POCETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ KNJIŽEVNOSTI
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- KNJIŽEVNOST | JEZIK -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šekspirove istorijske drame

Nastanak istorijske drame

Istorijska drama nastaje u periodima razvoja nacionalnih država. (16. vek) U Engleskoj se najintenzivnije razvija zbog raskida sa katoličanstvom

Istorija kao fabula

Za pisca istorijske drame važno je pronaći jezgro, od čega će napraviti fabulu, iz čega bi izašao sadržaj. Istorija nudu fabulu, dramatičar pravi sadržaj. Šekspir piše o događajima koji su se zbili vek ranije (1377-1483.) gledaocima svog vremena (1564-1603.)
Istorijska drama uzima predložak iz istoriografije i on je na neki način obavezuje. Priča uvek ima politički momenat, predstavlja neku vrstu naknadne političke analize…

Pojam istorijske drame

Istorijskim dramama su nazvani samo komadi zasnovani na srazmerno skorašnjoj britanskoj istoriji, iz perioda posle normanskog osvajanja (1066.), a prvenstveno na zbivanja iz “ratova ruža” 1455.-1485. tj. ratova između dinastije Lankestera i Jorka, nazvanih prema heraldičkim znamenjima dveju suprotstavljenih velikaških kuća (Lankesteri su na grbu imali crvenu, a dinastija Jork belu ružu).
Tematika istorijskih drama je vezana za politiku, posebno za umeće vladanja… Primaran je odnos junaka i zajednice, pitanje vlasti i umeća vladanja, odnos politike i etike. Gledalac istorijske drame preispituje svoj odnos prema zajednici!

Razlika istorijske drame i tragedije

1. predmet: Istorijske drame se bave javnim bićem protagoniste na relaciji pojedinac – zajednica. (Istorijska drama se bavi odnosom junaka i zajednice. Nju zanima junakovo javno biće.) Tragediju zanima pojedinac, njegovo privatno biće.
2. finale: Tragedija se, takođe, završava smrću, a istorijska drama – ne.
Kolridž: “Ono što čini razliku između Makbeta – gde ima isto puno istorije – od na pr. Ričarda III i u čemu je razlika istorijskih drama i velikih tragedija je odnos istorije prema zapletu.” U “čisto” istorijskim dramama istorija prožima zaplet; u “mešovitim komadima” (kategorija koju Kolridž ustanovljava za Henrija IV) ona je usmerava, a u tragedijama ona im je podređena. U istorijskim dramama glavna pažnja je usredsređena na političke elemente, odnosno na lik koji se određuje u političkom kontekstu. U pitanju je dobra ili loša vlast, dobar ili loš vladar. Znači, razlika je u naglasku na ličnom i javnom životu, odnosno na problemima ličnog (etika) i javnog (politika) ponašanja. (Na primer u Makbetu i Kralju Liru prisutni su i teme i građa istovetni sa temama i građom istorijskih drama, ali je interesovanje usredsređeno na lični moral tj. na to kako se pojedinac samoodređuje moralnim izborom na sopstvenom životnom putu.) U istorijskim dramama lična drama se uvek razvija u širim društvenim okvirima – okvirima zajednice – i taj obuhvatniji politički kontekst neposredno zavisi od nje.
Može se reći da su postojali u engleskoj ranijoj književnosti, kako dramskoj tako i narativnoj, izvesni elementi i tendencije koji su našli posrednog ili neposrednog odraza u Šekspirovom stvaralaštvu i doprineli uobličavanju njegovih istorijskih drama (kao na pr. mnoge istorijske hronike i prikazi istorijskih ličnosti napisanih u tradiciji moraliteta koja jeste izvršila uticaj ali više svojom opštom didaktičnom porukom i polaritetom dobra i zla nego pojedinačnim delima, itd.), ali Šekspir je od samog početka stvorio oblik koji je bio i ostao sasvim različit od sličnih dela njegovih savremenika.

Uzroci popularnosti istorijske drame

1. odgovarala raspoloženju publike zbog patriotizma i nacionalnog buđenja koji zahvata Englesku posle pobede nad Španskom armadom 1585.
2. “Tjudorski mit” je pothranjivan od strane vlastodržaca. (Političko-propagandna tendencija u korist tjudorske apsolutne monarhije.) Ratovi crvene (Lankastera) i bele (Jork) ruže su bili, po tom mitu, potrebni da bi se iskupilo prokletstvo koje je Henri IV navukao ubistvom Ričarda I. Ovim je poremetio božanski red stvari. Tjudore treba poštovati da se istorija ne bi ponovila. Tjudorovski mit je izraz opšteg shvatanja da u istoriji postoji lanac posledica i uzroka i tako je istorija učiteljica – iz uzroka i posledica se vidi šta treba činiti. (Dve su poruke “tjudorskog mita”: 1) Bog je doveo Henrija Ričmonda da presto oslobodi uzurpatora Ričarda III i izbavi Englesku iz građanskog rata; 2) za opšte blagostanje je neophodno da postoji čvrsta i neugrožena središnja vlast. Pobuna protiv zakonitog kralja je strašan greh protiv Boga, jer kralj je božji namesnik na zemlji.)
3. popularnost istorijske tematike – brojne istorijske hronike i shvatanje o korisnosti istorije & pesnička dela sa istorijskim motivima: drugo prošireno izdanje hronike Ogledalo za vlastodršce, Holinšedova Hronika Engleske, Škotske i Irske, kao i Letopis Ričarda Graftona utiču na shvatanje istorije jer su tu prikazane brojne epizode iz engleske i škotske istorije. Savremenici su smatrali da je istorija korisna – ta korist je saznajna: istorija se ponavlja, pa poznavanje prošlosti omogućava predviđanje i usmeravanje budućnosti. Za političare, istorija je bila oruđe praktične propagande: istorijski prikazi su naglašavali nepovredivost monarha i pokazivali kako pobune protiv vladara neizbežno vode u krvoproliće i haos. Isticali su potrebu za održavanjem jake centralizovane vlasti jer je zakoniti kralj neprikosnoveni božji izaslanik i svaka pobuna i narušavanje reda u društvu je narušavanje kosmičkog reda stvari tj. haos koji povlači kaznu. (Tri tipa istoriografije: 1) providencijalni – razrešenje se očekuje od božjeg priviđenja. Harmonija je obezbeđena centralnim mestom boga u svetu. Sve je u božjim rukama i on se sveti onima koji nepravedno delaju. Ovde spada Holova istorija; 2) humanistička – uticaj sa kontinenta – nema teocentrične kosmologije. Promena pogleda na svet – skeptično gledanje na svet. Tomas Mor, Frensis Bekon – ovo nije štivo koje je Šekspir mogao koristiti, ali uticaji su postojali u javnom mnenju; 3) antikvarna – proučavanje istorijskih dokumenata – ona ne pravi velike sinteze. (Prva dva tipa predstavljaju umetničku varijatnu istorije – pripovest.) Neki proučavaoci Šekspira misle da je Šekspiru blizak isključivo prvi tip istoriografije. Danas komentatori pišu o njegovim mnogostrukim pristupima istoriji.) & U drugoj polovini 16. veka se pojavljuju i narativne poeme koje se bave istorijskom tematikom, na pr. Građanski ratovi Samjuela Danijela, kao i drame sa istom tematikom, na pr. Kralj Džon Džona Bejla (napisana u prvoj polovini 16. veka).

Klasifikacija Šekspirovih istorijskih drama

Šekspir u svojim dramama obrađuje period od Ričarda II (kraj 14. veka) do stupanja na presto Henrija VII: smenu četiri dinastije, rat ruža, i 100-godišnji rat. Napisao je 8 komada u periodu od 8 godina. Oni su svrstani u dve tetralogije i dva nezavisna komada:
1) Prva tetralogija – 3 dela Henri VI; Ričard III – u ovoj tetralogiji Šekspir je prikazao neposredne povode i same “ratove ruža”.
2) Kralj Džon (Ova drama se izdvaja jer pokazuje mnogo raniji period – početak 13. veka; ipak, ima sličnu političku tendenciju, po tome što je taj slabi kralj prikazan kao nacionalni borac protiv papizma.)
3) Druga tetralogija – Ričard II, Henri IV (prvi i drugi deo), Henri V – u ovoj tetralogiji Šekspir ide dublje u prošlost, dramatizujući daleke klice i uzroke “ratova ruža”.
(Prva klica zametnula se u vreme Ričarda II, koji je vladao u drugoj polovini 14. veka. On je bio sin čuvenog Edvarda, “Crnog princa”, koji je umro pre svoga oca Edvarda III, pa je Ričard nasledio svoga dedu Edvarda III kada je imao samo deset godina. Njegov staratelj i savetnik bio je Džon Gont, pod čijim uticajem je Ričard o sebi stvorio sliku božanskog vladara i okružio se pompeznim ceremonijalom. Posle Gontove smrti, oholi i samovoljni Ričard, koji je smatrao da ga kraljevski položaj stavlja iznad zakona, prisvojio je Gontove posede, lišavajući na taj način Gontovog sina Henrija Bolinbruka zakonitog nasledstva. Bolinbruk je u početku bio Ričardov pristalica, ali nakon što ga je ovaj lišio poseda i prognao iz Engleske postao je njegov ljuti neprijatelj. Bolinbruk se 1399. vratio u Englesku, prikupio vojsku protiv nepopularnog Ričarda i preoteo mu krunu, postavši tako kralj Henri IV. Tako je ustoličena dinastija Lankastra. Vladavina Henrija IV je bila ispunjena nemirima i pobunama, ali se on ipak pokazao kao uspešan vladar. Njegov sin, Henri V, bio je u očima Šekspirovih savremenika najuspešniji engleski kralj. Posle njegove smrti (1422.) – a njegovom sahranom Šekspir počinje prvu tetralogiju – engleska istorija dobija sve ubrzaniji silazni tok – tada počinju “ratovi ruža”. Henri VI je bio slabog fizičkog zdravlja, podložan tuđem uticaju (naročito uticaju žene Margarete Anžujske, Francuskinje) i imao je povremene nastupe umne poremećenosti. Nakon prvog takvog psihičkog pada, za protektora Engleske imenovan je Ričard, vojvoda od Jorka. To je stvorilo Jorku mnoge neprijatelje. Jedan od najogorčenijih bila je kraljica Margareta, koja je podozrevala da će moćni Jork biti suparnik njenog sina. Kada se kralj oporavio, Jork je sa svojim pristalicama krenuo u pohod na London. Prva bitka je vođena kod Sent Olbansa, nadomak Londona. Pobedu su odneli jorkisti, a kralj je zarobljen. Pet godina kasnije Jork je ubijen u bici kod Vejkfilda, a sledeće godine njegov sin Edvard je prodro u London i proglasio se kraljem – Edvardom IV. Henri VI, Margareta i njihov sin su se spasli bekstvom u Škotsku. Rat se nastavlja i do presudne bitke dolazi 1471. kod Tjuksberija. Kraljica Margareta je potučena do nogu, a skoro sve lankasterske vođe su ubijene. U boju je nastradao i Henrijev jedinac Edvard, a Henri je odveden u tamnicu i, verovatno, ubijen. Tjudorski istoričari su tvrdili da je ubistvo izvršio Ričard Gloster. Posle bitke kod Tjuksberija dinastija Jorka je vladala još 14 godina. Edvard IV je umro ostavivši dva sina, od kojih je stariji imao 12 godina. Edvardov brat Ričard se nametnuo kao protektor, što nije odmah izazvalo podozrenje, pošto je važio za pobožnog i dobrog čoveka. Uskoro je malog kralja i njegovog brata zatvorio u Tauer, a zatim ih obojicu proglasio vanbračnom decom pokojnog kralja i sebe istakao kao zakonitog naslednika prestola. Zbog tamničenja svojih sinovaca Ričard je izgubio neke moćne saveznike, kao što je bio vojvoda od Bakingema. To je osnažilo lankasterovce. Henri Tjudor je došao iz inostranstva i sakupio malu vojsku u svom rodnom Velsu i sukobio se sa Ričardom u bici kod Bosvorta 1485. Ričard se borio do smrti, a Henri Tjudor je postao kralj.)
4) Henri VIII

Osnovne ideje istorijskih drama

Proslavljanje reda, zakonitosti, kraljeve apsolutne vlasti i hijerarhijskog poretka u državi. Važno je i načelo legitimiteta: kralj koji se (kao Henri IV i Ričard III) silom domogao prestola i tako prekršio “prirodni” red, nema sreće u vladanju i mora doživeti kaznu.
U svim spoljašnjim elementima tih komada Šekspir je dakle glasnogovornik političkih ideja vladajućeg sloja.

Kompozicija istorijskih drama

Puhalo: Kompozicija ovih komada je većinom labava, hroničarska: oni predstavljaju više niz prizora nego čvrsto uobličenu dramsku radnju. Međutim, i ovde se oseća postepen napredak u dramskoj veštini, samo više u karakterizaciji nego u kompoziciji.

Jedinstvo tetralogija

Kostić: Jedinstvo tetralogija je naglašeno na razne načine:
1. tematski – sve drame se bave problemima političkog upravljanja, uzurpacijom i pobunom, vladarskom ličnošću.
2. preko likova – Ričard i njegova braća su učesnici radnje u poslednje tri drame prve tetralogije, a Margareta u sve četiri.
3. vođenjem zapleta – i prva i druga tetralogija su premrežene uzlaznim nitima anticipacije i silaznim nitima reminiscencije: izgovaraju se proročanstva koja nagoveštavaju buduće događaje, daju se zaveti čije se ispunjenje očekuje, unose se podsećanja na minule događaje… Tek kada je zlo oličeno u Ričardu III uništeno u poslednjoj sceni prve tetralogije, etički smisao istorijskih zbivanja prikazanih u te četiri drame potpuno se zaokružuje.

Ričard III

U pitanju je poslednji komad prve tetralogije koji prikazuje završnu fazu građanskog rata i dolazak na presto dinastije Tjudor, koja je donela konačni mir i blagostanje iskrvavljenoj Engleskoj. U tom smislu, značajne su poslednje reči Henrija Ričmonda (Henrija VII) na kraju drame, gde se govori o kraju `ratova ruža` i o zaokruživanju jednog istorijskog procesa, onako kako je shvatan u elizabetinsko vreme:

`Engleska je dugo,
Luda, sama sebi zadavala rane.
Brat je slepo lio svoga brata krv;
Otac gnevno svoga ubijao sina;
A oca klao razdraženi sin.
Sve su ih delili Lankaster i Jork,
razdorom ljutim pocepani sami.
Neka ih Ričmond i Elizabeta,
pravi naslednici dva kraljevska doma,
Uz božju pomoć opet združe sve!

Ričmond, budući Henri VII dramski je lik čija simbolična dimenzija natkriljuje ličnu. On se povremeno pominje u drami, a sam se pojavljuje tek u drugoj sceni poslednjeg čina. Šekspir očigledno budućem kralju nije želeo da dā veću važnost u radnji kako ne bi skrenuo pažnju sa glavnog junaka i ugrozio njegov središnji položaj. On nije toliko važan kao lik, već po višim silama koje stoje uz njega i po onome što njegova pojava i pobeda znače u nadličnom – političkom i opšte moralnom – smislu. On je ruka božja koja kažnjava zlo i donosi spasenje. I on sam o sebi u drami govori kao o izvršiocu Božje volje.

Istorijski izvori

Tjudorsku predstavu o Ričardu utemeljili su Polidor Verdžil i Tomas Mor.
1. Verdžil je bio stranac unajmljen od strane Henrija VII da napiše, tj. uobliči englesku nacionalnu istoriju onako kako to odgovara novoustoličenoj dinastiji.
2. Mor je (pored Utopije) napisao Istoriju vladavine kralja Ričarda III u kojoj je Ričarda prikazao kao bezdušnog zločinca. Ovo delo je bilo veoma cenjeno u 16. veku. Mor je bio vaspitan u domu kardinala Džona Mortona, koji je u doba Ričarda III bio episkop ilijski (onaj čije jagode Ričard hvali u III činu drame). Kasnije je Morton postao Ričardov neprijatelj i doprineo njegovom padu. (Morton je Ričarda žestoko mrzeo, pa je Mor u svoj prikaz uneo i mnoge pojedinosti koje je čuo od svog pokrovitelja.)
3. Smatra se da je Šekspir koristio i Edvarda Hola (Ujedinjenje dve plemenite i slavne porodice Lankastera i Jorka), čija popularna istorija za osnovnu poruku ima istu kao i Šekspirovi istorijski komadi: zla nastaju zbog unutrašnjih gloženja; greh uzurpacije… ali portret Ričarda je onakav kakvim ga prikazuje Mor.
4. Holinšedova Hronika Engleske, Škotske i Irske. Holinšed je Morovu predstavu o Ričardu preuzeo od Hola, skoro doslovno. Ipak, njegova slika o ovom kralju je u suštini Morova slika. (Scena iz V čina u kojoj Ričard uzvikuje “Kraljevstvo za konja” razvijena je iz jedne Holinšedove rečenice u kojoj se kaže da su vojnici doveli Ričardu konja kako bi mogao pobeći u slučaju poraza.)

Književni izvori:

1) Ogledalo za vlastodršce – narativna poezija; serija monologa istorijskih ličnosti u kojima oni govore o vlastitoj sudbini (ko je ovo napisao?)
2) Anonimno delo Istinita tragedija Ričarda III.
3) P o r o k iz srednjevekovnih i renesansnih moraliteta kao oličenje zla koji svojim spletkama zabavlja gledaoce, naslađujući se svojim zločinima i sa mnogo superiornog humora komentariše svoje postupke. Sam Ričard kaže: “tako ja, kao pravi Porok, oličenje zla, izvlačim dvostruku pouku iz jedne reči”.
4) uticaj Seneke: Ričard je po mnogo čemu tipičan tiranin iz tragedija Senekinog tipa. Margareta ima sličnosti sa Senekinim duhovima koji traže osvetu. (Duhovi pohode Klarensa pred smrt i duhovi proklinju Ričarda uoči bitke.) I sam motiv osvete kao pokretač radnje pripada tradiciji Senekine drame. Retorski aparat drame takođe – stilizovani iskazi, anafore, epifore, sentencioznost, stihomitijski dijalozi (stihomitija – u antičkoj drami oblik dijaloga u kojem učesnici naizmenično izgovaraju po jedan stih. Stihomitija je u stvari jedna vrsta verbalnog duela koji se odlikuje suprotnim izjavama – antiteza – ili ponavljanjem reči i govornih figura koje je upotrebio protivnik – anaklaza) – duguju mnogo Senekinom stilu. Osim toga, obredni i svečani karakter pojedinih govora, horski komentari (horski komentari ženskih likova o tragičnim greškama koje treba iskupiti), opšta atmosfera sumornosti i koncepcija glavnog junaka koji je oruđe transcendentalne pravde i kada se čini da ostvaruje vlastite zločinačke ciljeve.
5) Vladalac N. Makijavelija. Makijavelističke ideje tj. ono što se u elizabetinskoj Engleskoj smatralo makijavelističkim idejama: on je nemilosrdan prema svima koji ga svesno ili nesvesno ometaju da ostvari svoje zločinačke, skrivene zamisli, ravnodušan je prema patnjama koje pričinjava drugima, svoje namere vešto prikriva i u njihovom ostvarenju se služi drugima koristeći njihovu lakovernost, pohlepu ili ambiciju. (Popularna predstava o Makijavelijevim idejama u Šekspirovoj Engleskoj zasnivala se uglavnom na iskrivljenom odrazu tih ideja u knjizi Protiv Makijavelija Francuza Inosana Žantijea, koja je sadržala francuski prevod nekih odlomaka Vladara, sa polemičkim ili negativnim komentarom. Na Žantijeovom spisu je pretežno zasnovana bogata galerija takozvanih “makijavelističkih” likova u engleskoj renesansnoj drami.)
6) Kristofer Marlo je dramski pisac koji je najviše uticao na Šekspirovog Ričarda III. Dominacija superiornog središnjeg lika, dok su ostali likovi znatno manjeg značaja i javljaju se kao točkići mehanizma radnje ili im je uloga da svojim ponašanjem i komentarima istaknu osobine protagoniste, je Marloovska. Karakteristično je, znači, za njih dvojicu usredsređenost na `dramu jednog čoveka` (Ričard III je “one-man-play”, donekle po ugledu na Marloove drame), s tom razlikom što se Šekspirov Ričard, i pored svoje nadmoćnosti, kreće u svetu bar donekle individualizovanih ljudi.

Preobražavanje istorijske građe u dramski oblik

Šekspir nameće dramski oblik amorfnoj istorijskoj materiji. On sažima hronološke tokove, istorijske događaje i menja im redosled ako time može da postigne upečatljiviji scenski efekat. (Isti postupak se zapaža i u odnosu na likove: neke od najživopisnijih ličnosti u Šekspirovim istorijskim dramama pomenute su samo po imenu u tjudorskim istorijama ili su pak u potpunosti njegove tvorevine.)
Najizrazitiji primer su događaji u vezi sa scenom Ričardovog udvaranja ledi Ani (I, 2). Ričard presreće povorku koja prenosi telo Aninog svekra Henrija VI (kojeg je sam ubio, kao što je ubio i njenog muža Edvarda). Tu, iznad kovčega, Ričard se udvara Ani i dobija njen pristanak. Istorijski gledano, u ovoj sceni su sažeti široko razmaknuti događaji. Henri VI je umro – nije ni sigurno da li ga je Ričard ubio – 1471. godine. Posle njegove smrti Anu su držali skrivenu i ona se udala za Ričarda tek tri godine kasnije, a Ričardov brat Klarens, čije je utamničenje prikazano u sceni pre ove (I, 1), bio je u stvari zatvoren tek 1478.
Slično prilagođavanje istorije zapaža se i u prikazivanju uloge kraljice Margarete. Ona se javlja u sve četiri drame koje čine ovu tetralogiju i ona je `vezivni` lik. Istorijska Margareta je otišla iz Engleske 1475. a umrla 1482., odnosno godinu dana pre nego što je Ričard stupio na presto.

Lik Ričarda III

Presudno novo što je ovom dramom doneo Šekspir je nova umetnost karakterizacije. Ričard je prvi dramski lik u engleskoj književnosti koji je zamišljen i ostvaren kao celovito psihološko biće, određeno ne samo samopredstavljanjem i komentarima drugih ličnosti nego i individualizovanim načinom izražavanja, mišljenja i reagovanja na spoljašnje događaje.
Ključan za Ričarda je njegov uvodni monolog gde govori da, pošto nije za “ljubav stvoren” odlučuje da “postane zlikovac”. Drama počinje, neobično, monologom Ričarda u kojem Ričard objašnjava kakav je u stvari, kakav će se prikazivati drugima, i koje su mu potajne namere. Samopredstavljački monolozi korišćeni su i u ranijoj dramskoj književnosti (u moralitetima, kod Seneke...). Kod Šekspira, Ričard se ne određuje samo neposredno onim što saopštava, nego i posredno, načinom na koji to saopštava. Njegovo izdvajanje iz sveta oko sebe, njegov sud o ponašanju drugih, koji otkriva njegovu intelektualnu nadmoć, njegov stav prema vlastitoj telesnoj nakaznosti, njegov opori smisao za humor – sve to čini koherentnu psihološku podlogu koja će se potvrditi stvarnim postupcima u kasnijem razvoju drame.
Ostali monolozi: Odmah nakon monologa Brakenberi i stražari uvode uhapšenog Klarensa. U razgovoru sa njim Ričard glumi ucveljenog, zabrinutog brata, iako gledalac zna da je upravo Ričard taj koji radi bratu o glavi. Stražari odvode Klarensa, a Ričard ostaje sam, što je prilika za još jedan monolog. Potom ulazi Hejstings, i u Ričardovom dijalogu s njime ekspozicija se upotpunjuje. Hejstings odlazi, dolazi još jedan monolog. Sledi scena sa ledi Anom... scena se završava 4. monologom. Monolozima Ričard učvršćuje svoj savez sa gledaocima – tako sada već postoje, moglo bi se reći, dva tabora: Ričard sa gledaocima i sve ostale ličnosti u drami.
U prve dve scene gledaoci vide Ričarda kako nekoliko puta navlači i skida masku, tako da je njegov lik pritajenog zlikovca i čoveka koji ume izvanredno da se pretvara određen još pre kraja ekspozicije. Tu vidimo osobenosti Poroka iz moraliteta koji glumi razne uloge da bi svoje žrtve naveo na greh (Ričard je dat kao lik drame moraliteta – on je Porok), kao i elemente makijavelističkog učenja, po kojem uspešan vladalac treba da u sebi spoji pritvornost lisice sa snagom lava.
Sam Ričard podseća gledaoce na svoju sličnost sa tradicionalnim likom Poroka: “Tako ja, kao pravi Porok, oličenje zla, izvlačim dvostruku pouku iz jedne reči.”
Ričard vešto igra zaljubljenog čoveka, dobroćudnog strica, skrušenog vernika ili prostodušnog i nedužnog čoveka: “Nikad jezik moj laskavu, slatku ne nauči reč.”
Ričardova glumačka sposobnost je toliko naglašena da se skoro sve njegove pojave mogu smatrati malim unutrašnjim dramama. Među zanimljivije od tih “drama u drami”, koje Ričard i smišlja, i režira i glumi, spadaju udvaranje ledi Ani, pad Hejstingsa (III čin), pojava sa Bakingemom u zarđalom oklopu i odbijanje krune.
Ričardov pad: Sve ove epizode prikazuju rad velikog mehanizma, dolazak na presto... Čim stupi na presto i dostigne najvišu tačku na Fortuninom točku, počinje njegov pad. Dolazi do velike razlike u odnosu na njegovu ličnost pre dolaska na vlast. Gubi prethodnu nadmoć i hitrinu uma; reakcije mu postaju grozničave, a misli više nemaju čvrsto usmerenje. Više ne ume da sakrije svoje slabosti i pobuđuje čuđenje ljudi iz svoje okoline. Počinje da izdaje naređenja i zaboravlja da ih završi, menja mišljenje, postaje – vidno – prgav, pribegava piću i sam postaje svestan da mu slabe nekadašnje sposobnosti:
`nemam živost i vedrinu duha koju sam nekad imao....`
Presušuje i osnovni izvor njegove snage, a to je njegova amoralnost. Sada pristaje da bude meren etickim normama svoje okoline, pa ih i sam primenjuje na sebe. Time on prihvata kolektivnu moralnu svest prema kojoj je ranije bio ravnodušan, a ona ga – prirodno – svodi na prezrenja dostojnog zločinca. Savest počinje da ga muči, uplašen je, moli Boga za milost; mrzi samog sebe što je postao nitkov.
Ričard je zločinac od samog početka i takav je u prvoj sceni i takav je na kraju. On opčinjava svojom rečitošću, duhovitošću, domišljatošću i predstavama koje izvodi s ljudima iz svoje okoline.

Stil

Ričard III obiluje različitim vrstama govora. Na nekim mestima on koristi svoj rani izveštačeni stil, kao u razgovoru Klarensa sa ubicama, ili u nekim delovima scene sa građanima. Ali, pored tih manjih delova (u odnosu na ceo tekst drame) koji podsećaju na ranog Šekspira, ima mnogo novog razvoja i proširenja stilskog registra (primer izražajnog i sažetog dramskog stila – razgovor Bakingema i Ričarda o tome kako su građani prihvatili imenovanje Ričarda za kralja). Šekspir obilno koristi dramsku ironiju: Hejstings hvali Ričarda neposredno pre nego što će ovaj narediti da mu odrube glavu. Zatim, sentenciozni iskazi (“rano mudrim, vele, da je kratak vek” ili “pred kratko leto, rano proleće”...) koji su upotrebljeni kao sredstvo reljefne verbalne karakterizacije, pogotovo Ričarda samog. Ovi sentenciozni izrazi su nasleđe ranijih drama, naročito Kidove Španske tragedije. Ima primera svakodnevnog govora (svađa između Ričarda, Riversa i kraljice Elizabete u I činu) i oni čine snažan kontrast veoma čestoj upotrebi stilizovanog izražavanja. Zatim, mehanička formalizovanost tužbalica ženskih likova, ili govora duhova koja se nama čini izvestačenom, upozoravala je gledaoce da ono što čuju ima dublji smisao od doslovnog; u prvom slučaju to je prizivanje prošlosti da svedoči protiv sadašnjosti, a u drugom ritualno izopštavanje i anatemisanje Ričarda od strane živih i mrtvih. (Shematizovanjem govora Šekspir unosi dodatni simbolični smisao ili obredno značenje.) U žalopojkama (4 čin) kraljice Elizabete i vojvotkinje od Jorka imamo žalopojke u deklamatorskom stilu ukrašene oksimoronima (“mrtvi živote”; “slepi vide”...) i drugim retorskim figurama. (Ovi govori su stilizovani poput ritualnog naricanja.) Dok one plaču imamo Margaretu koja govori “u stranu” publici. Margaretini govori su stilski ispunjeni: koristi retorska pitanja (“Gde je sada muž tvoj? Gde su tvoja braća? Gde su tvoja sina dva?...”), zatim, antiteza je povezana anaforama, koja imaju funkciju horskog komentara:

`seti se svega i pogledaj šta si:
ne srećna žena no jadna udova
ne radosna majka no ona što to
ime oplakuje; ne ona koju će
moliti nego ponizna molilja;
ne kraljica no patnica sa krunom,
ne prezriva nego prezirana;
ne strah svima nego strah od svega
ne slušana no nesaslušana...`

Prisutna je i senzacionalistička retorika u maniru Tomasa Kida: “Pakao plamti, đavoli urlaju…”, ali i svakodnevni govor…
Za ocrtanje Ričardovog karaktera služi i njegov uplašeni, nesređeni govor kada mu javljaju da je Ričmond stigao sa velikom vojskom na obalu. Jedini primer pesničkog (poetičnog) govorenja u drami je poznati Klarensov san (ali on nije dovoljno integrisan i deluje skoro kao ukrasni dodatak).

Lik Margarete

U ovom liku je data moralna vizija drame – shvatanje da istorijskim, političkim, i društvenim tokovima upravlja viša etička svest koja deluje nazavisno od ljudske volje i stara se da kazna sledi greh. Ričardov brat Edvard je na prevaru prigrabio krunu pa je to zlodelo kažnjeno, kako su smatrali neki istoričari, ubistvom njegovih mladih sinova u Taueru. Klarens, Hejstings i Bakingem ginu takođe kao žrtve Nemeze, a Ričard, koji je oruđe te nadljudske osvetoljubive sile, na kraju biva ubijen zbog svojih zločina. U dramskom iskazivanju tog načela izuzetno važnu ulogu ima Margareta, koja u svom neistorijskom, nerealističnom, ali dramski efektnom liku ujedinjuje klasičnu proročicu i furiju. Njeni govori neprekidno ukazuju na to kako se lanac greha i ispaštanja proteže iz prošlosti preko sadašnjosti u budućnost, dobijajući smisao večite i neumitne zakonitosti. (U Ričardu III Margareta je slična grčkim erinijama – otelotvorenje osvetoljubivosti i gneva, i svojim podsećanjima, kletvama i predskazanjima spaja prošlost, sadašnjost i budućnost.)
Margareta je otelotvorenje Nemeze. (Nemeza – Kod tragediografa, Nemeza kažnjava one koji se u dobru suviše ponesu i uopšte vodi računa o ravnoteži moralnog poretka. Danas se reč “nemeza” upotrebljava i u značenju pravedne osvete.)

Ostali likovi: Šekspir daje izvestan značaj i posebnost, ličnu i simboličnu i drugim ličnostima – Klarensu, koji ima životnosti i pesničkog duha; čulnom i neopreznom Hejstingsu; lukavom i pritvornom Bakingemu. Čak se i sasvim epizodni Brakenberi pamti po uglađenosti i doslednom nastojanju da ukaže poštovanje onima kojima se po dužnosti mora suprotstaviti..

Analogna scena: pred kraj, Ričard se obraća udovici svoga brata, Elizabeti, nagovarajući je da da svoju kćer za njega. Ova epizoda je analogna udvaranju ledi Ane (I čin). Prvo tumačenje: Šekspir je bio oduševljen uspehom scene sa Anom pa je želeo da ponovi ovu scenu. Drugo tumačenje: pošto u drugoj sceni Ričard nije ni upalo dobar i vešt kakav je bio u prvoj sceni, to je pokazatelj opadanja njegove moći.

Moralna poruka Ričarda III

Na individualnom planu, moralna poruka Ričarda III zasnovana je na ideji o ubistvu kao činu samoizgona iz normalne i zdrave ljudske zajednice. Čovek koji čini zločin kida sve veze ljubavi i prijateljstva i polazi putem koji neminovno vodi emocionalnoj osami i duhovnoj pustoši. “Ja sam očajan / Niko me ne voli, i nijedna duša/ Kad umrem, neće žaliti.”

Poređenje Ričarda III i Makbeta

S obzirom na to da je Ričard III drama čiji je glavni junak zlikovac, prirodno se nameće poređenje sa Makbetom. Razlike: Ričard je zločinac od samog početka do kraja. Njegova sudbina ne može biti duboko potresna, jer on je u toj meri lišen čovečnosti da se gledalac u njega ne može uživeti. Makbet je na početku prikazan kao hrabar i plemenit vođa. On ili još poseduje ljudska osećanja ili je mučen dubokom svešću da ih gubi. Dok je Ričard moralna nakaza, Makbet je običan čovek koji se preobražava u zločinca. Otuda je razlika između Ričarda III i Makbeta razlika između melodrame i tragedije.
Zašto se za Ričarda III kaže da je od svih Šekspirovih istorijskih drama najbliža tragediji?
Protagonista istorijske drame je JUNAKOVO JAVNO BIĆE – njegov odnos sa zajednicom. U tragediji nas zanima PRIVATNO BIĆE, privatni problemi.
Da bi lik bio tragičan, šta mora da sadrži u sebi? Unutrašnji konflikt. Ričardov unutrašnji konflikt se ne vidi sve do sna (?) + Ana takođe priča o tome da on ima noćne more…

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi