdje se učio grčki jezik, gramatika latinskog jezika, čitao se Homer i dr djela grčke literature.

2.4.3.ODGOJ U RIMSKOM CARSTVU

U Rimskom Carstvu su osnovane nove biblioteke, u "Hramu mira" je osnovana škola sveučilišnog tipa.U rimskim provincijama je osnovano više visokih škola. Visoka škola u Ateni postaje državna škola sveučilišnog tipa. Tako je i u Aleksandriji, Konstantinopolu te u nekim gradovima Galije. Plaćala se visoka školarina te su mogli ići djeca samo iz imućnijih obitelji.


3. ODGOJ U SREDNJEM VIJEKU

3.1. ODGOJ I ŠKOLE U RANOM SREDNJEM VIJEKU

Pedagogija srednjeg vijeka može se podijeliti na razdoblja:
a) od propasti Zapadnorimskog carstva u 5. stoljeću do 12. stoljeća (razdoblje ranog srednjeg vijeka)
b) 12. i 13. stoljeće – razdoblje skolastike
c) od 14. do kraja 16. stoljeća – razdoblje humanizma i renesanse


Nakon propasti Zapadnorimskog carstva 476. godine, u povijesti počinje srednji vijek i doba feudalizma. Karakteristična obilježja feudalizma su seoska privreda i podjela društva na staleže. Vladajući staleži bili su feudalci, a eksploatirani stalež seljaci (kmetovi), zanatlije i trgovci.
U ranom srednjem vijeku Katolička crkva je bila ideološki oslonac feudalizma i u svojoj je vlasti imala odgoj i obrazovanje. Svećenstvo je propovijedalo narodu bezuvjetnu pokornost, trpljenje, umjerenost, rad i asketizam. Isti cilj imale su surova disciplina i tjelesne kazne u školi i u roditeljskom domu. Nastava u školama osnivala se na autoritetu Svetog pisma i njegovu tumačenju. Nastava se temeljila na učenju napamet knjiga pisanih latinskim jezikom, koje je crkva određivala. Mnogi učenici to nisu mogli svladati, pa su u samom početku napuštali školovanje.
Držeći se izreke 'Nauka je sluškinja religije', crkva je cjelokupnom odgoju i obrazovanju dala religijski karakter. Cilj i zadatak gramatičke nastave svodio se na razumijevanje Svetog pisma a proučavanje retorike na vještinu održavanja crkvenih propovijedi. Samostani su bili središta pismenosti, prepisivanja i čuvanja knjiga i u njima su se osnivale biblioteke i škole za svećenički podmladak.

3.2. CRKVENE ŠKOLE

U ranom srednjem vijeku (od 5. do 12. stoljeća) postojale su tri vrste škola: samostanske, katedralne i župne škole.
Samostanske škole u početku su polazili samo dječaci koje su roditelji od ranog djetinjstva odredili za svećeničko zvanje. S vremenom su se u njima mogla školovati i druga djeca, zbog čega se osnivaju dva odjela: interni, za djecu koja se pripremaju za svećenike, i eksterni, za djecu koja će nakon školovanja biti svjetovnjaci. Učitelji su bili svećenici koji su imali sklonosti za rad s djecom i podučavanje.
U samostanskim školama učilo se čitati i pisati na latinskom te vjeronauk. U nekim samostanima počela se proučavati gramatika, retorika i dijalektika, a kasnije i aritmetika, geometrija, astronomija i teorija glazbe. Potkraj 8. stoljeća u Toursu u Francuskoj, učeni svećenik Flaccus Alkuin učinio je samostan središtem tadašnjeg obrazovanja.
Katedralne škole osnivale su se u crkvenim središtima koja su bila sjedišta biskupa. U njima se, osim čitanja, pisanja i vjeronauka, počinju proučavati i predmeti tzv. triviuma: gramatika, dijalektika i retorika, a kasnije i predmeti kvadriviuma: aritmetika, geometrija, astronomija i teorija glazbe.
Župne škole osnivale su se uz crkvene župe, a pohađali su ih dječaci koje je podučavao župnik. Učio se vjeronauk, čitanje crkvenih knjiga na latinskom jeziku, ponekad pisanje i pjevanje crkvenih molitava. Najmanje se učio račun, jer se smatralo da nije potreban u vjerskom životu. Nastava se održavala samo na latinskom jeziku, bez razumijevanja i povezivanja s materinskim jezikom. Proces nastave svodio se na učenje napamet i mehaničko pamćenje, a od djece se tražilo da uče mnogobrojne molitve i psalme te su zbog toga u školama najčešće ostajali samo najdarovitiji učenici. U školama tada nije bilo kolektivnog rada. Nastavnik je radio sa svakim učenikom posebno ali su u istim grupama bili i najmlađi i najstariji učenici. Trajanje školovanja ovisilo je o učiteljevu obrazovanju a budući da nije bilo školske godine, djeca su u školu dolazila u različito vrijeme.
Od svećenika koji su se bavili školom i nastavom, osim Alkuina, najznačajniji je bio Hrabanus Maurus. On je, nakon povratka u Fuldu sa školovanja u Toursu pod Alkuinovim nadzorom, osnovao samostalnu školu. U njoj je predavao trivijum i kvadrivijum i za te predmete je napisao više djela. Smatraju ga prvim njemačkim učiteljem i znanstvenikom.

3.3. ODGOJ FEUDALNOG PLEMSTVA

Odgoj dječaka plemićkog porijekla temeljio se na sedam viteških vještina: jahanju, plivanju, bacanju koplja, mačevanju, lovu, igranju 'dame' i pravljenju stihova. Prvih pet vještina trebalo je razviti fizičku snagu, a igra 'dame' sposobnost snalaženja u različitim situacijama.
Viteški odgoj razvio se u vrijeme Križarskih ratova (1096. – 1270.), a nije posvećivao pažnju intelektualnom odgoju - vitez nije morao znati ni čitati ni pisati.
Kasnije su se za mladiće osnivale viteške akademije, a odgoj djevojaka koje su se uglavnom školovale u samostanima nije se bitnije mijenjao, osobito u katoličkim zemljama, sve do 19. stoljeća.

3.4. DOBA SKOLASTIKE

Kršćanstvo je stoljećima kočilo svaku inicijativu, samostalnost misli i kreativnost u kulturi. U kulturi i pedagogiji u 12. i 13. stoljeću nastaju značajni preokreti u vezi s razvitkom skolastike i pojavom srednjovjekovnih sveučilišta. Skolastika je težila da izmiri razum s religijom te da uskladi vjeru i nauku.
Na razvitak skolastike snažno su utjecala 'heretička učenja' istočne crkve i arapska filozofija. Početkom 8. stoljeća Španjolsku su osvojili Arapi te su u jugozapadnu Europu donijeli filozofiju i nauku s karakteristikama helenističke kulture i nauke, a njihova znanost je znatno utjecala na duhovni život Zapadne Europe. Arapi su osnovali mnoge visoke škole u kojima se proučavao Kuran, literatura, astronomija, matematika, filozofija i medicina.
Po uzoru na njih u 12. i 13. stoljeću osnivala su se prva europska sveučilišta. Posredovanjem Arapa Europa je prihvatila kulturu stare Grčke i zemalja staroga Istoka. Skolastika se naročito razvila u doba nastanka gradova, tj. u početku njihova jačanja, kad je autoritet crkve poljuljan, ali i njezino političko – ekonomsko značenje.
Prvi istaknutiji skolastičari bili su Anselmo Canterburyski i Pierre Abelard.
Anselmo je bio biskup u Engleskoj, bio je predstavnik realista a smatrao je razum sposobnim da dokazuje istinitost vjere.
Pierre Abelard, francuski skolastičar, smatrao je da se vjera mora zasnivati na razumskoj spoznaji; prvo razum, znanje, pa onda autoritet.
Najpoznatiji mislilac u doba skolastike bio je Toma Akvinski, čije učenje i danas čini službenu filozofiju Katoličke crkve.
U prvo vrijeme skolastike njeguju se intelektualne sposobnosti, izoštrava mišljenje, potiče metodično pristupanje problemima. Negativne karakteristike skolastike najizraženije su bile u nastavi: umjesto aktivnosti intelekta tražilo se učenje napamet, bez razumijevanja.

3.5. POSTANAK I RAZVOJ SVEUČILIŠTA

Osnivanje sveučilišta u europskim zemljama povezano je uz nastajanje gradova, uz razvitak zanata i trgovine, uz borbu gradova za nezavisnost te razvitak kulture.U 12. stoljeću počele su se osnivati visoke škole u kojima su se predavale mnoge znanosti.
Prva srednjovjekovna sveučilišta osnovana su već u 12. stoljeću u mnogim europskim zemljama.. Računa se da je do početka reformacije 1517. godine u europskim zemljama bilo 66 sveučilišta. Prva srednjovjekovna sveučilišta nije osnivala crkva, već znanstvenici, gradske uprave i stanovnici zainteresirani za razvitak nauke. Prva srednjovjekovna sveučilišta dijelila su se na četiri fakulteta: artistički, pravni, medicinski i bogoslovni, a svaki je imao svojeg dekana. Na artističkom fakultetu, a on je davao opće obrazovanje, predavali su se predmeti sedam slobodnih vještina. To je bio pripremni fakultet za upis na druge fakultete. Kasnije, na temeljima artističkog fakulteta, razvili su se filozofski fakulteti. Na srednjovjekovnim sveučilištima nastavne metode su bile čitanje (lekcija), komentari i disputi. Sveučilišta su pridonijela razvitku gradova – država i rađanju renesanse.

3.6. GRADSKE I OSTALE ŠKOLE

Uz crkvene škole (samostanske i katedralne) udruženja zanatlija (cehova) i trgovaca (gilda) počinju osnivati svoje škole. U tim se školama pažnja posvećivala pisanju i računanju, nužnima u poslovnom životu zanatlija, trgovaca i građana. U početku se nastava i u tim školama održavala na latinskom jeziku, ali se on postepeno zamjenjivao materinskim jezikom, a u školi se učio kao predmet.
Osnivanje tih škola je donijelo veliki napredak, a crkva je imala sve manji utjecaj.U 13. stoljeću počinju se osnivati i privatne škole za dječake i djevojčice, što je za ono vrijeme bilo novost. U škole se sve više uvodi nastava na materinskom jeziku.
Razvitak školstva potkraj prve polovine srednjeg vijeka obilježava borba protiv monopola crkve na osnivanje škola i približavanje sadržaja nastave životu toga vremena. Srednjovjekovna sveučilišta imala su utjecaj na slabljenje i propadanje feudalnog uređenja.

3.7. ODGOJ I OBRAZOVANJE U BIZANTU

Rimski Imperij se 395. godine podijelio na Bizant i Rimsko Carstvo. Bizant je bio ekonomski i kulturno moćan te neovisan, s carem na čelu. Osnivale su se opće crkvene škole, pristupačne svoj djeci, u kojima su se čitale vjerske knjige i tako pripremali vjernici.
U trgovačkim i zanatskim središtima djelovale su i zanatlijske škole. Osnivale su se i sanitetske škole u kojima se školovalo za rad u manastirima i bolnicama. Visoke škole u većim gradovima bile su privatne.
U većim središtima Bizantskog Carstva djelovale su i više škole. Car Justinijan u Carigradu je u 6. stoljeću osnovao visoku školu podređenu interesima države i poznatu biblioteku. Nastava u školi bila je raznovrsna i temeljila se na djelima antike.
I u Bizantu je obrazovanje bilo mehaničko, stereotipno i prožeto religijom. Uz manastire, crkva je na području Bizanta otvarala škole u kojima su se pripremali budući svećenici. Osnovna nastava je obuhvaćala čitanje, pisanje, računanje i crkveno pjevanje. Bizant je mnogo utjecao na susjedne zemlje - slavensko bogoslužje i pismenost (glagoljica) šire se u mnogim slavenskim zemljama, a u Rusiju dolaze učeni bizantski svećenici i šire slavensku pismenost.

3.8. RAZDOBLJE HUMANIZMA I RENESANSE

Ekonomska moć gradova – država u 14. i 15. stoljeću utječe na procvat literature i drugih umjetničkih grana. Nova društvena klasa, građanska, u svojoj borbi protiv feudalizma istakla je kult zdravog i aktivnog čovjeka, optimista i to je pridonijelo nazoru o svijetu koji se naziva humanizam. Humanisti su isticali Juvenalovu izreku: 'Mens sana in corpore sano' (Zdrav duh u zdravom tijelu), pa je i pedagogija humanizma veliku pažnju posvećivala fizičkom odgoju i zdravlju.
U to doba (1415.) pronađeno je djelo Marka Fabija Kvintilijana, o odgoju govornika, što će imati veliko značenje za novi način prilaženja odgojnim pitanjima.
Pedagogija renesanse istakla je zahtjev: razvijanje dječje aktivnosti i samorada, pridavanje velikog značenja intelektualnom razvoju mlade ličnosti. To je vrijeme kada se naglašava da učenje i nastava moraju privući dijete svojim sadržajima, a učitelj treba brinuti o djetetovim sposobnostima i interesima.
Pedagogiju humanizma i renesanse karakterizira veliko zanimanje za dijete kao biće koje se razvija. Odgoju se postavlja zadatak razvijanja mlade ličnosti, pa svi pedagozi zahtijevaju brigu o psihičkim osobinama djeteta i njegovim interesima. Od nastave se traži da bude privlačna i zanimljiva. Odbacuju se surova disciplina i tjelesno kažnjavanje, a zagovaraju se blaga disciplina i roditeljsko ophođenje s djecom.
Unatoč tome što je još većina škola pod kontrolom crkve, ona gubi monopol nad školstvom.

3.8.1. GLAVNI PREDSTAVNICI HUMANISTIČKE PEDAGOGIJE

3.8.1.1. ITALIJA

Najpoznatiji od svih talijanskih pedagoga bio je Vittorino Rambaldoni da Feltre. On je prvi ostvario ideju škole u prirodi te je smatrao da lijep i privlačan izgled škole pomaže odgoju i učenju Svoju djecu na školovanje su mu slale najimućnije obitelji no on nije pravio razlike između bogataške i sirotinjske djece. U svoju školu primao je besplatno darovitu djecu i iz siromašnih obitelji. U prvi plan stavljao je moralni odgoj i veliko je značenje pridavao odgoju primjerom. Težio je da upozna individualne osobine svakog djeteta da bi mogao prilagoditi odgoj. U procesu učenja zahtijevao je svjesno usvajanje znanja i samostalan rad učenika a tjelesne kazne učenika nije bilo.Nastavu je održavao na materinskom (talijanskom) jeziku, što je bilo karakteristično za renesansu.

3.8.1.2. FRANCUSKA

College de France (Francuski kolegijum), osnovan je 1530. godine u Parizu i kao visoka škola bio je značajan centar humanističkih nauka. U njemu su se proučavali klasični jezici, grčki i latinski s literaturom, matematika i druge znanosti koje su u to vrijeme postajale sve poznatije. Francuski humanizam u pedagogiji najjasnije je izražen u djelima pisaca 16. stoljeća Rabelaisa i Montaignea.
Francois Rabelais razvija široku sliku realističkog odgoja, kao potrebe novog vremena i življenja. On je u procesu učenja veliku važnost pridavao raspoloženju učenika i estetskom odgoju, a u nastavu uvodi i metodu razgovora te ekskurzije radi upoznavanja prirode.
Michel de Montaigne se u svojim djelima također osvrće na odgoj. Glavni problem koji u životu treba riješiti, prema Montaigneu, je sreća. Bio je za to da se paralelno i harmonično razvija cijela učenikova ličnost: duh, tijelo i moralni lik. Po njegovu mišljenju glavni cilj odgoja treba biti formiranje i razvijanje inteligencije, a ne samo učenje napamet. Smatra da više od svega treba razvijati učenikov kritički duh.

3.8.1.3. ŠPANJOLSKA

Španjolski humanist Ludovicus Vives odgojen je u duhu skolastike, a bavio se pravom, teologijom i pedagogijom. Iz područja pedagogije napisao je više rasprava, a najznačajnije pedagoško djelo mu je De disciplinis. Sadržaj nastave je proširio realnim predmetima, a pored klasičnih jezika uvodi literaturu i povijest. Veliku pažnju posvetio je izboru mjesta za školu i smatra da to mora biti zdrav kraj. Zalaže se za promatranje, korištenje iskustva djece i svjesno prilaženje sadržajima koji se uče. Protivnik je tjelesnog kažnjavanja, koje ipak dopušta u krajnjim slučajevima. Pisao je i o odgoju djevojčica, ali je protivnik zajedničkog odgoja. Vivesove pedagoške misli utjecale su na mnoge kasnije pedagoge, a najviše na Johanna Sturma i Jana Amosa Komenskog.

3.8.1.4. U OSTALIM ZEMLJAMA I HRVATSKOJ

Humanizam se ravijao i u drugim europskim zemljama. Bio je razvijen u Češkoj (Jan Amos Komenski), Poljskoj, Švedskoj i Mađarskoj (osobito u krugu Matijaša Korvina).
U hrvatskim krajevima humanizam se pojavio najprije u zadarskom humanističkom krugu početkom 15. stoljeća, a zatim i u drugim dalmatinskim gradovima. Najpoznatiji predstavnici humanizma u Dalmaciji bili su Juraj Šižgorić, Ilija Crijević, Jakov Bunić te Marko Marulić. Humanističko obrazovanje potaklo je mnoge pjesnike da u 16. stoljeću pišu na materinskom jeziku.
U Dubrovniku se može naći djelo koje izlaže teorijske poglede na odgoj u duhu humanizma. To je knjiga Uprava porodice dubrovačkog plemića Nikole Gučetića – Gozze. U njemu se, osim o odgoju, raspravlja o svim stranama obiteljskog života, od ekonomije do odgoja.

3.9. REFORMACIJA I PROTUREFORMACIJA

3.9.1. PROTESTANTSKE ŠKOLE U NJEMAČKOJ

Martin Luther, profesor, propovjednik i vođa reformacije, obratio je veliku pažnju školi i obrazovanju. Škole u njemačkim pokrajinama bile su u rukama Katoličke crkve kao moćno oruđe njezinog utjecaja. ' Stari, kao i Novi zavjet u Lutherovu prijevodu pruža brojne izvore u kojima se razaznaje religiozno značenje pojma obrazovanja. Ta je konfiguracija na tragu prosvjetiteljstva u svom sekulariziranom obliku iznova uključena u pedagoški, ali i izvanpedagoški pojam obrazovanja.' (Lenzen, 1999.)
Budući da je Martin Luther pridavao veliko značenje odgoju i obuci mladeži, veoma je cijenio učiteljski poziv i zalagao se za otvaranje škola. Tražio je da se osnivaju kršćanske škole, a roditelje je prisiljavao da šalju djecu u osnovne škole. Zagovarao je obavezno školovanje za dječake i djevojčice te naglašavao nužnost školovanja učitelja. U njegovim školama djeca uče čitati, pisati, računati, vjeronauk i crkvene pjesme. Uveo je u praksu da i nedjeljom svećenici predaju djeci katekizam. Za škole višeg tipa Luther preporučuje proučavanje latinskoga, grčkog i hebrejskog jezika, povijesti, dijalektike, prirodnih nauka, matematike i glazbe.

3.9.2. STURMOVA GIMNAZIJA I PROTESTANTSKA SVEUČILIŠTA

Na načelima neoskolasticizma Johan Sturm je 1538. organizirao latinsku školu pod nazivom gimnazija. Takve gimnazije počele su se osnivati u mnogim gradovima i posvuda su bile jednako organizirane. Buduće klasične gimnazije, koje su se osnivale po uzoru na Sturmovu gimnaziju, pripremale su svećenike protestantske vjeroispovijesti, u kojoj je propovijed dobila isto značenje kao i u katoličkoj crkvi.
U školama, sveučilištima i u literaturi razvija se pravac poznat pod nazivom neoskolasticizam.
Reformacija je isticala ideju pobožnosti, humanizam, ideju rječitosti, a potrebe života su zahtijevale znanje. Sturmova gimnazija se dijelila na devet razreda i deseti pripravni (najviši razred je prvi, takvo označavanje razreda može se naći i danas u nekim školama u Njemačkoj i Francuskoj). Najveći dio vremena provodio se u gramatičkoj analizi latinskih i grčkih tekstova. Sveučilišta u Njemačkoj na početku reformacije su nazadovala. Međutim, pokretači reformacije shvatili su da su sveučilišta vrlo važna radi općeg uspjeha. Kao protuteža katoličkim sveučilištima osnivaju se protestantska sveučilišta. U njemačkim kneževinama, koje su ostale katoličke, u drugoj polovini 16. stoljeća osniva se još sedam katoličkih sveučilišta a i razvitak trgovine i manufakture također su utjecali na njihovo osnivanje. Međutim, oprema sveučilišta u to vrijeme bila je na niskoj razini.

3.9.3. KATOLIČKA PROTUREFORMACIJA, ODGOJNI SISTEM ISUSOVACA

U prvim desetljećima 16. stoljeća Katolička crkva je bila na rubu propasti. U kolovozu 1534. godine bivši španjolski oficir, a u to vrijeme vjerski fanatik Ignacio Loyola osnovao je u crkvi na Montmartreu u Parizu Družbu Isusovu. Jezuiti su odlazili kao misionari u novootkrivene zemlje i posvuda osnivali svoje kolegije i prosvjetno djelovanje, ali ne u širokim narodnim masama već među povlaštenima. U Hrvatsku su prvi isusovci došli 1559. godine u Dubrovnik, pod vodstvom suosnivača reda Alfonsa Nikole Bobadile. Naselili su se i otvarali gimnazije i u drugim krajevima (Zagrebu, Varaždinu, Požegi, Travniku).
Organizacija školstva bila je do podrobnosti planirana. Zavodi (kolegiji) bili su im internatski uređeni (izolacija učenika), kako bi mladež što više potčinili svojim utjecajima. U svoje zavode primali su gotovo isključivo djecu vladajućih slojeva. Jezuitski kolegiji imali su dva odjela: niži je imao šest razreda, a viši odjel tri. Veliku važnost pridaju učenju stranih jezika, osobito latinskome i grčkom. Cjelokupna nastava je prožeta vjerskim učenjima a pridavali su značenje i tjelesnom odgoju, higijeni, jahanju i različitim igrama jer su smatrali da učenici trebaju postati fizički snažni i jaki radi širenja katoličke vjere u novootkrivenim krajevima svijeta. Zadržali su mnoge srednjovjekovne kazne u školi, a u nastavi i moralnom odgoju jezuiti su se mnogo služili natjecanjem (emulacijom) jer su bili uvjereni kako će trajnim natjecanjima poticati učenike na učenje i na stalno usavršavanje. Najistaknutiji jezuitski pedagog toga vremena bio je Petar Kanzije.

4. NOVI VIJEK

U XVI i XVII stoljeću dolazi do napretka na različitim područjima znanosti, a zajedno s tim i u društvenim odnosima. Provedene su buržoaske revolucije, najprije u Nizozemskoj, pa Engleskoj i Francuskoj, a isto tako dolazi i do mnogo otkrića u različitim znanostima i tehnici. Sve to je utjecalo na odgoj i obrazovanje, pa se i u pedagogiji nastavlja s humanijim odnosima prema djetetu u procesu odgoja i nastave.

4.1. ŠKOLE I PEDAGOGIJA U XVII. i XVIII. STOLJEĆU

U XVII i XVIII stoljeću u europskim zemljama zbivaju se mnoge bitne promjene u području društvenih odnosa, kulture, tehnike, življenja te u školstvu i pedagogiji. Te promjene su najveće u Njemačkoj, Austriji, Engleskoj, Francuskoj i Rusiji, vodećim zemljama u pedagogiji.

4.1.1. NJEMAČKA

Država je uz pomoć crkve preuzimala vlast nad školama. Vlast je željela odgojiti „vjernike podanike“, te su doneseni školski zakoni „regulativi“, na temelju kojih su se izrađivali školski statuti prema kojima je nastava za djecu školske dobi obavezna.. U nekim gradovima su roditelji bili kažnjavani novčanim kaznama ako djecu nisu redovito slali u školu. Školskim propisima proširuju se nastavni programi. Uvode se povijest, prirodopis i gospodarstvo.
1763. godine pruski vladar Fridrich II. Veliki donosi nove školske odredbe i propise koji određuju da sva djeca od pete do četrnaeste godine moraju pohađati školu. Nastava se održavala svaki dan od 8 do 11 sati, te od 13 do 16 sati, osim srijede i subote. Mjesni župnik je nadgledao osnovnu školu dva puta tjedno. Materijalni položaj učitelja bio je težak, a njihovo obrazovanje nedovoljno. U seoskim školama učiteljsku dužnost obavljali su crkvenjaci, a u vrijeme vladavine Fridricha II. učitelji su bili vojnici invalidi. Kako bi školovanjem obuhvatila siromašnu i napuštenu djecu, protestanska sekta pijetista u gradu Halleu osniva odgojni zavod. U njemu su bili seminari za učitelje osnovnih i srednjih škola, odgojni zavod za djevojke, građanska škola i školu za djecu plemića.
Prosvjetiteljstvo u Njemačkoj predstavljali su pedagozi filantropisti, nazvani tako prema svojemu odgojnom zavodu Filantropu. Taj su naziv dobili jer su tražili da se s mladeži postupa čovječnije (filantropija-čovjekoljublje), te da se odgoj provodi na humanosti, prirodnosti i u skladu sa zahtjevima vremena. Odbacuju fizičko kažnjavanje kao sredstvo odgoja u školi i domu, traže usvajanje znanja na temelju razumijevanja. U školu su uveli igre, plivanje, trčanje, klizanje, a veliku pažnju posvećuju tjelesnom odgoju. Unaprijedili su učiteljsko obrazovanje, a borili su se da država preuzme brigu o osnivanju i izdržavanju osnovnih škola.
U XVII stoljeću u području srednjeg školstva nastaju značajne promjene. Više pažnje se posvećuje živim jezicima i matematici i fizici, nego li klasičnim jezicima (latinski i grčki) kao je do tada bilo. Osnivaju se škole u kojima nema latinskog jezika, kao što su realne gimnazije koje su se počele osnivati po mnogim njemačkim gradovima. Svrha tih gimnazija više nije bila odgoj svećenika, već budućih činovnika njemačkih feudalnih kneževina. Početkom XVIII stoljeća počinju se osnivati realne i građanske škole. U realnim školama učili su se prirodoslovni i stručni predmeti, a građanske škole su imale zanatska usmjerenja. Pokraj XVIII stoljeća u Njemačkoj se osnivaju riterske akademije u kojima se odgajaju djeca plemića. Većina viteških akademija osniva se nakon tridesetogodišnjeg rata (1618. – 1648.). U viteškim akademijama obrazovanje je bilo „humanističko“, pa su se učili živi jezici: francuski, talijanski ili španjolski.
U Njemačkoj se u XVII i XVIII stoljeću osnovalo malo sveučilište. U njima utjecaj crkve zamjenjuje utjecaj države. Studenti su uglavnom bili plemići, te ih se najviše upisivalo na pravni fakultet, jer su državi bili potrebni činovnici.

4.1.2. AUSTRIJA

Za vrijeme vladavine carice Marije i Josipa II. provedena je organizacija i reforma školstva. U reformu austrijskog školstva carica je uključila reformatora pruskih škola: Johanna Ignaza Felbigera kojeg je i 1744. godine imenovala vrhovnim ravnateljem škola u Austriji, carsko-kraljevskim nasljednim zemljama te mu je dala upravu nad pučkim školama. Felbiger je napisao mnoge udžbenike, a njegov udžbenik Opći školski red koristio se u svim školama, a njime je ujedno i postepeno organizirano pučko školstvo. Glavne ustanove školskog reda bile su trivijalne, glavne i uzorne škole. Trivijalne škole organizirale su se u svakom manjem mjestu i u njima su djeca učila vjeronauk, čitati, pisati i računati, te o moralnosti i gospodarstvu. U glavnim školama su uz spomenute predmete djeca učila početke latinskog jezika, pismene sastave, geometriju, glavna pravila kućanstva, poljsko gospodarstvo i geografiju, a te su se škole osnivale u svakom okružnom gradu. Normalne škole osnivane su u glavnim gradovima pokrajina, a uz predmete koje su djeca učila u prve dvije škole, ovdje se još uči povijest umjetnosti i obrta, mehanika, slobodno crtanje i crtanje šestarom i ravnalom. U ovakvoj školi djecu se pripremalo i za učiteljski rad. Nad svim ovim školama uveden je državni nadzor .
Osim ovih škola, Felbiger je u austrijsko školstvo uveo i skupno obučavanje, upotrebu literarne metode i tabele. Što se tiče discipline naglašavao je „čovjekoljublje“, ali je i dopuštao tjelesno kažnjavanje šibom. Zabranio je postupke koji vrijeđaju odgajanika.
Reforma školstva u Austriji dovela je do povećanja broja osnovnih škola u našim krajevima koji su bili pod vlašću Austrije. Sva djeca morala su pohađati škole. U 18. stoljeću počinju se organizirati gimnazije.

4.1.3. ENGLESKA

Osnovno se školstvo u Engleskoj u 17. stoljeću razvijalo na tradiciji, u sklopu tadašnjih uvjeta života i rada. Osnovno školstvo organizirali su crkveni redovi. Mali broj osnovnih škola dovodio je do nezadovoljstva nižih slojeva građanstva koji također nisu bili zadovoljni oskudnim sadržajima koji su se u tim školama nudili.
Nakon druge engleske revolucije osniveno je nekoliko društava koja su imala za cilj ideološki obraditi radničke mase a to su Društvo za širenje evanđelja, Društvo za širenje religijskih znanja među sirotinjom, te Društvo za širenje kršćanskih znanja. U 18. stoljeću počinje se otvarati veliki broj srednjih četverorazrednih gramatičkih škola.
U starim školama su se isključivo odgajala djeca aristokracije, sve škole su imale internate, a školarina je bila jako visoka.
Sve srednje škole toga doba u Engleskoj izučavale su djecu latinskom i grčkom jeziku, gramatici, čitanju latinskih i grčkih autora, prijevodima s engleskog jezika na latinski i grčki, pjesništvu na tim jezicima, čitanju Biblije na grčkom jeziku.
Bellers je jedan od osnivača radnog odgoja: smatra da dijete već od 4 ili 5 godine osim čitanja treba učiti vesti, presti, a stariji dječaci trebaju raditi na tkalačkim strojevima.

4.1.4. FRANCUSKA

Školstvo je imalo tradiciju, francuski kraljevi su brinuli o radu škole. Na razvitak škola utjecala je borba Katoličke crkve i protestanata. Jean Baptiste de la Salle je bio najutjecajniji organizator narodnih elementarnih škola.U školama su predavali misionari koji su širili katolicizam, a te su škole bili besplatne, te su ih stoga polazila djeca sirotinje. Kršćanske škole su imale puno uspjeha, pa su se takve škole počele osnivati diljem Francuske. U svim školama je vladao potpuni red , na dani znak učenici u školi su slušali, ustali, sjeli, kleli, spremali knjige. Učenici su smjeli biti kažnjavani, ali bez psovanja i srdžbe.
Obrazovanje u Francuskoj u XVII. i XVIII. stoljeću je bilo u rukama crkve ili privatnih fondova koji su financirali škole te je bilo veoma loše. Vrlo bitna u širenju školstva u Francuskoj je imala sekta janenista. Njihove škole su bile male, s opširnim nastavnim planom. Nastave je počinjala na materinskom jeziku, čitanje tekstova je bilo zastupljenije od učenja gramatike, uvelo se učenje stranih jezika. Učitelji pedagozi su pisali knjige koje su imale trajnu vrijednost, te su utjecali na rad osnovnih škola.

4.1.5. RUSIJA

Nakon što je formirana Moskovska država u XVI. stoljeću počinje se povećavati broj škola, jer se osjećala sve veća potreba za ljudima koji će voditi državnu upravu. Za vrijeme vladanja Petra II počinju se tražiti nova rješenja u školstvu, te se omladina šalje u inozemstvo kako bi se tamo obrazovala, osinva novu knjižnicu. U školama se predavali učitelji iz drugih zemalja, a učenici su se fizički kažnjavali. Ivan Ivanovič Beckoj je pisao pod utjecajem tadašnje europske pedagogije. Nastojao je odgojiti ruskog čovjeka koji bi radio na unapređivanju trgovine, obrta i industrije. Smatrao je da se odgajati moraju sva djeca, tj. i dječaci i djevojčice. Uz općeobrazovne predmete predlagao je da se uvede nastava ručnog rada. Za dječake je predlagao poljodjelstvo, a za djevojčice predenje, šivanje i domaćinstvo. U selima je živjelo najviše naroda, te nije bilo namjere za otvaranje škola što je odgovaralo tadašnjoj ruskoj carici Katarini II koja je često govorila: „Nepismenim narodom je lakše upravljati“.

4.2. PEDAGOGIJA ZA VRIJEME PRVIH GRAĐANSKIH REVOLUCIJA

Pedagogiju i razvitak škole karakteriziraju značajne promjene na kraju XVII. i u XVIII. stoljeću. Njih izaziva engleski filozof i pedagog John Locke. Popularno je i učenje o prirodnim pravima čovjeka, što se spominje i u teoriji prirodnog odgoja u učenju Jeana Jacquesa Rousseaua.

4.2.1. JOHN LOCKE

John Locke je bio osnivač empirijske psihologije čiji je izvor iskustvo. On u cilju odgoja ne polazi od religije već od interesa „praktičnog čovjeka“. Odbacuje obrazovanje srednjeg vijeka. Prvi je razradio fizički odgoj starog vijeka.
John Locke je pobijao učenje o urođenim idejama, zato je veliku pažnju pridavao odgoju. Prema njegovom shvaćanju, cilj odgoja je odgojiti gentlemana, tj. čovjeka koji će posjedovati „zdrav razum i smisao za praktične potrebe“, što je i razradio u svom pedagoškom djelu „Misli o odgoju“. Značajno mjesto zauzima i uglađenost u društvu.
Locke je bio odlučan pobornik individualnog odgajanja. Smatra da školski odgoj ima pozitivnu stranu, ali ipak: „domaće učenje je neusporedivo korisnije od onog znanja koje se stječe u školi. Ne mogu dovoljno spoznati kako očevi ne vide dajući djecu u školu ...da ih daju u gomilu loše odgojene djece“.
Smatrao je da odgajatelj ima veliku ulogu, te da mora imati visoko obrazovanje i da bude inteligentan. Odgajatelj će djetetu prilaziti imajući na umu njegove individualne sposobnosti i sklonosti. Ne ostaje samo na odgoju razuma, već raspravlja i o moralnom i tjelesnom odgoju („zdrav duh u zdravom tijelu“). U moralnom odgoju veliku pažnju pridaje pohvali i ukoru, te smatra da djecu ne treba nagrađivati za izvršene dužnosti.
Prema njemu se djete rađa bez ikakva iskustva, duša je neispisana ploča. Zato je pridavao veliku pažnju odgoju.

4.2.2. JEAN JACQUES ROUSSEAU

U pogledima na odgoj, polazna postavka je da je čovjek od prirode dobar. Prirodno odgajanje mora odgovarati prirodi djeteta i mora se provoditi u prirodu. Teži za odgojem koji će razviti dječje prirodne snage i sposobnosti. Zalagao se za općečovječanski odgoj u svom djelu „Emil ili o odgoju“: „živjeti – eto zanata, kojemu hoću naučiti Emila. Kada bude izašao iz mojih ruku, on neće biti – a ja se s tim slažem – ni sudac, ni vojnik, ni svećenik; on će prije svega biti čovjek “.
Sljedbenik je ideje da se odgoj treba zasnivati na psihološkim osnovama. Naglašava da dijete nije odrastao čovjek u malome, jer gleda, misli i osjeća na svoj način. U prvom djelu knjige „Emil ili o odgoju“ objašnjava odgoj dojenčeta i naglašava potrebu da majka sama doji svoje dijete. Igračke djeteta moraju biti što jednostavnije. Ne treba obraćati pažnju na dijete u trenutku njegovih hirova. Drugi stupanj u životu djeteta počinje s razvojem govora. U tom razdoblju najvažnije je tjelesno razvijati dijete i njegova osjetila. Razvitak osjetila i tjelesni odgoj čine temelj intelektualnog odgoja. Od 12. do 15. godine djeteta dolazi do razvijanja intelekta nastavom. Odbacuje učenje iz knjiga, treba učiti samo ono što je potrebno i što ga zanima. Između 15. i 18. godine bude se strasti, to doba je najpogodnije za moralni odgoj. Zadatak moralnog odgoja je i odgajanje dobrote.
Rousseau je dao vrlo vrijedne savjete o odgoju dojenčadi. Međutim, njegova pedagogija ima i negativnih postavki. Nije prihvatljivo njegovo shvaćanje da je dijete po svojoj prirodi od rođenja dobro. Ono rođenjem donosi na svijet i pozitivna i negativna svojstva. Isto tako, nije prihvatljiv ni njegov stav prema ženi i njenom odgoju (smatrao je da žena stvorena da bi rađala djecu, da ugađa mužu, da se brine za njegovu sreću, da se bavi domaćinstvom; ona ima razum, ali on nije prodoran ni dubok).

4.3. ŠKOLSTVO U EUROPI U PRVOJ POLOVICI XIX STOLJEĆA

4.3.1. FRANCUSKA

Politika državne uprave u školstvu za vrijeme vladanja Napoleona Bonapartea je bila lošija od uprave u drugim europskim silama. Glavni zadaci škola bili su pripremiti kadrove koji će služiti carstvu. Utjecaj crkve je sve veći, a 1802. osnovna škola je prepuštena općinama. U vrijeme Napoleona puno pažnje se posvećivalo srednjim školama. nastojalo se odgojiti mladež u vojničkom duhu i disciplini. Visokim školstvom se nastoje obrazovati činovnici, pravnici i liječnici.
Za vrijeme Drugog carstva (1852. – 1870.) Crkva je u selima osnivala škole, tako da su djeca bila pod izravnim utjecajem župnika. Nastavni programi su bili sažeti, a sva pažnja posvećena vjeronauku.

4.3.2. NJEMAČKA

Immanuel Kant je u pedagoškom planu nastojao odgojiti moralno samostalnu, „slobodnu ličnost“. Početkom XIX. stoljeća nacionalni pokreti njemačke buržoazije pokrenuli su razvitak narodne, tj. osnovne škole, pa je broj osnovnih škola porastao. Otvorene su mnoge učiteljske škole, u kojima je pažnja usmjerena problemima metodike nastave pojedinih predmeta u osnovnoj školi. Pestalozzijeve ideje sve se više učvršćuju u osnovnim školama.
Glavni pokretač unapređivanja nastavne problematike je bio pedagog Adolf Diesterweg, smatrao je da osnovne škole trebaju biti besplatne i svjetovne, odnosno, odvojene od crkve. 1854. osnovne škola se stavlja pod vlast svećenika. Vjeronauk postaje glavni predmet.
Gimnazije su i dalje bile privilegirane, te se u njima odgajala plemićka djeca koja se pripremala za sveučilišne studije. Filozofski fakultet postaje ravnopravan bogoslovskom, pravnom i medicinskom fakultetu početkom XIX. stoljeća.

4.3.2.1. KLASICI NJEMAČKE PEDAGOGIJE XIX. STOLJEĆA - JOHANN HEINRICH PESTALOZZI

Veliki napredak osnovnog obrazovanja vezan je za švicarskog pedagoga Johann Heinrich Pestalozzi čije je pedagoško učenje znatno utjecalo na razvoj osnovnih škola u XVIII. stoljeću. Njegova praktična aktivnost je primjer rad narodnog učitelja koji sve snage ulaže u odgajanje i obrazovanje djece. 1974. godine Pestalozzi osniva sirotinjski dom za djecu u kojem organizira rad, leti u polju, a zimi tkajući i predući. Učio je djecu pisati, čitati i računati, te je s njima dijelio radost i tugu. Njegov stalni kontakt s djecom , njegova energija imali su stalni snažan odgojni utjecaj na njih.
1780. godine napisao je svoje prvo pedagoško djelo – rasprava „Večernji sati jednog pustinjaka“. U njemu je upozorio na ideju da „općeljudsko obrazovanje treba prethoditi specijalnom obrazovanju“. Pestalozzi je primjer pedagoga koji nastojao povezati teoriju i praksu. Primarni cilj odgoja po njemu je čovječnost, pa odgajatelj treba tome težiti u odgajanju djeteta. Pridaje majci veliku ulogu u odgoju djece, te se u obitelji dijete priprema i uvrštava u društvo.
Cilj odgoja Pestalozzi je podijelio u 3 zadatka. To su umni, moralni i tjelesni i radni odgoj. Čovjekov razvoj je zakonit proces, te je potrebno primjenjivati metodu koja će pomoći prirodnom procesu samorazvoja. Za cjelokupni odgoj i nastavu veoma je važno aktivno promatranje.
Pestalozzi je posebno isticao ideju povezivanja nastave sa proizvodnim radom. Tu ideju izložio je u radu Lingard i Gertruda: „djeca su prela, i za vrijeme toga rada Gertruda ih je učila čitati i pisati, učila je s njima stihove, upoznavala ih s poviješću Švicarske itd“ (Zaninović, 1988, str 156). U školama bi to funkcioniralo tako što bi se djecu upoznalo s zemljoradnjom tako što bi sadila voćke u školskom vrtu, sa peradarstvom, obradom lana i vune tako što bi odlazila na selo i slično. Radnim odgojem djeca su razvijala um.
Što se tiče drugog zadatka odgoja, a to je moralni odgoj, smatrao je da su najviše moralne vrijednosti u ljubavi prema ljudima, dobroti, povjerenju i poslušnosti. Moralni odgoj započinje u obitelji, majka tu ima glavnu ulogu, a kasnije i škola. Dijete bi, osim da sluša o moralnim vrlinama, trebalo ih i doživljavati.
Pestalozzi je smatrao da se svako obučavanje i odgajanje treba osnivati na promatranju i iskustvu. Po njemu, ta obuka je tijesno povezana s zadacima odgoja, tj. nastava mora imati odgojni karakter (načelo odgojnosti nastave). Naglašavao je i načelo sistematičnosti, a to znači da nastavni sadržaji moraju imati slijed: prvo se uče jednostavni i laki sadržaji, a zatim sve složeniji.

4.3.3. ENGLESKA

Krajem XVIII i početkom XIX stoljeća osnovne škole u Engleskoj su pod vlašću crkve. 1802. godine donešen je zakon prema kojemu su osnovne škole obavezne za djecu zaposlenu u tvornicama. U tim školama učitelj je najprije učio starije učenike, tzv. monitore, a oni su zatim učili mlađe učenike. Lancaster je otvorio školu za djevojčice, u kojima su učile i ručni rad.
Srednje obrazovanje je ostalo nepromijenjeno u XIX stoljeću, nije zadovoljavalo potrebe brze industrijalizacije. Velika pažnja u srednjim školama posvećivala se učenju klasičnih jezika i gramatike. 50-ih i 60-ih godina osnovano je mnogo srednjih škola, koje su bile privatne, te su otvorene trgovački i tehnički usmjerene škole

4.4. POZITIVIZAM U PEDAGOGIJI

Auguste Comte je osnivač pozitivizma, ujedno i glavni predstavnik. Comte je trazio obnovu odgoja.
Herbert Spencer je engleski filozof i sociolog. Svoje je pozitivističke i utilitarističke pedagoške poglede izložio u raspravi ''O odgoju umnom, moralnom i fizičkom'', djelu koje je bilo široko rasprostranjeno u Engleskoj i prevedeno na mnoge jezike. Rasprava počinje objašnjavanjem pitanja ''kakvo nam je znanje najkorisnije'' i ujedno kritizira suvremeni sistem odgoja, u kojem se najviše cijeni ono znanje kojim se može zablistati u društvu. Zadatak odgajanja je naučiti svakoga kako živjeti, pripremiti čovjeka za pun život. Dakle nužno je prije rješenja pitanja o usporednoj vrijednosti znanja odrediti životnu važnost različitih oblika čovjekove djelatnosti koje je rasporedio:
1.osobno samoodržanje
2.stjecanje životnih sredstava
3.održanje roda
4.upravljanja pri izvršenju socijalnih dužnosti
5.djelatnost razonode, društveni život


Težnja da provede razvitak i odgoj djece pod svoju izmišljenu shemu evolucije, Spencera dovodi do izravne primjene bioloških zakonana odgoj. Za njega odgoj treba da je kratko ponavljanje civiliziacije. Zahtjeva da obučavanje djeteta počinje promatranjem i da postepeno prelazi na uopćavanja, preporučujući učenje uglavnom otkirvanjem, ''samorazvitkom''.
Djeca trebaju biti sama svoji učitelji. Odbacuje kaznu. U ranom djetinjstvu nije uvijek moguće primjenjivati disciplinu prirodnih posljedica. Nužnost fizičkog odgoja motivira sve većom konkurecnijom u suvremenom životuSpencerovi zahtjevi za pravilno provođenje odgoja djece obaju spolova, s nizom konkretnih uputa u vezi s organizacijom fizičkog odgoja, kojem se u srednjim školama kontinentalnih zemalja Europe posvećivalo malo pažnje, imaju puno vrijednosti.

4.5. ŠKOLSTVO U EUROPI U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA

4.5.1. FRANCUSKA

U Francuskoj nakon Pariške komune škola je vraćena na položaj u kojem je bila za vrijeme Drugog carstva. U 1881-1882. godini doneseni su zakoni po kojima je školska obaveza obuhvatila djecu od šeste do trineste godine života. Nastava je besplatna, a u državni budžet unesene su specijalne stavke rashoda za narodno obrazovanje. Škole nisu mogli nadzirati svećenici niti se u državnim školama mogao predavati vjeronauk. Posebno mjesto u nastavi je zauzimala nastava novouvedenog predmeta- nauka o moralu. Nedjeljom i četvrtkom djeca nisu pohađala školsku nastavu pa se toga dana održavala privatna nastava vjeronauka. Osnovna škola nije postala potpuno svjetovna, jer je religijom bila prožeta nastava svih predmeta. Nakon završene osnovne škole jedan dio učenika je nastavljao školovanje u višim narodnim školama, koje su trajale tri godine, a svrha im je bila pripremiti učenike za stručna zvanja. Od druge godine školovanja u tim školama učenici su se djelili na odsjeke i smjerove: poljoprivredni, industrijski, trgovački, pomorski i dr.

4.5.2. ENGLESKA

Uloga države bila je davanje novčane pomoći za izdržavanje škola, a njih su organizirale vjerske zajednice i privatne osobe. Zakon o osnovnom obrazovanju donesen je 1880. godine pa se postavlja pitanje o sudjelovanju države u općem školstvu. Prema tome zakonu Engleska je podjeljena na okruge, a u naseljima se formiraju školski odbori koji su se brinuli o otvaranju škola, i imali su pravo da školovanje proglase obaveznim. Opća školska obaveza za djecu od sedme do jedanaeste godine proglašena je 1893. godine, pa su bile predviđene i kazne za roditelje koji se ogluše o zakon. Dio škola je i dalje bio u organizaciji vjerskih crkvenih redova.

4.5.3. NJEMAČKA

U škole je uveden državni nadzor, a provodio ga je školski nadzornik. Dotad je nadzor nad školama imala crkva. Poboljšan je i položaj učitelja, a predstavnici svećenstva i dalje su bili u školskim odborima.
Potkraj XIX stoljeća u Njemačkoj su postojala četiri tipa srednjih škola:
1. Klasična gimnazija (uče se klasični jezici, živi strani jezici i prirodne nauke)
2. Realne gimnazije ( priprema za više stručne škole)
3. Viša realika (proučavanje prirodnih nauka)
4. Porgimnazija, realna gimnazija i realika (školovanje u trajanju od 6 godina)

4.5.4. AUSTRIJA

Austrijski liberali utjecali su na razvoj školstva, pa su 1867. i 1869. godine donesena dva značajna zakona u školstvu. Školskim zakonom od 1867. godine proglašena je sloboda nastave. Svaki sposobni državljanin, stajalo je u zakonu, mogao je osnivati škole i odgojne zavode.
Zakon o osnovnim školama objavljen je 1869. godine, i njime je školstvo dobilo poticaj za dalji napredak. Prema zakonu osnovna je škola trebala odgajati djecu u moralnom-vjerskom duhu.

4.5.5. RUSIJA

U drugoj polovici XIX stoljeća nastavu u osnovnoj školi mogle su voditi politički podobne osobe. ''Zakon božji'' bio na prvome mjestu , a sljede ga rusko i crkvenoslavensko čitanje, pisanje i osnovne računske operacije. O osnivanju osnovnih škola brinule su se mjesne vlasti ili društva, a bile su pristupačne djeci '' različitog imovnog stanja, bez obzira na vjeroispovijest''. Mjesne vlasti ili društva određivali su da li će osnovna škola biti besplatna ili će se plaćati školarina.
Srednje škole u Rusiji također su bile reformirane. Zakon je propisao tri tipa sedmorazrednih gimnazija: klasične s grčkim i latinskim jezikom, klasične samo s latinskim jezikom i realne gimnazije. Sveučilišta su odigrala značajnu ulogu u razvitku ruske prosvjete i kulture. Početkom XX.stoljeća počelo se širiti marksističko učenje o odgoju i obrazovanju. Srednje i više obrazovanje bilo je omogućeno samo djeci iz povlaštenih krugova, jer je školarina bila visoka.

4.6. RAZVOJ AMERIČKOG ŠKOLSTVA

Školstvo se u SAD-u razvijalo pod utjecajem engleskog školstva. Lokalne vlasti otvarale su različite tipove i stupnjeve škola, a mogla su ih pohađati djeca svih slojeva stanovništva. Prve škole u SAD-u osnivaju vjerske organizacije u XVII. stoljeću, u to vrijeme je nastalo i najstarije sveučilište Harvard. Prvi zakon o osnivanju škola u SAD-u datira od 1642. godine.
Sistem škola 1830. godine obuhvaćao je ove škole:
-osnovne škole( djeca od 4/5-7/8 godine), -engleske gramatičke škole( od 7/8 -12/14 godine)
-akademija( 12/14-15/17 godine)
Od sredine 19. stoljeća, u saveznim državama SAD-u postepeno se uvodi besplatna osnovna nastava i obavezno pohađanje škola, pa je 1892. godine od 45 država opću osnovnu školu uvelo 28 država. Osnovna škola je različito trajala u pojedinim državama; u većini država osam godina, a u ostalim šest, no osnovno i srednje obrazovanje je bilo pod privatnom upravom. Škola se širila postepeno i obuhvaćala sve više djece i omladine, ali samo bijelog stanovništva. Godine 1847. osnovano je nekoliko misionarskih škola za crnačku djecu s religijskim sadržajem. Za crnačku djecu otvarale su se posebne škole u kojima je nastava bila na nižoj razini.U javnim školama nije se učio vjeronauk, jer su u Americi djelovale brojne vjerske sekte. Školski sistem u većini federalnih država sredinom 19. stoljeća obuhvatio je trorazredne osnovne škole (6-9 godina), petogodišnje gramatičke škole (9-14 godina) i srednje škole sa trogodišnjim ili četverogodišnjim tečajem, koje su pripremale za sveučilišta i visoke škole.
Početkom 20. stoljeća organiziraju se veće osnovne škole koje organiziraju prijevoz djece do škole i bolje su opremljene prostorijama i obrazovnim sredstvima. Nakon prvog svjetskog rata, dotadašnje osnivne i četverogodišnje (sistem 8 + 4 ) škole pretvaraju se u šestogodišnju osnovnu i dvije trogodišnje škole ( 6+3+3). To dijeljenje škola učinilo je školski sistem fleksibilnijim, pa su djeca slabijeg materijalnog stanja dobila mogućnost da ne prekidaju školovanje.
Početkom 20. stoljeća provodi se školska reforma pod utjecajem njemačke pedagogije. Nastavni predmeti nisi bili strogo odvojeni, pa je nastava bila cjelovitija.

4.7. REFORMNI PEDAGOŠKI POKRETI U EUROPI DO PRVOG SVJETSKOG RATA

Reformna pedagogija je nastala na prijelazu iz 19. u 20.stoljeće, kritizirajući staru školu i tradicionalnu pedagogiju. Reformatori postavljaju zahtjeve za reformu odgoja i školskog sistema, ili djelova tih sistema. Početkom našega stoljeća smatralo se da je djete u svojoj motorici spontano i aktivno iz unutrašnjih pobuda i energije, a u svojim aktivnostima produktivno, o čemu svjedoči njegova fantazija i igra. Razvojem dječje psihologije bavili su se William Stern, Kurt Koffka, Jean Piaget i dr.
Eksperimentalna pedagogija razvila se potkraj 19.stoljeća u Njemačkoj. Smatrana je znanošću o odgoju koja se u proučavanju djece, njihova razvoja i odgoja služi empirijskim istraživanjima. Ona istražuje društveni i tjelesni razvitak mladeži školske dobi, proučava razvoj psihičkih funkcija, inteligenciju i ponašanje djece u nastvanom procesu i dr.

4.7.1. OSTALI REFORMNI POKRETI I PRAVCI

Pokret za umjetnički odgoj razvija se u Njemačkoj potkraj 19.stoljeća, ubrzo se pretvorio u pedagoški pokret s odgojno-obrazovnim zadacima. Upozoravao je na nedostatke tadašnje škole, a posebno se borio protiv prevlasti intelektualizma u obrazovanju i tadašnje intelektualne škole. Završava uoči prvog svjetskog rata, pojavom novih reformnih pokreta.
Funkcionalni odgoj je pravac koji prolazi od potreba djeteta i njegove sfere interesa da bi se postigao određeni cilj i aktivnost koja se želi razviti u djetetu. Cilj je razvijanje dječje psihičke snage u njegovoj biološkoj cjelini, namjeni i potrebi za sadašnji i budući život, a mentalne procese smatra funkcijama ili operacijama organizma u prilagođavanju, odnosno modifikaciji na okolinu.
Funkcionalni odgoj je onaj koji se osniva na potrebi za znanjem, pronalaženjem i radom.

4.8. EUROPSKA GRAĐANSKA PEDAGOGIJA PRVE POLOVICE 20. STOLJEĆA

4.8.1. NJEMAČKA SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Socijalna pedagogija pojavila se u Njemačkoj na prijelazu 19. u 20. stoljeće, u vrijeme kad je Njemačka bila socijalno i politički podijeljena. Tada je porasla važnost odgoja kao sredstva kojem se buržoazija nastojala poslužiti u rješavanju socijalnih problema. Zato su jedni građanski pedagozi tražili izlaz iz situacije u odgoju izrazitih individualnosti, drugi su težlili odgoju jakih, duhovno aktivnih ličnosti.

4.8.2. FILOZOFIJSKA I KULTURNA PEDAGOGIJA

Filozofijska pedagogija je pravac u pedagogiji nastao potkraj 19.stoljeća u Njemačkoj, nasuprot psihologizmu i biologizmu u pedagogiji, a postavio je pitanje o filozofijskim osnovama pedagogije. Predstavnici su se posebno su se bavili problemima odnosa ličnosti i kultura, obrazovanja i kulture i sl. Problemi filozofijske pedagogije su, problem čovjeka u vezi sa psihologijom i odgojem, problem kulture i kulturnih dobara, pitanje o odgojnom idealu, o odgojnoj svrsi.
Kulturna pedagogija ili pedagogija kulture je smjer u pedagogiji koji je nastao potkraj 19. stoljeća, a bavio se sistemom vrijednosti, odnosno kulturnim dobrima i odnosom odgoja prema njima. Odgoju je zadatak da svakog člana zajednice osposobi za sudjelovanje u kulturi određene zajednice. Odgajanjem omladine razvijaju se duhovne snage i sposobnosti za razlikovanje vrijednosti i osposobljavaju se mladi naraštaji da se bave stvaralaštvom u daljem razvoju kulturnog društva. Demokratsko odgajanje moguće je samo u kulturnim zajednicama ravnopravnih članova te zajednice.


4.9. UTJECAJ PSIHOANALIZE I INDIVIDUALNE PSIHOLOGIJE NA ODGOJ

Psihoanaliza se pojavila krajem 19. stoljeća kao psihologijska teorija koja pokušava obuhvatiti i protumačiti sve duhovne pojave i svu čovjekovu kulturu djelovanjem podsvijesti i seksualne energije (libido).Utemeljitelj psihoanalize je bečki neuropsihijatar Sigmund Freud.
Temeljna je postavka psihoanalize: seksualni nagon osnovna je psihičke energije koja pokreće sve čovjekove aktivnosti.

4.10. RAZLIČITI PRAVCI ''NOVE ŠKOLE''

Početkom 20. stoljeća u europskim zemljama, osobito u Njemačkoj, razvijao se pokret u duhu tzv. reformne pedagogije, s ciljem da se cjelokupna organizacija škole zasniva na načelima umne i fizičke aktivnosti učenika. Pedagozi toga vremena kritizirali su knjiško učenje, a pedagozi traže veću aktivnost i razvijanje samostalnosti učenika. Javljaju se tzv.nove škole internatskog tipa, a prva takva srednja škola osnovana je u Engleskoj.
Jena - plan je oblik organizacije školskog rada koji je uveo Peter Petersen u vježbaonici Sveučilišta u Jeni (Njemačka). Cilj je plana preobražaj škole iz obrazovne u općeodgojnu instituciju, pri čemu se posebna pažnja posvećuje odgoju korisnom za zajednicu.Umjesto u razrede djeca se djele u grupe, koje se temelje na podjeli prema starosti djeteta, učionice su pretvorene u dnevni boravak,te je uvedena grupna nastava. Nastavni je proces individualiziran, pa je rukovodeća uloga učitelja sužena, nema opće nastavnog plana ni programa. Jena-plan teži organiziranju malih škola i djelomičnim razmještavanjem razrednih odjeljenja zajednicama učenika različite dobii nejednake obrazovne razine.

4.11. FAŠISTIČKA PEDAGOGIJA I ŠKOLSTVO U ITALIJI I NJEMAČKOJ

Nakon prvog svjetskog rata na vlast u Italiji nastupa fašistička vlada, koja je provela prvu reformu školstva. Tom reformom izjednačene su državne i nedržavne škole, a sve ih nadzire država. Školovanje je postalo obavezno za svu djecu od šeste do 14.godine života. Cilj reforme je bio da omogući ostvarivanje fašističke ideologije u odgoju. Mjenjali su se nastavni planovi, programi i didaktičke metode. U srednjim školama ( gimnazijama, realkama i učiteljskim školama) naglašavao se humanistički obrazovni ideal, posvečivala se pažnja nacionalnoj povijesti, književnosti i filozofiji. Odgoj je bio fašistički usmjeren pa su djeca od šeste godine bila okupljena u organizacije ''Narodno djelo za materinstvo i djecu'', a starija u ''Talijansku liktorsku mladež''.
U Njemačkoj je nacionalsocijalistička stranka zauzela vlast i pristupila reformi školstva; odgoju su davali veliku važnost, jer su smatrali da je odgoj u duhu nacizma najvažniji zadatak države, pa su svojim metodama rasne i nacionalne ideje odgoj stavili u službu ratnog revanša i kulta Adolfa Hitlera. Provodeći reformu srednje škole, nacisti su sve tipove srednjih škola zamjenili tzv. Njemačkom školom. Sadržaj nastave se mjenjajo prema interesima nacizma i rasizma. Fašistički odgojni sistem se očitovao i u održavanju stroge discipline u školama. Uvedena je i tjelesna kazna, koju su smatrali sredstvom za buđenje nacionalne svijesti i ljubavi prema domovini. Načela nacifašizma bila su i u njemačkoj školi utkana u sadržaj nastave i rad omladinske organizacije Hitlerove mladeži. Prema principu Vođe, svaki je razred imao svoga predstavnika kojemu se svaki pojedinac u razredu morao pokoravati.

4.12. PROMJENE U ODGOJU I OBRAZOVANJU U UVJETIMA ZNANSTVENO REVOLUCIJE

Do sredine 20. stoljeća obrazovanju se nije pridodavalo ono značenje koje ima u suvremenom svijetu, tj. do poslje drugog svjetskog rata. Obrazovanje je u suvremenom društvu najznačajniji činilac ekonomskog razvoja i najvažniji element društvenih promjena.U svijetu se shvatilo da je obrazovanje bitan uvjet razvoja i zato se te dvije stvari povezuju u čvrstu cjelinu, što je i dovelo do ekspanzije obrazovanja u industrijski naprednim zemljama. Permanentno obrazovanje zahtjeva novu strukturu odgojno-obrazovnog sistema i sadržaja obrazovanja. Zahtjeva se potpuna revizija školskih planova i programa te stvaranje suvremenih programa usklađenih s progresom znanosti, tehnike i kulture. Teži se da se u programu svakog nastavnog predmeta jasno odredi opseg osnovnih znanja koja će biti dovoljna za potpunije poznavanje pojedinih područja stvarnosti. Mjenja se i pojam škole, koja postaje društveno-odgojna institucija, koja priprema djecu omladinu i odrasle za sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu zajednicu u kojoj djeluje. Suvremena koncepcija škole ima na umu tzv. otvorenu školu, koja će organizirati odgojno-obrazovni proces na načelima permanentnog obrazovanja razvijajući sposobnosti za učenje i izbor vrijednosti posredovanjem različitih sredstava informiranja.


ZAKLJUČAK

Promjene u društvenim odnosima, socijalni i ekonomski napredak, razvoj tehnologije, kao i još mnogi drugi čimbenici, utječu na razmišljanja i stavove ljudi o odgoju djece, ali i općenitom odgoju. Ljudi će uvijek težiti čim uspješnijem odgoju djece, kako bi se ona kasnije razvila u samostalne i zadovoljne odrasle osobe.
Danas je uloga odgoja djece vrlo važna i upravo zbog toga istražuje se i promatra kako se odgoj razvijao kroz povijest, na taj način mogu se uočiti mnoge zablude i pogreške koje su nekada bile prihvaćene, te se one mogu promijeniti i osigurati da se ne ponavljaju. Neke metode i načini odgoja obuhvaćenih u ovom seminaru uvelike se razlikuju od metoda koje se primjenjuju danas. Mnogo toga se mijenjalo u shvaćanju odgoja od starog vijeka, preko srednjeg i novog pa sve do 20. stoljeća i danas.
Ipak, odgoj u povijesti i danas povezani su zajedničkim ciljem – učiniti sve što je moguće za razvoj i dobro djece.


LITERATURA


Zaninović, M. (1985.) Pedagoška hrestomatija. Zagreb: Školska knjiga

Zaninović, M. (1988.) Opća povijest pedagogije. Zagreb: Školska knjiga

Hentig, H. (2007.) Kakav odgoj želimo. Zagreb: EDUCA

Malić – Mužić, J. (1990.) Pedagogija. Zagreb: Školska knjiga

Lenzen, D. (1999) Vodič za studij znanosti o odgoju: Što može, što želi. Zagreb: EDUCA


I. PRILOG

Kako bismo još bolje istražile i vidjele neke razlike u odgoju nekada i danas, dvjema ženama odlučile smo postaviti neka pitanja vezana uz njihovo djetinjstvo. Odgovori su zanimljivi upravo zbog toga jer su vrlo različiti, naime već u razmaku od nekoliko desetaka godina mogu se uočiti brojne promjene u načinima odgoja i općenitom životu u vrijeme kada su one bile djeca. Pitanja koja smo im postavile bila su:

1) Koja je najljepša uspomena vezana uz vaše djetinjstvo i doba kada ste išli u vrtić?
2) Smatrate li da su kompjuterizacija i lakša dostupnost raznih medija povoljna za razvoj djece predškolske dobi ili biste dali prednost društvenim igrama?
3) Mislite li da su u doba vašeg djetinjstva međusobni odnosi djece bili bolji nego danas i ako da, objasnite zašto smatrate da je to tako?
4) Kakve igračke i prostori za igru su tada bili dostupni u dječjim vrtićima?
5) Na koji način ste se vi i ostala djeca vaše dobi tada najčešće igrali, jeste li često odlazili u prirodu ili ste ostajali kod kuće i tamo se nekako zabavljali?
6) Koje ste igre, koje su i danas prisutne, tada igrali?
7) Jeste li se često igrali sa svojim roditeljima, kako?
8) Što mislite, koja je najveća razlika u odnosu između učitelja i učenika tada i danas?
9) Na koji način su učitelji olakšavali usvajanje školskog gradiva i samostalno učenje?
10) Da li bi se (ako da, na koji način) kažnjavao neposluh u školi, što vi mislite o tome? Mislite li da je često bilo prisutno fizičko kažnjavanje djece od strane roditelja i skrbnika?
11) Mislite li da ste tada, kao učenik osnovne škole, imali manje obaveza i briga nego što to imaju učenici danas, zašto?
12) Jesu li tada često bili organizirani izleti, škole u prirodi, ekskurzije i sl.?

Glorija (76), od svog rođenja živi u malom primorskom gradu. Iako je danas to poprilično poznato turističko mjesto sa mnogo mogućnosti kako za odrasle tako i za djecu, nije uvijek bilo tako, čemu svjedoči i to da 30-ih i 40-ih godina nije postojala nikakva institucija u kojoj bi se mogla čuvati djeca.

1) 'Moje djetinjstvo je bilo lijepo i ispunjeno igrom ali u dječji vrtić nisam išla jer u mojem mjestu tada još nije postojao.'
2) 'Prvenstveno dajem prednost društvenim igrama ali također i kompjuterima zbog napretka, no samo ako ih se ne koristi previše.'
3) 'Da, jer smo se više družili, razgovarali i provodili više vremena zajedno. Danas se djeca bave više svime samo ne razgovorom.'
4) 'Postojalo je nešto kao dječji dom, no to nije bio dječji vrtić.'
5) 'Često smo odlazili u prirodu i uglavnom se igrali raznih igara po livadama ili vrtovima, rijetko smo ostajali kod kuće. Igrali smo se uglavnom špekulama, radili lutke i lopte od krpa, igrali se kamenčićima i drvom.'
6) 'Neke društvene igre, kao karte ali i igru 'školice' i lovice.'
7) 'Da, često smo se zajedno igrali, najviše igru špekulama.'
8) 'Više se poštivalo učitelje, možda zato jer su oni bili stroži pa smo i mi bili ponizniji.'
9) 'Ne mogu se sjetiti da su nekako olakšavali učenje. Što bi dobili, to smo morali i naučiti.'
10) 'Da, često je bilo kažnjavanja u školi, pogotovo od kateheta ali i ostalih učitelja – dobili bi ravnalom ili šibom po prstima ili su nas vukli za kosu iznad uha. Jednom prilikom sam i ja dobila 'po prstima' od katehete kada sam zakasnila na misu.' Roditelji nas nisu tukli ali su bili dosta strogi – čim bi pao mrak morali smo biti doma, inače bi dobili 'jezikovu juhu'.
11) 'Mislim da smo imali manje obaveza, imali smo svoju pločicu na kojoj bi pisali zadatke u školi i kod kuće i to je bilo to.'
12) 'Da, često smo išli na izlete u prirodu ali to bi bilo samo na lokalnom području, nikad negdje daleko ili na nekoliko dana. Tada nismo ni znali što je to ekskurzija ili maturalac.'

Laura (45), nakon pohađanja dječjeg vrtića u Hrvatskoj, završila je osnovnoškolsko obrazovanje u Njemačkoj, kao i dva razreda gimnazije koja u Njemačkoj započinje već od 7. razreda . Već tada su postojale neke različitosti u školovanju i navikama hrvatskih i njemačkih učenika.

1) 'Ne bih ništa posebno izdvojila, uglavnom sva sjećanja su ugodna.'
2) 'Dala bih prednost društvenim igrama. Smatram da kompjuterizacija u prevelikim mjerama nije dobra za razvoj djece jer je korištenje kompjutora uglavnom jednostrano pa se djeca desocijaliziraju.'
3) 'Mislim da su bili bolji, upravo zbog toga što nije bilo toliko dostupnih medija pa su se djeca više međusobno družila.'
4) 'Prostori su bili uglavnom poprilično skromni a većina igračaka je bila drvena.'
5) 'Najčešće smo izlazili u prirodu i igrali se lovice, skrivača, na plaži se igrali u pijesku i sl.'
6) 'Od društvenih igara 'Čovječe ne ljuti se', igru mlina, memorije te školicu, graničara, preskakivanje lastika.'
7) 'Ne baš često jer su uglavnom bili zaposleni no ponekad bih s njima išla na izlete.'
8) 'Prema nekim pričama zaključila bih da su nekad učenici imali puno više poštovanja prema učiteljima iako je to možda bilo i iz strahopoštovanja, no ja to ne mogu točno odrediti jer sam se školovala u Njemačkoj gdje su odnosi učenika i učitelja bili mnogo liberalniji ali svejedno obilježeni međusobnim poštovanjem (npr. već od sedmog razreda, kada je tamo počinjala gimnazija, profesori su nas učenike oslovljavali sa 'vi').'
9) 'Školsko gradivo u Njemačkoj su učitelji izlagali uz pomoć učenika, odnosno važan dio ocjene usvojenog gradiva bilo je sudjelovanje u nastavi. Samim time, morali smo aktivno razmišljati o gradivu pa je i samostalno učenje bilo olakšano.'
10) 'Nije bilo fizičkog kažnjavanja no ne sjećam se ni da je bilo uopće kakvog pretjeranog neposluha u školama. Što se tiče fizičkog kažnjavanja djece od strane roditelja i skrbnika, toga također tada većinom nije bilo i nije bilo prihvatljivo jer je Njemačka već tada bila socijalno orijentirana država i mnogo brinula o pravima djece.'
11) 'Da, jer mi se ponekad čini da su djeca već u nižim razredima osnovne škole previše opterećena raznim podacima koje bi možda trebali usvajati tek kasnije, gradivo je ponekad preopširno.'
12) 'Da, zajednička druženja su bila vrlo česta. U osnovnoj školi u Njemačkoj koju sam ja pohađala svaka dva tjedna bi bile organizirane zabave koje bi trajale od 17 do 21 sat, a i redovito smo išli na izlete koji su bili organizirani u sklopu učenja.'

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD