POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KNJIŽEVNOSTI
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KNJIŽEVNOST | JEZIK -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST ŠENOA “PRIJAN LOVRO”

U historičkom romanu moraš analogijom između
prošlosti i sadašnjosti narod dovest do spoznaje
samog sebe
.” - August Šenoa (Vijenac, 1874.)

Bilješke o piscu:

August SeonaAugust Šeona je najsvestraniji i najplodniji hrvatski književnik 19. st. Rođen je u Zagrebu 1838. godine, u malograđanskoj obitelji mađarskoga, njemačkoga i češkog podrijetla. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Zagrebu, Pečuhu, pa opet u Zagrebu. Pravo je studirao u Pragu i Beču, jedno vrijeme uz potporu biskupa Strossmayera. Književni rad započinje feljtonima u novinama i časopisima (“Zagrebulje”). Istupa kao književni kritičar i teoretičar donoseći u hrvatsku književnost nove ideje o ulozi književnosti u kulturnom uzdizanju naroda. Uz književni rad, Šenoa je svakako i među najobrazovanijim ljudima svoga vremena, poznavalac mnogih europskih i slavenskih jezika, prevodilac, kulturni i javni radnik, dramaturg i umjetnički direktor HNK-a, gradski senator i urednik mnogih časopisa, i od svega najvažnije: pjesnik, pripovjedač i romanopisac. Već kao gimnazijalac Šenoa piše stihove na njemačkom i hrvatskom jeziku. Šenoine su pjesme, zahvaljujući sugestivnosti, tematskoj i idejnoj primjerenosti zahtjevima širokog kruga čitateljstva i povijesnom trenutku, bile vrlo popularne. To se osobito odnosi na povjestice (“Smrt Petra Svačića”, “Propast Venecije”, “Prokleta klijet” i dr.) - lirsko-epske pjesničke tvorevine nastale na motivima starih legendi, narodnih predaja i aktualnih političkih prilika s izrazito nacionalno-rodoljubnom idejom i osloncem na tradicionalnu poeziju ilirskog pokreta. Vrhunac je Šenoina stvaralaštva u pripovijetkama i romanima. U svojim pripovijetkama i novelama Šenoa finim zapažanjem ulazi u seoski, malograđanski i gradski život promatrajući sudbinu svojih junaka u povijesnim previranjima i postavljajući svojim pristupom temelje hrvatskog realizma.  

Kratki sadržaj

August Šeona boravio je na seoskom imanju svog prijatelja, gdje se upoznao s mladom udovicom s kojom se upušta u razgovor o književnosti: mlada udovica mu govori da rado čita no pretežito na njemačkom i francuskom jeziku jer je hrvatska literatura monotona. August joj ispriča priču o svom prijatelju iz studentskih dana - prijanu Lovri. Lovro je rođen u mnogobrojnoj siromašnoj obitelji, ali se već rano istaknuo svojom inteligencijom i puno obećavao. Siromašnom je dječaku vrhunac životnog uspjeha, bez obzira na želje i darovitost, bilo svećenstvo. Duhovnost i učenost crne halje respektirali su Lovrini roditelji, gledajući u njoj prije svega mogućnost da njihovo dijete proživi život manje tegoban od njih. Lovro je učio dobro, ali je njegova nemirna priroda teško podnosila stroge zakone svećeničkog liceja. Lovro se osjećao zarobljen i sputavan, ali to je nestalo kad je susreo Malvinu. Na Lovrinu ljubav odgovorila je blagim prijekorom iako ga je voljela, ali to nije mogla priznati jer je on bio svećenik. Očaj koji je Lovro proživio dovodi ga do spoznaje da je bolje da bude dobar svjetovnjak nego loš svećenik. Tako se Lovro vraća kući, razočaravši svoje roditelje: otac ga tjera da se zaposli kao privatni učitelj grofova sina. Posao mu nalazi kanonik. Lovro se dobro slagao s grofom i intenzivno učio. Na jednoj zabavi susreće Malvinu, sada udatu, ona mu priznaje ljubav no on ju odbija. Nakon završetka s poučavanjem mladog grofa Lovro je želio nastaviti svoje školovanje no nije dobio stipendiju, te slomljen brojnim porazima oboli. Lovrin je otac slomljen sinovljevom boli odlučio založiti sve što su imali da bi platio sinu školovanje. Tako se Lovro nalazi na studiju jezikoslovlja. Rado je učio jer je gorio od želje za znanjem. U to vrijeme je u stanu sa Šenoom i Žigecom, i kad mu se konačno život sredio otac mu zapada u dugove. Jedino rješenje za Lovru je ženidba bogatom djevojkom. Tako upoznaje Minku, stariju djevojku čija je sumnjiva ljepota i još sumnjivija materijalna situacija samo za trenutak zaslijepila Lovru. Na nagovor Šenoe u razgovoru s budućim tastom doznaje da ona nema novca. Tada prekida zaruke. Ipak, u jednom času se činilo da se i Lovri osmjehnula sreća - na studij je došao neuki svećenik iz Dalmacije koji doznavši za Lovrine probleme ispriča priču o lijepoj i bogatoj nasljednici koja nema nikoga. Zajedno otputuju na more gdje je Lovro i upoznao Anđeliju o kojoj mu je svećenik govorio. Lovro je konačno upoznao ženu svog života i zaljubio se u nju, kao i ona u njega. Njezin stric doznaje da je Lovro siromah i da se želi oženiti Anđelijom zbog njezinog novca te zabranjuje vjenčanje. Lovro je istinski volio Anđeliju, no znao je da u to nikoga više ne može uvjeriti. Dolazi kod Anđelije govoreći joj da ne može više tako, te si oduzima život prerezavši si grkljan britvom. Tako se daroviti seoski mladić pretvara u očajnog, ogorčenjem otrovanom čovjeka.  

Likovi:

Lovro, August, kanonik, otac, majka, sestra, svak, Malvina, Anđelija, Minka sa obitelji...


Analiza likaova:

Lovro: Tragična sudbina intelektualca seoskog podrijetla, čiji teški životni uspon svršava tragedijom umjesto zasluženim trijumfom, često se javlja u našoj književnosti. On je prvi književni lik hrvatske književnosti koji je seljačkog podrijetla i pokušava postati intelektualcem, a za njegov udes kriva je okolina u kojoj se kreće i koja ga ne prihvaća.
“Po naglasku sudeći bijaše pohrvaćeni slovenac. Bio je čovjek srednjeg stasa, koščast, širokih plećiju. Glava neobično velika naličila posve kugli; čelo mu bilo široko, visoko, reć bi uglasto, lice osuho, blijedo, u srijedi široko, zdola posve šiljasto, nos fin, usne tanke, stisnute, brčići slabi, kosa crna i glatka, duga, pravilno u dvoje razdjeljena, a oči male, tamne, žmirkave, al i vrlo žacave.” (str. 12.) “Govorio je sprvine polagano, svečano, kratko poput epigrama, al i apodiktički, prepličući govor franceskim dosjetkami. Bio je pod silu miran, al neobični sjaj njegova oka odavao je da je čovjek strastven. Kad bi zapodjela živahna prepirka o kakvoj neznatnoj stvarci– a toga je bilo zaonda dosta – šutio Lovro marmorkom te bi samo potkraj govora ironičkom izrekom izvrnuo cijelu raspravu na šalu. Po prvom razgovoru razabrah da je Lovro vanredno darovit čovjek, da mnogo, veoma mnogo znade. Kraj svih tih vrlina ne bijaše mi Lovrin prvipojav prijazan. Nešto me odbijalo od njega.” (str. 13.)

Malvina: “U vlastelina bila ljepušna jedinica, crnooka i zlatokosa, bujna i vesela, a pametna, vanreda pametna. Umjela ona više jezika, umjela crtati, udarati u glasovir i više toga. Osobito rado govorila je franceski, pa je francesku knjigu i dobro poznavala. I Lovro biješe tom jeziku vrlo vješt. Nije dakle ni čudo da se mladi svetac i crnooka, plavka mnogo međ sobom čavrljali o cvijeću, o suncu, o glazbi, o Berangeru i o koječemu. Mladica biješe živa, vrlo živa.” (str. 18.) Opis Minke kakvu je vidio Lovro: “Na prvi mah smetoh se ponešto. Nisam znao da l’ je mlada, da l’ prizrela djevojka. Bijaše visoka, tanka, gipka, blijeđana lica, krasna profila, tamne kose u uvojke spletene i tamnih žarkih očiju. Iza širokih rukava tamne svilene haljine virile bijele drobne ruke a nad čelom treptila zvijezda od brušene ocjeli. Uprla bje glavuo ruku, da joj je mjesečina padala na sjajnu kosu i iskrami se preljevala u tamnih očih. Ljepa je, mišljah u prvi mah.“ (str. 47.)
Istiniti opis Malvine: Mjesečina pokaza mi cijelo joj lice. Zadrhtah. To ne bijahu cvatući obrazi mladosti. Od nosnica prema kraju usnica pružile se dvije crte, svjedočice zrelijih ljeta, usnice bijahu vehle, pod očima si vidio nagrešpanu kožicu; cijelo lice bijaše osuho, uvehlo. Ne, to nije rascvala ružica - to je usidjelica koja doziva u pomoć mjesečinu da joj pozčati uvehlo lice. Minka prepa se mog pogleda i okom joj sinu iskrica demonske ljutine, al ubrzo zapita me smiješeći se: - Šta ste zamukli? - Al Minkin posmjeh ne bijaše smiješak anđela od šesnaest godina.  

Bilješke o djelu:

Prijan Lovro je kraća pripovijest, u formi nešto duže novele. Likovi su stvarni i proizlaze iz Šenoina života. Naime, pouzdano se zna da je Lovro postojao i bio Šenoin prijatelj u Pragu. Uloga piščeva lika u pripovijesti je vrlo značajna jer je na taj način autror mogao sudjelovati u građi te pripovijetke. U ono doba vladalo je uvjerenje da je život u Hrvatskoj malen i stisnut, te da nema događaja koji bi pobudili razvoj hrvatske književnosti. Šenoa kritizira situaciju u kojoj se hrvatski jezik zapostavlja u korist njemačkog, francuskog i talijanskog. Lovro je mladić čije neprilike potiču iz životnih činjenica. On nema sredstava za školovanje, mora primati kojekakve službe jer je siromah; plemenitaška djevojka ne prihvaća njegovu ljubav jer je seljak, u nevolji se želi oženiti bogatom djevojkom te ga zbog toga optužuju za pohlepnika, a on se ubije. Šenoa je fabulu gradio na psihosocijalnim kontrastima. Glavni kontrast je želja - mogućnost, a sporedni su grad - selo, duhovno - svjetovno, bogatstvo - siromaštvo. Tema ovog djela je težnja čovjeka da se iz primitivne, seoske sredine uzdigne do ravnopravnog građanina.
Djelo je posve realistično. Šenoa u ovoj pripovijetci kritizira ondašnje društvo, ondašnje pisce. To prikazuje kroz razgovor njega i crne udovice koja je iskazala svoje misli o hrvatskoj književnosti i koja govori: “Ženska ćud je strasna, fantazija bujna, misao živa i brza kao ptica. A kakvu hranu davaju naši novelisti toj nestašnoj ptici koja leprša od mjesta do mjesta, koja, vječne promjene željna, nikad ne miruje? Vazd jedno te isto. Dvoje mladih se zavoli, al im se nameću kojekakve vrlo obične prepone kojih vrlo običnim načinom uklone, pa budu, hvala budi bogu, svoji. K tomu malo sunca, mjeseca cvijeća, suza – i pripovijest je svršena.” Ona kaže da rijetko kojem piscu uđe u galavu da se ta junakinja li junak otrovaju, probodu mačem i umru: “Samo katkad uđe kojem piscu u glavu, te junak ili junakinja moraju se otrovati, probosti, pače umrijeti od suhe bolesti ! Vječna idila, vječna monotonija.” Nato se ona pita jesu li pisci kadri u malen okvir naslikati velike divske slike, mogu li naši pisci stvoriti velikog junaka: “Jesu li pisci kadri naslikati u malenu okviru velika divske slike, može li u naših okolnosti postati kakav zanimljiv junak romanu?” Nato joj Šenoa odgovara da junaka ne treba stvarati nego da je dovojlno okrenuti se oko sebe da bi se našlo junaka, tj. može se ga naći u svakodnevnom životu. Rekao joj je i to da upravo zato što smo mali narod koji je imao tolike borbe upravo mi možemo napisati najljepše romane: ”Upravo okvir naše malešnosti koja sapinje često smjelu dušu i žarko srce, rodi tolike borbe, tolike sukobe da će dušu silno potresti, i povijest ljudskog srca u nas toli razlika, toli živada našim piscima ne treba nego prepisati je pa su napisali najljepši roman.”

Slikar hrvatske društvene stvarnost

Prikazujući prijelomna razdoblja u našoj povijesti, Šenoa je obuhvatio čitav niz događaja, od života plemstva do malih građanskih obitelji, od velikih ratničkih podviga do žučnih rasprava u Hrvatskom saboru, sve do intimnih porodičnih slika i ugođaja, obuhvativši time sve aspekte društvenog života u Hrvata. Vještom fabulom uspio je stvoriti mostove između prošlosti i sadašnjosti, budeći time svijest naroda i prikazujući mu njegovu pravu društvenu zbilju. Slijedeći geslo iliraca “Prosvjetom ka znanju” Šenoa je tražio baš takve motive koji će zaintrigirati tadašnje društvo a i istovremeno prenoseći svoje poruke njima. Svojim motivima i vještim pisanjem Šenoa je stvorio po prvi put u povijesti hrvatske književnosti čitalačku publiku, obilježivši tako čitavo stoljeće.  

Utjecaj sredine na pojedinca
U svojoj pripovijest Prijan Lovro Šenoa nam daje portret tragičnog junaka Lovre čija je sudbina određena sumornošću sredine u kojoj se taj junak kreće. U njoj Šenoa raspravlja o odnosu društva i pojedinca odnosno utjecaju društva na pojedinca. Lovro je osoba iznimnih intelektualnih sposobnosti ali zbog njegova podrijetla društvo ga odbacuje uzrokujući time njegovu propast. Njegovim prvim dolaskom u grad otvaraju mu se novi vidici i on zaželi uzeti komadić slasti što ju je zamišljao u gradskome životu: “Kad je Lovro vidio velike kuće, silu ljudi, visoke tornjeve, kad su mu po prvi put zagrmile velike orgulje, razigra mu se mlado srce preko reda.“ Ali tek što je vidio vanjskoga svijeta stadoše ga kidati od njega (“… žarkomu srcu mladića bijaše svijet preuzan, prezalo ono proletjeti preko svijeta, više svijeta, a ovamo ustadoše kidat ga od svijeta, zatvorit ga u sebe…”). Nemirna duša ne može naći utjehu u zatvoru društvene konvencije već traži slobodan prostor u razvoju vlastitog intelekta. Zbog takvih težnji čovjek u tadašnjem društvu biva proganjan i njegova je sudbina samo niz sankcija uvjetovanih društvenim okolnostima (“… vaša žrtva nije ništa drugo nego obična posljedica naših društvenih okolnosti…”). Društvo uvjetuje razvoj čovjeka, ne pita za njegovo znanje i kvalitete već gleda njegovo porijeklo (“Svijet obično ne sudi mladića po duševnim vrlinama, već po školskim svjedodžbama ili kasnije po većem ili manjem zvanju. Često se ljudi klanjaju plitkoj glavi jer je uvrštena u red javnog zvanja, često rugaju se umniku jer je ništa, jer ne spada u koju od društvenih kasta…”).  
Stvaranje čitalačke publike
Šenoa u svojim djelima vodi dvije fabule, jednu ljubavnu a drugu temeljenu na povijesnoj građi. Dok je ljubavnu fabulu pisao romantičarski, drugu je vodio iznimno realistički prenoseći svoje poruke čitaocu. Taj izbor dvostruke fabule upotrijebljen je zato da bi se stvorila čitalačka publika na hrvatskom jeziku. Do tada su čitatelji bili zatrpani gomilom jeftinih romana jednakog zapleta, i sve se više počeli okretati stranoj književnosti zaboravljajući svoju. Te je ideje Šenoa prikazao na samom početku Prijana Lovre dobivši time izliku da prikaže još jedan društveni problem.
Realizam
Realizam je razdoblje u književnosti koje traje od 1830. do 1870. U tom razdoblju dolazi do naglog uzdizanja građanskog društva, stvaranja sve većih klasnih razlika između onih koji imaju i onih koji nemaju. Javlja se bijeda i ideje o utopističkom društvu jednakih. Znanost se postavlja kao temelj ljudskog života i odbacuje se mistika i religija. Književnici se kritički odnose na društvo iznoseći u svojim djelima sve aspekte tadašnjeg društva. Afirmiraju roman kao književnu vrstu i stvaraju tzv. tipove junaka koji nose osobine određene skupine ljudi.
Preteća realizma
Šenoino razdoblje nazivamo protorealizmom koje prethodi realizmu u Hrvatskoj. Šenoa je u svojim djelima uspio iznijeti na vidjelo probleme tadašnjeg društva i potaknuti nacionalnu svijest. U svojim djelima Šenoa je najavio realizam koji stiže u Hrvatsku na izmaku snaga europskog realizma.

 

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »