POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

RAZVOJ DEČIJEG CRTEŽA

Prošlo stoljeće vrijeme je rastuće fascinacije emocionalnim i psihološkim aspektima dječjeg umjetničkog izražavanja, pogotovo u područjima psihologije, psihijatrije i umjetničke terapije (engl. art therapy). Knjižica talijanskog autora Corrada Riccija Umjetnost male djece (1887; prema Cox, 2000) dovela je do prave eksplozije zanimanja za dječije crteže. Prema priči, Ricci je jednog kišnog dana potražio zaklon u natkrivenom prolazu, a dok je čekao da kiša prestane, pažnju su mu privukli grafiti na zidovima. Zamijetio je dražesne i pomalo nezgrapno nacrtane slike koje bi svatko prepoznao kao djelo dječjih ruku. Počeo se pitati što je to po čemu se dječji radovi razlikuju od konvencionalne umjenosti, što ga je navelo na proučavanje i kao rezultat toga nastalo je gore spomenuto djelo (Cox, 2000).
Neosporno je da djeca crtaju stoljećima, ali kao enigma ostaje zašto je, posebno prije 19. st., sačuvan samo mali broj njihovih radova ili njihovih kopija? Kao najvjerovatniji razlog postavlja se odnos koji je prema djeci vladao u prošlosti: dječje mišljenje, razumijevanje i vještine smatrani su nesavršenima i inferiornima u odnosu na odrasle i samim time nedovoljno vrijednim očuvanja. Tek u 18. stoljeću dolazi do porasta ineteresa za period ranog djetinjstva - rađa se nova psihološka klima, koju, uz ostale, štiti i Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778), filozof i prosvjetitelj. Smatrao je djetinjstvo posebno značajnom fazom u odrastanju, te je poznata njegova rečenica «Dijete je dijete, a ne odrasla osoba», upućujući na njihovu posebnost i smatrajući inferiornost s kojom se djeci prilazilo kao predrasudu (Cox,
2000).
U današnje vrijeme, dječji crteži su prepoznati kao najbolji načini na koje se dijete može izraziti i sve se više smatraju odrazima njihova emocionalnog života i osobnosti; crteži su prozor u njihov unutarnji svijet. Djeca se mogu koristiti crtanjem u svrhu istraživanja, rješavanja problema, davanja vizualne forme idejama i opservacijama, ali općeniti konsenzus je u mišljenju da je karakteristika umjetničkog izražavanja jedinstveni osobni pristup koji u sebi sadrži različite elemente svjesnog i nesvjesnog značenja reprezentativnih za mnoge vidove djeteta koje ih je stvorilo. Većina terapeuta koji rade s djecom smatraju crtež efektivnim terapeutskim pristupom jer pomaže djeci u izražavanju na načine koje jezik ne omogućuje. Početkom 20.stoljeća, pojavljuje se interes u psihijatriji, psihologiji i obrazovanju za simbole koji se pojavljuju u umjetnosti, što je potaknulo razvoj neovisnog područja art -terapije u kasnim 1940-ima i 1950-ima. Za razliku od ranijih projektivnih testova, cilj art-terapije se nije sastojao samo u pokušajima odgonetavanja značenja dječjih radova, već se nastojala razumijeti kompleksnost kako procesa tako i produkta umjetničke aktivnosti
(Malchiodi, 1998).
Kliničari i istraživači razvili su raznolike filozofske okvire na temelju kojih se može odgonetavati, opisivati i razumjeti dječji crtež, međutim najbitnije je cijeniti dječji vizualni način komunikacije u svom njegovom bogatstvu, jedinstvenosti, složenosti i spontanosti. Dječje umjetničko izražavanje je, kao i samo dijete, posve autentično i individualno te se mora sagledavati unutar šireg konteksta razvojnih, emocionalnim, socijalnih i kulturalnih iskustava i faktora (Malchiodi, 1998).

Razvojni aspekti dječjeg crteža

Djeca u razvoju umjetničkih sposobnosti prolaze očekivane progresivne promjene, promjene karakteristične za svaku dobnu skupinu. Ovi se razvojni stadiji nameću kao univerzalni, ono što prolaze djeca u cijelom svijetu, a te uobičajene karakteristike ostavljanja osobnog traga odraz su želje svakog normalnog djeteta da komunicira kroz umjetničku ekspresiju.
Iako postoje mnoge minuciozne rasprave o razvojnim stadijima u dječjoj umjetnosti, većina terapeuta i onih koji rade s djecom ima ograničeno poznavanje kako se to djeca izražavaju s obzirom na svoju dob, iako je to razumijevanje esencijalno za pristup dječjim djelima. Takvo znanje daje terapeutu referentnu točku za opažanje i rehabilitaciju djece s razvojnim ili fizičkim problemima, kao i traumatizirane djece, one koja prolaze krizna razdoblja i emocionalne poremećaje koji mogu biti rezultat zlostavljanja (Machioldi, 1998).
Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, istraživači su počeli opisivati karakteristike razvojnih stadija umjetničke ekspresije u djece, a taj rani rad rezultirao je grubim opažanjem triju stadija umjetničkog razvoja:
1. Faza črčkanja (engl. scribbling) - u kojoj se crtež sastoji od dezorganiziranih rasutih linija, a kasnije i u formi kondenziranih (klastera) linija i okruglih oblika.
2. Shematska faza - u kojoj djeca razvijaju sheme s kojima se reprezentiraju ljudske figure, objekti i okoliš.
3. Naturalistična faza - u kojoj se pojavljuju realističniji, življi detalji.

Ova podjela je usprokos svojoj širini i općenitosti, poslužila kao osnova za daljnju analizu. Već 1921. Burt (prema Malchiodi, 1998) opaža da djeca počinju črčkati ili žvrljati u dobi od 2 do 3 godine, da se do dobi od 4 godine počinju pojavljivati odvojene linije, koje daju podlogu da se prijeđe na stadij pete i šeste godine, kad djeca počinju crtati oblike koji predstavljaju ono što vide oko sebe, te da u dobi od sedme do jedanaeste godine raste njihova sposobnost da realistično ilustriraju objekte i figure i otkriju dubinu, pokret i boju kakvu nalazimo u prirodi. Burt je također zamijetio da djeca naginju tome da odbace umjetnost u predadolescentnim godinama, potiskujući svoj interes za takvu vrst ekspresije zbog manjka samopouzdanja u svoje sposobnosti ili zbog nedostatka ohrabrenja od strane okoline.
Goodenough (1926; prema Malchiodi, 1998) je također istraživao razvoj umjetničkog izražavanja djece s ciljem uspostavljanja normi za pojedinu dob, a u svrhu stvaranja mjere inteligencije.
Kasnije je na ovom području istraživao i Lowenfeld koji je vjerovao da je dječji razvoj u umjetnosti analogan procesu organizacije misli, tj. razvoju kognitivnih sposobnosti, a dječje stvaranje je u ovom smislu pokazatelj napretka u mnogim sferama - motornih sposobnosti, percepcije, jezika, stvaranja simbola, osjetilne svijesti i prostorne orijentacije. Mnogi likovni pedagozi i art-terapeuti i danas koriste Lowenfeldovih (1941; prema Malchiodi, 1998) šest razvojnih stadija, u mnogome baziranih na ranijem radu Burta i drugih, kao standard za procjenu likovnog razvoja u djece:
1. Črčkanje (od 2. do 4. god.): najraniji crteži često kinestetski motivirani, s vremenom postaju reprezentativni odrazi mentalne aktivnosti; razni tipovi črčkarija kao što su dezorganizirani, longitudinalni i cirkularni; na kraju ovog stadija dolazi do davanja naziva črkarijama.
2. Preshematski (od 4. do 7. god.): rani razvoj reprezentacijskih simbola, posebno rudimentarnih oblika koji predstavljaju ljude.
3. Shematski (od 7. do 9. god.): daljnji razvoj reprezentacijskih simbola, posebno shema za figure, predmete, kompoziciju i boju; upotreba linije kao podloge (engl. baseline).
4. Rani realizam (od 9. do 11.god.): rastuća vještina u prikazima prostorne dubine i boje u prirodi, zajedno s povećanjem rigidnosti u izražavanju.
5. Pseudorealizam (od 11. do 13. god.): kritičnija svijest o ljudskim figurama i okolini uz veću pažnju posvećenu detaljima; daljni porast rigidnosti u likovnom izražavanju; karikatura.
6. Razdoblje odluke (adolescencija): izražavanje je sofisticiranije i detaljnije: neka djeca ne dosegnu ovaj period ako ne nastave ili ih se ne ohrabruje da umjetnički stvaraju.
Treba imati na umu da su dobni rasponi u određivanju stadija razvoja samo aproksimacije; drugim riječima, može doći do preklapanja među razdobljima, u stilu ctranja, te vještini koja se smatra normalnom za pojedini stadij. Djeca također mogu «šetati» među stadijima, naprijed i nazad, što govori o potrebi da se u primjeni ovog shvaćanja razvoja mora održati razina fleksibilnosti (Machioldi, 1998). Sada ćemo se pozabaviti detaljnijim opisom svakog od navedenih šest stadija.

1. STADIJ: ČRČKANJE

U ovom stadiju koji se pojavljuje u dobi od oko 18 mjeseci pa sve do treće godine, djeca počinju stvarati prve tragove na papiru (ili nekim drugim površinama). Ovo razdoblje poklapa se sa kasnijom fazom senzomotornog perioda prema Piagetovoj teoriji kognitivnog razvoja. U ovom razdoblju dijete razmišlja kinestetski, počinje poboljšavati vizualnu i motornu koordinaciju te se počinje penjati, hodati i trčati. Krajem ovog perioda, oko 3. godine razvija se moć simboličkog mišljenja i počinje klasifikacija onog što je vidljivo u okolini po boji, obliku i veličini, a značajan je i razvoj jezika. Črčkanje i ostali pokušaji crtanja u ovoj dobi odraz su vježbanja koordonacije između oka i ruke, pa slijed razvoja ide od grube do fine motorne koordinacije koja se manifestira u dječjim likovnim radovima.
Črčkarije, međutim, mogu sadržavati značenje za dijete, iako nisu u obliku slikovne reprezentacije. Npr. ono što se čini nasumično povučenim linijama može prikazivati psa koji trči ili balon koji lebdi, više u smislu opisivanja pokreta nego doslovnog predočavanja objekta. Na taj način črčkarije su početak dječjeg shvaćanja da linije i oblici mogu dočarati ono što se registrira u okolini, što može biti potpomognuto roditeljskim primjedbama o tome što crtež predstavlja (Malchiodi, 1998).

Crckarije
Slika 1. Primjer črčkarije djeteta u dobi od 3 godine

Nekoliko istraživača pokušalo je kategorizirati pojavnost črčkarija; Lowenfeld (1947; prema Malchiodi, 1998) je npr. razvrstao taj stadij crteža na četiri oblika: (1) neuredni ili dezorganizirani, koji u sebi ne sadrži kontrolu pokreta i doima se kaotičnim; (2) longitudinalni, koji podrazumijeva ponovljene pokrete i uspostavu određene razine koordinacije u i kontrole pri ostavljanju tragova; (3) cirkularni, koji zahtijeva još veći stupanj vještine; (4) imenovanje črčkarija, za koje je Lowenfeld smatrao da predstavlja prijelaz sa kinestetskog na imaginativno mišljenje u djetetovoj svijesti.

U ovom stadiju boja se ne upotrebljava svjesno, već dijete u njoj uživa bez određenih namjera pri njenom korištenju. Rhoda Kellog (1969; prema Malchiodi, 1998) je provela neka od najobimnijih istraživanja rane dječje grafičke aktivnosti i smatra da je ovaj period važan za razvoj sofisticiranijih oblika umjetničkog izražavanja. Prema njoj djeca prolaze progresivni slijed črčkanja koje počinje sa stvaranjem jednostavnih oznaka koje se s vremenom transformiraju u složenije uzorke i dizajne. Istražujući taj slijed na črčkarijama djece između druge i treće godine života, identificirala je 20 osnovnih elementarnih črčkarija kao «odskočnu dasku» za kasniji grafički razvoj (Malchiodi, 1998).
Terapeuti koji se bave s djecom u ovoj dobi trebaju imati na umu da u ovom razdoblju postoji ograničen opseg pažnje i ograničene motorne sposobnosti za stvaranje likovnih radova, te da iako ne postoji neki dublji smisao u crtežima, treba posvetiti pažnju kasnijem dijelu perioda kad djeca pričaju o svojim uratcima na imaginativan način. Važno je omogućiti djeci priliku da se ovako izražavaju budući da to za njih predstavlja izrazito zadovoljstvo i priliku za daljnji razvoj. Također treba obratiti pozornost u slučajevima kad se djeca ne osjećaju ugodno pri ovoj aktivnosti jer to može upućivati na neke razvojne ili emocionalne poteškoće koje ih sprječavaju da se slobodno (Malchiodi, 1998).

2. STADIJ: OSNOVNI OBLICI

U dobi od treće do četvrte godine djeca i dalje mogu uživati u črčkanju i šaranju, ali se pri tome razvija njihov angažman u imenovanju ili čak smišljanju priča kojima nastoje dati smisao svojim radovima.Ovaj stadij u grubim crtama teče paralelno sa Piagetovim ranim predoperacijskim periodom, posebno sa njegovom pretkonceptualnom fazom koja traje od druge do četvrte godine. Kao glavna razvojna oznaka u ovom periodu stvaralaštva je sposobnost da se ono što je na papiru poveže sa okolnim svijetom.
Za terapijsku praksu važna je činjenica da će djeca htjeti pričati o svojim radovima iako u ograničenom verbalnom opsegu. Gardner (1980; prema Malchiodi, 1998) pak razlikuje dva glavna tipa ponašanja (koje naravno ne treba rigidno shvatiti) u male djece koja mogu biti bitna za razumijevanje sadržaja kao i za komunikaciju vezanu uz crteže. Jedna djeca su «patterners» (engl. pattern = uzorak, u nedostatku adekvatnog prijevoda) tj. zainteresirana su za uzorke i karakteristike kao što su boje, veličinu i oblik, te uživaju u eksperimentiranju i istraživanju ali često ne i u socijalnoj interakciji, što znači da neće naginjati tome da se očituju i pojasne svoje crteže. Drugu djecu Gardner naziva «dramatičarima» (engl. dramatists) zato što pokazuju veću ekspresivnost, interes za akciju i pustolovine, te za dramatične priče koje također povezuju sa crtežima.
Uz črčkarije u ovo vrijeme nastaju i složenije strukture: mandale (kružni oblici, dizajni i uzorci); oblici kao što su trokuti, krugovi, križevi, kvadrati i pravokutnici (Kellog, 1969; prema Malchiodi, 1998); te slike koje posjećaju na rukopis i tiskani alfabet. Jung je vjerovao kako mandala predstavlja arhetipsku sliku kolektivnog nesvjesnog, simbolizirajući ravnotežu i harmoniju.
Zanimljiv podatak je da djeca u ovom razdoblju često preferiraju apstraktno nad realističnim slikarstvom zbog, za njega karakterističnog, bogatstva boja i dizajna (Gardner, 1982; prema Malchiodi, 1998).

3. STADIJ: LJUDSKI OBLICI I POČETNE SHEME

Ovaj period poklapa se sa trajanjem predoperacijskog perioda (od četvrte do sedme godine), posebno kasnijeg dijela u kojem raste sposobnost simboličkog predočavanja. Posebnu važnost u ovo vrijeme ima dječji osjećaj i koncepcija prostora, kojeg se doživljava primarno vezanog uz sebe i vlastito tijelo.
U crtačkim nastojanjima pojavljuju se rudimentarne ljudske figure, često nazivane «punoglavcima» (engl. tadpole) zbog svoje sličnosti sa prvim stadijem razvoja žabe u odraslu jedinku. Iako postoje razlike među djecom u crtanju «punoglavaca», često se doimaju identičnima iako mogu predstavljati različite ljude: sastoje se od rudimentarne glave (krug), zajedno s dvije noge (dvije linije povučene iz kruga) i rjeđe dvije ruke (dvije linije na suprotnim stranama kruga) (Malchiodi, 1998).
Korištenje boje još uvijek je subjektivnog karaktera, iako neka djeca počinju povezivati boju na svojim crtežima sa onime što percipiraju u okolini (npr. lišće je zeleno).

Crtez punoglavac
Slika 2. Primjer «punoglavaca»

Lowenfeld je ovo vrijeme klasificirao kao preshematski stadij umjetničkog razvoja, naglašavajući vezu koja se u njemu uspostavlja između crtanja, mišljenja i stvarnosti. Djeca još uvijek svjesno ne pristupaju kompoziciji i dizajnu, pa crtaju objekte na papiru bez neke temeljne linije na kojoj bi bili postavljeni i također ne postoji odmjeravanje i usklađivanje veličine objekta.
S vremenom djeca postaju sposobna crtati raznolikije figure, uključujući trup uz glavu, te dodavati više detalja - prste, zube, obrve, kosu i uši. Pojavljuju se i rudimentarni oblici životinja, isprva kao «punoglavci» s više nogu (npr. konj i pas), te se razvijaju sheme za kuće i prvi jasni prikazi uobičajenih predmeta iz okoline kao što je sunce, cvijeće i drveće (Malchiodi, 1998).

4. STADIJ: RAZVOJ VIZUALNE SHEME

U četvrtom razvojnom stadiju (od 6./7. do 9. godine) razvoj vizalnih shema u likovnom izražavanju odraz je razvoja kognitivnih sposobnosti u kasnijem dijelu pedoperacijskog perioda i na početku faze konkretnih operacija. Prema Piagetu (1959; prema Malchiodi, 1998) djeca nastoje pronaći redu okolišu i razviti pravia ponašanja i strukturiranosti u svom životu.
Ljudska figura koju je ranije predstavljao «punoglavac» sad je potpuno zamijenjena figurom koja ima glavu i trup, kao i dodatne detalje. Česti su i prozirne ili rendgen-slike (engl.«X-ray pictures»)- npr. kuća u kojoj se vide sve sobe ili prozirni predmeti koji dopuštaju da se vidi ono što je iza - dijete koje se skriva iza stola.
Radovi djece u ovoj dobi puni su boja i često šarmantni odraslom promatraču zbog slobode izražavanja i kreativnosti. Djeca također često posežu za stilskim sredstvom preuveličavanja objekata ili pak ispuštanjem nepotrebnih elemenata, pa je pri pregledavanju radova u dijagnostičke svrhe teško reći koja su preuveličavanja, propusti i dramatični naglasci zabrinjavajući. Tokom ovog razdoblja povećava se i sposobnost ilustracije događaja koji slijede jedan drugog, odosno crteži koji podrazumijevaju seriju događaja (Malchiodi, 1998).
Djeca od 6. pa do 9. godine života brzo napreduju na umjetničkom području te se razvijaju vizualni simboli i prave vizualne sheme. Dolazi do otkrića povezanosti boje i objekata , a katkad se boja koristi čak na rigidan način. Crtež se počinje konstruirati na osnovi, najčešće ravnoj liniji koja reprezentira tlo (može ih biti i dvije) ili se u tu svrhu koristi rub papira, a može se pojaviti i crta koja simbolizira nebo; ali još ne postoji prava tendencija prikazivanja svijeta na trodimenzionalan način.

Crtež sa temeljnom linijom
Slika 3. Crtež sa temeljnom linijom

5. STADIJ: REALIZAM

U ovom razdoblju (od 9. do 12. god.) nastavlja se period konkretnih operacija i djeca se udaljavaju od isključivo egocentričnog načina mišljenja - počinju uzimati u obzir misli, osjećaje i stavove drugih.

Autoportret
Slika 4. Autoportret 11-ogodišnje djevojčice

Općenito gledano, u dobi od 9 i 10 godina djeca žele postići što realniji dojam u svojhim radovima; raste kompleksnost upotrebe linije, oblika i detalja, počinju prvi pokušaji crtanja u perspektivi, istančava se upotreba boja, a ljudska figura poprima detaljnije i raznolikije elemente posebno s obzirom na spol. Budući da je glavna želja postići «fotografski efekt», prisutan je i izražen kriticizam - što jasnije i životnije crtež izgleda, to mu je veća kvaliteta. Takav stav dovodi do ispuštanja detalja i objekata za koje dijete misli da ne može dobro prikazati, pa nije iznenađujuće da karikature i likovi iz crtanih filmova postaju popularne teme u ovom periodu. Mnoga djeca se obeshrabre i prestanu crtati, osim ako nemaju dovoljno poticaja i prilika za daljnji razvoj vještine, pa je česta pojava da crteži odraslih izgledaju kao da ih je napravilo dijete od 10, 11 godina (Malchiodi, 1998).

6. STADIJ: ADOLESCENCIJA

Zbog prethodno spomenutih razloga, većina odraslih nikad ne dosegne ovaj stadij, ali oni koji nastave, već u dobi od 13 i 14 godina u stanju su jasnije i efektivnije koristiti perspektivu, uključuju veći obim detalja u svoje radove, povećava im se kritička percepcija okoline, vještije rukuju s raznim materijalima, posvećuju više pažnje boji i dizajnu i postaju sposobni stvarati apstraktne slike. Radovi adolescenata često odišu određenom atmosferom i doimaju se kao vrlo osoban izražaj. Dok se mlađa djeca usmjeravaju na crtanje ljudi, životinja i okoliša, adolescenti koriste ove elemente namjerno ih simbolizirajući i koristeći ih kao način prijenosa mišljenja o određenim problemima, demonstraciju vlastite filozofije i samih sebe (Malchiodi, 1998).

PRECRTAVANJE

Razlika koju mala djeca rade oko precrtavanja oblika je jedino to da li su objekti otvoreni ili zatvoreni. Njima su krug, kvadrat i romb identični po tome što su svi zatvoreni. Pošto je krug najlakše nacrtati, mala djeca ga koriste da bi s njim prikazala sve zatvorene oblike. Kada počnu analizirati njihove geometrijske osobine, razlike prenose i na svoje crteže (Cox, 2000)
Sposobnost prectravanja čak i vrlo jednostavne geometrijske forme je vrlo složena. Čak i kad dijete shvati da treba reproducirati crtež onako kako izgleda, ono mora donijeti niz odluka tijekom planiranja crteža. Mora ga razdvojiti na sastavne dijelove i odlučiti gdje početi i kojim smjerom će krenuti , da bi dobio dobar prostorni raspored. Ako se djeci pomogne u ovim aspektima, njihova sposobnost precrtavanja se znatno poboljšava. Neke je oblike lakše precrtati nego druge, tako je teže precrtati oblike koji sadrže kose linije . U velikoj mjeri to je posljedica nedostatka pomoćnih znakova na papiru. Dok se tijekom crtanja kvadrata djeca mogu pomagati horizontalnim i vertikalnim rubovima papira, kod crtanja romba toga nema , pa je precrtavanje otežano (Cox, 2000)
Na crtanje figure može utjecati i identitet same figure, ako ona predstavlja nešto što je djetetu dobro poznato, onda će manje obraćati pažnju na detalje i nacrtati je onako kako inače crta takve objekte. Bolje se precrtavaju besmislene figure, jer dijete ivše obraća pažnju na ono što stvarno vidi. Važnost precrtavanja se često podcjenjuje unatoč tome što se od djeteta u niz prilika traži da nešto pažljivo i točno precrta- npr. kad uči pisanje slova, precrtava dijagrame i likove iz udžbenika, itd. Mnoga starija djeca pažljivo precrtavaju radove druge djece i odraslih kako bi proširila svoj crtački. Repertoar i crtala realističnije slike. Zato se sposobnost precrtavanja ne bi smjela potcjenjivati , nego njegovati , te razmišljati o načinima na koje bi se mogla iskoristiti u kreativne svrhe (Cox, 2000)

IZUZETNA DJECA

Neku djecu crtanje zanima više, a drugu manje, neka su djeca talentiranija od druge, nesumnjivo postoji niz faktora koji utječu na individualne razlike- nasljeđene predispozicije, osobine ličnosti, podrška roditelja i škole, itd.
Usprkos činjenici da sva djeca koja posjeduju talent za crtanje neće postati umjetnici, moguće je izdvojiti djecu koja pokazuju određen stupanj crtačkog talenta koji se uočava na uzrastu od oko 11 godina. Iako je upravo sposobnost realističnog crtanja referentna točka za utvrđivanje da li je dijete talentirano , zanimljivo je da mnogi nastavnici kategorički odbijaju djeci pružiti formalnu i konkretnu poduku iz crtanja i pokazati im kako crtati na rrealističniji način (Cox, 2000).
Talentirana djeca su obično , ali ne i uvijek , natprosječne inteligencije i razvijenih kognitivnih sposobnosti. Poput ostale djece ona prolaze ranu shematsku fazu crtanja ali njihov je razvoj brži. Pokazuju volju i zanimanje za crtanje novih tema, za isprobavanje različitih tehniika i zainteresirana su za stil kojim se služe odrasli. Posjeduju bogatiji izvor shema, kao i veću radoznalost u pogkedu stvarnog izgleda objekta. Njihovi crteži nisu samo odraz detaljnijeg promatranja već se na njima također primjećuje veća fleksibilnost u prikazivanju različitih položaja i pokreta figura. Naglašena je fluidnost poteza kao i sposobnost variranja njegove čvrstine ili mekoće. Korištenje prostora i kompozicija slike su napredniji; dok ostala djeca koriste samo jednu temeljnu liniju (engl. baseline), oni koriste višestruke linije a kasnije spremno prihvaćaju izazov prikazivanja grupe figura dok druga djeca izbjegavaju taj problem ograničavajući se na manji broj objekata na slici (Cox, 2000).
Osim živopisne mašte, umjetnički talentirana djeca imaju jako dobro vizualno pamćenje. B.Lark - Horovitz (1973,prema Cox, 2000). zastupa stav da je vizualno pamćenje vjerojatno najneophodniji faktor kako za crtanje tako i općenito za umjetnost.
Većina autistične djece pokazuje ispodprosječnu inteligenciju i slabije funkcioniranje ostalih sposobnosti,tek krajnje minimalan broj autistične djece pokazuje izuzetne sposobnosti; u proteklih sto godina opisano je manje od sto takvih slučajeva. Većina te djece pokazivala je izuzetnu sposobnost u reprodukciji glazbenih djela ili u rješavanju matematičkih zadataka ( Park,1978 ; Treffert ,1989; prema Cox, 2000). Vrlo malo je pokazalo izuzetnu crtačku sposobnost.
Crtački talent obično se prepoznaje do 11. godine, na što upućuju dječji crteži poznatih umjetnika. U zapadnim kulturama djeca zainteresirana za crtanje razvijaju svoje vještine na različite načine. Neka sama nauče crtati na način da kopiraju stil stripa ili karikature i tako izgrade zavidnu lepezu figura u različitim pozama. Druga djeca se posvećuju crtanu iz života; uče kako se prebaciti u različiti vid promatranja i kakone promatrati scenu kao sklop trodimenzionalnih objekata već kao ravan , dvodimenzionalan obrazac linija i oblika koji treba prenijeti na papir (Cox, 2000).

OMETANJE DJEČJEG STVARALAŠTVA

Zbog napoznavanja i nerazumijevanja uloge i funkcije dječjeg stvaralaštva u razvoju djece može doći do njegovog ometanja. To se najčešće događa zbog želje okoline da nauči dijete kako nešto nacrtati, naslikati i napraviti. Time se postiže obrnut učinak , umjesto razvoja i interesa djeteta za rad , dijete obično odustane od svojih oblika i ptrlazi na više ili manje uspješno oponašanje danih predložaka (Belamarić, 1986).
Načini na koji se može ometati kreativnost možemo podijeliti na dvije skupine. Prvu čine svi oblici izravnog interveniranja u dječje radove.

Crtanje djeci
Ovo je najdrastičniji primjer negativnog upletanja u razvoj dječnjih likovnih sposobnosti. Nacrtane oblike djeca u biti ne razumije, ali zbog autoriteta odrasslih ona ih pokušavaju oponašati. Time se prekida prirodni način opažanja ,shvaćanja i stvaranja oblika u djece i navikava ih se na pasivnost.

Ispravljanje dječjih oblika
Svako podučavanje djece kako da nešto nacrtaju , naslikaju ili naprave narušava vlastita viđenja djece i stvara kod njih nepovjerenje u vlastite oblike , te u njima budi osjećaj nemoći i nesigurnosti.

Slikovnice za bojenje
Jednostavni oblici u slikovnicama se lako urezuju u dječje pamćenje i vraćaju se iz njega kad god im zatreba sličan oblik.. Suprotno tome, ispunjavanjem naturalističkih oblika dijete postaje svjesno njihove složenosti i realističnosti koja je njemu nedostupna, iz čeaga ono može zaključiti da nije sposobno za likovni rad.

Izlaganje dječjih radova
Često izlaganje dječjih radova i primjera na svim mjestima , i stalna prisutnost u njihovoj okolini im se nesvjesno nameću i zastiru njihova vlastita viđenja i oblike. Širenje shematskih oblika među djecom dovodi do masovne pojave uniformnih, neinventivnih i praznih oblika u likovnim radovima djece odnosno sprječavanja razvoja jednog dijela njihovih sposobnosti i duha (Belamarić, 1986).

Drugu skupinu čine neki odgojni postupci i stavovi :

Vrednovanje i procjenjivanje likovnih radova djece
Svako ocjenjivanje ili uspoređivanje likovnih radova djece pred njima samima blokira njihov osjećaj slobode , a time i spontanost , odnosno sposobnost stvaralaštva. Ako je neki djetetov rad dobro ocijenjen ono će se dobro osjećati i imati želju da nastavi, ali ako je slijedeći rad lošije ocjenjen, djetetovo zadovoljstvo će opadati i ono će se sve više povlačiti i odustajati od likovnog rada.

Komentiranje i prigovaranje
Jednako kao i ocjenjivanje, svaki komentar ili prigovor , pokazano ili prikriveno nezadovoljstvo izaziva nesigurnost kod djeteta i remeti njegovu sposobnost za rad. Prenaglašavanje vrijednosti
Pretjerana pohvala također ima negativan utjecaj i umjesto da je djetetu cilj njegovog rada uživanje u svom stvaralaštvu , njegov primarni cilj postaje pohvala, što osobito u grupi djece rezultira nezdravim odnosima.

Urednost i preciznost
Inzistiranje na urednosti i čistoći radova obično rezultira suprotnim učinkom , aprecizno crtanje samo po sebi nije nikakva vrijednost, a slučajne mrlje ne umanjuju vrijednost rada već je njegov cilj unutrašnji procesi koje je taj rad potaknuo u djetetu (Belamarić, 1986).

POTICANJE DJEČJEG STVARALAŠTVA

Djeca će se stvaralački izražavati i stvaralački će oblikovati uvijek kad im je dana sloboda da budu ono što jesu da vide na svoj način ,da poimaju i misle svojom logikom ,drugim riječima, da imaju pravo na svoje individualno izražavanje i stvaranje u punom smislu riječi .
Kada djeca prate neku pojavu vanjdskog ili unutrašnjeg svijeta, promatraju je njima svojstvenim načinom neposrednog kontrakta i poistovjećivanja s njom , njihova će interpretacija biti stvaralačka. Pokretač toga je unutrašnji poriv koji se očituje kao radoznalost i interes djece, a ovisno u koliko mjeri su oni očuvani postoje i osnovni uvjeti za stvaralaštvo. Usmjerenost pažnje djeteta koja nadilazi uobičajenu percepciju možemo nazvati stvaralačkom percepcijom. Tek kada se ona uspostavi dijete može učiniti slijedeći korak i likovno izraziti što je opazilo i otkrilo (Belamarić, 1986).
Da bi percipirani sadržaji i otkrića sazreli , razvili se , te dublje i trajnije urezali u svijest djece, potrebno je da se oni konkretiziraju i ostvare putem nekog medija izražavanja. Jedan od njih je likovno izražavanje i stvaranje, odnosno crtanje ,slikanje i oblikovanje u
glini.
Likovno izraženi i ostvreni sadržaji povratno osnažuju sposobnosti opažanja, predočavanja i shvaćanja djece, a to opet rezultira snažnijim i bogatijim stvarima. Tako se uspostavlja prirodni proces rasta i razvoja njihove svijesti i sposobnosti (Belamarić, 1986).
Postoji nekoliko načina da u djece pobudimo interes za pojave u svijetu te njihovo likovno izraažavanje , odnosno oblikovanje :

1. Usmjeravanje opažanja
Prvi i najjednostavniji način poticanja djece je usmjeravanje njihova opažanja na neki oblik ili pojavu , npr. na drvo, kuću , let, rast i sl. Ono što će djecu najviše zaokupiti i zainteresirati bit će život, funkcija i svojstva oblika, zatim slijedi zanimanje za dijelove oblika, pa za veličine, vizualna obilježja lika, materijal, boju i detalje. Pošto dijete na taj način upozna i doživi neki oblik ili pojavu, ono će ih lako i originalno izraziti likovnim medijem. Vrijeme potrebno da dijete nešto percipira i doživi obično je kratko. Ponedad je to samo rezultat intenzivnog interesa i koncentracije koji donosi neočekivane uvide. Drugim riječima, djeca ne crtaju ono što konkretno vide, nego ono što izdvajaju , pamte i poimaju o nekom obliku ili pojavi.

2. Aktiviranje sjećanja
Drugi način pokretanja interesa i likovnog izražavanja djece i razgovor o nečemu što su spontano vidjela i doživjela prije kraćeg ili dužeg vremena ,sve se to smišljeno postavljenim pitanjima može obnoviti i u vidu slike pojaviti u njihovoj svijesti , a od toga do likovnog izraza je malen korak .
Dok u likovne radove koji nastaju nakon usmjerenog promatranja djeca općenito unose više pojedinačnih podataka, u likovne radove nastale prema sjećanju djeca češće unose značenja i odnose među oblicima, te širinu i cjelovitost događanja - tako se ta dva načina dopunjuju i čine komplementarnu cjelinu.

3. Maštanje, ilustracije
Maštanje se u likovnom izrazu djece najčešće javlja kao stvaranje novih vrarijanti i slika na osnovi poznatih događaja ili pojava. Bogatstvo i originalnost dječje mašte uvjetovani su slobodnim,spontanim i osmišljenim vođenjem u likovnom izražavanju svega što čini okolinu i život djece. Tada ona imaju od čega tkati svoje vizije i ideje.

4. Zamišljanje
Druga viša razina stvaranja slika ili imaginacije je sposobnost djece da različite predodžbe i pojmove iz sfera nevidljive stvarnosti prenesu u likovni izraz , odnosno u slike i trodimenzionalne oblike. Pri slobodnom i neometanom izražavanju djeca će gotovo za svaku pojavu, pojam, osjećaj , za riječi kojima ne znaju stvarna značenja, glazbu o kojoj nemaju nikakvih podataka pronaći likovni ekvivalent, odnosno likovno tumačenje.

5. Potvrđivanje
Nenametljivo potvrđivanje vrijednosti svakog dječjeg likovnog rada , njegove uspješnosti ili ljepote, djetetu znači orijentaciju ili potvrdu da je na dobrom putu, da je sposobno, da može i da zna a sve mu to daje osjećaj sigurnosti i slobode. U takvoj atmosferi likovno stvaralštvo može postati stalni i aktivni dio dječjeg življenja i događati se prirodno i lako (Belamarić, 1986).

Literatura:

- Malchiodi, C.A. (1998). Understanding children's drawings. New York; London: The Guilford Press.
- Cox, M. (2000). Dečji crteži. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Belamarić, D.(1986). Dijete i oblik: likovni jezik predškolske djece. Zagreb: Školska knjiga.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD