POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KNJIŽEVNOSTI
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KNJIŽEVNOST | JEZIK -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza pesme „Banović Strahinja“

O EPSKIM PESMAMA


Premda sadrže više legendarnog nego istorijskog, pretkosovske pesme sačuvale su neka značajna obeležja vremena o kojem pevaju, što pokazuje da je i ova, najstarija epoha narodne pesme upamćena.
EPSKE NARODNE PESME su vrsta narodnih pesama u kojima je opevan neki važan događaj, istorijske ličnosti, junaci neobične snage i snalažljivosti, doživljaji iz njihovog života, njihovi megdani sa drugim junacima i slično. Srpske narodne epske pesme se dele na pesme dugog stiha (bugarštice) i na pesme kratkog stiha (deseteračke). Epske pesme su podeljene u 9 ciklusa:

- Neistorijski ciklus
- Pretkosovski ciklus
- Kosovski ciklus
- Ciklus Marka Kraljevića
- Pokosovski ciklus
- Hajdučki
- Uskočki ciklus
- Ciklus pesama o oslobodjenju Srbije
- Ciklus pesama o oslobodjenju Crne Gore

Pretkosovski ciklus

Pesme ovog ciklusa pevaju o dogadjajima i junacima pre Kosovskog boja.
U najznačajnije sakupljače narodnih epskih pesama kod nas spada Vuk Karadžić. Pesme je sakupljao najviše od Filipa Višnjića i starca Milije.

PESMA “BANOVIĆ STRAHINJA”

Pesmu ,,Banović Strahinja", koja inače pripada pretkosovskom ciklusu, prikupio je od starca Milije. Postoji oko 20 varijanti ove pesme, ali Vuk je ovu zapisao. Starac Milija je dao primer kako se,od pesme koja ima uobičajenu radnju, može ispevati veliko umetničko delo, koje sadrži epsku smirenost, ubedljivost i neku vrstu verodostojnosti. Pesma govori o duhovnoj veličini opraštanja kroz lik Banovića kao simbola-nosioca ove vrline.U pesmi Banović Strahinja istaknute su posebno moralne,čak mnogo više nego fizičke osobine glavnog lika, po kome je ovo izuzetno delo i dobilo naziv. Pesma počinje pohvalom,i pohvalom se i završava,a kroz celu pesmu se gradi lik Strahinjića Bana.


"Netko bjese Strahinjiću Bane!"

Ovim rečima počinje pesma.Tematski, pesma počinje u klasičnom epskom stilu. U prvom delu pesme opisuje se život, običaji i društveni odnosi epskog sveta, sveta kulta junaštva: odlazak muža u tazbinu (bez žene), uzajamno spoljašnje poštovanje srpske gospode, odnos muškarca i žene u takvom svetu (žena služi muža), gošćenje srpske vlastele... No,dalje piše:


"...Pozadugo bane gostovao,
pozadugo bane začamao,
ponosi se bane u tazbini..."

Strahinja se na neki način pomalo gordo poneo.Zaboravio je na oprez,ostavio je svoj dom bez zaštite, jer mu je bilo važnije da ispoštuje dotadasnje norme ponašanja, da poseti svoju tazbinu i da s njima „pije rujno vino". Pri tom nije ni pomišljao na to da Turci dolaze,i sve postaje tragičnije u svetlu činjenice da se radnja odigrava u predvečerje Kosovske bitke. Onda mu stiže pismo od majke u kom mu ona saopštava kakvo je pravo stanje u njegovoj zemlji: javlja da su mu dvori poharani, sluge pobijene, a da mu je žena oteta i da Vlah-Alija:

"Ljubi tvoju ljubu pod čadorom,
A ja, sine, kukam na garištu,
A ti vino piješ u Kruševcu!
Zlo ti vino napokonje bilo!"

Tu sledi otrežnjenje, sledi sticanje svesti o ozbiljnosti situacije. Tu je prikazan kontrast u kom se ističe neshvatanje srpske vlastele jer oni ,,piju rujno vino" a Turci su došli na Kosovo,ali u rečima Jug-Bogdana najbolje prikazuju glavne nedostatke epskog sveta:

„Volimo te, Strahiniću bane,
no svu zemlju našu carevinu."
Al' da vidiš jada na nevolji!
Banu jutros nema prijatelja..."

On, sada kao pravi tragični junak, koji mora da ide da se bori protiv Turaka da bi povratio izgubljeno, ostaje sam.
Nekadašnje prijatelje zamenjuje pas. Hrt Karaman je jedini prijatelj čoveka koji se rastao od epskog sveta i kulta junaštva.

Banović Strahinja, preobučen u Turčina, polazi na Kosovo.
Jedna od najlepših epizoda u srpkoj epskoj narodnoj poeziji je susret Bana sa usamljenim dervišom. Ova epizoda se javlja samo u varijanti pesme koju je Starac Milija ispevao Vuku i karakteristična je po tome što se u jednoj epskoj pesmi susreću dva ne epska, već tragična junaka. Derviš je, isto kao Strahinja, usamljenik u polju Kosovu kome su Turci, dok je bio u Banovoj tamnici, opljačkali sve kod kuće.


„No bijaše jedan stari derviš,
Bijela mu prošla pojas brada,
Šnjime nema nitko pod čadorom,
Bekrija je taj nesrećan derviš,
Pije Turčin vino kondijerom,
No sam lije, no sam čašu pije,
Krvav derviš bješe do očiju.
Derviš prepoznaje Strahinju.“

Iako je u Banovoj tamnici proveo nekoliko godina, Strahinju pamti po dobru:

„I ako sam bio u tamnici,
Dosta si me vinom napojio,
Bijelijem ljebom naranio,
A često se sunca ogrijao,
Puštio si mene veresijom.“

Strahinja kasnije pronalazi Vlah-Aliju i započinje dvoboj dva velika junaka.Tokom borbe sa Vlah Alijom do izražaja dolazi negova srčanost i ogromna upornost koja upotpunjuje sliku njegove snage.Takođe, vidimoi koliko je veliko njegovo iskustvo i fizicka snaga kao posledica mnogih borbi koje su ostale iza njega. Banovo potpuno otrežnjenje - jer možda je tinjala vera u vernost ljubinu - nastaje onog trenutka kada ona, pred dilemom da li da pomogne Banu ili Vlah-Aliji, udara Strahinju mačem po glavi. Vlah-Alija je najbolji turski borac, ne sluša nikoga, čak ni turskog cara, radi kako mu se prohte, ceo mu se život sastoji od ubijanja, pića i žena. On je svojeglav i gord, a u otetoj Strahinjinoj ženi je pronašao trenutni mir koji ni po koju cenu ne želi da izgubi.

Ipak, uporedo najbolju i najtajnovitiju stranu ovog lika predstavlja činjenica da je posle izdaje,za razliku od svih likova opisanih u epskoj poeziji, oprostio svojoj ženi,koja je osim što je provela noć sa drugim muskarcem, i lakomisleno poverovala u obećanja i uveravanja Vlah Alije,držala stranu suprugovog protivnika u najkritičnijim trenutcima njihove borbe. Ovaj njegov gest samo jos više iskazuje dobrotu, plemenitost i čistoću njegove duše,koja ga prati tokom cele ove pesme. Ovde se razvija rasprava o tome zašto je oprostio svojoj ženi.
Sa jedne strane je Strahinja,junak koji je poznat po svojoj dobroti i pravičnosti. Sve do borbe sa Vlah-Alijom,imao je nadu da ga ljuba Andjelija jos uvek u stvari voli, mada, to se pokazalo kao netačno. Pa, zasto joj je onda oprostio? Najprihvatljivije objašnjenje bi bilo to da je on, opraštajući joj, hteo da u njoj izazove osećaj krivice i kajanja,a da pritom sebe proslavi kao čoveka većeg morala od drugih ljudi(u ovom slucaju:prvo od njenog oca i braće koji su hteli da je ubiju. Devet Jugovića nije pošlo sa njim po sestru,ona je najverovatnije bila zapostavljana od strane porodice,pored tolikih sinova,i nije imala dobar odnos sa ocem,zato su svi prema njoj postupili i tako olako hteli da je ubiju. Verovatno su se stideli njenog namernog neverstva,nisu hteli da strahinji pokažu pravo lice porodice,da su je tako odgajili i da su u stvari svi dvolicni i da misle samo na sebe).

A,sa druge strane je ljuba Andjelija, čije postupke neki odobravaju a neki ne. Ona je izdala muža,i to je,čini se neoprostivo,ali,to se svodi na primitivno misljenje ljudi o superiornom polozaja muskaraca u odnosu na žene,jer,niko se nije osim Banović Strahinje stavio u njen položaj. Što nas dovodi do zaključka da ju je on stvarno,istinski voleo,i da je hteo sve da joj oprosti,smatrajući da ju je on "bacio" u ruke Turcina.

Naime,na početku pesme stoji da on odlazi u tazbinu,ali ne vodi nju,kod njenog rodjenog oca i braće.Ona ostaje da čuva kuću.Kada su Turci došli,spalili su i razrušili sve, a to Strahinja nije znao, i Vlah-Alija ju je odveo.

On ju je odveo na Kosovo polje,na kome je bila ogromna vojska.Možda se ona i uplasila,videla šta se sprema Srbiji,a Turčin joj je svašta obećavao,pa je prirodno htela za sebe sigurnost,a i da se na neki način osveti Strahinji i porodici sto nisu bili tu.Zato je i pokusala da ubije Strahinju dok su se borili njih dvojica,a možda i zato što je,manje verovatno po mom misljenju,bila stvarno zaljubljena u Turčina.
Ali,šta se krije iza ovog gesta spašavanja njenog života?
Da li je on to uradio samo zato što je tolika moralna velicina ili zato što bi za nju najgora kazna bila da ostane živa (Ona bi ostala omražena od strane svih)...ili oboje? A, njena izdaja sa druge strane,nije mogla biti veća:provela je noć i prihvatila turčina, i to jos neprijatelja. Kako je onda možemo pravdati?

Kako kaze Jug-Bogdan:

"Al' ako je jednu noc nocila,
jednu noćcu s njime pod čadorom,
ne može ti više mila biti"

Dilema se krije i u poslednjim stihovima:

"Nemam s kime ladno piti vino;
no sam ljubi mojoj poklonio."

Da li je on nju toliko voleo,da joj je sve dao,hteo sve sa njom da deli, ili se toliko razočarao u druge ljude,da mu je samo ona ostala?

Mislim da bi nastavak cele pesme bila epizoda u kojoj Andjelija oduzima sebi život.

Čitaocima je stavljeno do znanja koliko su neki gestovi upečatljivi ukoliko su oni dobri i plemeniti.

 

ISTORIJSKE ČINJENICE O BANOVIĆ STRAHINJI:

Banovic StrahinjaBanović Strahinja je Djuradj Straćimirović Balšić. Tast mu nije bio Jug Bogdan, nego knez Lazar Hrebeljanović. Strahinja nije bio na Kosovu uz tasta Lazara, jer je već bio turski vazal. Žena mu je bila Jelena, treća Lazareva kći. Na Kosovu nije bio pomoć tastu jer nije smeo, kao tadašnji turski vazal, a žena ga nije prevarila, nego je još posle njegove smrti ostala da se bori oko desetak godina sa Mlečićima radi odbrane njegovih teritorija, tako da ostaje pitanje šta je narodni pevač hteo i ovom pesmom da kaže.
Da, naravno, ne poklapaju se činjenice, ali istrgnuta iz konteksta istorije, priča je divna, pa recimo i aktuelna, a lik Strahinje fascinantan.

„Iskliznuće" epskog junaka iz njegovog epskog sveta, centralna je tema pesme Banović Strahinja. Banović Strahinja je, u stvari, tragičan junak, a ova pesma,za koju se kaze da je biser srpske epike, zavrsava se:

"...Pomalo je takijeh junaka
Ka sto bješe Strahiniću bane."


Literatura:


1.Jovan Deretić, Zlata Bojović, Marija Mitrović, Istorija narodne knjizevnosti, Zavod za udzbenike, Beograd, 2010.godine
2.Nada Milosević Djordjević, Pesma Banović Strahinja, Kosovska epika, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd,1990.godine
3.Internet, www.wikipedia.com

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi