POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KNJIŽEVNOSTI
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KNJIŽEVNOST | JEZIK -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAK U SNIJEGU – Mato Lovrak

MATO LOVRAK


Mato LovrakMato Lovrak je rođen 8. ožujka 1899. godine u Velikom Grđevcu. Pohađao je nižu bjelovarsku gimnaziju, u kojoj je jednu godinu ponavljao zbog negativne ocjene iz hrvatskog. Potom je završio učiteljsku školu u Zagrebu i 35 godina radio kao učitelj u selima i gradićima sjeverozapadne Hrvatske.
Ne čudi stoga što su glavni likovi njegovih romana djeca, a sredine seoske. Počeo je pisati u razdoblju između dvaju svjetskih ratova, kada u hrvatskoj književnosti prevladavaju realističke stilske tendencije, i to novele za odrasle. Mato Lovrak pripadao je onoj skupini književnika koji su socijalna načela držali važnijim mjerilima vrijednosti književnoga djela nego estetska. U Zagrebu je završio učiteljsku školu. Kao učitelj službovao je u raznim mjestima u Hrvatskoj (Kutini, Velikom Grđevcu, Velikim Zdencima i Zagrebu). Umro je 13. ožujka 1974. godine u Zagrebu.
Mato Lovrak je pisac hrvatske dječje realistične pripovijetke i dječjeg realističnog romana: "Slatki potok i druge priče za djecu" (Božićni dar) 1930. g, "Djeca Velikog sela" (kasnije "Vlak u snijegu") 1933. g, "Družba Pere Kvržice" 1933. g, "Prijatelji" 1946. g, "Divlji dječak" 1952. g, "Anka Brazilijanka" 1956. g. i drugi. Najpoznatija Lovrakova djela su "Vlak u snijegu" i "Družba Pere Kvržice". Ova dva romana snimljena su i kao dječji filmovi. "Vlak u snijegu" preveden je na njemački, mađarski, makedonski, poljski, češki i slovenski jezik. "Družba Pere Kvržice" prevedena je na esperanto - Đurđevac 1998.g.
U djelima Mate Lovraka nalazimo ljubav za djecu, osjećaj za ljepotu prirode i težnju za socijalnom pravdom. Mato Lovrak, od nekih zanemaren ili nedovoljno vrednovan pisac, desetljećima je nezaobilazno ime školske lektire. Njegova su najvažnija djela tiskana u velikim nakladama. Mato Lovrak pripadao je onoj skupini književnika koji su socijalna načela držali važnijim mjerilima vrijednosti književnoga djela nego estetska.
Godine 1933. objavio je dva svoja najbolja romana, od 20-tak koliko ih je napisao. Riječ je o Djeci Velikog Sela romanu kojemu je kasnije dao naslov Vlak u snijegu i Družbi Peri Kvržice. U njima se djeca, pod prevladavajućom idejom kolektivizacije, udružuju da bi učinila neko dobro. Svladavajući teškoće, unutrašnje i vanjske otpore, družba se zajedničkim djelovanjem potvrđuje i moralno. Lovrak je svoju poetiku utemeljio na konvencionalnim sredstvima. Fabule su utemeljene na životnoj zbilji i ukorijenjene u realnost dječjeg svijeta, s naglašenim socijalnim, humanističkim i optimističnim odrednicama. Rečenica mu je kratka, jezik jednostavan i usklađen s dječjom vizijom svijeta. Nije stoga čudno što su ta dva romana postala i vrlo dobra filmska ostvarenja, a u hrvatsku su književnost za djecu unijela nov model romana kakav najmlađi i danas rado čitaju.

UVOD


Da bi napisao neko djelo za djecu, pisac prethodno studira život, poznaje ljude, odabira lica, poznaje njihove karakteristike. Potrebno je više ličnosti da bi dakvo djelo bilo zanimljivije.
Obično u tim djelima pisac opisuje djetinjstvo. Da bi neko napisao roman ili priču ili pjesmu mora poznavati život djeteta. Djelo mora imati stilsku ljepotu, istinske mudrosti, mora biti čarobno i prihvatljivo kao bajka. Djeci nije bitno da li je književnost dječija ili nije već da li govori njima prihvatljivim jezikom i na umjetničkom nivou.
Važno da pisac polazi s pozicije djeteta. Pisac za djecu traži lakši, djetetu prihvatljiviji put. Pisac pripovjeda o onome što se dogodilo, o onome što se događa ili što se može dogoditi.

ROMAN: VLAK U SNIJEGU – MATO LOVRAK


Mesto radnje: vlak, selo, Zagreb.
Vrijeme radnje: zima, 08. veljača(februar).
Analiza glavnih likova:
Ljuban – pravedan, odgovoran, savjestan i vrijedan;
Draga – dobra;
Pero – ljubomoran i sebičan.
Sporedni likovi: Ružica, Marica, kondukter, Ivan, Stanko, Rade, Milica, Jožo, Jela i zadrugari.
Ideja: kad se više ljudi slože tad se snaga sto puta množi.


Roman ima više odeljaka(priča). Pisac počinje pričom „Moja škola“ i daje veoma slikovit opis. Po izgledu je velika, najveća u selu i samo je djeca odaju da je škola. Djeci bi bilo ugodno u njoj samo kad bi znali sve zadatke ne bi se plašili. Školski vrt je jedna osobenost, ima sjajnu staklenu kuglu nataknutu na bijeli prut. Ljeti je preplavljen šarenim cvijećem. Ova kugla sija usred ruža i leptirova.
Kad podnevsko Sunce padne, ne možeš gledati u nju zbog sjaja. Ako se koji đačić ogleda na kugli, nos mu je dug i debeo kao krastavac, oči izbuljene kao u krokodila, lobanja se raširila a uši rastegle kao krila aviona. Bradica se usitnil a vratić tanji od pilećeg vrata. Telo kratko i izvijeno a nožice je jedva vide.
Pored djece škola ima i druge đake. Oni stanuju pod krovom i krilati su. Ima trideset vrabaca, koji su povremeno slijetali na prozore i činili nešto nezgodno. Kad bi djeca tu radila dobila bi grdne batine. Zaselak je jabukovac. Iz njega dolaze tri đaka prvaka. Zovu se Ljuban, Pero i Draga. Oni zajedno imaju osamnaest godina.
Njima počinje druga priča u kojoj se vidi da oni ne idu zajedno u školu. Bila je nedelja i u dvorištu Dragine kuće skupilo se dosta djece kako bi se igrali ciganske svadbe. Jedva su se nekako dogovorili ko će biti mlada i ispala je Draga a mladoženja Pero što mu kosa strši kao u ježa. To je bilo vjenčanje slično kao kod cigana. Imali su kuma, djeveruše, bajraktara i svadba je bila u malom gaju. Na vrh štapova vezali su ruže, muzikaši su od kuće doneli poklopce od lonaca, pištaljke i stare trublje. Mlada se stidjela i ništa nije brbljala. Djeveruše su imale vjenac od cvijeća oko glave i u rukama. Svatovi su bili okićeni ruzmarinom. Kuharice su se namazale crvenim papirom da bi izgledale zagrijane kao prave domaćice oko vruće peći a šerpe su im bile izdubene bundeve a jelo od jabuka, krušaka i šljiva.
Onda je počelo grmlje da se niše i svi su pobegli. Samo je mlada bila najhrabrija. Iz grma je ispala konjska lobanja i Ljuban sa dvojicom dječaka. Kad su vidjeli da je on Pero je skočio i počeo da ga udara po nosu i preko usta. Onda je Pero počeo da doziva majku vičući da ga Ljuban ubi. Draga se naljutila i postala Ljubanov neprijatelj. Za Ljubana je to bila osveta jer ga Draga nije pozvala da se igraju.

ZADRUGA LJUBANOVAC

Draga, Ljuban i Pera prelazili su iz razreda u razred. Nekad je zapinjalo ali ipak je išlo dosta glatko. Tako do četvrtog razreda. U četvrtom razredu ih je bilo trideset. Dva su ostala u trećem razredu.
Tako ih je učitelj jednom obavestio da trebaju izabrati domaćina. Domaćin mora jedanput nedeljno razgovarati o svim stvarima i nesmije nikoga tući. Tako su dali na glasanje Ljubana i Peru. Pero je podmićivao svoje drugove čokoladicama jer je od kuće uzeo svoj dolar koji je dobio od svog rođaka i tako ih podmićivao kako bi glasali za njega. Ljuban je hteo da Dragu izaberu za domaćicu a Stanka za domaćina. Tako je Ljuban postao domaćin i nazvao svoju zadrugu „Ljubanovac“. Jednom kada je Ljuban prolazio pored Perine kuće, Pera nagovori svog psa da pojuri za Ljubanom. Nekako se Ljuban izvukao i pogledao Peru koji se podmuklo cerekao.
Ljuban se ponašao toliko odgovorno kao pravi domaćin. Pomagao je drugovima, rešavao probleme, mirio zavađene. Svi su nekako primetili da je Pero podmukao i da laže.

IZLET U GRAD

Stigao je i određeni dan 08. Veljača. Bilo je toplo jutro i neobično.Svi su se sprijemili za izlet u grad. Neki su došli u velikim sestrinim cipelama, drugi pozajmili velike kapute od rođaka koji su od njih dvostruko stariji. Neki su imali kravate i njima su se klanjali, oslovljavali ih gospodinom.
Nekako su se uvukli u vagonei bili su tihi. Šaputali su. Kondukteri su pitali da li mogu na njihovom vagonu da napišu kredom „Zadruga Ljubanovac“. To je napisala mala Nada jer ima najljepši rukopis. Ljuban se ponašao ko neko mnogo stariji čak se i kondukter začudio kad je Ljuban rekao da nosi sve uza se i da imaju zajedničke karte koje je pokazao.
Postavio je redare kao u razredu da bi održavali higijenu u vagonu. Na sljedećoj stanici je ušao pijan čovek a Ljuban mu je prišao i rekao da ne može ostati i da će ga kondukter izvesti. Kasnie su ušli seljak i njegova žena koja je bila bolesna pa su joj oni oslobodili čitavu klupu kako bi legla. Kada je vlak stigao u grad, mnoštvo građana začudi se natpisu.
Ulicom je išla čudna povorka đačića a ljudi su u čudu zapitkivali. Djeca nisu odgovarala na pitanja, posmatrala su velike kuće i dućane i komentarisali međusobno. Išli su na izložbu higijene. Neki su se razočarali a neki su posmatrali zanimljivo. Onda su otišli u tiskaru gdje se štampaju novine i gledali kako radnici užurbano kucaju. Onda su posetili tvornicu suhomesnate robe i pojeli po par tankih kobasica. Posle su posetili tvornicu čokolade gdje su dobili po komad.
Kad su izašli napolje vjetar ih je htio odnijeti. Oni su cvokotali jer su bili slabo obučeni. Učitelj je skočio i odveo ih je u stan da tamo čekaju početak kino pretstave. Napolju je bila strašna mećava. Ulicom se ne vide prolaznici. Kuće na drugoj strani jedva se raspoznaju. Vjetar je bio toliko jak da je lomio telefonske žice. Nakon pola sata je prestao padati led al zato je snijeg padao sitan i gust, suh i oštar. Snijeg je i dalje padao a đaci su se pomirili sa sudbinom. U tri sata su krenuli u kino. Dugo im je trebalo da stresu gusti snijeg sa svojih tankih odjela. U sobi ih je dočekao vlasnik a na zidu je bilo veliko platno. Gazda nezna dobro hrvatski jezik, okreće stroj i govori: “Poštovani publiko! Sada vidjela na platno jedna nesretna grofica! Sada budi vidjela jedan vitez!“ Tako se pretstava završila, popalila su se svijetla a gazda ih je zvao da dođu i sutra i da gledaju pretstavu „Grofica u panđama razbojnika“.
Oni učenici koji su sedjeli pored učitelja primjetili su da je prebledeo. Sa čela mu kaplje rijeka znoja. Najbližima je šapnuo da mu je zlo i da mu treba vode. Đačići su vrištali u očajanju dok su učitelja nosili u bolnicu onesvešćenog kao mrtvog. Djeca su sva blijeda i jecaju a Ljuban teško zamišlja. Da bi im skrenuli pažnju podjelili su im sanduk narandži i smjestili ih u toplu čekaonu.
Djeci se obratio šef stanice i hrabrio ih da će biti sve u redu, da će stići kući već danas. Ali uzalud. Djecu nije mogao niko razveseliti. Oni su samo tužno gledali i ništa nisu razumjeli, kao pravi siročići.
Onda je šef pitao ko je Ljuban Ognjanović. Predao mu je pismo koje je učitelj ostavio za njega u kome piše da ima slabo srce i da mora ostati nekoliko dana u bolnici, da svrate do njegove gospođe i da joj kažu da mu je već sasvim dobro. „Budite pametni i pokažite da ste zadruga i da ćete moći bez mene stići kući. Ljubane, ne daj nikome da izlazi iz vagona do našeg sela! Držite se junački“. Jedne gospođe su se ponudile da brinu o njima ali je Ljuban odbio. Šef ih je obilazio nekoliko puta i ohrabrio. Vlak je konačno krenuo i sporo napuštao grad.
Danas se u vlaku voze samo đaci i železničko osoblje. Njihova je zadruga prvi put bila sama.

VLAK U SNIJEGU

Veći dio đaka bio je okupljen oko Ljubana i slušao je njegove upute. Do prozora su se skupili neki drugi koji su nešto šuškali i šaputali. Ljuban je to primjetio i rekao im da nije to ništa i da ne bude veće nesreće. Pero, koji je jedva čekao da se osveti Ljubanu, dobacio mu je: „brini ti za sebe, ne za nas“.
Onda su Ljubanu iz te skupine počeli prebacivati da nije nikakv zadrugar, počeli su ga vređati i ismejavati. Ljuban je imao svoje pristalice koji su ga branili. Pero je jeo svoj debeli gušći batak i tako prkosio. Nastala je galama i urnebes. Kondukter koji je tražio karte bio je zabrinut i pozvao je Ljubana na razgovor. Pero je prisluškivao ali ga je Ljuban uhvatio za nos. Kondukter je objašnjavao Ljubanu kako sporo voze i da mogu ostati cijele noći nasred polja zbog sniježnih nanosa. Ljuban nije htio u to da vjerujei hrabrio je konduktera da će večeras stići i biti u svojim posteljama.
Ljuban je čuo o opasnosti kako su oni zapeli u snijegu ali od galame nije mogo sve da čuje. Bila je tolika galama da je kondukter htio da ih smiri ali ga je Ljuban zaustavio i rekao da će oni dokazati svom učitelju da mogu i bez njega u redu stići kući.
Kondukteri su uvijek pozdravljali Ljubana vojnički jer se on tako ponašao. U vagonu je opšta tuča, grebu se, viču i odjednom je Ljuban reko da neće više biti njihov domaćin. U tom trenutku napolje se začuo fijuk oštrog severca i tako uplašeni većina se okupila oko Ljubana a manje oko Pere. Draga je bila uvijek sjetna.

Nestalo je struje i kondukter je donio svjetiljke. Ljuban je tražio da mu predaju svu hranu kako bi je ravnomjerno trošili.Morali su promjeniti vagon iako su bili vezani zbog imena vagona. Draga je poslednja izašla iz vagona i bila je bolesna. Hranu su djevojčice lijepo razvrstale i imalo je za sve.
Svako je dobio svoj zadatak. Neki da održavaju higijenu, drugi prozore. Dušanu je pozlilo i on je povratio. Vlak je prolazio kroz snežne nanose i na kraju i zastao naglim trzajem kao da je velika neman. Bilo je pola šest i čula se vika osoblja.

DJEČIJE RUKE

Ljuban se ponudio kondukterima da pomognu kako bi očistili snijeg i nastavili putovanje. Reko im je da trebaju dovući stroj natrag do vagona i prikačiti da ga grije jer će se ovako smrznuti. Oni su ga gledali kao balavca. Ljuban je celo vrijeme razmišljao kako da pomogne tako da je došo do ideje da će djeca u smenama pomagati i rukama sklanjati snijeg tako da su dvije djevojčice dobile drhtavicu a jedan dječak nesvjesticu. Ljuban ih je opremio u bolnički vagon.
Draga, koja je bila u izbeglištvu, napisala je pismo u kome moli zadrugovce da je prime natrag i da se kaje. Tako je Ljuban primio Dragu nazad koja je još uvijek bila bolesna i imale je veliku temperaturu. Ljuban je tražio od svojih drugova da skinu svije košulje koje bi kvasili i stavljali Dragi kao obloge.

LJUBAN I PERO

Ljuban je toliko bio umoran da je legao. U tom trenutku opazio je Peru koji se kradom prišunjao do narandži i ukrao nekoliko. Izgledao je kao pravi lopov kome su oči sijale mrakom. Ukrao je šest narandži. Šesta mu je pala na glavu jednog dječaka. Ljuban se pravio da spava i odjednom skočio i počeo vikati: „lopove jedan, nesrećo jedna“.
Pero, koji je jedva čekao priloku da se osveti Ljubanu, počeo ga je udarati. Pero je počeo da beži po vagonima a Ljuban za njim, trudeći se da ne probudi ostale. Naterao ga je da vrati svaku ukradenu narandžu.
Vlak je jurio kroz maglu kao pobesneo. U tom trenutku čuo se kondukter koji je djeci rekao: „Evo nas za koju minutu u velikom selu“. Kada se pozdravljao sa Ljubanom kondukter je bio tužan. Suze su počele. Polovina djevojčica je plakalo. Roditelji su ih čekali i jako su bili zabrinuti. Perin otac ga je dozivao. Onda mu je kondukter rekao da je njegov sin nevaljalo dijete. Otac se naljutio na Peru i kritikovao ga je.
Dragin otac je došao na saonicama ali Draga nide dala da krenu dok nije došao Ljuban koji je za sve bio zaslužan. Tako su sačekali i Peru i po prvi put svi zajedno došli kući.

ZAKLJUČAK


Djeca su pokazala da mogu biti kao odrasli. Ona su mnog radila ali – najljepše je u toplom zagrljaju roditelja. Naravno, svaka knjiga ima svoj početak i kraj i ovaj kraj je sretan.


LITERATURA

• Mato Lovrak – Vlak u snijegu, 1933. god.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi