POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KNJIŽEVNOSTI
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KNJIŽEVNOST | JEZIK -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižničar – katalogizator u knjižnici

Važnost i uloga katalogizatora danas

Vještine i znanja, kakva bi trebali razvijati knjižničari katalogizatori u svakodnevnoj djelatnosti, su razumljivo vrijedan znanstveno – informacijski resurs suvremenog društva. Takve kompetencije su neophodno potrebne kao izvor znanja, a od velike važnosti je nastojanje da se održi korak s okruženjem koje se sve brže i brže mijenja, a osobito u polju tehnoloških inovacija što izravno utječe na reorganizaciju informacijskih a time i obrazovnih modela i obrazaca. Čak i sada, u vrijeme ekonomskih kriza, kada je primarni interes većine institucija smanjenje troškova, katalogizatori svojom inovativnošću moraju dokazati da se isplati biti fleksibilan te u mogućnosti ponuditi širok raspon vještina u svrhu informacijske i obrazovne infrastrukture. Konstantnim razvojem IT sektora došlo je do mnogih promjena i automatizacije nekih procesa u informacijskim sustavima, no važno je uvijek imati na umu da složen proces pun pomno određenih pravila uz iznimke i različite varijante zapisa iziskuje temeljitost i konciznost kakvu može ponuditi samo za takav rad prikladna i uvježbana osoba, tj. katalogizator.
Postupci katalogizacije i klasifikacije se općenito, kolokvijalno govoreći, smatraju svojevrsnim ''središnjim živčanim sustavom'' knjižničarske struke, stoga je razumljivo da su katalogizatori, napose iskusni i kvalitetni katalogizatori, od velikog značaja za svoje knjižnice. Katalogizatori uglavnom nastoje dokazati sposobnost prilagodbe na tehnološku dinamiku 21. stoljeća, to se osobito očituje u primjeni, ali i sve bržem mijenjanju i nadograđivanju računalnih programa koji automatiziraju sam proces. Takve prilike iziskuju fleksibilnost i analitičnost; daju poticaj da se preispituje daljnje mogućnosti prikaza, tj. da se generiraju najbolja moguća rješenja s obzirom na kapacitet raspolagajuće tehnologije. No, s porastom tehnologije proporcionalno raste i potreba za ''dovitljivim'' katalogizatorima. Danas, u vrijeme globalno umreženih sustava, prostornog povećanja i uštede virtualne memorije i sve veće rasprostranjenosti cyberspacea, fond svekolikog znanja čovječanstva i svakojakih informacija je postao ne baš toliko veći, koliko dostupniji u ogromnim razmjerima. Taj fenomen podrazumijeva i nicanje raznovrsnih digitalnih knjižnica, no velik broj tih virtualnih informacijskih središta je još uvijek vrlo neorganiziran, a dijelovi bibliografskih jedinica su raspršeni u nekoliko različitih odredišta na mreži, usto su ponuđeni vrlo oskudni, nepotpuni, ili netočni podaci o samom djelu i uvjetima nastanka. U to sam se i sama mogla uvjeriti čestim pretraživanjima mrežnih prostora u potrazi za nekim publikacijama ili informacijama, osobito onima potrebnima u svrhu studija, nebrojeno mnogo puta sam naišla na vrlo neuredna spremišta različitih digitalnih časopisa i knjiga. Upravo tu na snagu stupaju katalogizatori, njihove vještine i njihovo znanje. Potrebne vještine i kompetentnost, kakvima bi svaki katalogizator trebao težiti, činili bi ga potpuno prikladnim za preuzimanje kontrole nad ''divljim prostranstvima interneta'', te bi on dakako bio u mogućnosti izvući vrhunac iz svake dostupne tehnologije što se tiče pronalaska i prezentacije informacija.

Razlozi u okviru kojih je potrebno razmotriti modernizaciju uloge katalogizatora:

- Društvene promjene
- Potreba za osobnim razvojem; kako stručnjaka tako i pojedinca
- U ekonomskom smislu, nadzor nad troškovima
- Tehnološki napredak rezultira promjenom tijeka rada, te iziskuje učenje i primjenu novih vještina
- Dostupnost usavršenih procedura i alata
- Novi stilovi i načela upravljanja zbirkama i katalozima (pomicanje prioriteta i širenje usluga bez dodatnih resursa)
- Najbolja moguća iskoristivost radnog vremena stručnjaka
- Promjena modela kooperativne katalogizacije
- Prijelaz sa tiskanih kataloga na one elektroničke, što iziskuje upućenost i veće održavanje
- Potreba za vještinama u području arhiviranja web stranica
- Potreba za vještinama u korak sa sve većom izdavačkom djelatnošću
- Pojava i napredak u razvoju weba 2.0 i 3.0 – mogućnost opredijeljenja korisnika za bogatije sadržaje; veća informacijska pismenost
- Sve veća očekivanja korisnika u vezi pronalaska i isporuke traženih informacija
- Otvoren pristup informacijama; dostupnost institucionalnih repozitorija
- Promjene u potrebama, željama i očekivanjima korisnika ( mogućnost gotovo trenutne replike korisnika na uslugu, odnosno informacijsku jedinicu, širina izbora, usavršenost proizvoda i usluga, prilagodba knjižničnih usluga )

Prijedlozi i savjeti za usavršavanje katalogizatorske djelatnosti:

- Kontinuirani rad; uvježbanost
- Suradnja i savjetovanje s mentorom ili iskusnijim kolegom
- Uvijek gledati cjelinu a ne samo odvojene dijelove odnosno publikacije
- Razvijene socijalne, tj. komunikacijske vještine
- Razvoj potrebnih upravljačkih vještina
- Neprestano traženje prilika za učenje i napredovanje
- Otvorenost u svim prilikama i za sve vrste informacija i saznanja
- Pružanje i primanje podrške od stručnih suradnika, tj. relevantnog osoblja
- Stvaranje poticajne radne atmosfere
- Učinkovit menadžment vremena, tj. predviđanje događaja u okviru vremenskih razdoblja
- Realistična očekivanja u pogledu ciljeva koji se mogu postići
- Aktivna potraga i svjesnost mogućnosti učenja
- Načelo aktivnosti njegovano radije no ono reaktivnosti
- Neprestano informiranje i obaviještenost o aktualnim trendovima u katalogizaciji, ali i knjižničarstvu općenito

Ako bismo slijedili navedene prijedloge u svrhu učinkovitije katalogizacije, tada možemo biti sigurni da smo adekvatno osposobljeni za identifikaciju novih, ali i u većoj mjeri promjenjivih radnih uloga u bilo kojem trenutku karijere. Implementacijom novih kompetencija možemo vidljivo usavršiti našu ulogu katalogizatora. Kako stvari trenutno stoje, primjenom navedenih standarda i razvojem vještina na tim područjima, možemo osigurati neosporivu vlastitu kompetentnost u cilju bilo koje informacijske institucije pri kojoj djelujemo.

Literatura

1. Bowman, J. H., Osnove katalogizacije, Naklada Nediljko Dominović, Zagreb, 2010.
2. Blažević, D., Katalogizacija - priručnik za stručni ispit, Naklada Nediljko Dominović, Zagreb, 2011.
3. Kovačević, D., Lasić-Lazić J., Lovrinčević, J., Banek-Zorica, M., Znanjem do znanja, Zagreb, 2005.
4. Buckland, M., Preoblikovanje knjižničnih službi i usluga, Program. Naklada Benja i Gradska knjižnica Rijeka. Lokve/Rijeka, 2000.
5. Chou, C., Expanding cataloger’s role in the era of global digital libraries, dostupno na URL: http://www.columbia.edu/~cc179/Expanding_Cataloger_Role.ppt (pristupljeno 4.6.2012.)
6. Holmes, E., New roles for catalogiuers (2001), dostupno na URL: http://www.law.uga.edu/visiting/BethPP/Beth%20PP.ppt (pristupljeno 4.6. 2012.)

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi